06:15
Comentarii Adauga Comentariu

Istoria Mișcării Naționale de Rezistență: de la civili înarmați din munți, la acțiuni pentru susținerea Regelui Mihai I

Pornită inițial ca o acțiune îndreptată contra trupelor sovietice, Mișcarea Națională de Rezistență și-a îndreptat forța contra regimului comunist, ajungându-se ca, într-un final, să susțină monarhia și să caute adăpost pentru Regele Mihai I.


Despre istoria Mișcării Naționale de Rezistență ne povestește istoricul Alesandru Duțu. Totul a început în toamna anului 1944, când organele informative au constat că "în fiecare județ din regiunea muntoasă, de la Muscel până către Turda, s-au observat grupuri numeroase de militari și civili, bine înarmați, și aprovizionate din belșug cu munițiuni și alimente, care s-au îndreptat către regiunile muntoase, prin satele depărtate de artera de circulație, foarte greu accesibile pentru jandarmi și personalul autorităților de resort". 

Inițial, acestui aspect nu i s-a dat atenția necesară, considerându-se că era vorba de "simpli dezertori" sau de grupuri de militari rătăciți de unitățile lor. 
Problema a fost luată în serios după arestarea, la sfârșitul lunii octombrie 1944, și cercetarea a doi parașutiști: Vasile Olteanu și Gheorghe Ilie din grupul "spărgătorilor de fronturi" instruiți de legionari în străinătate și lansați în țară pentru a lua legătura cu membrii "Mișcării de Rezistență", care în acel moment nu acționa "după un plan director, având un obiectiv", așa cum consemnau sintezele informative. 
 
Transilvania, locul de naștere al mișcării de rezistență
 
La început, "Mișcarea de Rezistență" s-a manifestat doar în zona muntoasă și deluroasă a Transilvaniei. Treptat, ea s-a extins și în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și nordul Bucovinei, membrii ei beneficiind de "concursul, complicitatea tacită a populației, în special a celei rurale, care i-a adăpostit sau le-a înlesnit ascunderea și alimentarea și le-a găsit gazde noi etc".
 
Pornită, inițial, ca "o acțiune îndreptată contra trupelor sovietice", așa cum apreciau organele informative române, Mișcarea Națională de Rezistență și-a îndreptat rapid activitatea "contra partidului și regimului comunist".
 
Chiar dacă, inițial, "elementele militare" încadrate în aceste formațiuni paramilitare nu au fost de acord cu "contopirea mișcării de rezistență cu cea a legionarilor", în final aveau să colaboreze, activitatea lor căpătând (mai ales din toamna anului 1944) un evident caracter antiguvernamental, anticomunist și antisovietic, în speranța declanșării războiului între Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii.
 
"Haiducii lui Avram Iancu", "Divizia Sumanelor Negre", "Grupul Înarmat Sinaia", "Graiul Sângelui"
 
Între organizațiile paramilitare care au luat ființă la sfârșitul anului 1944, cea mai reprezentativă a fost "Haiducii lui Avram Iancu", constituită la 1 decembrie 1944 de către Gavrilă Olteanu, Nicolae Paliacu și Dumitru Șteanță, urmăriți deja de către autorități pentru activitatea desfășurată în cadrul Batalionului de voluntari "Iuliu Maniu".
 
Conform documentului de constituire, organizația s-a dorit a fi "de rezistență națională", cu sediul "în codrii României".
 
La 1 iunie 1945, în cadrul organizației a fost înființată "Divizia Sumanelor Negre", ca "unitate de apărare națională", având ca scop "intrarea la momentul oportun în acțiune pentru salvarea țării de la prăbușire și comunizare, pusă la cale de guvernanții F.N.D.-ului de astăzi, sub masca falsei democrații", după cum preciza la 15 noiembrie 1945 Gavrilă Olteanu.
 
Considerată element de luptă al organizației "Haiducii lui Avram Iancu" în eventualitatea unui conflict între foștii aliați din cel de-al Doilea Război Mondial, "Divizia Sumanelor Negre" și-a concentrat activitatea în zonele Cârlibaba, Iacobeni, Dorna, Năsăud, Rodna, Ilva Mare și în masivul muntos Căliman, la Est de Colibița. 
 
