23:59

Atomii pot fi în două locuri diferite în același timp. E ca și cum atunci cînd se trage de la 11m am putea vedea SIMULTAN întregul Univers al Posibilelor Traiectorii ale MINGII care pe măsură ce îl privim se MATERIALIZEAZĂ într-o singură traiectorie.

Dar nu numai atomii apar mai des într-un anume loc, pe măsură ce le măsurăm locația, (și asistăm la "prăbușirea funcției de undă" așa cum ne spune fizica cuantică), ci și obiecte macroscopice MARI (cum ar fi o monedele pe care le aruncați), cad într-un anume fel, care nu are legătură cu vreo lege fizică a lumii reale

Nota Redacției - Opinia Fluierul.ro

Atomii pot fi în două locuri diferite în același timp. E ca și cum atunci cînd se trage de la 11m am putea vedea SIMULTAN întregul Univers al Posibilelor Traiectorii ale MINGII care pe măsură ce îl privim se MATERIALIZEAZĂ într-o singură traiectorie

Pentru cei care au dificultăți în a înțelege acest fenomen (așa cum avem și noi și cum are orice om normal), ei trebuie să plece de la următorul model al lumii fizice.

Lumea "posibilităților" nu e o lume imaginară ci este o REALITATEA FIZICĂ, care poate fi percepută MULT MAI BINE în lumea microscopică (adică în lumea atomică, dar mai ales la nivel subatomic).

Ceea ce percepem noi la nivel macroscopic "e intrarea în realitatea macroscopică" sau "materializarea" uneia dintre nenumăratele posibilități alternative care EXISTĂ SIMULTAN ca posibilități.

Cum se face această "materializare".

Lumea fizică a POSIBILITĂȚILOR (EXISTĂ și nu e o "imaginație" așa cum am fost învățați să credem de mici), e guvernată de Legea Numerelor Mari (indiferent ce anume poate însemna acest lucru ca "interacțiune fizică", la acea scară infinitezimală).

Mai exact, pe măsură ce anumite "lucruri" (atomi, particule subatomice ce compun obiectele macroscopice), apar în existență în anumite locuri, există o LEGE a acestei LUMI A POSIBILITĂȚILOR, lege care face ca treptat, treptat, numărul Locurile și al Stărilor Posibile, în care "un lucru", se poate afla simultan, să se restrângă DRAMATIC, până când la un anumit moment dat, "posibilitatea lui de a apărea" se reduce la un singur loc, într-un anumit moment de timp.

Acest lucru nu se datorează Inexactității Aparatelor Noastre de Măsură și nici măcar influenței Observației în Sine (cum încearcă să explice mulți), ci se datorează ÎNSĂȘI Naturii acestei lumi fizice A POSIBILITĂȚILOR (care EXISTĂ), și a modului în care ea își retrânge dramatic șansele "altor locuri posibile de apariție" pe măsură ce diverse POSIBILITĂȚI ale sale de APARIȚIE se MATERIALIZEAZĂ...

Dacă vi se pare "că vă aburim" când vă povestim aceste lucruri, e SUFICIENT să dați cu banul, ca să vă convingeți de existența în lumea macroscopică, a acestui Univers al Posibilităților, care se manifestă perceptibil pentru noi, prin LEGEA RESTRÂNGERII POSIBILITĂȚILOR (care îl guvernează).

Pe măsură ce aruncați de mai multe ori cu banul, veți vedea că treptat, treptat, numărul dăților în care v-a căzut "stema" tinde să devină egal cu numărul dăților în care v-a căzut "banul"...Această Lege măsurabilă Fizic, e o Manifestare Directă a Universului Posibilităților şi al Legilor care îl guvernează

Acest lucru e UN FENOMEN REAL, care se produce fără nici un câmp fizic și fără nici o acțiune fizică perceptibilă. Fenomenul ține doar de RESTRÂNGEREA NUMĂRULUI DE POSIBILITĂȚI, pe măsură ce alte posibilități DEVIN REALITĂȚI. Acest Fenomen ușor Măsurabil la scară macroscopică, prin care posibilele viitoare apariții sunt restrânse dramatic de aparițiile precedente, este cea mai bună dovadă că Universul Posibilităților EXISTĂ și că E REAL.

