06:15
Comentarii Adauga Comentariu

Istoria Mișcării Naționale de Rezistență: de la civili înarmați din munți, la acțiuni pentru susținerea Regelui Mihai I

Pornită inițial ca o acțiune îndreptată contra trupelor sovietice, Mișcarea Națională de Rezistență și-a îndreptat forța contra regimului comunist, ajungându-se ca, într-un final, să susțină monarhia și să caute adăpost pentru Regele Mihai I.


Despre istoria Mișcării Naționale de Rezistență ne povestește istoricul Alesandru Duțu. Totul a început în toamna anului 1944, când organele informative au constat că "în fiecare județ din regiunea muntoasă, de la Muscel până către Turda, s-au observat grupuri numeroase de militari și civili, bine înarmați, și aprovizionate din belșug cu munițiuni și alimente, care s-au îndreptat către regiunile muntoase, prin satele depărtate de artera de circulație, foarte greu accesibile pentru jandarmi și personalul autorităților de resort". 

Inițial, acestui aspect nu i s-a dat atenția necesară, considerându-se că era vorba de "simpli dezertori" sau de grupuri de militari rătăciți de unitățile lor. 
Problema a fost luată în serios după arestarea, la sfârșitul lunii octombrie 1944, și cercetarea a doi parașutiști: Vasile Olteanu și Gheorghe Ilie din grupul "spărgătorilor de fronturi" instruiți de legionari în străinătate și lansați în țară pentru a lua legătura cu membrii "Mișcării de Rezistență", care în acel moment nu acționa "după un plan director, având un obiectiv", așa cum consemnau sintezele informative. 
 
Transilvania, locul de naștere al mișcării de rezistență
 
La început, "Mișcarea de Rezistență" s-a manifestat doar în zona muntoasă și deluroasă a Transilvaniei. Treptat, ea s-a extins și în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și nordul Bucovinei, membrii ei beneficiind de "concursul, complicitatea tacită a populației, în special a celei rurale, care i-a adăpostit sau le-a înlesnit ascunderea și alimentarea și le-a găsit gazde noi etc".
 
Pornită, inițial, ca "o acțiune îndreptată contra trupelor sovietice", așa cum apreciau organele informative române, Mișcarea Națională de Rezistență și-a îndreptat rapid activitatea "contra partidului și regimului comunist".
 
Chiar dacă, inițial, "elementele militare" încadrate în aceste formațiuni paramilitare nu au fost de acord cu "contopirea mișcării de rezistență cu cea a legionarilor", în final aveau să colaboreze, activitatea lor căpătând (mai ales din toamna anului 1944) un evident caracter antiguvernamental, anticomunist și antisovietic, în speranța declanșării războiului între Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii.
 
"Haiducii lui Avram Iancu", "Divizia Sumanelor Negre", "Grupul Înarmat Sinaia", "Graiul Sângelui"
 
Între organizațiile paramilitare care au luat ființă la sfârșitul anului 1944, cea mai reprezentativă a fost "Haiducii lui Avram Iancu", constituită la 1 decembrie 1944 de către Gavrilă Olteanu, Nicolae Paliacu și Dumitru Șteanță, urmăriți deja de către autorități pentru activitatea desfășurată în cadrul Batalionului de voluntari "Iuliu Maniu".
 
Conform documentului de constituire, organizația s-a dorit a fi "de rezistență națională", cu sediul "în codrii României".
 
La 1 iunie 1945, în cadrul organizației a fost înființată "Divizia Sumanelor Negre", ca "unitate de apărare națională", având ca scop "intrarea la momentul oportun în acțiune pentru salvarea țării de la prăbușire și comunizare, pusă la cale de guvernanții F.N.D.-ului de astăzi, sub masca falsei democrații", după cum preciza la 15 noiembrie 1945 Gavrilă Olteanu.
 
Considerată element de luptă al organizației "Haiducii lui Avram Iancu" în eventualitatea unui conflict între foștii aliați din cel de-al Doilea Război Mondial, "Divizia Sumanelor Negre" și-a concentrat activitatea în zonele Cârlibaba, Iacobeni, Dorna, Năsăud, Rodna, Ilva Mare și în masivul muntos Căliman, la Est de Colibița. 
 
