06:15
Comentarii Adauga Comentariu

Istoria Mișcării Naționale de Rezistență: de la civili înarmați din munți, la acțiuni pentru susținerea Regelui Mihai I

Pornită inițial ca o acțiune îndreptată contra trupelor sovietice, Mișcarea Națională de Rezistență și-a îndreptat forța contra regimului comunist, ajungându-se ca, într-un final, să susțină monarhia și să caute adăpost pentru Regele Mihai I.


Despre istoria Mișcării Naționale de Rezistență ne povestește istoricul Alesandru Duțu. Totul a început în toamna anului 1944, când organele informative au constat că "în fiecare județ din regiunea muntoasă, de la Muscel până către Turda, s-au observat grupuri numeroase de militari și civili, bine înarmați, și aprovizionate din belșug cu munițiuni și alimente, care s-au îndreptat către regiunile muntoase, prin satele depărtate de artera de circulație, foarte greu accesibile pentru jandarmi și personalul autorităților de resort". 

Inițial, acestui aspect nu i s-a dat atenția necesară, considerându-se că era vorba de "simpli dezertori" sau de grupuri de militari rătăciți de unitățile lor. 
Problema a fost luată în serios după arestarea, la sfârșitul lunii octombrie 1944, și cercetarea a doi parașutiști: Vasile Olteanu și Gheorghe Ilie din grupul "spărgătorilor de fronturi" instruiți de legionari în străinătate și lansați în țară pentru a lua legătura cu membrii "Mișcării de Rezistență", care în acel moment nu acționa "după un plan director, având un obiectiv", așa cum consemnau sintezele informative. 
 
Transilvania, locul de naștere al mișcării de rezistență
 
La început, "Mișcarea de Rezistență" s-a manifestat doar în zona muntoasă și deluroasă a Transilvaniei. Treptat, ea s-a extins și în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și nordul Bucovinei, membrii ei beneficiind de "concursul, complicitatea tacită a populației, în special a celei rurale, care i-a adăpostit sau le-a înlesnit ascunderea și alimentarea și le-a găsit gazde noi etc".
 
Pornită, inițial, ca "o acțiune îndreptată contra trupelor sovietice", așa cum apreciau organele informative române, Mișcarea Națională de Rezistență și-a îndreptat rapid activitatea "contra partidului și regimului comunist".
 
Chiar dacă, inițial, "elementele militare" încadrate în aceste formațiuni paramilitare nu au fost de acord cu "contopirea mișcării de rezistență cu cea a legionarilor", în final aveau să colaboreze, activitatea lor căpătând (mai ales din toamna anului 1944) un evident caracter antiguvernamental, anticomunist și antisovietic, în speranța declanșării războiului între Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii.
 
"Haiducii lui Avram Iancu", "Divizia Sumanelor Negre", "Grupul Înarmat Sinaia", "Graiul Sângelui"
 
Între organizațiile paramilitare care au luat ființă la sfârșitul anului 1944, cea mai reprezentativă a fost "Haiducii lui Avram Iancu", constituită la 1 decembrie 1944 de către Gavrilă Olteanu, Nicolae Paliacu și Dumitru Șteanță, urmăriți deja de către autorități pentru activitatea desfășurată în cadrul Batalionului de voluntari "Iuliu Maniu".
 
Conform documentului de constituire, organizația s-a dorit a fi "de rezistență națională", cu sediul "în codrii României".
 
La 1 iunie 1945, în cadrul organizației a fost înființată "Divizia Sumanelor Negre", ca "unitate de apărare națională", având ca scop "intrarea la momentul oportun în acțiune pentru salvarea țării de la prăbușire și comunizare, pusă la cale de guvernanții F.N.D.-ului de astăzi, sub masca falsei democrații", după cum preciza la 15 noiembrie 1945 Gavrilă Olteanu.
 
