06:15
Comentarii Adauga Comentariu

Istoria Mișcării Naționale de Rezistență: de la civili înarmați din munți, la acțiuni pentru susținerea Regelui Mihai I

Pornită inițial ca o acțiune îndreptată contra trupelor sovietice, Mișcarea Națională de Rezistență și-a îndreptat forța contra regimului comunist, ajungându-se ca, într-un final, să susțină monarhia și să caute adăpost pentru Regele Mihai I.


Despre istoria Mișcării Naționale de Rezistență ne povestește istoricul Alesandru Duțu. Totul a început în toamna anului 1944, când organele informative au constat că "în fiecare județ din regiunea muntoasă, de la Muscel până către Turda, s-au observat grupuri numeroase de militari și civili, bine înarmați, și aprovizionate din belșug cu munițiuni și alimente, care s-au îndreptat către regiunile muntoase, prin satele depărtate de artera de circulație, foarte greu accesibile pentru jandarmi și personalul autorităților de resort". 

Inițial, acestui aspect nu i s-a dat atenția necesară, considerându-se că era vorba de "simpli dezertori" sau de grupuri de militari rătăciți de unitățile lor. 
Problema a fost luată în serios după arestarea, la sfârșitul lunii octombrie 1944, și cercetarea a doi parașutiști: Vasile Olteanu și Gheorghe Ilie din grupul "spărgătorilor de fronturi" instruiți de legionari în străinătate și lansați în țară pentru a lua legătura cu membrii "Mișcării de Rezistență", care în acel moment nu acționa "după un plan director, având un obiectiv", așa cum consemnau sintezele informative. 
 
Transilvania, locul de naștere al mișcării de rezistență
 
La început, "Mișcarea de Rezistență" s-a manifestat doar în zona muntoasă și deluroasă a Transilvaniei. Treptat, ea s-a extins și în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și nordul Bucovinei, membrii ei beneficiind de "concursul, complicitatea tacită a populației, în special a celei rurale, care i-a adăpostit sau le-a înlesnit ascunderea și alimentarea și le-a găsit gazde noi etc".
 
Pornită, inițial, ca "o acțiune îndreptată contra trupelor sovietice", așa cum apreciau organele informative române, Mișcarea Națională de Rezistență și-a îndreptat rapid activitatea "contra partidului și regimului comunist".
 
Chiar dacă, inițial, "elementele militare" încadrate în aceste formațiuni paramilitare nu au fost de acord cu "contopirea mișcării de rezistență cu cea a legionarilor", în final aveau să colaboreze, activitatea lor căpătând (mai ales din toamna anului 1944) un evident caracter antiguvernamental, anticomunist și antisovietic, în speranța declanșării războiului între Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii.
 
"Haiducii lui Avram Iancu", "Divizia Sumanelor Negre", "Grupul Înarmat Sinaia", "Graiul Sângelui"
 
Între organizațiile paramilitare care au luat ființă la sfârșitul anului 1944, cea mai reprezentativă a fost "Haiducii lui Avram Iancu", constituită la 1 decembrie 1944 de către Gavrilă Olteanu, Nicolae Paliacu și Dumitru Șteanță, urmăriți deja de către autorități pentru activitatea desfășurată în cadrul Batalionului de voluntari "Iuliu Maniu".
 
Conform documentului de constituire, organizația s-a dorit a fi "de rezistență națională", cu sediul "în codrii României".
 
La 1 iunie 1945, în cadrul organizației a fost înființată "Divizia Sumanelor Negre", ca "unitate de apărare națională", având ca scop "intrarea la momentul oportun în acțiune pentru salvarea țării de la prăbușire și comunizare, pusă la cale de guvernanții F.N.D.-ului de astăzi, sub masca falsei democrații", după cum preciza la 15 noiembrie 1945 Gavrilă Olteanu.
 
Considerată element de luptă al organizației "Haiducii lui Avram Iancu" în eventualitatea unui conflict între foștii aliați din cel de-al Doilea Război Mondial, "Divizia Sumanelor Negre" și-a concentrat activitatea în zonele Cârlibaba, Iacobeni, Dorna, Năsăud, Rodna, Ilva Mare și în masivul muntos Căliman, la Est de Colibița. 
 