Deși i s-a promis sprijin material din partea multor nemulțumiți din România acelor vremi, inclusiv din partea partidelor istorice, Gavrilă Olteanu menționa la 5 iunie 1946 dificultățile cu care se confrunta organizația sa: "Tot ce am făcut până acum este realizat cu propriul nostru ban, al câtorva, cu concursul colaboratorilor săraci materialicește, dar bogați în suflet și sentimente naționale. Bogații și cei care aveau averi din politică nu ne ajută. Ei admiră munca noastră, consolându-se cu gândul unei veniri de salvare à la Maglavit, ca lor să le rămână averile câștigate, trăind în speranța că va sosi sezonul rentabil pentru ei de a ocupa din nou înalte fotolii ministeriale fără riscul vieții lor, fără a jertfi un bun. Nu-și dau seama că prin prăbușirea țării în ghearele comunismului pierd nu numai banul și averea, dar cu siguranță și viața". 
 
"Grupul Înarmat de la Sinaia"
 
Tot la la sfârșitul anului 1944, căpitanul (r.) Dumitru Popa a înființat "Grupul Înarmat Sinaia". Acesta a fost acuzat, în cadrul procesului din 1946, că a acționat pentru "a recruta aderenți, a se retrage în munți și a efectua rezistență în armată în situațiunea unui eventual conflict internațional", de a susține "lupta antidemocratică, rasistă și șovină și răsturnarea ordinii publice existente în țară". 
 
Organizația grupa ofițeri și subofițeri activi și de rezervă (locotenent-colonelul Alexandru Evolceanu, locotenentul Mircea Holban, maiorul Gheorghe Ghertner, căpitanul preot Victor Toma, căpitanul Criveanu, maiorul Vasile Brezeanu, Ștefan Stroescu, Ion Pascu, Alexandru Bertume, Eduard Pototski etc.), care "au reușit să sustragă de la unitățile lor diverse cantități de armament, munițiuni și explozivi, spre a servi organizației la momentul oportun". 

Concomitent, Ion Vulcănescu, împreună cu locotenent-colonelul Victor Constantinescu, locotenentul Virgil Coifan și cu alți ofițeri activi și de rezervă, au constituit organizația "Graiul Sângelui", receptată de autorități ca având un "caracter antiguvernamental și antisovietic", vizând "realizarea unui stat național pe baze corporatiste, cu modificări în structura politică, economică și socială actuală", bazat pe "principiul selecțiunii biologice a rasei". În organizația "Graiul Sângelui" au mai activat generalii Ioan Mihăescu, Nicolae Ciupercă, Doroftei Ghermănescu, colonelul Ion Gradin, maiorul Constantin Lățea ș.a.
 
Venirea pe lume a lui Mihai, ultimul rege al României. S-a născut prematur, într-o zi de doliu pentru familia sa maternă
Regina-mamă Elena și Regele Mihai Sursa FOTO AP
 
Generalul Aurel Aldea a făcut cunoscut regelui Mihai I "planul rezistenței în munți"
 
Decizia regelui Mihai I de a înlocui guvernul dr. Petru Groza, impus de sovietici la 6 martie 1945 și nerecunoscut de Statele Unite ale Americii și Marea Britanie, cu unul constituit din reprezentanți ai tuturor forțelor politice interne, precum și refuzul dr. Petru Groza de a demisiona și al regelui de a mai semna decretele propuse de Executiv, au provocat, în august 1945, o gravă criză politică internă, într-un moment dificil pentru țară în care marile puteri deciseseră cu puțin timp înainte să nu semneze tratatul de pace cu România dacă aceasta nu avea un guvern reprezentativ.
 
Într-un asemenea context, în urma consultării cu apropiații suveranului, generalul Aurel Aldea a mai apreciat că persoana acestuia nu era în siguranță și a luat în calcul ,,nevoia unor mișcări de rezistență în București".
 