Prin simplu fapt că "în REALITATE au intrat ANTERIOR", un număr de steme și un număr de bani, dacă cele două numere sunt "disproporționate", LEGEA UNIVERSULUI REAL AL POSIBILITĂȚILOR, tinde să echilibreze APARIȚIA numărului de "STEME" cu apariția numărului de "BANI"

Aceeași lege funcționează și la scară atomică, doar că aici fenomenul devine mult mai "vizibil"...

Mai exact, ca și în cazul ARUNCĂRII MONEDEI, pe măsură ce Apariția unui Atom, e înregistrată într-un anume loc, Posibilitatea ca el să apară în alte locuri se RESTRÂNGE, conform aceleiași legi a UNIVERSULUI REAL AL POSIBILITĂȚILOR.

Numai că atomul fiind o particulă FOARTE mică, aflată ca mărime mult mai aproape de mărimea, la rândul ei mult mai mică a spațiului fizic al "nenumăratelor posibilități" (spațiu estimat de unii fără o dovadă științifică ca acționând la o scară la 10-40 și de alții la 10-22, comparativ cu mărimea atomului de 10-10), această mărime MICĂ a atomului, face VIZIBILĂ EXISTENȚA acestui SPAȚIU AL POSIBILITĂȚILOR : mai exact, putem "vedea", prin măsurători, pentru perioade foarte scurte de timp, cum Aceeași Atomi, Există Simultan, în Același Moment de Timp, la DISTANȚE URIAȘE (distanțe de 1010 mai mari decât mărimea lor, deși pentru noi "distanțe de 1010 mai mari decât mărimea lor", înseamnă 54 cm, așa cum s-a măsurat recent).

Acest fenomen este ceea ce se numește SUPRAPUNERE CUANTICĂ.

Practic, dacă la nivel macroscopic, trebuie "să aruncăm repetat cu banul", ca să simțim efectele acestei LEGI FIZICE a Retrângerii Universului Real al Posibilităților, la nivel atomic și sub-atomic, putem VEDEA în mod DIRECT, această lume a POSIBILITĂȚILOR, mai exact putem vedea cum ea, NI SE RESTRÂNGE TREPTAT pe măsură ce anumite evenimente INTRĂ ÎN REALITATE (adică pe măsură ce măsurăm, unde se află atomii).

La nivel atomic, situația e ca și cum am putea vedea atunci când se trage de la 11m, nu doar o traiectorie a mingii ci UN FASCICUL DE TRAIECTORII (care merg în toate direcțiile și pe poartă și pe lângă poartă), un fascicul de traiectorii cu o MULTITUDINE DE MINGI la capătul lor, fascicul care se restrânge treptat și devine unul SINGUR, pe măsură ce MINGEA ajunge la POARTĂ

Cu alte cuvinte, Universul Posibilităților E REAL și e guvernat de o Lege care face ca numărul posibilităților "rămase posibile", să scadă dramatic pe măsură ce alte posibilități intră în realitate

În acest Univers al Posibilităților, particulele există simultan în mai multe locuri în același timp, dar pe măsură ce ele "intră în existență, în anumite locuri", (indiferent ce anume înseamnă acest lucru - unii spun că acest lucru ar însemna un anumit tip de interacțiune cu fotonii), posibilitățile lor de apariție în alte locuri se restrâng, nu dintr-o dată, ci treptat, dar foarte rapid, respectând Legea "Numerelor Mari". Această restrîngere a posibilităților neproducându-se "dintr-o dată", ci doar "foarte rapid", practic PUTEM VEDEA ÎNCĂ, pentru scurte perioade de timp, POSIBILITĂȚILE "rămase posibile", la nivel atomic cel puțin...

Credem că mai clar de atât nu vă poate explica nimeni acest fenomen.

Practic trebuie să pornim și să ne obișnuim cu ideea că Universul posibilităților e REAL și că el EXISTĂ în REALITATE (și nu doar în imaginația noastră, așa cum ni s-a spus încă de când eram mici).