Deși i s-a promis sprijin material din partea multor nemulțumiți din România acelor vremi, inclusiv din partea partidelor istorice, Gavrilă Olteanu menționa la 5 iunie 1946 dificultățile cu care se confrunta organizația sa: "Tot ce am făcut până acum este realizat cu propriul nostru ban, al câtorva, cu concursul colaboratorilor săraci materialicește, dar bogați în suflet și sentimente naționale. Bogații și cei care aveau averi din politică nu ne ajută. Ei admiră munca noastră, consolându-se cu gândul unei veniri de salvare à la Maglavit, ca lor să le rămână averile câștigate, trăind în speranța că va sosi sezonul rentabil pentru ei de a ocupa din nou înalte fotolii ministeriale fără riscul vieții lor, fără a jertfi un bun. Nu-și dau seama că prin prăbușirea țării în ghearele comunismului pierd nu numai banul și averea, dar cu siguranță și viața". 
 
"Grupul Înarmat de la Sinaia"
 
Tot la la sfârșitul anului 1944, căpitanul (r.) Dumitru Popa a înființat "Grupul Înarmat Sinaia". Acesta a fost acuzat, în cadrul procesului din 1946, că a acționat pentru "a recruta aderenți, a se retrage în munți și a efectua rezistență în armată în situațiunea unui eventual conflict internațional", de a susține "lupta antidemocratică, rasistă și șovină și răsturnarea ordinii publice existente în țară". 
 
Organizația grupa ofițeri și subofițeri activi și de rezervă (locotenent-colonelul Alexandru Evolceanu, locotenentul Mircea Holban, maiorul Gheorghe Ghertner, căpitanul preot Victor Toma, căpitanul Criveanu, maiorul Vasile Brezeanu, Ștefan Stroescu, Ion Pascu, Alexandru Bertume, Eduard Pototski etc.), care "au reușit să sustragă de la unitățile lor diverse cantități de armament, munițiuni și explozivi, spre a servi organizației la momentul oportun". 

Concomitent, Ion Vulcănescu, împreună cu locotenent-colonelul Victor Constantinescu, locotenentul Virgil Coifan și cu alți ofițeri activi și de rezervă, au constituit organizația "Graiul Sângelui", receptată de autorități ca având un "caracter antiguvernamental și antisovietic", vizând "realizarea unui stat național pe baze corporatiste, cu modificări în structura politică, economică și socială actuală", bazat pe "principiul selecțiunii biologice a rasei". În organizația "Graiul Sângelui" au mai activat generalii Ioan Mihăescu, Nicolae Ciupercă, Doroftei Ghermănescu, colonelul Ion Gradin, maiorul Constantin Lățea ș.a.
 
Venirea pe lume a lui Mihai, ultimul rege al României. S-a născut prematur, într-o zi de doliu pentru familia sa maternă
Regina-mamă Elena și Regele Mihai Sursa FOTO AP
 
Generalul Aurel Aldea a făcut cunoscut regelui Mihai I "planul rezistenței în munți"
 
Decizia regelui Mihai I de a înlocui guvernul dr. Petru Groza, impus de sovietici la 6 martie 1945 și nerecunoscut de Statele Unite ale Americii și Marea Britanie, cu unul constituit din reprezentanți ai tuturor forțelor politice interne, precum și refuzul dr. Petru Groza de a demisiona și al regelui de a mai semna decretele propuse de Executiv, au provocat, în august 1945, o gravă criză politică internă, într-un moment dificil pentru țară în care marile puteri deciseseră cu puțin timp înainte să nu semneze tratatul de pace cu România dacă aceasta nu avea un guvern reprezentativ.
 
Într-un asemenea context, în urma consultării cu apropiații suveranului, generalul Aurel Aldea a mai apreciat că persoana acestuia nu era în siguranță și a luat în calcul ,,nevoia unor mișcări de rezistență în București".
 
"Din nețărmurită și dezinteresată dragoste pentru Rege și Țară - preciza el în memoriul din 10 iunie 1946 - m-am hotărât să mișc tot ce este regalist și poate sări în ajutorul regelui în cazul când ar fi atacat. A încolțit ideea unei organizații de rezistență în București în scopul exclusiv arătat mai sus".
 