"Din nețărmurită și dezinteresată dragoste pentru Rege și Țară - preciza el în memoriul din 10 iunie 1946 - m-am hotărât să mișc tot ce este regalist și poate sări în ajutorul regelui în cazul când ar fi atacat. A încolțit ideea unei organizații de rezistență în București în scopul exclusiv arătat mai sus".
 
În septembrie 1945, a decis să constituie un Comandament Central al Mișcării Naționale de Rezistență, să-și subordoneze toate organizațiile constituite anterior, să împartă teritoriul național în zone de acțiune, fiecare având un comandant care trebuia să acționeze după instrucțiunile centrale (contraamiralul Horia Macellariu în București, generalul Constantin Eftimiu în trecătorile Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, Gavrilă Olteanu în Munții Căliman, prof. Gheorghe Manu pe Valea Prahovei, Mihail Fărcășanu în zona Câmpulung Muscel, Horia Comaniciu în Munții Sebeș etc). 
Pentru aceasta a contactat, inițial, pe generalul Constantin Eftimiu, apoi pe amiralul Horia Macellariu, generalul Mihăescu și locotenent-colonelul Eugen Plesnilă, după care, în septembrie 1945, a fost primit de regele Mihai I căruia i-a vorbit despre "măsurile necesare pentru asigurarea securității sale". Suveranul i-a cerut să-l informeze despre "tot ce se petrece în oraș". 
 
Adăpost pentru Regele Mihai 
 
La sfârșitul lunii septembrie 1945, luând legătura cu delegații organizației ,,Haiducii lui Avram Iancu", s-a interesat de ,,posibilitatea găsirii unui adăpost pentru Majestatea Sa Regele în cazul când situația internă ar cere aceasta".
 
Măsurile luate le-a comunicat familiei regale în cursul discuției avute la Palat, în luna februarie 1946, când a informat că, în caz de necesitate, regele putea fi adăpostit în nordul Transilvaniei. 
Planul concret pentru această eventualitate i-a fost prezentat lui Aurel Aldea de către delegații organizației "Haiducii lui Avram Iancu" la începutul lunii martie 1946, prilej cu care generalul le-a înmânat membrilor organizației suma de 500.000 lei. 
 
Pentru asigurarea unui nou adăpost, mai aproape de Sinaia și de Săvârșin, Aurel Aldea s-a adresat lui Iuliu Maniu, cerându-i să-i recomande un om de încredere care putea indica un adăpost în Munții Sebeșului. Problema a fost discutată, în luna aprilie 1946 cu Ionel Pop - recomandat de Maniu -, dar nu a fost finalizată, întrucât generalul Aurel Aldea a fost arestat, la 27 mai 1946.
 
Între timp, generalul reușise să mai aibă o întrevedere, în sâmbăta Floriilor, de aproximativ o oră, între patru ochi, cu regele Mihai I, acesta arătându-se îngrijorat de "eventualitatea apropiată a unui conflict între Aliați", manifestându-și hotărârea "de a păstra neutralitatea cu orice preț".
 
Generalul Aldea a prezentat suveranului schița adăpostului din munții Ardealului, reținută de suveran, i-a vorbit pentru prima dată despre organizația ,,Haiducii lui Avram Iancu" și i-a făcut cunoscut, cu unele detalii de organizare, planul rezistenței în munți. După ce a fost arestat, a comunicat ministrului de Interne, într-un memoriu din iunie 1946, că regele i-a ascultat cu interes expunerea.
 
Horia Macellariu a fost acuzat că a făcut parte din Mișcarea Națională de Rezistență Anticomunistă creată de generalul Aurel Aldea. Într-o declarație dată în 1948, recunoaște că a contactat ofițeri de Marină  cu scopul de a "întreține trează flacăra națională și credința". Tot el s-a implicat în organizarea manifestației de la 8 noiembrie 1945 pro-monarhie, desfășurată de ziua numelui regelui Mihai și i s-a încredințat conducerea Mișcării de Rezistență din București. 
 
Horia Macellariu, destinul unui amiral judecat pentru crime de război: eroul care a salvat Constanța
Horia Macellariu
 
Comuniștii i-au percheziționat locuința din București  pe 27 mai 1946 și, după ce a aflat că membri ai organizației "Sumanele Negre" au fost arestați, se ascunde la familiile foștilor subalterni din București. 
 