După ce acceptăm existența Universului Posibilităților (prin care un același lucru există în mai multe locuri și în mai multe posibile stări la același moment de timp), momentam, știm sigur, că acest Univers al Posibilităților e guvernat de Legea "Numerelor Mari", care ne spune că Numărul Posibilităților de Apariție ale unui aceluiași lucru SCADE DRAMATIC (dar vizibil), pe măsură ce alte apariții ale sale s-au produs deja adică "au intrat în realitate" (indiferent ce anume înseamnă la nivel fizic această "intrare în realitate").

Clarificarea acestor lucru ne conduce în același timp la clarificarea a altor două concepte de o importanță majoră

1. Cauzalitatea - această Lege a Universului Posibilităților de a-şi restrânge dramatic (dar vizibil) numărul de posibile apariții viitoare în funcție de aparițiile precedente intrate deja în realitate, ne indică faptul că Universul nostru e un Univers Cauzal - adică un univers în care evenimentele trecute (cele care au apărut), influențează probabilitatea de apariție a unor evenimente viitoare. Universul nostru e unul Cauzal dar e un Univers Cauzal Probabilistic şi nu unul Cauzal Determinist.

2. Învățarea şi Memorarea . Faptul că trăim într-un Univers Cauzal care îşi retrânge Posibilitățile Viitoare, în funcție de Aparițiile deja petrecute şi Intrate în Realitate, printr-o Lege deocamdată, "numai de el ştiută, ca natură a ei", ne permite să putem învăța şi memora. A Învăța ceva înseamnă practic a Măsura şi a Memora ceea ce e "cel mai probabil să se întâmple". Într-Un Univers Necazual acest lucru nu ar mai fi posibil, neexistând o lege a "restrângerii dramatice a apariției posibilităților viitoare în funcție de posibilitățile deja intrate în realitate".

Vizualizarea Legii ("mistice") a Numerelor Mari care ne spune că pe măsură ce aruncăm de mai multe ori cu banul numărul apariției "stemele" tinde să devină egal cu numărul aparițiilor "banului". Legea Numerelor Mari este dovada fizică palpabilă a existenței Reale a Universurilor Paralele a Posibilităților și a Legii care Guvernează intrarea lor în Realitate prin Restrângere.

Imaginați-vă acum că la nivel atomic "o aruncare cu banul" reprezintă "posibilitatea ca un atom să se întrupeze în starea și în locul A numit "stemă" sau în starea și în locul B numit "banul". Cum la nivel atomic "restrângerea Întrupării Posibilităților în Realități" nu se face atât de brusc ca la nivel macroscopic și o putem vizualiza prin experimente, e ca și cum toate aceste rezultate ale "aruncărilor succesive cu banul" din graficul de mai jos, "există în paralel la o singură aruncare care se poate întrupa SIMULTAN în nenumărate "întrupări-stemă" și în nenumărate "întrupări-ban"...Pe baza legii universurilor Paralele, fiecare atomul se întrupează-simultan în nenumărate "întrupări-stemă" și în nenumărate "întrupări-ban", dar pe măsură ce "măsurăm "cum s-a întrupat de fapt" posibilitatea de a se întrupa-simultan" ca-"stemă" sau ca-"ban", tinde să se atenueze...conform Legii de Întrupare a Universurilor Posibile care restrânge Posibilitatea Întrupărilor Viitoare în funcție de Întrupările deja Apărute...

Care e reprezentarea intuitivă corectă a acestui fenomen

Pentru a înțelege intuitiv ce se-ntâmplă de fapt, imaginați-vă că întrupările posibilităților ca realități ar fi ca aprinderea unor leduri (aflate într-un număr uriaș) pe o tablă.

Luând un exemplu, care ne spune că ledurile (care în acest exemplu intuitiv, reprezintă întrupările unui același atom), se aprind (adică "se întrupează") în dreapta, cu o probabilitate de 60%, iar în stânga cu o probabilitate de 40% și că acuratețea măsurătorii noastre ne spune că " 'atomul se află în dreapta' dacă avem cu 10 leduri mai mult aprinse/întrupate în dreapta decât în stânga' (și că 'atomul e în stânga' într-o situație inversă), se poate întâmpla ca la prima măsurătoare să măsurăm ca s-au întrupat/s-au aprins 56 de becuri în stânga și doar 45 în dreapta, de unde tragem concluzia "că atomul se află în stânga".