În septembrie 1945, a decis să constituie un Comandament Central al Mișcării Naționale de Rezistență, să-și subordoneze toate organizațiile constituite anterior, să împartă teritoriul național în zone de acțiune, fiecare având un comandant care trebuia să acționeze după instrucțiunile centrale (contraamiralul Horia Macellariu în București, generalul Constantin Eftimiu în trecătorile Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, Gavrilă Olteanu în Munții Căliman, prof. Gheorghe Manu pe Valea Prahovei, Mihail Fărcășanu în zona Câmpulung Muscel, Horia Comaniciu în Munții Sebeș etc). 
Pentru aceasta a contactat, inițial, pe generalul Constantin Eftimiu, apoi pe amiralul Horia Macellariu, generalul Mihăescu și locotenent-colonelul Eugen Plesnilă, după care, în septembrie 1945, a fost primit de regele Mihai I căruia i-a vorbit despre "măsurile necesare pentru asigurarea securității sale". Suveranul i-a cerut să-l informeze despre "tot ce se petrece în oraș". 
 
Adăpost pentru Regele Mihai 
 
La sfârșitul lunii septembrie 1945, luând legătura cu delegații organizației ,,Haiducii lui Avram Iancu", s-a interesat de ,,posibilitatea găsirii unui adăpost pentru Majestatea Sa Regele în cazul când situația internă ar cere aceasta".
 
Măsurile luate le-a comunicat familiei regale în cursul discuției avute la Palat, în luna februarie 1946, când a informat că, în caz de necesitate, regele putea fi adăpostit în nordul Transilvaniei. 
Planul concret pentru această eventualitate i-a fost prezentat lui Aurel Aldea de către delegații organizației "Haiducii lui Avram Iancu" la începutul lunii martie 1946, prilej cu care generalul le-a înmânat membrilor organizației suma de 500.000 lei. 
 
Pentru asigurarea unui nou adăpost, mai aproape de Sinaia și de Săvârșin, Aurel Aldea s-a adresat lui Iuliu Maniu, cerându-i să-i recomande un om de încredere care putea indica un adăpost în Munții Sebeșului. Problema a fost discutată, în luna aprilie 1946 cu Ionel Pop - recomandat de Maniu -, dar nu a fost finalizată, întrucât generalul Aurel Aldea a fost arestat, la 27 mai 1946.
 
Între timp, generalul reușise să mai aibă o întrevedere, în sâmbăta Floriilor, de aproximativ o oră, între patru ochi, cu regele Mihai I, acesta arătându-se îngrijorat de "eventualitatea apropiată a unui conflict între Aliați", manifestându-și hotărârea "de a păstra neutralitatea cu orice preț".
 
Generalul Aldea a prezentat suveranului schița adăpostului din munții Ardealului, reținută de suveran, i-a vorbit pentru prima dată despre organizația ,,Haiducii lui Avram Iancu" și i-a făcut cunoscut, cu unele detalii de organizare, planul rezistenței în munți. După ce a fost arestat, a comunicat ministrului de Interne, într-un memoriu din iunie 1946, că regele i-a ascultat cu interes expunerea.
 
Horia Macellariu a fost acuzat că a făcut parte din Mișcarea Națională de Rezistență Anticomunistă creată de generalul Aurel Aldea. Într-o declarație dată în 1948, recunoaște că a contactat ofițeri de Marină  cu scopul de a "întreține trează flacăra națională și credința". Tot el s-a implicat în organizarea manifestației de la 8 noiembrie 1945 pro-monarhie, desfășurată de ziua numelui regelui Mihai și i s-a încredințat conducerea Mișcării de Rezistență din București. 
 
Horia Macellariu, destinul unui amiral judecat pentru crime de război: eroul care a salvat Constanța
Horia Macellariu
 
Comuniștii i-au percheziționat locuința din București  pe 27 mai 1946 și, după ce a aflat că membri ai organizației "Sumanele Negre" au fost arestați, se ascunde la familiile foștilor subalterni din București. 
 