Considerată element de luptă al organizației "Haiducii lui Avram Iancu" în eventualitatea unui conflict între foștii aliați din cel de-al Doilea Război Mondial, "Divizia Sumanelor Negre" și-a concentrat activitatea în zonele Cârlibaba, Iacobeni, Dorna, Năsăud, Rodna, Ilva Mare și în masivul muntos Căliman, la Est de Colibița. 
 
Deși i s-a promis sprijin material din partea multor nemulțumiți din România acelor vremi, inclusiv din partea partidelor istorice, Gavrilă Olteanu menționa la 5 iunie 1946 dificultățile cu care se confrunta organizația sa: "Tot ce am făcut până acum este realizat cu propriul nostru ban, al câtorva, cu concursul colaboratorilor săraci materialicește, dar bogați în suflet și sentimente naționale. Bogații și cei care aveau averi din politică nu ne ajută. Ei admiră munca noastră, consolându-se cu gândul unei veniri de salvare à la Maglavit, ca lor să le rămână averile câștigate, trăind în speranța că va sosi sezonul rentabil pentru ei de a ocupa din nou înalte fotolii ministeriale fără riscul vieții lor, fără a jertfi un bun. Nu-și dau seama că prin prăbușirea țării în ghearele comunismului pierd nu numai banul și averea, dar cu siguranță și viața". 
 
"Grupul Înarmat de la Sinaia"
 
Tot la la sfârșitul anului 1944, căpitanul (r.) Dumitru Popa a înființat "Grupul Înarmat Sinaia". Acesta a fost acuzat, în cadrul procesului din 1946, că a acționat pentru "a recruta aderenți, a se retrage în munți și a efectua rezistență în armată în situațiunea unui eventual conflict internațional", de a susține "lupta antidemocratică, rasistă și șovină și răsturnarea ordinii publice existente în țară". 
 
Organizația grupa ofițeri și subofițeri activi și de rezervă (locotenent-colonelul Alexandru Evolceanu, locotenentul Mircea Holban, maiorul Gheorghe Ghertner, căpitanul preot Victor Toma, căpitanul Criveanu, maiorul Vasile Brezeanu, Ștefan Stroescu, Ion Pascu, Alexandru Bertume, Eduard Pototski etc.), care "au reușit să sustragă de la unitățile lor diverse cantități de armament, munițiuni și explozivi, spre a servi organizației la momentul oportun". 

Concomitent, Ion Vulcănescu, împreună cu locotenent-colonelul Victor Constantinescu, locotenentul Virgil Coifan și cu alți ofițeri activi și de rezervă, au constituit organizația "Graiul Sângelui", receptată de autorități ca având un "caracter antiguvernamental și antisovietic", vizând "realizarea unui stat național pe baze corporatiste, cu modificări în structura politică, economică și socială actuală", bazat pe "principiul selecțiunii biologice a rasei". În organizația "Graiul Sângelui" au mai activat generalii Ioan Mihăescu, Nicolae Ciupercă, Doroftei Ghermănescu, colonelul Ion Gradin, maiorul Constantin Lățea ș.a.
 
Venirea pe lume a lui Mihai, ultimul rege al României. S-a născut prematur, într-o zi de doliu pentru familia sa maternă
Regina-mamă Elena și Regele Mihai Sursa FOTO AP
 
Generalul Aurel Aldea a făcut cunoscut regelui Mihai I "planul rezistenței în munți"
 
Decizia regelui Mihai I de a înlocui guvernul dr. Petru Groza, impus de sovietici la 6 martie 1945 și nerecunoscut de Statele Unite ale Americii și Marea Britanie, cu unul constituit din reprezentanți ai tuturor forțelor politice interne, precum și refuzul dr. Petru Groza de a demisiona și al regelui de a mai semna decretele propuse de Executiv, au provocat, în august 1945, o gravă criză politică internă, într-un moment dificil pentru țară în care marile puteri deciseseră cu puțin timp înainte să nu semneze tratatul de pace cu România dacă aceasta nu avea un guvern reprezentativ.
 