La o a doua măsurătoare, în schimb se aprind ("se întrupează"), 75 de becuri în dreapta și doar 52 în stânga, dar cum cele întrupate-deja la prima măsurătoare rămân și ele aprinse/"întrupate pentru o vreme", relativ la măsurătoarea noastră, în total avem acum 75+45=120 de leduri aprinse/"întrupate" în dreapta și doar 56+52=108 de leduri aprinse în stânga. Cum numărul de leduri aprinse/întrupate în dreapta e acum mai mare cu mai mult de 10 în dreapta (10 fiind în acest exemplu acuratețea măsurătorii noastre), de data aceasta, tragem concluzia: "că atomul se află în dreapta tablei".

Dar la o a treia măsurătoare, din nou, se pot aprinde/întrupa mai multe leduri în stânga decât în dreapta. Iar numărul lor total în stânga să devină din nou cu peste 10 mai mare decât în dreapta, de unde vom trage din nou concluzia că "atomul se află în stânga tablei"...

Cum aceste măsurători se fac "simultan", vom trage concluzia că "atomul se află în același timp și în stânga și în dreapta tablei" -> LUCRU REAL.

Doar că pe măsură ce alte leduri se aprind (/"se întrupează") aleator și în stânga și în dreapta tablei cu o probabilitate de 60% în dreapta, față de doar 40% în stânga, iar noi continuăm să măsurăm câte s-au aprins (câte "s-au întrupat"), în total, de la începutul măsurătorii noastre și în stânga și în dreapta, TREPTAT, TREPTAT. DAR FOARTE RAPID, numărul ledurile aprinse, în total, în dreapta de la începutul măsurătorii noastre, va deveni PERMANENT CU PESTE 10 MAI MARE în dreapta, decât numărul ledurilor ce s-au aprins în stânga, ceea ce ne va face să afirmăm că "de acum înainte, atomul se află permanent în dreapta tablei și nu în stânga ei".

Sau în termenii fizicii cuantice, ne face să afirmăm, că am asistat "la decoerența (la prăbușirea) funcției de undă datorită măsurătorii noastre".

De peste 100 de ani, fizicienii din domeniul fizicii cuantice (și nu numai ei), neînțelegând ce se petrece de fapt și ce anume măsoară și cum, ne prostesc și ne spun că "observația noastră e cea care transformă în mod misterios realitatea".

Ei ne spun că doar "măsurătorile noastre" (adică doar "privirile noastre"), fac ca atomul să se întrupeze cu precădere într-un anume loc, "doar datorită măsurătorilor noastre" (lucru pe care-l puteți găsi afirmat chiar în articolele traduse mai jos "la știri".).

Lucru acesta nu numai că este complet fals, dar așa cum vedeți, nu reprezintă altceva decât PROSTIE CURATĂ.

În realitate, modelul ledurilor care se aprind (care se întrupează așa cum o face un același atom) pe o anume tablă cu probabilități diferite în partea dreapta, față de partea stânga a tablei, ne explică și cum anume se întrupează posibilitățile în realități și ce anume măsurăm noi de fapt.

Care sunt caracteristicile acestor Întrupări și, pe de altă parte, care sunt caracteristicile Măsurătorilor Noastre, din moment ce în timpul experimentelor, obținem rezultatele descrise mai sus

1. Întrupările Posibile într-un anume loc și într-o anumită stare, "a ceva posibil să se întrupeze", au loc cu o anumită probabilitate pre-determinată, de întrupările trecute ale acelui ceva și de alte întrupări din "vecinătatea" lui. (aceasta e legea cunoscută în matematică ca "Legea Numerelor Mari", care caracterizează modalitatea de întrupare a Universurilor Posibile)

2. Mai mult, aceste întrupări posibile într-un anume loc și într-o anumită stare "a ceva", au o durată de viață limitată în acel loc și cu acele caracteristici, astfel încât orice măsurătoare a noastră poate detecta DOAR întrupările Relativ NOI. (acest lucru rezultă din faptul că PUTEM măsura că un atom de exemplu, se "întrupează" în două locuri diferite în același timp)