Deși i s-a promis sprijin material din partea multor nemulțumiți din România acelor vremi, inclusiv din partea partidelor istorice, Gavrilă Olteanu menționa la 5 iunie 1946 dificultățile cu care se confrunta organizația sa: "Tot ce am făcut până acum este realizat cu propriul nostru ban, al câtorva, cu concursul colaboratorilor săraci materialicește, dar bogați în suflet și sentimente naționale. Bogații și cei care aveau averi din politică nu ne ajută. Ei admiră munca noastră, consolându-se cu gândul unei veniri de salvare à la Maglavit, ca lor să le rămână averile câștigate, trăind în speranța că va sosi sezonul rentabil pentru ei de a ocupa din nou înalte fotolii ministeriale fără riscul vieții lor, fără a jertfi un bun. Nu-și dau seama că prin prăbușirea țării în ghearele comunismului pierd nu numai banul și averea, dar cu siguranță și viața". 
 
"Grupul Înarmat de la Sinaia"
 
Tot la la sfârșitul anului 1944, căpitanul (r.) Dumitru Popa a înființat "Grupul Înarmat Sinaia". Acesta a fost acuzat, în cadrul procesului din 1946, că a acționat pentru "a recruta aderenți, a se retrage în munți și a efectua rezistență în armată în situațiunea unui eventual conflict internațional", de a susține "lupta antidemocratică, rasistă și șovină și răsturnarea ordinii publice existente în țară". 
 
Organizația grupa ofițeri și subofițeri activi și de rezervă (locotenent-colonelul Alexandru Evolceanu, locotenentul Mircea Holban, maiorul Gheorghe Ghertner, căpitanul preot Victor Toma, căpitanul Criveanu, maiorul Vasile Brezeanu, Ștefan Stroescu, Ion Pascu, Alexandru Bertume, Eduard Pototski etc.), care "au reușit să sustragă de la unitățile lor diverse cantități de armament, munițiuni și explozivi, spre a servi organizației la momentul oportun". 

Concomitent, Ion Vulcănescu, împreună cu locotenent-colonelul Victor Constantinescu, locotenentul Virgil Coifan și cu alți ofițeri activi și de rezervă, au constituit organizația "Graiul Sângelui", receptată de autorități ca având un "caracter antiguvernamental și antisovietic", vizând "realizarea unui stat național pe baze corporatiste, cu modificări în structura politică, economică și socială actuală", bazat pe "principiul selecțiunii biologice a rasei". În organizația "Graiul Sângelui" au mai activat generalii Ioan Mihăescu, Nicolae Ciupercă, Doroftei Ghermănescu, colonelul Ion Gradin, maiorul Constantin Lățea ș.a.
 
Venirea pe lume a lui Mihai, ultimul rege al României. S-a născut prematur, într-o zi de doliu pentru familia sa maternă
Regina-mamă Elena și Regele Mihai Sursa FOTO AP
 
Generalul Aurel Aldea a făcut cunoscut regelui Mihai I "planul rezistenței în munți"
 
Decizia regelui Mihai I de a înlocui guvernul dr. Petru Groza, impus de sovietici la 6 martie 1945 și nerecunoscut de Statele Unite ale Americii și Marea Britanie, cu unul constituit din reprezentanți ai tuturor forțelor politice interne, precum și refuzul dr. Petru Groza de a demisiona și al regelui de a mai semna decretele propuse de Executiv, au provocat, în august 1945, o gravă criză politică internă, într-un moment dificil pentru țară în care marile puteri deciseseră cu puțin timp înainte să nu semneze tratatul de pace cu România dacă aceasta nu avea un guvern reprezentativ.
 
Într-un asemenea context, în urma consultării cu apropiații suveranului, generalul Aurel Aldea a mai apreciat că persoana acestuia nu era în siguranță și a luat în calcul ,,nevoia unor mișcări de rezistență în București".
 
"Din nețărmurită și dezinteresată dragoste pentru Rege și Țară - preciza el în memoriul din 10 iunie 1946 - m-am hotărât să mișc tot ce este regalist și poate sări în ajutorul regelui în cazul când ar fi atacat. A încolțit ideea unei organizații de rezistență în București în scopul exclusiv arătat mai sus".
 