Într-un asemenea context, în urma consultării cu apropiații suveranului, generalul Aurel Aldea a mai apreciat că persoana acestuia nu era în siguranță și a luat în calcul ,,nevoia unor mișcări de rezistență în București".
 
"Din nețărmurită și dezinteresată dragoste pentru Rege și Țară - preciza el în memoriul din 10 iunie 1946 - m-am hotărât să mișc tot ce este regalist și poate sări în ajutorul regelui în cazul când ar fi atacat. A încolțit ideea unei organizații de rezistență în București în scopul exclusiv arătat mai sus".
 
În septembrie 1945, a decis să constituie un Comandament Central al Mișcării Naționale de Rezistență, să-și subordoneze toate organizațiile constituite anterior, să împartă teritoriul național în zone de acțiune, fiecare având un comandant care trebuia să acționeze după instrucțiunile centrale (contraamiralul Horia Macellariu în București, generalul Constantin Eftimiu în trecătorile Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, Gavrilă Olteanu în Munții Căliman, prof. Gheorghe Manu pe Valea Prahovei, Mihail Fărcășanu în zona Câmpulung Muscel, Horia Comaniciu în Munții Sebeș etc). 
Pentru aceasta a contactat, inițial, pe generalul Constantin Eftimiu, apoi pe amiralul Horia Macellariu, generalul Mihăescu și locotenent-colonelul Eugen Plesnilă, după care, în septembrie 1945, a fost primit de regele Mihai I căruia i-a vorbit despre "măsurile necesare pentru asigurarea securității sale". Suveranul i-a cerut să-l informeze despre "tot ce se petrece în oraș". 
 
Adăpost pentru Regele Mihai 
 
La sfârșitul lunii septembrie 1945, luând legătura cu delegații organizației ,,Haiducii lui Avram Iancu", s-a interesat de ,,posibilitatea găsirii unui adăpost pentru Majestatea Sa Regele în cazul când situația internă ar cere aceasta".
 
Măsurile luate le-a comunicat familiei regale în cursul discuției avute la Palat, în luna februarie 1946, când a informat că, în caz de necesitate, regele putea fi adăpostit în nordul Transilvaniei. 
Planul concret pentru această eventualitate i-a fost prezentat lui Aurel Aldea de către delegații organizației "Haiducii lui Avram Iancu" la începutul lunii martie 1946, prilej cu care generalul le-a înmânat membrilor organizației suma de 500.000 lei. 
 
Pentru asigurarea unui nou adăpost, mai aproape de Sinaia și de Săvârșin, Aurel Aldea s-a adresat lui Iuliu Maniu, cerându-i să-i recomande un om de încredere care putea indica un adăpost în Munții Sebeșului. Problema a fost discutată, în luna aprilie 1946 cu Ionel Pop - recomandat de Maniu -, dar nu a fost finalizată, întrucât generalul Aurel Aldea a fost arestat, la 27 mai 1946.
 
Între timp, generalul reușise să mai aibă o întrevedere, în sâmbăta Floriilor, de aproximativ o oră, între patru ochi, cu regele Mihai I, acesta arătându-se îngrijorat de "eventualitatea apropiată a unui conflict între Aliați", manifestându-și hotărârea "de a păstra neutralitatea cu orice preț".
 
Generalul Aldea a prezentat suveranului schița adăpostului din munții Ardealului, reținută de suveran, i-a vorbit pentru prima dată despre organizația ,,Haiducii lui Avram Iancu" și i-a făcut cunoscut, cu unele detalii de organizare, planul rezistenței în munți. După ce a fost arestat, a comunicat ministrului de Interne, într-un memoriu din iunie 1946, că regele i-a ascultat cu interes expunerea.
 