1-2 sunt caracteristicile Realității pe care o Măsurăm

3. Pe de altă parte, orice măsurătoare a noastră e de așa natură, încât durata de remanență (/de persistență) a rezultatelor ei, e mult mai mare (cu câteva ordine de mărime), decât durata de viață a întrupărilor măsurate, ceea ce face ca măsurătoarea noastră să înregistreze întotdeauna TOTALUL întrupărilor apărute într-o anumită perioadă de timp și să acumuleze în acest total, inclusiv întrupările care deja "au murit"...în sensul că "nu mai există deja", deși au intrat în măsurătoare "pe vremea cînd existau". (acest lucru explică de ce apare "decoerența funcției de undă în timpul măsurătorilor"). Sau altfel spus înregistrarea/măsurătoarea noastră imprimă urmele tuturor celor aflate în existență la un moment dat, dar nu le şi dez-imprimă atunci când unele dintre acestea nu mai sunt în existență. Practic măsurătoarea noastră imprimă totalul celor aflate în existență pe durata măsurătorii dar nu le dezimprimă pe cele care ies din existență în timpul acestei măsurători. În acest mod, măsurătoarea noastră înregistrează toate aparițiile de la începutul măsurătorii şi nu doar rata cu care noi entități (aflate în scopul măsurătorii) apar/se-întrupează în existență la un moment dat. (acest lucru explică de ce apare "decoerența funcției de undă în timpul măsurătorilor").

4. Nu în ultimul rând, afirmația/măsurătoarea noastră cum că "ceva există într-un anumit loc, într-o anumită stare" nu pare a fi altceva, decât UN PRAG de la care diferența "întrupărilor din acel loc și din acea stare", e peste valoare acelui PRAG, față de "întrupările care apar SIMULTAN, (adică în același timp), în alte locuri și alte stări" (acest lucru rezultă din toate caracteristicile enumerate mai sus).

3-4 sunt caracteristicile Măsurătorilor pe care le putem face, pornind de la granularitatea noastră comparativ cu granularitatea lucrurilor pe care le măsurăm (caracteristici ale Măsurătorilor care sunt fie definitive sau care sunt doar cele pe care ne putem baza în prezent - rămâne ca viitorul să clarifice acest lucru)

Ce se-ntâmplă în lumea macroscopică începând cu lumea Moleculară?

Lumea unei molecule compusă din unul sau mai mulți atomi trebuie să ne-o imaginăm intuitiv ca fiind compusă dintr-un set de astfel de "tablouri de led-uri" (fiecare de diferite "culori")

În această structură "moleculară", fiecare "tablou de led-uri", reprezentând intuitiv spațiul în care fiecare atom care compune molecula se poate întrupa ("aprinde") cu o anumită probabilitate determinată de zona din acest tablou (al posibilităților), raportată la întrupările trecute (și unde mai apoi se va stinge periodic).

Privit însă de la depărtare, acest ansamblu format din tablouri de led-uri în care led-urile se aprind și se sting periodic, apare ca o imagine continuă (unde aprindere/"întruparea" led-urilor nu mai este perceptibilă de la o anumită granularitate a măsurătorii).

În acest fel, o moleculă este, să zicem, "mai albastră" într-o anumită zonă a ei, acolo unde probabilitatea de întrupare a unui atom este mai mare și este "mai roșie" în altă zonă a ei, acolo unde este mai mare probabilitatea de întrupare a unui alt atom.

Privită de la distanță "imaginea moleculei", nu mai suprinde "întrupările" și "disparițiile" succcesive și periodice ale atomilor (care o compun), în diverse locuri din spațiul moleculei, ci "vedem" o imagine în schimbare dar continuă așa cum vedem imaginea pe un monitor cu led-uri, acolo unde ochiul nu mai surprinde cum led-urile care compun imaginea se aprind și se sting periodic (cu o anumită frecvență și cu o anumită probabilitatea în funcție de imaginea în mișcare care e redată pe acel monitor).

Universul Nostru e o Hologramă 3D - acesta e cel mai bun model găsit, care-l descrie cel mai exact, în prezent

Practic prin acest model al atomilor și al particulele subatomice care se întrupează (care apar în existență dintr-un univers al posibilităților) pentru ca mai apoi să dispară tot permanent și periodic cu o anumită frecvență, pentru a apărea mai apoi în alt loc șamd., structura universului ni se prezintă similară cu cea a unui model 3D de leduri care se aprind și se sting periodic cu anumite frecvențe pentru a crea "diverse combinații de imagini".