În septembrie 1945, a decis să constituie un Comandament Central al Mișcării Naționale de Rezistență, să-și subordoneze toate organizațiile constituite anterior, să împartă teritoriul național în zone de acțiune, fiecare având un comandant care trebuia să acționeze după instrucțiunile centrale (contraamiralul Horia Macellariu în București, generalul Constantin Eftimiu în trecătorile Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, Gavrilă Olteanu în Munții Căliman, prof. Gheorghe Manu pe Valea Prahovei, Mihail Fărcășanu în zona Câmpulung Muscel, Horia Comaniciu în Munții Sebeș etc). 
Pentru aceasta a contactat, inițial, pe generalul Constantin Eftimiu, apoi pe amiralul Horia Macellariu, generalul Mihăescu și locotenent-colonelul Eugen Plesnilă, după care, în septembrie 1945, a fost primit de regele Mihai I căruia i-a vorbit despre "măsurile necesare pentru asigurarea securității sale". Suveranul i-a cerut să-l informeze despre "tot ce se petrece în oraș". 
 
Adăpost pentru Regele Mihai 
 
La sfârșitul lunii septembrie 1945, luând legătura cu delegații organizației ,,Haiducii lui Avram Iancu", s-a interesat de ,,posibilitatea găsirii unui adăpost pentru Majestatea Sa Regele în cazul când situația internă ar cere aceasta".
 
Măsurile luate le-a comunicat familiei regale în cursul discuției avute la Palat, în luna februarie 1946, când a informat că, în caz de necesitate, regele putea fi adăpostit în nordul Transilvaniei. 
Planul concret pentru această eventualitate i-a fost prezentat lui Aurel Aldea de către delegații organizației "Haiducii lui Avram Iancu" la începutul lunii martie 1946, prilej cu care generalul le-a înmânat membrilor organizației suma de 500.000 lei. 
 
Pentru asigurarea unui nou adăpost, mai aproape de Sinaia și de Săvârșin, Aurel Aldea s-a adresat lui Iuliu Maniu, cerându-i să-i recomande un om de încredere care putea indica un adăpost în Munții Sebeșului. Problema a fost discutată, în luna aprilie 1946 cu Ionel Pop - recomandat de Maniu -, dar nu a fost finalizată, întrucât generalul Aurel Aldea a fost arestat, la 27 mai 1946.
 
Între timp, generalul reușise să mai aibă o întrevedere, în sâmbăta Floriilor, de aproximativ o oră, între patru ochi, cu regele Mihai I, acesta arătându-se îngrijorat de "eventualitatea apropiată a unui conflict între Aliați", manifestându-și hotărârea "de a păstra neutralitatea cu orice preț".
 
Generalul Aldea a prezentat suveranului schița adăpostului din munții Ardealului, reținută de suveran, i-a vorbit pentru prima dată despre organizația ,,Haiducii lui Avram Iancu" și i-a făcut cunoscut, cu unele detalii de organizare, planul rezistenței în munți. După ce a fost arestat, a comunicat ministrului de Interne, într-un memoriu din iunie 1946, că regele i-a ascultat cu interes expunerea.
 
Horia Macellariu a fost acuzat că a făcut parte din Mișcarea Națională de Rezistență Anticomunistă creată de generalul Aurel Aldea. Într-o declarație dată în 1948, recunoaște că a contactat ofițeri de Marină  cu scopul de a "întreține trează flacăra națională și credința". Tot el s-a implicat în organizarea manifestației de la 8 noiembrie 1945 pro-monarhie, desfășurată de ziua numelui regelui Mihai și i s-a încredințat conducerea Mișcării de Rezistență din București. 
 
Horia Macellariu, destinul unui amiral judecat pentru crime de război: eroul care a salvat Constanța
Horia Macellariu
 
Comuniștii i-au percheziționat locuința din București  pe 27 mai 1946 și, după ce a aflat că membri ai organizației "Sumanele Negre" au fost arestați, se ascunde la familiile foștilor subalterni din București. 
 
La 18 noiembrie 1946 a fost condamnat de Curtea Militară de Casație și Justiție la muncă silnică pe viață "pentru complotare întru distrugerea unității statului", la 25 de ani de muncă silnică "pentru complicități la păstrarea de armament, munițiuni și exploziv", la 10 ani de "detențiune riguroasă", cinci ani de degradare civică și 50.000 de lei cheltuieli de judecată pentru răzvrătire. Amiralul Horia Macellariu a fost dat în urmărire generală.
 