La 18 noiembrie 1946 a fost condamnat de Curtea Militară de Casație și Justiție la muncă silnică pe viață "pentru complotare întru distrugerea unității statului", la 25 de ani de muncă silnică "pentru complicități la păstrarea de armament, munițiuni și exploziv", la 10 ani de "detențiune riguroasă", cinci ani de degradare civică și 50.000 de lei cheltuieli de judecată pentru răzvrătire. Amiralul Horia Macellariu a fost dat în urmărire generală.
 
În tot acest timp, amiralul a rămas fidel regelui și pregătea țara în situația unor schimbări internaționale, întocmind și lista unui guvern care ar fi preluat conducerea țării. Umblând pribeag prin București, a fost ridicat de pe stradă, în februarie 1948. "Vreo 20 de oameni din mulțimea trecătorilor s-au năpustit asupra mea cu pistoale și m-au înconjurat. Era ziua în amiaza mare", a povestit el ulterior. 
 
Ancheta a durat șapte luni. "Dosarul rezultat este format din declarații scrise de mine, dar dictate de anchetatori cuvânt cu cuvânt, sub presiune. Eu nu mai eram eu, conținutul declarațiilor nu-mi aparțineau, așa mi-a venit în cap să arat acest lucru pentru viitorime: am semnat acele documente cu numele meu scris cu litera «M» mare, când adevărata mea iscălitură, cunoscută de toți și scrisă pe tot ce semnasem de-a lungul vieții, era cu litera «m» mică". A fost eliberat în anul 1964, în urma grațierii tuturor deținuților politic. 
 

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

SEX TAPE made in Romania: 4 vedete autohtone FILMATE făcând perversităţi VIDEO

Papahagi declară cu fanatism că dorește cu ARDOARE Dispariția României. Papahagi: "Îmi doresc cu ardoare Statele Unite ale Europei." Ți-ai dat arama pe față IUDĂ a neamului românesc. Cum să vrei dispariția propriei tale țări?

Studiile de gen vor fi eliminate din universitățile ungare, a decis Viktor Orban

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

Cele mai bune filme erotice pe care le-ai ratat - Video

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

ORGIE în toaleta unui club din România. Totul a fost filmat cu un telefon mobil. VIDEO

Il Giornale: Care sunt legăturile dintre jurnalistul care l-a atacat pe ministrul Savona și Soros?

Prezentatoare TV în sânii goi, după ce a fost trădată de rochie în direct VIDEO

Subiectele zilei: Ordonanța lui Tudorel Toader golește DNA de toți procurorii; DNA: condiții de vechime impuse procurorilor anticorupție nu pot fi aplicate retroactiv; Războiul neamțului cu romnii: Sunteți o țară coruptă, totul este corupt aici;

Faze tari: Descoperirea unei bărci vikinge extrem de rare a intrigat arheologii; Cum și-a prins soția infidelă pe Google ct căuta o destinație de vacanță; Dolofan și gol: Aceasta este cea mai clară reconstrucție a marelui dinozaur T-rex.

Ianis face apel la calm: "Am reușit doar o calificare, momentan!". Hagi junior și golul superb marcat din lovitură liberă, planurile pentru Euro și un mesaj pentru Cosmin Contra

Pe intelesul tuturor: OUG 92 de modificare a legilor justitiei

Trump susține că mărturia fostului său avocat Michael Cohen împotriva sa este "total falsă"

Statele Unite au impus sancțiuni unei miliții-cheie a regimului iranian

Scriitoarea nord-irlandeză Anna Burns a câștigat Man Booker Prize 2018

ANALIZA Referendumul pentru familie n spirala nemulțumirii sociale

Progresiştii Soroşişti îşi bat joc de legile României. Primul DOCUMENT OFICIAL ILEGAL legat de "egalitatea SOROŞISTĂ de GEN" din România. "Părinte 1" şi "Părinte 2" înlocuiesc MAMA şi TATA