La 18 noiembrie 1946 a fost condamnat de Curtea Militară de Casație și Justiție la muncă silnică pe viață "pentru complotare întru distrugerea unității statului", la 25 de ani de muncă silnică "pentru complicități la păstrarea de armament, munițiuni și exploziv", la 10 ani de "detențiune riguroasă", cinci ani de degradare civică și 50.000 de lei cheltuieli de judecată pentru răzvrătire. Amiralul Horia Macellariu a fost dat în urmărire generală.
 
În tot acest timp, amiralul a rămas fidel regelui și pregătea țara în situația unor schimbări internaționale, întocmind și lista unui guvern care ar fi preluat conducerea țării. Umblând pribeag prin București, a fost ridicat de pe stradă, în februarie 1948. "Vreo 20 de oameni din mulțimea trecătorilor s-au năpustit asupra mea cu pistoale și m-au înconjurat. Era ziua în amiaza mare", a povestit el ulterior. 
 
Ancheta a durat șapte luni. "Dosarul rezultat este format din declarații scrise de mine, dar dictate de anchetatori cuvânt cu cuvânt, sub presiune. Eu nu mai eram eu, conținutul declarațiilor nu-mi aparțineau, așa mi-a venit în cap să arat acest lucru pentru viitorime: am semnat acele documente cu numele meu scris cu litera «M» mare, când adevărata mea iscălitură, cunoscută de toți și scrisă pe tot ce semnasem de-a lungul vieții, era cu litera «m» mică". A fost eliberat în anul 1964, în urma grațierii tuturor deținuților politic. 
 

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Cum îşi bat nemții joc de noi. Germanii de la LIDL vând în România produse cu Salmonella produse de producători austrieci. Cereale cu salmonella, retrase de urgenţă din Lidl. Clienţii sunt rugaţi să returneze produsele cumpărate

Viol în grup. Mohammad și gașca lui au abuzat de două fete adolescente germane una de 14 ani iar alta de 16 ani; una dintre ele a fost eliberată după trei zile de chin. Ei sunt judecați în libertate de justiția germană.

V-ar plăcea să plătiți un impozit de 10 lei la un salariu de 5.000 de lei? Atâta au plătit în 2015, firmele austriece (fără bănci) ca impozit pe profit, statului român, la o uriașă cifră de afaceri de 8,047 miliarde de euro. ANALIZĂ FLUIERUL:RO

Cum se preface preşedinția că "nu știe nimic". Evident că protocoalele "s-au pornit" de la deciziile CSAT care a asociat cazurile penale cu "siguranța națională". Gîrbovan: Protocoalele nu au apărut din neant. SRI nu s-a gândit singur să meargă la Parchet

Aflăm că FMI şi UE sunt cei care vor modificarea Legii Pensiilor. Atenție la Legea Pensiilor din România. FMI-ul şi Federalista UE vor să reducă pensiile în UE. Italia. Raport FMI: "Reducerea pensiilor, din Legea Fornero nu este de ajuns"

TRĂDARE DE ȚARĂ. Furt de Miliarde al Resurselor Noastre Naturale. Sorin Roşca Stănescu: O mega-hoție greu de măsurat. Acest editorial descrie cea mai mare hoție din întreaga istorie a României

ORGIE în toaleta unui club din România. Totul a fost filmat cu un telefon mobil. VIDEO

Președintele Poloniei condamnă ocupația exercitată de federalista UE în fostele țări comuniste: "Noi nu mai avem nicio influenţă, că nu mai putem decide pentru noi înşine, că acum, undeva departe, în capitale îndepărtate, se decide în privinţa noastră"

Cum am ajuns COLONIA ALTORA. România caz unic în lume. Munceşti din greu ca să mori de foame. Statistică îngrijorătoare: România are cel mai mare risc de sărăcie din UE în cazul persoanelor cu loc de muncă

SEX TAPE made in Romania: 4 vedete autohtone FILMATE făcând perversităţi VIDEO

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

Manipulare ordinară în Washington Post. În "Teoria conspirației cu Soros..." Washington Post citează numai părerile finanțaților şi a rețelei lui Soros din Ungaria, ascunzând cititorilor săi, chiar faptul că tot aceşti indivizi sunt finanțați de Soros