În tot acest timp, amiralul a rămas fidel regelui și pregătea țara în situația unor schimbări internaționale, întocmind și lista unui guvern care ar fi preluat conducerea țării. Umblând pribeag prin București, a fost ridicat de pe stradă, în februarie 1948. "Vreo 20 de oameni din mulțimea trecătorilor s-au năpustit asupra mea cu pistoale și m-au înconjurat. Era ziua în amiaza mare", a povestit el ulterior. 
 
Ancheta a durat șapte luni. "Dosarul rezultat este format din declarații scrise de mine, dar dictate de anchetatori cuvânt cu cuvânt, sub presiune. Eu nu mai eram eu, conținutul declarațiilor nu-mi aparțineau, așa mi-a venit în cap să arat acest lucru pentru viitorime: am semnat acele documente cu numele meu scris cu litera «M» mare, când adevărata mea iscălitură, cunoscută de toți și scrisă pe tot ce semnasem de-a lungul vieții, era cu litera «m» mică". A fost eliberat în anul 1964, în urma grațierii tuturor deținuților politic. 
 

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

VA ploua cu migranți redistribuiți direct de progresiștii de la ONU. Ungaria se retrage din proiectul ONU pentru migranți. Cei care ne-au băgat acolo se numesc Cioloș și Iohannis. Ambii progresiști. Dragnea tu ce faci? Ești și tu sluga lor?

CCR: "Persoanele de același sex căsătorite au dreptul de liberă circulație și la ședere în România". Pe baza cărei legi sunt aceste persoane "căsătorite" penibililor? Pe baza unei "legi" care NU EXISTĂ în România!!!!

În Norvegia, Legea Fondului Suveran care a adus peste 1000 de miliarde de $ norvegienilor, e în vigoare, iar la noi CCR a luat-o pe arătură şi a declarat neconstituțională legea Fondului Suveran pe motiv că "nu e de competența Parlamentului"

Propaganda Progresistă-Globalistă în acțiune. New York Times îi ridică osanale lui George Soros care a ținut un discurs la European Council on Foreign Relations, într-un articol care e un adevărat cult al personalității ca pentru marii dictatori bolșevici

Un nou pas al Rețelei Progresiste pentru destrămarea statelor naționale. Cetățenii Români şi din țările UE ar putea primi "cetățenie UE". CE a înregistrat o inițiativă privind înfiintarea "cetățeniei UE"

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

SEX TAPE made in Romania: 4 vedete autohtone FILMATE făcând perversităţi VIDEO

ORGIE în toaleta unui club din România. Totul a fost filmat cu un telefon mobil. VIDEO

Imagini Superclare de la noua optică a telescopului adaptiv de foarte mare rezoluție, VLT

Legea Offshore. Lauda lui Dragnea nu e altceva decât Trădare de Țară. Dan Chitic "Am fost trădați în proporție de 65%". Dați-Vă demisia şi plecați căci ați instituit jaful prin lege

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

Prezentatoare TV în sânii goi, după ce a fost trădată de rochie în direct VIDEO

Cum fac SEX rusoaicele, nemţoaicele sau italiencele. Clipul care a făcut senzaţie pe net VIDEO

A INCEPUT CEA MAI MARE CACEALMA DIN ISTORIA OMENIRII. SCOPUL? Inchiderea minelor si a termocentralelor pe carbune mult mai ieftine. COP21 Conferinta ONU pe "teme climatice" a inceput luni la Paris. Scumpirea Energiei prin falimentarea industriei carbunelui

Radio Europa Liberă și va relua emisiunile pentru Romnia și Bulgaria

Spania schimbă legea după cazul haita de lupi, cnd cinci bărbați au fost acuzați că au violat o fată de 18 ani: Consimțămntul pentru actul sexual va trebui să fie explicit

RETEAUA LUI SOROS DIN ROMANIA S-A ACTIVAT DIN NOU. Peste 50 de ONG-uri din Romania cer impotriva Constitutiei Romaniei Articolul 3 (4) ca sa fie Relocate in Romania MULT MAI MULTE MII DE IMIGRANTI decat cei decisi pentru Romania pana acum.