Horia Macellariu a fost acuzat că a făcut parte din Mișcarea Națională de Rezistență Anticomunistă creată de generalul Aurel Aldea. Într-o declarație dată în 1948, recunoaște că a contactat ofițeri de Marină  cu scopul de a "întreține trează flacăra națională și credința". Tot el s-a implicat în organizarea manifestației de la 8 noiembrie 1945 pro-monarhie, desfășurată de ziua numelui regelui Mihai și i s-a încredințat conducerea Mișcării de Rezistență din București. 
 
Horia Macellariu, destinul unui amiral judecat pentru crime de război: eroul care a salvat Constanța
Horia Macellariu
 
Comuniștii i-au percheziționat locuința din București  pe 27 mai 1946 și, după ce a aflat că membri ai organizației "Sumanele Negre" au fost arestați, se ascunde la familiile foștilor subalterni din București. 
 
La 18 noiembrie 1946 a fost condamnat de Curtea Militară de Casație și Justiție la muncă silnică pe viață "pentru complotare întru distrugerea unității statului", la 25 de ani de muncă silnică "pentru complicități la păstrarea de armament, munițiuni și exploziv", la 10 ani de "detențiune riguroasă", cinci ani de degradare civică și 50.000 de lei cheltuieli de judecată pentru răzvrătire. Amiralul Horia Macellariu a fost dat în urmărire generală.
 
În tot acest timp, amiralul a rămas fidel regelui și pregătea țara în situația unor schimbări internaționale, întocmind și lista unui guvern care ar fi preluat conducerea țării. Umblând pribeag prin București, a fost ridicat de pe stradă, în februarie 1948. "Vreo 20 de oameni din mulțimea trecătorilor s-au năpustit asupra mea cu pistoale și m-au înconjurat. Era ziua în amiaza mare", a povestit el ulterior. 
 
Ancheta a durat șapte luni. "Dosarul rezultat este format din declarații scrise de mine, dar dictate de anchetatori cuvânt cu cuvânt, sub presiune. Eu nu mai eram eu, conținutul declarațiilor nu-mi aparțineau, așa mi-a venit în cap să arat acest lucru pentru viitorime: am semnat acele documente cu numele meu scris cu litera «M» mare, când adevărata mea iscălitură, cunoscută de toți și scrisă pe tot ce semnasem de-a lungul vieții, era cu litera «m» mică". A fost eliberat în anul 1964, în urma grațierii tuturor deținuților politic. 
 

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Donald Trump dezvăluie că organizația #rezist, care protestează sub această etichetă și în SUA, și în România, și în Europa, e de fapt o organizație făcută să OBSTRUCȚIONEZE puterea legitim aleasă și spune că rețeaua progresistă se află în spatele ei

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

ORGIE în toaleta unui club din România. Totul a fost filmat cu un telefon mobil. VIDEO

SEX TAPE made in Romania: 4 vedete autohtone FILMATE făcând perversităţi VIDEO

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

Progresiștii vor să aducă milioane de migranți cu forța prin COTE OBLIGATORII impuse țărilor UE. Liderii UE s-au certat pe cotele obligatorii pentru relocarea refugiaților. Liderii Progresiști vor să aducă milioane de migranți conservatorii se opun

Prezentatoare TV în sânii goi, după ce a fost trădată de rochie în direct VIDEO

O fostă majoretă a făcut SEX cu un elev de 15 ani! Filmul XXX a ajuns pe INTERNET. VIDEO

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

ARMATA UE a federaliştilor progresişti de la Bruxelles se pune rapid în mişcare: 25 de state îşi vor dizolva treptat armatele în armata imperiului progresist UE. Juncker: "Este timpul să o trezim pe Frumoasa Adormită a Tratatului de la Lisabona"

Cum e să mori stupid la 25 de ani împinsă sub metrou de o nebună? Criminala de la metrou ar fi încercat să împingă şi o femeie în faţa tramvaiului la Obor după tragedia de la Dristor. Anterior mai împinsese o fată la altă stație de metrou.