Cu alte cuvinte cel mai bun model pe care-l avem în prezent pentru a descrie Universul Nostru, este că el se aseamănă foarte mult cu o hologramă 3D, a căror "led-uri" (atomii și particulele subatomice), se aprind (/se întrupează) și se sting (/dispar) periodic cu frecvențe uriașe, pentru a forma Universul Nostru, care din acest punct de vedere e un fel de "hologramă 3D", ce există la o scară uriașă...

Modelul Hologramei, Nu este doar unul al imaginației noastre, pe care l-am găsit pe baza modelului intuitiv al led-urilor care se aprind și se sting periodic (pentru a explica intuitiv de ce are loc "Decoerența Funcției de Undă în Fizică Cuantică", în urma măsurătorilor repetate), ci este opinia majorității oamenilor de știință de astăzi. Ex-1: Phys.org - Study reveals substantial evidence of holographic universe (January 30, 2017, University of Southampton) sau Ex-2: Phys.org - Is The universe a Hologram? (April 27, 2015, Vienna University of Technology) sau Ex-3: Wikipedia - Holographic Principle sau Ex-4 The World as a Hologram - Lawrence Berkeley National Laboratory

Iar acest model al Unei Uriașe Holograme (care culmea, se potrivește foarte bine pentru a explica și Big Bangul ca fiind o uriașă proiecție holografică ce pleacă de la un proiector fix), ne conduce la ideea că universul Nostru s-ar putea să fie foarte asemănător cu o Uriașă Simulare Digitală Holografică. Ex-5: Wikipedia - Simulation Hypothesis

Iar de la o Simulare Digitală, până la ideea, de data asta științifică (și nu religioasă), că Un Mare Creator a creat întreg Universul și nu doar Viața din el, nu mai e decât un pas.

Iar "ledurile" din această realitate holografică nu se aprind "aleator". Din contră "aprinderea lor" în anumite locuri este puternic constrânsă de aprinderile care au avut loc, anterior, în alte locuri. E ceea ce se cheamă: Legea Numerelor Mari, care ne spune că întâmplările "nu se petrec întâmplător", ci după anumite LEGI ALE POSIBILULUI. Dacă nu credeți vă invităm să dați cu banul de multe multe ori și să numărați de câte ori v-a ieșit stema și de câte ori banul...veți vedea că pe măsura ce veți arunca moneda de mai multe ori, cele două numere se vor apropia ca procent din numărul total de aruncări pe care le-ați efectuat.

Așadar nu numai atomii apar mai des într-un anume loc, pe măsură ce le măsurăm locația, (și asistăm la "prăbușirea funcției de undă" așa cum ne spune fizica cuantică), ci și obiecte macroscopice MARI, cad într-un anume fel, care nu are legătură cu vreo lege fizică a lumii reale.

Foto: Graficul care Vizualizarea Legea ("mistice") a Numerelor Mari, Lege care ne spune că pe măsură ce aruncăm de mai multe ori cu banul numărul apariției "stemele" tinde să devină egal cu numărul aparițiilor "banului". Legea Numerelor Mari este dovada fizică palpabilă a existenței Reale a Universurilor Paralele a Posibilităților și a Legii care Guvernează intrarea lor în Realitate prin Restrângere.

Ştirea-1

Atomii pot fi în două locuri în același timp iar acest lucru nu se datorează posibilului "mod inexact" în care măsurăm..

Cercetătorii de la Universitatea din Bonn au arătat că atomii de cesiu nu urmează trasee bine definite

O lovitură de pedeapsă poate înscrie simultan un gol și o ratare? Pentru obiecte foarte mici, cel puțin, acest lucru este posibil: în conformitate cu predicțiile mecanicii cuantice, obiectele microscopice pot lua diferite căi în același timp. Lumea obiectelor macroscopice urmează alte reguli: fotbalul se mișcă întotdeauna într-o direcție clară. Dar este întotdeauna corect? Fizicienii de la Universitatea din Bonn au construit un experiment conceput pentru a falsifica această teză. Primul lor experiment arată că atomii de cesiu pot lua într-adevăr două căi în același timp.