Cum să faci detartraj la tine în casă. Iată cum să elimini tartrul şi placa de pe dinţi

CITATUL ZILEI

UBS și-a clonat economistul șef din Elveția

TOP 10 cele mai bune ACTRIŢE PORNO din istorie. Sau cum sunt manipulați tinerii de mici FOTO

​Caru' cu vedete: Jennifer Lopez: Bărbații sub 33 de ani sunt inutili; Florin Salam s-a lăsat iar de cntat; Cum arată Prima Doamnă a Franței n costum de baie! Brigitte Macron, impecabilă la plajă

Incapabili să-și plătească impozitele imobiliare, grecii și cedează proprietățile

Cabinetul Dăncilă se reunește în ședință astăzi, în ultima zi a sesiunii extraordinare a Parlamentului

Parmezanul e ca tutunul. Cruciada OMS și revolta Italiei

Au făcut sex în restaurantul plin de oameni. Ce a făcut ospătăriţa când i-a văzut VIDEO XXX

The Times: n privința Iranului Trump are dreptate, Europa, nu

Business report: Guvernul tocmai a tăiat din banii pentru locuințe; Romnia, a patra piață din Europa dominată de companiile low-cost; Cel mai mare jaf din avuția Romniei. Am fi putut construi toate autostrăzile planificate de două ori

Maria Butina, o presupusă agentă de origine rusă,ar fi oferit servicii sexuale pentru a obține un post ntr-o organizație americană pe care o avea n vizor

Accident în Mureș: 13 muncitori, cu arsuri severe la picioare din cauza unei avarii la sistemul de răcire a autobuzului în care se aflau

Mureș: Treisprezece răniți după ce un autobuz cu muncitori a luat foc

O fostă majoretă a făcut SEX cu un elev de 15 ani! Filmul XXX a ajuns pe INTERNET. VIDEO

Mihaela Rădulescu, imaginea incredibilă cu care face furori pe internet FOTO

Pe Youtube, clipurile cu copii rămn terenul de joacă al pedofililor

Siria: A început evacuarea a două localități pro-regim asediate

Singuratatea în căsnicie, din perspectiva psihiatrului ortodox

Un britanic a fost găsit vinovat pentru un complot ce viza asasinarea Theresei May

O căsnicie rea vă poate afecta serios sănătatea dvs., spun oamenii de știință

Ca la noi la nimeni. Statul lui Dragnea e majoritar dar se declară INCAPABIL. Guvernul a aprobat un proiect de OUG care va permite olandezilor de la Damen să conducă Șantierul Naval Mangalia, chiar dacă aceștia sunt acționari minoritari

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

Un biciclist care s-a rănit n zona Muntelui Semenic, ajutat de un cine care s-a lipit de el și l-a ncălzit pnă la venirea salvatorilor

Şedinţă de Guvern după întâlnirea Dăncilă-Iohannis. Joi este ultima zi în care se mai pot emite ordonanţe de urgenţă

Slovacia a extrădat în Rusia un solicitant de azil, în ciuda protestelor organizațiilor pentru drepturile omului și solicitărilor ONU

Populaţia civilă a fost evacuată, se aşteaptă un atac de proporţii în Siria

HOROSCOP ZILNIC JOI 19 IULIE 2018: Trebuie să luaţi decizii importante

Sănătatea ta: Top 9 cele mai sărate alimente

​Subiectele zilei: Suspans pnă n ultima clipă pe ordonanța de amnistie și grațiere. Cum joacă Dragnea, Iohannis și Dăncilă; Comisia de la Veneția despre protocoalele cu SRI; Sextortion, o nouă metodă de nșelătorie a romnilor n mediul online

The Guardian: n inima crizei noastre politice se ascund bani obscuri

5 semne ca eşti într-o relaţie unilaterală

Simona a spus adevărul! Halep, despre motivul real al eliminării de la Wimbledon: "Sinceră să fiu..."

Comunicat de presă - Ambasada României în Statele Unite ale Americii

Idei de mic dejun: Aperitiv cu somon şi crema de branză

Mr. Bean a murit! Ştirea falsă care îţi poate virusa computerul. Nu o deschide!