TOP 10 cele mai bune ACTRIŢE PORNO din istorie. Sau cum sunt manipulați tinerii de mici FOTO

Dinastia Basarabilor - a întemeiat şi a condus Țara Românească timp de peste 350 de ani - Basarab I - Domn al Țării Românești 1310 (?) - 1352

DEMISIA. Iohannis: "Mi s-a propus să fiu membru" în organizația condusă de un Bilderberg și finanțată de Soros. "Sunt bucuros să spun că-mi doresc acest lucru"

MIREASĂ prinsă de CAVALERUL de ONOARE în timp ce îşi înşela SOŢUL: Cine este BĂRBATUL ăsta? VIDEO

MANIPULAREA PRIN SEX. IMAGINI EXPLICITE! Mădălina GHENEA, GOALĂ PUȘCĂ în SCENE de SEX SĂLBATIC in serialul "Familia Borgia - Adevar si Frica" | VIDEO 18+

VIDEO Coloana de BMW X5 negre, cu numere austriece, la granita. Cum i-au deconspirat vamesii

Sărbătoarea progresisto-soroşistă "Fără Pantaloni la Metrou" sau Cum să Distrugem Morala Tradițională. Fanaticii progresişti au dansat în fundul gol la metrou cu crucea în mână ca să-şi bată joc de religie

Au făcut sex în restaurantul plin de oameni. Ce a făcut ospătăriţa când i-a văzut VIDEO XXX

Ce face o femeie cu mâna în chiloți, în metrou, te lasă perplex | VIDEO INTERZIS MINORILOR

MESAJUL OIERILOR PENTRU MITINGUL DE AZI Nu-i pasa nimanui decat noua ca in an de seceta, oile noastre vor muri infometate inchise printr-o lege aberanta in saivane atatea luni ca sa poata "vana sportiv" fara martori, braconierii, strainii si parlamentarii

Cum fac SEX rusoaicele, nemţoaicele sau italiencele. Clipul care a făcut senzaţie pe net VIDEO

Președintele Erdogan cataloghează Israelul drept un stat al ocupației și al terorii: Ierusalimul este capitala Palestinei

Horoscop: Urâtul adevăr din spatele fiecărui semn zodiacal

Alina Ciucu, fata ucisă la metrou, participase la mai multe evenimente politice alături de fostul preşedinte Traian Băsescu

​Faze tari:Obiceiul neobisnuit al unui chirurg britanic! Isi scria initialele pe ficatul pacientilor;Un copil de doar 6 ani a devenit printre cele mai bine platite vedete de pe YouTube; Plantele luminoase din Avatar ar putea deveni o realitate

MANIPULAREA PRIN SEX. OANA ŞI VIOREL LIS, sex tape-ul care face înconjurul internetului. IMAGINI XXX

VIDEO - RUSINE IOHANNIS. RUSINE CIOLOS. Protestele ciobanilor la Palatului Parlamentului. Jandarmii lui Ciolos au dat cu gaze lacrimogene. Ciobanii au intrat in Curtea Parlamentului sa-i întrebe pe parlamentari de ce au votat împotriva oilor și a cainilor

HOROSCOP 15 DECEMBRIE 2017: Este necesar mai mult ca oricând să ne păstrăm echilibrul

VACCINAREA CU FORȚA. Filipine a anunțat că se pregătește pentru "SCENARIUL CEL MAI GROAZNIC" după s-a descoperit că Vaccinul Firmei Sanofi împotriva Febrei Dengue aplicat OBLIGATORIU în școli pe 730.000 de copii, AGRAVEAZĂ BOALA în loc s-o vindece

Controversata pictură de la Drăgănescu a părintelui Arsenie Boca. "Este o greșeală pe care Dumnezeu i-a iertat-o"

​Utile:Cum sa supravietuiesti unui infarct daca esti singur. Cinci lucruri care te pot salva; 7 utilizari pentru sanatate ale scortisoarei; Cat de sanatoase sunt alimentele negre?