Cu aproape 100 de ani în urmă, fizicienii Werner Heisenberg, Max Born und Erwin Schrödinger au creat un nou domeniu al fizicii: mecanica cuantică. Obiectele lumii cuantice - conform teoriei cuantice - nu se mai mișcă pe o singură cale bine definită. Mai degrabă, acestea pot lua simultan diferite căi și pot ajunge simultan în locuri diferite. Fizicienii vorbesc despre suprapunerea cuantică a diferitelor căi.

La nivelul atomilor, se pare că obiectele într-adevăr respectă legile cuantice mecanice. De-a lungul anilor, multe experimente au confirmat previziuni mecanice cuantice. În experiența noastră zilnică macroscopică, cu toate acestea, vedem un fotbal care zboară de-a lungul unei singure căi; nu atinge niciodată obiectivul și pierde în același timp. De ce este așa?

"Există două interpretări diferite", spune dr. Andrea Alberti de la Institutul de Fizică Aplicată al Universității din Bonn.

"Mecanica cuantică permite stări de suprapunere a obiectelor mari, macroscopice. Dar aceste stări sunt foarte fragile și faptul că vedem fotbalul cu ochii noștri este suficient pentru a distruge suprapunerea și a o face să urmeze o traiectorie definită"


(N.Red. Este evident o explicație complet falsă care ne arată că acest dr. Andrea Alberti nu pricepe nimic din ceea ce măsoară. Căci Nu faptul "că privim sau nu" stabileşte sau nu posibilitatea unei "multi-traiectorii" simultane a mingii...ci probabilitatea de apariție simultană a mai multor traiectorii ale mingii într-un anume loc se diminuează probabilistic dramatic la momentele următoare loviturii. Dar faptul că aceste posibilități diferite există şi că ele au o componentă ce urmează o lege independentă de cei care trag şi care apără, le putem înregistra dacă facem o simplă statistică...Statistică care ne arată că treptat, treptat, vom cădea pe aceleași probabilități ale diverselor traiectorii posibile, indiferent de cine trage şi de cine apără...şi în ce epocă o face).


S-ar putea înregistra obiecte "mari" prin reguli diferite?

Dar ar putea fi și faptul că mingile de fotbal respectă reguli complet diferite de cele aplicate pentru atomii unici.

"Să vorbim despre viziunea macro-realistă a lumii", explică Alberti.

"Conform acestei interpretări, mingea se mișcă mereu pe o traiectorie specifică, independent de observația noastră și în contrast cu atomii".

Dar care dintre cele două interpretări este corectă?

Sigur obiectele "mari" se mișcă diferit de cele mici?

În colaborare cu Dr. Clive Emary de la Universitatea Hull din Marea Britanie, echipa de la Bonn a venit cu o schemă experimentală care ar putea ajuta să se răspundă la această întrebare.

"Provocarea a fost aceea de a dezvolta o schemă de măsurare a pozițiilor atomilor, care să permită demonstrarea falsului teoriilor macrorealiste", adaugă Alberti.

Fizicienii descriu cercetarea lor în revista "Physical Review X"

Cu două "pensete optice" ei au luat un singur atom de Cesiu și l-au trimis în două direcții opuse.

În lumea macro-realistă, atomul ar trebui să se găsească la final numai în una din cele două locații finale şi desigur nu poate dispărea...

Dar mecanica-cuantică ne spune că atomul ar ocupa ambele poziții prin așa numita "suprapunere a celor două poziții".

"Am folosit măsurători indirecte pentru a determina poziția finală a atomului în modul cel mai blând posibil", spune dr. Dr. Carsten Robens.

Chiar și o astfel de măsurare indirectă a modificat semnificativ rezultatul experimentelor.

Această observație exclude - falsifică - posibilitatea ca atomii de cesiu să urmeze teoria macro-realistă.

În schimb, concluziile experimentale ale echipei din Bonn se potrivesc bine cu o interpretare bazată pe "stările de suprapunere", stări care pur și simplu se distrug atunci când are loc măsurarea indirectă.

Tot ce putem face este să acceptăm că atomul a luat într-adevăr pe diferite căi ÎN ACELAȘI TIMP.

"Aceasta nu este încă o dovadă că mecanica cuantică e valabilă și pentru obiectele mari", avertizează Alberti.