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

Prezentatoare TV în sânii goi, după ce a fost trădată de rochie în direct VIDEO

Maşina fără şofer a firmei Uber a omorât o femeie care ducea de ghidon o bicicletă şi care trecea strada la doar câțiva metri de trecerea de pietoni. În penumbra serii maşina-robot nu a "văzut" deloc femeia

Cum fac SEX rusoaicele, nemţoaicele sau italiencele. Clipul care a făcut senzaţie pe net VIDEO

Petrescu (FNGCIMM): Primele scrisori de garanție emise sub IMM Invest România vor fi lansate în semestrul II

Au făcut sex în restaurantul plin de oameni. Ce a făcut ospătăriţa când i-a văzut VIDEO XXX

O nouă cacealma propagandistică marca Dragnea-PSD. De la "salariile medicilor se triplează" s-a ajuns la "veniturile medicilor nu scad". Sorina Pintea: "Calculele sunt foarte clare, veniturile medicilor nu scad"

Multinaționalele străine ne-au tras-o din nou. Bem PLASTIC. 93% din sticlele cu apă îmbuteliată sunt contaminate cu particule de plastic

Paranoia progresiştilor nu cunoaşte limite. New York Times: Vacile şi Carnea de vită trebuie impozitate drastic pentru că vacile se beşesc prea mult şi încălzesc groaznic planeta cu beşinile lor. Vă dați seama la ce se pretează acești manipulatori?

Şacalii atacă gospodăriile oamenilor în Delta Dunării. Animale omorâte de șacali în gospodăriile din Delta Dunării. Familie din Letea: "Șacalii sunt mai importanți decât oamenii" Autoritățile "fac un studiu" să vadă dacă câinii localnicilor sunt de vină

Dana Gîrbovan, președintele Uniunii Judecătorilor: CSM nu are atribuții privind declasificarea protocoalelor SRI sau analiza legalității lor. Legalitatea unui act se constată de către instanțe, nu de către CSM sau Inspecția Judiciară.

SUBIECTE COMPER MATEMATICA 2018, etapa I: Când află elevii REZULTATE COMPER 2018

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

O fostă majoretă a făcut SEX cu un elev de 15 ani! Filmul XXX a ajuns pe INTERNET. VIDEO

Statul Paralel Progresist nu vrea să desecretizeze protocoalele posibil Ilegale dintre SRI şi DNA. Lazăr trage de timp în mod penibil: "Desecretizare protocoalelor SRI-Parchet: Ministerul Public face o analiză de legalitate și apoi va lua o decizie"

În timp ce Soros se luptă din răsputeri să legalizeze drogurile ca să facă o lume de "zombie" dependenți fără vlagă, Donald Trump cere pedeapsa cu moartea pentru traficanții de droguri

BAREM MATEMATICĂ SIMULARE BAC 2018 EDU.RO. Cât de grele au fost subiectele la Matematică BACALAUREAT 2018

Luju.ro: "Planul Minerva si Protocolul infractional SRI - PICCJ "

Soros acuzat de destabilizarea Slovaciei de fostul prim-ministru Fico care a demisionat în urma manifestațiilor de stradă organizate de ONG-urile lui Soros. Fico: "Preşedintele (progresist) al Slovaciei Kiska, s-a întâlnit la NewYork cu Soros"

Noi dezvăluiri ale lui Sebastian Ghiţă: Coldea şi Kovesi aveau legătură cu CIA. Din 2010 Coldea, Kovesi şi Ghid se-ntâlneau la K2, K4, T14 cu şeful rezidenței CIA din România de "minim 2 ori pe săptămână".