Braila: Patru barbati, suspectati ca au violat doua fete pe un camp, retinuti de politisti. Una dintre victime a cunoscut unul dintre agresori pe Facebook

Preşedintele SUA, Donald Trump îşi bate joc cu mult umor de mișcarea soroşistă #rezist. Donald Trump "Oh, aceşti rezistenți care rezistă. Hillary "a rezistat" şi a pierdut la scor", aluzie la faptul că Hillary s-a prăbuşit la propriu în "rezistența ei"

Procuroarea DNA Alexandra Lancranjan, un nou exemplu despre cum te afecteaza modificarile Codului de procedura penala: Gigel, functionarul care ia mita la eliberarea fiecarui document si nu mai poate fi arestat

Ce i-a făcut o blondă din Suceava iubitului ei. Clipul a devenit VIRAL. VIDEO

Vladimir Putin neagă că Rusia este implicată militar în conflictul din Ucraina

Olanda: 2 morți, mai mulți răniți, la Maastricht, în două atacuri cu cuțitul, la distanță de câteva sute de metri

Două persoane au murit și alte câteva a fost rănite după ce au fost înjunghiate în Maastricht

Irak: Au fost executați 38 de jihadiști condamnați la moarte pentru terorism

Relațiile ruso-americane și situația din peninsula coreeană, discutate la telefon de Putin și Trump, anunță Kremlinul

Cristian Ciocan înfruntă Leul alb al Rusiei, Alexander Povetkin, într-un meci eliminatoriu pentru titlul mondial WBA al greilor

Agenția de presă americană Bloomberg lovește în plin: Deși România are cea mai mare creștere economică din Europa, în spatele ei se ascunde cea mai apăsătoare sărăcie

Media Galaxy a vândut iPhone X cu 0 lei. Acum, compania nu mai vrea să-şi onoreze comenzile

Andreea Marin, goala! Pictorialul sexy cu îndrăgita prezentatoare TV

Unde s-a aflat Templul lui Solomon, celebrul edificiu menționat în Biblie. Teorii care riscă să provoace războaie

Inteligența Artificială a lui Google numită Alpha Zero, a devenit un geniu al șahului la doar câteva ore după familiarizarea lui cu regulile jocului.

Noi detalii halucinante ies la iveală despre criminala de la metrou. Directoarea adăpostului face declaraţii bombă

Fata ucisă la metrou s-a întors în satul în care a copilărit, într-un sicriu alb. Alina va fi înmormântată vineri

Voucherele de vacanţă, acordate tuturor angajaţilor din sistemul public de la 1 ianuarie 2018

Analiza Gramaticala - Clasele V - VIII

Restricții de circulație în București, vineri și sâmbătă, pentru organizarea funeraliilor Regelui Mihai / Zonele vizate și sfaturile celor de la Brigada Rutieră a Capitalei

Ministrul Transporturilor: În 2018 vom finaliza 156,7 kilometri de autostradă

Planul Comisiei UE impotriva stirilor false si a interferentelor Moscovei

Vladimir Putin și Donald Trump au purtat o discuție telefonică cu privire la criza nucleară din Peninsula Coreeană

Victorie pentru Boston Celtics, liderul Conferinței de Est. Rezultatele înregistrate joi în NBA

Lazio a obținut o victorie lejeră și s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Italiei

Siria: Un avion de vânătoare american F-22 a tras cu rachete de iluminare către două avioane de vânătoare ale Rusiei

BREAKING NEWS: O nouă tentativă de omor la metrou, apel disperat la 112

Donald Trump: Progresiştii "Au cheltuit 7 milioane de dolari ca să mai numere odată voturile în Wisconsin şi să afle că m-au furat cu 131 de voturi. Au arătat că fiecare vot contează: 7 milioane de dolari pentru 131 de voturi"

Liderul clanului Sportivilor, cu perna şi haine de schimb în duba mascaţilor după condamnarea la 9 ani de închisoare