Percheziții la o instituție publică într-un dosar de corupție

Cum arată fiica celebrei Aishwarya Rai, considerată una dintre cele mai frumoase femeie din lume | GALERIE FOTO, VIDEO

Niciun candidat nu s-a înscris la concursul pentru ocuparea funcției de șef al DNA/ Tudorel Toader: Să așteptăm

"Hienă" a ajuns și la Campionatul European de tenis de masă. Cel mai pătimaș fan al lui "U" Cluj a făcut show în Sala Polivalentă

MESAJE DE SFANTUL ILIE 2018: cele mai frumoase urari de Sf. Ilie

Sesiunea extraordinară a Parlamentului ar urma să se încheie joi. Biroul permanent al Senatului, onvoat prin SMS la ora 18.00

Poliția britanică a identificat suspecții din cazul Skripal și este sigură că este vorba de ruși. Cum i-au găsit anchetatorii

SPECIAL | Csilla Batorfi, campioana prezentă de cinci ori la JO. "A fost istorie! Pentru sportul meu, nu doar pentru mine". Duelul româno-ungar care a animat Germania

Julia Jianu, FĂRĂ LENJERIE INTIMĂ la TV FOTO

Statele Unite, potențialul mare perdant al războiului comercial, potrivit FMI

Cu ochii pe naționala de tineret! România revine la un Campionat European masculin sub 20 de ani după o pauză de 8 ani. Obiectivul echipei și lotul prezent la turneul final din Slovenia

Americanii se uită cel mai mult la postul conservator FoxNews, RCS şi Telekom le bagă pe gât românilor pe propagandiștii progresişti și globaliști de la CNN, prietenii lui SOROS și a lui Hillary

Războiul progresist împotriva Curiozității și a Libertății de Gândire. VIDEO - Uitați-vă în ce hal i-a îndoctrinat rețeaua progresistă pe tinerii din ziua de azi și la ce fanatism au ajuns. Marx, Engels și Lenin aplaudă din morminte

Cum arată fişa postului de părinte?

În timp ce decizia României e ținută secretă, Cehia nu vrea să primească migranții pe care Italia vrea să-i trimită în Europa. "Solicitarea Italiei de repartizare a unor migranți, e calea către infern", consideră premierul ceh

Nume de copii: Ce să faci când eşti nehotărât în alegerea numelui copilului

Turcia: Starea de urgență impusă în urmă cu doi ani a luat sfârșit

Doi români şi-au unit destinele în Marea Britanie, în aceeaşi zi în care au absolvit Facultatea de Medicină

Modul n care activiștii fac jocurile pe Google Images/ Căutați idiot și obții poze cu Trump

Războiul comercial dintre China și SUA, în avantajul Europei: Investiții de zeci de miliarde de dolari

VIDEO ​Un protestatar, legat cu lanțul de gardul guvernului, amenință că se stropește cu benzină și-și dă foc

O tnără este cercetată de poliție după ce mama ei a sunat la 112 și a anunțat că fata consumă droguri

Copil român în vârstă de un an, împuşcat pe stradă, în Italia

SPECTACULOASA autostradă de peste 180 Km care transformă orice călătoria într-o aventură | VIDEO

Fetiţă atacată de un vultur regal. Atenţie, imagini şocante! VIDEO

Grevă japoneză în Ministerul Tineretului și Sportului. Se strâng semnături pentru încetarea generală a activității

Prețul "piperat" pe care îl cere Manchester United pentru un echipament

OFICIAL | Sarri se pune bine cu fanii lui Chelsea. Italianul a cooptat în staff-ul său o legendă de pe Stamford Bridge

Marea Britanie: Au fost identificaţi suspecţii în cazul otrăvirii cu Noviciok a fostului spion rus Serghei Skripa

ULTIMA ORĂ | Lewandowski îi spune "adio" lui Bayern! Polonezul e supărat pe conducere și vrea să "rupă" contractul. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp

Cum repari o greșeală? Cu două milioane de euro! Becali, gata să bage mâna adânc în buzunar pentru un fotbalist pe care l-a avut în curte: "L-aș lua oricând, nu am limită la bani!"