Iosif Szentes a fost înlocuit cu Leon Bărbulescu la conducerea CFR Călători

Scene de groază la stână. Un lup uriaş, de 160 kg, a făcut ravagii, după care a fost împuşcat de cioban FOTO

Soros își deschide primul centru operațional european în Barcelona o clădire masivă cu 4 etaje, ​​spațiu destinat să găzduiască activitățile entităților dedicate promovării migrației în masă și tezelor globalizării

Analiza Gramaticala - Clasele V - VIII

Federalista UE şi amestecul etnic forțat. După ce a adus aproape 2 milioane de musulmani în doar 3 ani, progresista Merkel a declarat cu tupeu: "Islamul aparține Germaniei"

Radu Gyr a fost condamnat la MOARTE pentru o poezie. Unii vor să ne-ntoarcem din nou în acele vremi. Cum a fost condamnat la moarte Radu Gyr pentru poezia "Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!" - VIDEO

TOP 10 cele mai bune ACTRIŢE PORNO din istorie. Sau cum sunt manipulați tinerii de mici FOTO

Mai e putin! CÂND se trece la ORA DE VARĂ 2018 și ce efecte are aceasta asupra oamenilor

HOROSCOP 21 MARTIE 2018: Parcă totul e întors pe dos. Previziunile zilei

Federalista UE o ia peste bot de la CCR. Controlul înjositor al Comisiei UE REFUZAT de CCR. Curtea Constituțională îi trimite la plimbare pe reprezentanții Comisiei Europene. CCR cere Comisiei Europene să fie EXCLUSĂ din discuțiile despre MCV

Premieră în România: Sorina, prima vacă care a produs 100.000 de litri de lapte. Producția, de zece ori mai mare decât a unei vaci obișnuite

HOROSCOP 22 MARTIE 2018: O zodie va câştiga la LOTO. Previziunile zilei de joi

CSM cere Înaltei Curți de Casație și Justiție, Ministerului Public, parchetelor și Inspecției Judiciare să spună dacă au încheiat protocoale cu SRI

HOROSCOP APRILIE 2018: Zodii care îşi schimbă viaţa radical în luna următoare

Imagini rare cu un râs care se hrăneşte din prada sa GALERIE FOTO

ECHINOCȚIUL DE PRIMĂVARĂ. Ziua e egală cu noaptea. După 20 martie, durata zilei va fi în continuă creștere față de cea a nopții. Începe a treia lună a Calendarului Dac

Cele mai bune filme erotice pe care le-ai ratat - Video

MANIPULAREA PRIN SEX. OANA ŞI VIOREL LIS, sex tape-ul care face înconjurul internetului. IMAGINI XXX

Biserica Bizantină de la Alba Iulia din secolul X o importantă mărturie a unei puternice comunități ortodox-bizantine în Transilvania anilor 800-1000

Andrei Gheorghe a murit; polițiștii l-au găsit în locuința sa din Voluntari

Scrisoarea lui Adolf Hitler către regele Carol al II-lea. Cum l-a amenințat Führer-ul pe monarhul României şi Cum i-a cerut să destrame România.

Guvernul din Republica Moldova vrea să anuleze serviciul militar obligatoriu

CASTIGATOR ASIA EXPRESS: Ultima etapă le va umple conturile. Ce vedete se impun în Thailanda

MIREASĂ prinsă de CAVALERUL de ONOARE în timp ce îşi înşela SOŢUL: Cine este BĂRBATUL ăsta? VIDEO

ZiuaNews: " Trădare națională pe resurse! ". Legea 408/2017 - încununarea trădării de țara a guvernului Tudose care a trecut deja de Senat

I-a trimis 40.000 de euro unei femei din Vatra Dornei după ce a cunoscut-o pe Facebook. Ce s-a întâmplat la prima întâlnire

Xi Jinping reales la al 13-lea Congres: "Doar socialismul poate salva China; Suntem pregătiți pentru lupta sângeroasă cu inamicii". China a schimbat Constituția pentru a-i permite lui Xi Jinping mai mult de 2 mandate

SIMULARE BAC 2018 ISTORIE. Subiecte și barem UMAN, clasele a XI-a și a XII-a, la simulare bacalaureat 2018

Ziua Olteniei

VIDEO Cum se face corect tăierea de rodire la vița-de-vie. Măsurile speciale pe care le impune iarna capricioasă

Traian Băsescu reacționează după afirmațiile lui Sebastian Ghiță privind dosarul lui Dan Voiculescu

Ilie Şerbănescu: " Productivitatea pe salariat – marea diversiune colonialistă". Fluierul.ro vă explică cu cifre câtă dreptate are Ilie Şerbănescu şi cum e mistificată "productivitatea scăzută a muncii" românilor.