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Șerban Nicolae, o nouă propunere dură: orice sentință ar putea fi considerată eroare judiciară. Ministerul Finanțelor e obligat să recupereze prejudiciul

România detronează Franța la producția de porumb pentru prima dată în istorie

Rusia își va dubla testele cu rachete balistice în 2018

Italianul care a venit în vizită în România și nu a mai plecat. Acum inventează arome de cafea

Plecare în masă de la PNL spre ALDE. Peste 50 de liberali s-au înscris în partidul condus de Tăriceanu

Igor Dodon nu considera ca e cazul ca R. Moldova sa declare zi de doliu in memoria Regelui Mihai I

Termenul de transmitere a actelor adiționale la contractele de muncă în REVISAL, prelungit până pe 31 martie / Olguța Vasilescu: Decizia este menită să vină în sprijinul angajatorilor

Marius Turc: "VIDEO Cum arată adevărata fericire la țară. Cei șase copii de la școala din munți și locul pe care iarna l-a transformat în tărâm de poveste"

Ce înseamnă dacă te uiţi la ceas la 10.00 pe 10.10?

Demisie la Spitalul Județean. Directorul de îngrijiri a cerut detașarea la o altă unitate medicală

Parchetul General, despre modificarea Codurilor penale: Directiva UE, un pretext pentru a modifica arhitectura procesului penal, prin ingreunarea pana la lipsirea de eficienta a actului de urmarire penala

ONU: Discuțiile de pace privind Siria s-au încheiat fără niciun rezultat / "Negocierile în realitate nu au avut loc, în adevăratul sens al cuvântului. Sunt dezamăgit"

ONU continuă contactele cu Phenianul în căutarea unei soluții negociate la actuala criză

Italia adoptă legea "testamentului biologic", care le permite pacienţilor aflaţi în fază terminală să refuze tratamentul

Alibec i s-ar fi confesat lui Șumudică: "M-am dat accidentat. Mai joc eu pentru ăștia?" Dezvăluirile lui Becali

Donald Trump și Vladimir Putin au avut o convorbire telefonică/ Cei doi au discutat despre problemele din relațiile bilaterale și despre criza nord-coreeană

​VIDEO Cum a fost descoperita aspirina

Interviu cu Ana Munteanu, finalistă Vocea României: ce lecții a învățat de la Smiley și care crede că este cel mai mare atu al ei VIDEO

Autoritatea americană de reglementare în comunicații pune capăt principiului "neutralității internetului"

Anunţul BOMBĂ de care SE TEM toţi INTERNAUŢII. Ce se întâmplă de la 1 MARTIE 2018

Poliţia Capitalei anunţă că o singură cameră de supraveghere din 22 a surprins incidentul de la staţia de metrou Costin Georgian

Uniunea Europeană va extinde termenul de aplicare a sancţiunilor economice impuse Rusiei

Lazio a obținut o victorie lejeră și s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Italiei. Ștefan Radu, doar rezervă

Filme porno cu eleve din Iași | Surorile XXX, descoperite de părinți

Adevărul.ro "Cum au sfârșit liderii-simbol ai Mișcării Legionare: ștrangulați, împușcați sau în sărăcie și anonimat"

Trei persoane încarcerate, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de trenul Iași - Galați

RETEAUA LUI SOROS DIN ROMANIA S-A ACTIVAT DIN NOU. Peste 50 de ONG-uri din Romania cer impotriva Constitutiei Romaniei Articolul 3 (4) ca sa fie Relocate in Romania MULT MAI MULTE MII DE IMIGRANTI decat cei decisi pentru Romania pana acum.