CITATUL ZILEI

Bancul zilei: Cnd soțul tău devine brusc foarte pasional

Utile: BRCA1 și BRCA2, genele cancerului de sn. Cum știm că este nevoie să ne facem testul genetic?; Condimentul care te scapă de problemele digestive; Floarea banală care tratează bolile renale și hepatita

TOP 10 cele mai bune ACTRIŢE PORNO din istorie. Sau cum sunt manipulați tinerii de mici FOTO

GALERIE FOTO | A curs șampania! Tricolorii mici au oprit interviul lui Rădoi și au făcut spectacol în fața camerelor TV: "Sunt mândru, fără ei n-aș fi reușit!"

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 17 octombrie

Închisoarea Guantanamo va rămâne deschisă timp de cel puțin 25 de ani (amiral american)

​VIDEO Dialogul n engleză Dăncilă - Erdogan. Turcii au publicat imaginile cu sunet, Romnia fără

Un avion de luptă s-a prăbușit în Ucraina, cei doi piloți ai aeronavei fiind uciși

De ce s-au STINS focarele de pestă porcină africană în Transilvania?! De mintea și mâna omului

Hagi, jovial după calificarea tineretului la Euro: "Suntem fericiți, ei ne vor scoate în stradă!". "Regele" a comentat și golul superb marcat de Ianis, din lovitură liberă

"Sindromul" Fecioara Maria: Virgine, dar au nascut! Afla cum s-a petrecut "minunea"

POSTAREA cu care Andreea BĂNICĂ i-a FĂCUT pe fani să se gândească la FILME PORNO SADO-MASO. Uite CUM ARATĂ!

nchisoarea de la Guantanamo Bay va rămne deschisă cel puțin 25 de ani de acum nainte

MTI: CEDO a condamnat Ungaria din cauza monopolului de stat asupra manualelor școlare

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 17 octombrie

Cel puțin 29 de morți și sute de dispăruți în urma uraganului Michael, în Florida

SUA oferă 10 milioane de dolari recompensă pentru arestarea liderului unui cartel de droguri din Mexic

Pippa Middleton, sora mai mică a ducesei de Cambridge, a născut un băiețel

Știrile TVR: Noile uniforme ale militarilor romni din Afganistan se decolorează ușor, se scămoșează repede și intră la apă

BILANȚUL LUI UEDZI DUPĂ 1 LUNA DE JOC +1.52. Cel mai tare program AI de Pariuri din Lume! Meciurile de AZI si ISTORICUL MECIURILOR din 15 septembrie 2018 alese și pariate de UEDZULA alintat UEDZI, programul de inteligență artificială al Fluierul.ro

Cum fac SEX rusoaicele, nemţoaicele sau italiencele. Clipul care a făcut senzaţie pe net VIDEO

Man și Pușcaș, interviu de senzație la dublu, după calificarea la Euro: "O seară magnifică, cea mai frumoasă performanță din carieră! Nu mergem la Euro să facem act de prezență"

Au făcut sex în restaurantul plin de oameni. Ce a făcut ospătăriţa când i-a văzut VIDEO XXX

O femeie, revenită din concediu, aproape a făcut INFARCT când a deschis dulapul cu lenjerie din care se auzeau zgomote ciudate

Financial review. Prima pagină a presei străine: Platformă pentru ajutorul la domiciliu al seniorilor. Războiul pe piața creditului impobiliar se ntețește. Planul Europei pentru Brexit: ncă mai speră la un acord, dar se pregătește pentru ce e mai rău

Prim-ministrul armean și dă demisia pentru dizolvarea Parlamentului

Penibil. Ambasada SUA își pune și îsi răspunde singură la intrebări. Sau îi servesc întrebările cheie pe tavă, alții care NU EXISTĂ. Ceea ce este cam același lucru. Totul regizat ca să dea senzația "de întâmplare".