Domnitorul care a scos țiganii din sclavie: "Prin asta, patriea s-au arătat demnă a întra în familiea civilizatei Europe"

Ambasadorul rus in Romania: Anumite cercuri de la Bucuresti se comporta ca acel catolic care a vrut sa fie un catolic mai bun decat Papa de la Roma

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

CASTIGATOR ASIA EXPRESS 2018: S-au decis finaliştii, cine a plecat acasă înainte de ultima etapă. Surpriză mare!

Horoscop MIERCURI 21 martie 2018: Ce aduce prima zi din zodia Berbec, în funcţie de zodie

SIMULARE BAC 2018 MATEMATICĂ. Subiecte și barem REAL, clasele a XI-a și a XII-a, la simulare bacalaureat 2018

CAMERA ASCUNSĂ: Turişti filmaţi pe ascuns în momente de intimitate

EXATLON ROMÂNIA 21 martie 2018. Anca ştie cine va părăsi concursul astăzi. Detalii neştiute din competiţie KANAL D LIVE VIDEO

Canotajul, sportul cel mai bine finanțat de MTS în 2017! Gimnastica și handbalul sunt și ele pe podium. Cum arată bugetele celor 60 de federații care au primit finanțare de la MTS. Boxul a rămas din nou pe dinafară

Cel mai bine plătită prostituată din SUA: "Când văd terminația «escu» la finalul unui nume, știu că e român și că voi avea parte de sex sălbatic"

Nava ONG-ului spaniol ProActiva Open Arms, capturată în portul Pozzallo şi acuzată că a adus în Italia sute de migranți ilegali. Soros se află în spatele finanțării ONG-urilor care aduc cu nave migranți ilegali în Italia luați de pe coastele Libiei

Un oraş întreg a rămas fără căldură. Primăria a anunţat că NU MAI SUNT BANI PENTRU COMBUSTIBIL

Simona Halep, LOVITĂ cu mingea de Serena Williams la un meci demonstrativ! "Amicalul" nu s-a desfășurat conform așteptărilor

Prognoza meteo: iarnă grea în România. Ce se anunță în următoarele zile, cât mai ninge, de când se încălzește vremea

Meciul amical dintre Simona Halep și Serena Williams nu s-a desfășurat conform așteptărilor! Ce s-a întâmplat după ce Simona a fost lovită cu mingea de americancă

Rusia a invitat ambasadorii străini la o întrunire privind atacul asupra fostului agent rus Serghei Skripal

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 21 martie

Cum corectăm deficitul de magneziu din corp și ce semnale dă organismul când lipsește cel mai important mineral

Ponta 2017: "România trebuie să fie apropiată în UE de Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria, nu de Germania cum dorește Iohannis" Ponta 2018: "Decizia lui Liviu Dragnea si a Partidului sau de a duce Romania la remorca Ungariei este o mare eroare"

Răzvan Marin poate prinde transferul carierei, după un sezon de vis! Agentul său s-a întâlnit deja cu antrenorul unei echipe calificate în "sferturile" Ligii Campionilor

UPDATE Grav accident rutier in Olanda: Cinci romani morti si trei raniti

12 lucruri neștiute despre India: are localitatea care deține recordul la ploaie și este locul de naștere al șamponului

Criza imunoglobulinei, rezolvată prin ordonanță de urgență. Fonduri de rezervă, alocate unei companii de stat pentru achiziția medicamentelor

Șeful SIE, Mihai Răzvan Ungureanu, cel care a dat pe nimic Ungariei Fundația Gojdu e foarte supărat de postările de pe internet: „Mediul digital şi-a câştigat astfel statutul de armă specifică a războiului hibrid al secolului XIX”

COMPER MATEMATICĂ 2016: Cum se rezolvau subiectele din etapa I. BAREME şi GRILĂ COMPER

COLONIE UE. Cum sunt jecmăniți românii de multinaționalele străine în propria lor țară. România, cea mai mică masă salarială din UE. Patronii şi Multinaționalele au plătit anul trecut salarii reprezentând doar 36.5% din PIB. În UE plătesc 47% din PIB.