Cele mai bune filme erotice pe care le-ai ratat - Video

CRIMA DE LA METROU. De ce nu poate fi redusă viteza metroului la intrarea în staţie. Explicaţia Metrorex

Progresiştii şi Slugile progresiştilor nu s-au lăsat până nu au băgat Buletinele cu Cip. Toţi românii vor avea cărţi electronice de identitate. Legea a trecut de Senat

VIDEO Ce s-a ales de celebra autostradă care ar traversa munții României. Traseul ciudat, "mai ușor de făcut", propus de ministrul Transporturilor

Viktor Orban: Problema refugiaților a determinat o bătaie politică la summitul de la Bruxelles

Înot: O nouă medalie de aur pentru Katinka Hosszu, la Europenele în bazin scurt de la Copenhaga

Laura Cosoi, sex cu un fost ministru în filmul "Cel ales". VIDEO

Dodon nu declară doliu național la 16 decembrie, întrucât "Regele Mihai este monarhul altui stat"

Ce este de fapt Metoda Monte Carlo (Monte Carlo Tree Search - MCTS) de simulare şi de decizie, utilizată de inteligența artificială Alpha Zero de la Google care a devenit campion mondial la şah

Complexul Energetic Oltenia şi doi angajaţi ai Termocentralei Turceni, condamnaţi pentru moartea unui miner

Instanța supremă a anulat decizia procurorilor din CSM de retragere a Oanei Hăineală de la Ministerul Justiției

Geolog de la UBB premiat de Academia Română. "Nimeni nu a făcut un studiu așa amănunțit"

Daniela Crudu, sex la Burlăciţa. Ce decizie au luat şefii show-ului după apariţia IMAGINILOR XXX

Angajaţi ameninţaţi cu pistolul de patron pentru că şi-au cerut salariile restante

Directorul unei şcoli din Gorj, acuzat că a bătut un elev

Răsturnare de situaţie în cazul poliţistului spintecat cu sabia. Agresorul susţine poliţiştii nu au respectat procedurile legale

Relația pe care Regele Mihai a avut-o cu cu dinastia Brătienilor: "O legătură de devotement până la sacrificiul suprem  față de Coroana României"

Cum a impulsionat Gheorghe Funar industria IT la Cluj. Naționalismul catalogat de progresişti "sălbatic" al "primarului tricolor" a produs, în timp, la Cluj-Napoca un efect BENEFIC neașteptat de progresişti

Un maniac sexual, eliberat condiţionat, a recidivat după doar două luni. A violat o bătrână de 78 de ani

Cine sunt parlamentarii "criminali" care au initiat modificarile legislative impotriva oilor, a ciobanilor si a cainilor. Dar si toti cei care au votat "modificarile lor" sunt la fel de vinovati.

CITATUL ZILEI

Aproape o treime dintre armele jihadistilor din Statul Islamic au fost fabricate in Europa / Printre tarile producatoare - Romania, Bulgaria, Ungaria si Germania (raport)

Veşti bune pentru mii de angajaţi: ce se întâmplă cu salariul de la 1 ianuarie 2018

Preşedintele Klaus Iohanns: Acordul privind Brexit ne satisface. Problema românilor din Marea Britanie este bine rezolvată

Legea Manualului Școlar a fost adoptată de Executiv

Topul celor mai frecvente căutări pe Google despre relații în 2017

Se fac inscrieri: 40.000 Euro pentru cetateni romani care au trait in Ungaria, sa-si deschida o afacere in Romania

Britanicii poartă mai departe războiul cu Ilie Năstase. Românul este arătat cu degetul la final de 2017, însă nici ATP nu stă mai bine

Legea parteneriatului public-privat, modificată de Guvern

Horoscop 18-24 decembrie 2017 Oana Hanganu. 4 evenimente astrale majore care vor influenţa zodiile

LPF oferă detalii referitoarea la implementarea arbitrajului video: "Nu am primit oferte privind costurile"


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25

Nr. de articole la aceasta sectiune: 2913, afisate in 25 pagini.ieri 20:03 ȘTIRILE MEDIAFAX
ieri 12:07 Suntem singuri
ieri 04:13 CITATUL ZILEI