Presa greacă: Fuga creierelor scufundă economiile regionale ale Europei ca Romnia și Bulgaria

Vlad Alexandrescu, USR: E momentul să se adopte o lege a parteneriatului civil. Beneficiare ar fi şi foarte multe cupluri heterosexuale

Daea: Străinii nu dețin 40% din terenurile agricole, legislația va fi modificată

Fotbal: România s-a calificat la Campionatul European Under-21 din 2019, după 4-0 cu Liechtenstein

Washingtonul oferă 10 milioane de dolari pentru arestarea unui șef de cartel mexican

România a încheiat Campionatele Europene de box pentru juniori din Rusia cu patru medalii: două de argint și două de bronz

Daea: Am apelat la stimularea găsirii de cadavre de porci şi oferim peste 100 de lei celor care anunţă autorităţile

7 aşteptări la care trebuie să renunţi. Nimeni nu este obligat să facă aceste lucruri în locul tău

Cel puțin 21 de persoane au fost rănite în urma unei explozii la o fabrică din Iran

Un cutremur s-a produs la o adâncime de doar 8 km, în județul Ialomița

Aproximativ 300 de femei au putut asista la meciul Iran - Bolivia de la Teheran

Eșecul referendumului și limitele bisericii-instituție o ipoteză

România lagărul migranților. La cererea progresistei, România îi ține pe migranți cu forța în România. IGPF: 47 de cetățeni străini, depistați în timp ce intenționau să iasă ilegal din România ascunși într-un TIR

MANIPULAREA PRIN SEX. OANA ŞI VIOREL LIS, sex tape-ul care face înconjurul internetului. IMAGINI XXX

O fostă majoretă a făcut SEX cu un elev de 15 ani! Filmul XXX a ajuns pe INTERNET. VIDEO

ȘTIRILE MEDIAFAX

O inscripție pune sub semnul ndoielii data distrugerii orașului Pompeii

Golul fabulos înscris de Ianis Hagi l-a făcut pe Răzvan Marin să pună mâna pe telefon. Ce a tastat mijlocașul lui Standard Liege

Ilie Şerbănescu - "Iliberalismul“ – o dezgustătoare diversiune colonialistă

Ce înseamnă când te visezi gravidă. Mesaje pe care să nu le ignori

Laura Cosoi, sex cu un fost ministru în filmul "Cel ales". VIDEO

Macron promite să mențină direcția guvernului și să continue reformele n ciuda diminuării sprijinului popular

Primul ministru armean își dă demisia pentru dizolvarea Parlamentului

Iran: SUA au impus sancțiuni miliției Bassidj

Honduras și Guatemala acționează pentru a opri un grup de migranți să ajungă în SUA după amenințările lui Donald Trump

Victor Negrescu: România este în favoarea unui proces ordonat și predictibil privind Brexit

Turcia deţine înregistrări cu momentele în care jurnalistul Jamal Khashoggi este torturat şi ucis. Acesta îşi activase iPhone-ul

Horoscop zilnic MIERCURI 17 OCTOMBRIE 2018. Rebeliuni, ritm rapid al zilei!

România, la EURO 2019! Cu cine se vor lupta tricolorii la turneul final: echipele calificate + cine merge la baraj. Toate informațiile despre Campionatul European din Italia și San Marino

Liniște, vorbește căpitanul Ionuț Radu: "Învățam istoria la școală, dar azi am scris-o"

Glume pe rețelele de socializare după calificarea Madagascarului la CAN: Felicitări Regelui Julien!

Ministrul Agriculturii: Din peste 8.100 de gospodării afectate de pesta porcină, peste 7.400 au primit despăgubiri

NOI MESAJE de la ÎNGERII PĂZITORI ZODII pentru 17-24 octombrie 2018. Află pentru ce!