Veste bună: venituri DE TREI ORI mai mari pentru această categorie de bugetari chiar din această lună

CFR Calatori are un nou director general. Leon Barbulescu il inlocuieste pe Iosif Szentes

Cum să amplasezi patul după principiile Feng Shui

FOTO Pe teren și apoi la petrecere! Simona Halep, alături de Serena Williams, la Miami unde liderul WTA a primit un cadou de sute de mii de dolari

Ce se întâmplă cu SERVICIUL MILITAR OBLIGATORIU. Anunţ oficial de la Guvern, procedura va fi stabilită de Ministerul Apărării

Reduceri fulger la Wizz Air. Compania oferă, numai azi, discount de 20% pentru zborurile din vacanța de Paște

Povestea singurului film regizat de Constantin Tănase. Cel mai mare umorist român a turnat pelicula în Berlin și a jucat rolul principal

TRĂDARE DE ȚARĂ. FURTUL DE ZECI ŞI SUTE DE MILIARDE ALE RESURSELOR NOASTRE NATURALE. România Liberă, Avocatul Dan Chitic - "Cui îi mai pasă de România. Resursele de petrol și gaze offshore ale României sunt pe cale să fie cedate gratuit corporațiilor!

Un satelit european a detectat o pată de petrol ce ar putea proveni de la avionul EgyptAir prăbușit (ESA)

Subiecte Simulare BAC 2018 Subiectele de la simularea la Matematica si Istorie, clasele a XI-a si a XII-a, si baremul de corectare

INREGISTRARE Conferinta Dezvoltarea zonelor rurale prin intermediul PAC, Bucuresti, 26 martie 2018

Moment de sinceritate pentru Traian Băsescu: Regret sincer eroarea făcută

Raed Arafat vrea o lege care să stopeze reclamele la ţigările electronice

FOTO Sorana Cîrstea, încântătoare la un eveniment la Miami. Cum a apărut ea în fața americanilor înainte de turneu

EDU.RO SUBIECTE MATEMATICA BACALAUREAT 2018: Se anunţă note mici la Bac 2018, cum se rezolva testul

Sfaturi de îngrijire pentru florile care se plantează primăvara în grădină

Horoscop SPIRITUAL 20-25 martie 2018. Ce lecţie are spiritul tău de învăţat în funcţie de zodie

Ponturi la îndemâna oricui își cumpără mașină second hand. "Kilometrii nu sunt singurul element de luat în calcul când vrem să nu luăm țeapa vieții noastre"

Jerusalem Post: EXCLUSIV: CUM UN UN GRUP FONDAT şi finanțat cu milioane de euro de SOCIETATEA Deschisă a lui Soros face LOBBY într-o țară UE pentru a o ațâța ÎMPOTRIVA ALTEI țări UE.

Topul vitezelor de internet in 2017: Romanii au avut acces la viteze medii de descarcare in crestere, de 115 Mbps pentru internet fix si 20 Mbps pentru internet mobil

CFR Călători are un nou şef. Leon Bărbulescu l-a înlocuit pe Iosif Szentes

Recep Erdogan acuză SUA că au încercat să păcălească Turcia în privința operațiunilor din Siria

Au prins pește într-o groapă de pe un drum județean din Gorj

Tort de ciocolată fără ou şi lapte

Leon Bărbulescu, noul director general al CFR Călători

Răsturnare de situaţie în cazul tinerei care a sărit de la etajul 6 al unui hotel de frică să nu fie violată FOTO

A nceput negocierea noii Uniuni Europene. Unde se va plasa Romnia?

Comisia Europeană a cerut, în 2012, Ministerului Justiţiei fişe cu privire la dosarele de corupţie

Mădălina Ghenea a ajuns de urgenţă la spital. Ce a păţit vedeta

Cu ce se ocupă, de fapt, Monica Gabor în America. Abia acum S-A AFLAT


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29

Nr. de articole la aceasta sectiune: 3439, afisate in 29 pagini.ieri 19:50 ȘTIRILE MEDIAFAX
ieri 14:49