BRD Bucharest Open: Sorana Crstea vs Maryna Zanevska, a treia partidă de pe terenul central (Programul zilei)

Demonstrație de forță a echipei Sky în Alpi, într-un final în ascensiune. Geraint Thomas, victorie și tricou galben. Chris Froome a urcat pe locul 2 la "general"

MIREASĂ prinsă de CAVALERUL de ONOARE în timp ce îşi înşela SOŢUL: Cine este BĂRBATUL ăsta? VIDEO

Lovitură DEVASTATOARE pentru echipa ARMATEI. Anunţ OFICIAL al FRF despre CSA STEAUA

Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio au refuzat să joace în Brokeback Mountain

Niciun candidat înscris la concursul pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef DNA. Tudorel Toader: Să aşteptăm până luni

Căldură uimitoare n nordul Scandinaviei - Temperaturile au ajuns la 34 de grade dincolo de Cercul Polar

Procurorul Marius Vlădoianu susţine că i-a fost oferită achitarea în schimbul unui denunţ împotriva Olguţei Vasilescu

O văduvă de 70 de ani vrea să se recăsătorească. Dă anunţ la ziar si... Finalul te va face să râzi cu lacrimi

Eliberați-o pe Zehra Dogan. Artista kurdă, scrisoare de mulțumire pentru artistul stradal Banksy

Horoscop weekend 20-22 iulie 2018. Între două eclipse, trăim misterul Lunii în Scorpion!

"Ținteam mult mai sus. Asta e, medalie de bronz, trebuie să mergem mai departe". Analiza care arată cât de sus e tenisul de masă din România

Horoscop zilnic JOI 19 IULIE 2018. Atenţie, criză la relaţii!

Rusia și Siria au construit un centru pentru refugiații care se întorc în Siria

Orban: Visul lui Dragnea de a apărea pe prima copertă a manualelor a eșuat temporar după decizia CCR

Progresiştii manipulează din nou într-un mod abject. WSJ: "Doctrina Trump Mai Întâi"

Avion prăbuşit în apropiere de aeroport. Unul dintre pasageri a filmat totul: "Va fi rău, va fi foarte rău. O, Doamne!" VIDEO

Tânără de 18 ani căutată de scafandrii. Fata s-a aruncat de pe podul de la Cernavodă

Justin Trudeau a remaniat guvernul canadian cu un an înaintea alegerilor legislative

Pamela Anderson, declaraţii după apariţia sex tape: "Fiecare moment intim era filmat!"

Firea, după filmările privind activitatea sa: Nu sunt menite să potențeze candidatura la prezidențiale

Gestul făcut de copiii salvați din peștera din Thailanda, n prima zi petrecută acasă FOTO

Comisia Europeană a confirmat îndeplinirea de către Kosovo a criteriilor necesare pentru liberalizarea vizelor

Trei copii şi mama lor au murit într-un accident provocat de un şofer străin în apropierea Vămii Albiţa

Alina Vidican, REACŢIE FABULOASĂ după ce a aflat că Borcea nu se însoară cu Valentina Pelinel

Liga Campionilor: Celtic Glasgow, Rosenborg și Sheriff, printre echipele calificate n turul al doilea preliminar

CNP vede o creștere a PIB mai mică, dect estima n primăvară. A revizuit prognoza pentru acest an de la 6,1%, la 5,5%

Marea Britanie: Au fost identificați suspecții în cazul otrăvirii cu Noviciok a fostului spion rus Serghei Skripal (presă)

Patru oameni, inclusiv o femeie însărcinată, au murit carbonizaţi într-un accident grav în Franţa

Sfântul Ilie, aducătorul de ploi. Superstiții în tradiția populară de Sânt Ilie. Ce nu trebuie să faci în această zi

Copilul unei românce, ÎMPUȘCAT în brațele mamei sale, pe o stradă din Roma. Care este starea fetiței, în vârstă de un an, operată de urgență

Lungmetrajul "First Man", cu Ryan Gosling, deschide Festivalul de la Veneția 2018 | VIDEO

Neamț: Jaf la sediul CAR din localitatea Zănești

Victor Stelian Fedorca - numit președinte al Autorității Naționale pentru Formarea Profesională în Sistem Dual

Lovitură teribilă pentru clanul Corduneanu. S-a predat singur la Poliţie în această dimineaţă

EXCLUSIV | Cronica unei morți anunțate? Craiova riscă enorm după ce și-a vândut 7 jucători: "A mai rămas o gură de tun"


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1297, afisate in 11 pagini.ieri 22:13 Depresie
ieri 11:50 ȘTIRILE MEDIAFAX
ieri 02:54 CITATUL ZILEI