Brașov: Două persoane, rănite după ce ambulanța a intrat în șanț; șoferul avea o alcoolemie de 0,97 mg/l

"Ne-am câștigat dreptul de a visa frumos: cât mai sus la Euro!". Caramavrov, după România - Liechtenstein 4-0

România - Liechtenstien 4-0. Echipa națională U21 s-a calificat la EURO 2019

"Generația de Aur" sau "Generația lui Ianis"? Verdictul dat de Hagi i-ar putea surprinde pe mulți

Familia regală s-a mărit cu încă un membru. Pippa Midleton a născut un băiat

Președintele Klaus Iohannis a făcut o nouă gafă de protocol, la întâlnirea cu primarul Romei | VIDEO

O femeie geloasă a intrat în telefonul soțului ARAB, în timp ce acesta dormea. La scurt timp după aceea, bărbatul a dat-o în judecată, iar soția a aflat acum SENTINȚA dură primită

Taximetrist înjunghiat de un client, la Timișoara. Agresorul este căutat de polițiști

EurobarometruScădere dramatică de ncredere a romnilor n UE: mai puțin de jumătate cred că apartenența la Uniune este un lucru bun / n cazul unui referendum, 65% ar vota nsă mpotriva unui Roexit

Filme porno şi orgii sexuale într-o instituţie publică din Timişoara

Mirel Rădoi: Vrem clasarea între locurile 1-4 la EURO

Noi raiduri ale aviaţiei israeliene în Gaza

INCREDIBIL. Prof. univ. dr. Corvin Lupu: Dezvaluie planul prin care Ceausescu a fost tradat: "In 1989 depozitele alimentare ale României erau arhipline dar magazinele erau goale și românii nu aveau ce mânca"

O carte pe zi: "Istoria limbii române"

Cutremur în Ialomiţa: s-a produs la doar 8 kilometri adâncime

Prinţul moştenitor saudit, suspectat de amestec în cazul dispariţiei jurnalistului Jamal Khashoggi

COMENTARIU | Lelia Munteanu: Cazul Khashoggi - îngropat în speculații

ATP Stockholm: Marius Copil, nvins n runda inaugurală

Honduras și Guatemala acționează pentru a opri migranții după amenințările lui Trump

Fiul lui Miron Cozma, implicat într-un accident rutier la Timişoara. Avea o alcoolemie de 1,25 la mie în aerul expirat

Trump amenință Honduras, Guatemala și El Salvador cu tăierea ajutorului american dacă nu-i opresc pe migranți

Fiul lui Miron Cozma, aflat beat la volan, a intrat cu mașina într-un stâlp dintr-o intersecție din Timișoara

CCR discută miercuri trei contestaţii vizând organizarea şi desfăşurarea referendumului pentru redefinirea familiei în Constituţie

Un avion de vânătoare s-a prăbuşit. Piloţii nu s-au mai putut salva

​VIDEO Franța - Germania 2-1 / Nemții, cenușăreasa grupei

Fâșia Gaza: Raiduri aeriene israeliene ca răspuns la un tir de rachetă (armată)

CCR va decide astăzi în legătură cu validarea referendumului pentru familie

Miercuri, ultima zi în care pot fi depuse candidaturile pentru Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie

Patru beneficii ale consumului de miere

Băsescu, despre protocoalele SRI: Este suficientă o hotărâre de guvern pentru a se desecretiza orice secret de stat

Ana Maria Mihaes, o cântăreaţă din România face videochat. IMAGINI XXX

Ana-Maria Brânză, Ana și Maria Boldor se îndreaptă spre rugby în cadrul campaniei "Aleargă de ziua ta!"

Analiza Evolutiei Intentiilor de vot in urma rezultatelor de la Europarlamentare

Gabriela Cristea va naşte sub pază strictă. De ce îi este frică vedetei TV

ISU București-Ilfov: Incendiu la un complex comercial din zona Băneasa; focul a fost stins

Președintele turc, Recep Erdogan, despre ancheta privind dispariția jurnalistului saudit Jamal Khashoggi: Unele dovezi sunt compromise

Președintele Iohannis - în Italia; se va întâlni miercuri cu primarul orașului Napoli, Luigi De Magistris

MAE confirmă că un român a murit într-un accident rutier în Belgia; alți doi români - răniți ușor

Durere ovare. Ce cauzează durerea de ovare şi cum se poate trata

O ambulanță condusă de un șofer beat a fost implicată într-un accident. Asistenta și pacientul din vehicul au fost răniți


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8

Nr. de articole la aceasta sectiune: 936, afisate in 8 pagini.ieri 19:15 ȘTIRILE MEDIAFAX
ieri 05:09 CITATUL ZILEI