"Următorul pas este de a separa două poziții ale atomului de Cesiu cu câțiva milimetri. Ar trebui să găsim superpoziția în experimentul nostru, și teoria macro-realistă ar suferi un alt obstacol. "

Echipa de la Bonn a elaborat o schemă de măsurare care măsoară indirect poziția unui atom. În esență, măsurătoare arată locul unde atomul de cesiu NU se află.

Să presupunem că două containere sunt în fața noastră și că o pisică este ascunsă sub unul dintre ele (a). Cu toate acestea, nu știm sub care container. După ce ridicăm la întâmplare containerul drept (b) și îl găsim gol, concluzionăm în lumea macroscopică, că pisica trebuie să fie în borcanul din stânga deși nu am deranjat-o cu nimic. Dacă am fi ridicat borcanul din stânga, am fi perturbat pisica (c), iar măsurarea ar trebui să fie abandonată pentru că influențează rezultatul măsurătorii.

În lumea macro-realistă, această schemă de măsurare nu are absolut nicio influență asupra stării și asupra locului în care se află pisică, care rămâne tot timpul neîntrerupt în același loc.

Dar în lumea cuantică, o măsurătoare negativă care dezvăluie poziția pisicii, ca fiind în (b), este deja suficientă pentru a distruge suprapunerea cuantică și a fi influențat rezultatul experimentului. Atomul nu s-a mai aflat nici în containerul din dreapta.

Iar Fizicienii din Bonn au observat exact acest efect.

Studiul a fost realizat de : Carsten Robens, Wolfgang Alt, Dieter Meschede, Clive Emary și Andrea Alberti: Măsurătorile ideale negative în plimbările cuantice infirmă teoriile bazate pe traiectoriile clasice; Analiza fizică X, 20.1.2015 (DOI: 10.1103 / PhysRevX.5.011003)

(N.Red. Experimentul e relevant, dar explicațiile autorilor, în afară de constatarea suprapunerii cuantice şi de distrugerea rapidă a acesteia, sunt penibile şi nu fac decât să contrarieze mințile oamenilor. Apariția simultană a aceluiaşi atom în mai multe locuri trebuie văzută ca "datul cu banul": ea se restrânge rapid pe măsură ce măsurăm (dar nu pentru că măsurăm, cum greșit explică experimentatorii "dr. etc...", care nu înțeleg absolut nimic legat de ceea ce măsoară). Tot aşa numărul de apariții ale "stemelor" tinde să devină egal cu numărul de apariții ale "banului" pe măsură ce "aruncăm cu banul", dar nu "pentru că aruncăm cu banul" şi cu atât mai puțin "pentru că privim la aruncatul cu banul şi vedem ce iese", cum idiot explică autorii...legat se pozițiile simultane ale aceluiași atom.).

Ştirea-2

La ce distanță maximă a putut fi măsurat până acum acelaşi atom că se află în două poziții diferite în același timp? Același nor de atomi a fost măsurat că se află SIMULTAN, la o distanță de 54 cm - o distanță URIAȘĂ față de mărimea atomilor care variază între 0.3 și 3 x 10-10 m.

Aceeași atomi au fost înregistrați că se aflau în două locuri diferite la o distanță de 54 cm (aprox. 2 feets)

Dar în mod ciudat suprapunerea cuantică e distrusă dacă e înregistrată. O acțiune înfricoșătoare.

Mecanica cuantică se mândrește cu faptul că descrie tot felul de caracteristici extraordinar de ciudate.

Una dintre el e faptul că două particule separate pot interacționa instantaneu la distanță, un fenomen numit "entanglement quantum".

(Einstein a negat teoria, pe care o numea "actiunea infricosatoare la distanta", dar exista dovezi semnificative care sustin teoria "entanglementului cuantic").

Exista un alt fenomen numit superpozitie cuantica. Acest principiu al mecanicii cuantice sugerează că particulele pot exista simultan în două locații separate.

Fizicienii de la Universitatea Stanford au demonstrat acum suprapunerea unui grup de atomi pe o distanță mai mare decât oricând înainte: 54 centimetri sau aproximativ 1,77 picioare.

Cea mai mare distanță realizată anterior era mai mică de un centimetru.

Suprapunerea cuantică este un fenomen și mai încurcat prin faptul că poate apărea numai atunci când particulele nu sunt observate.

Pur și simplu prin observarea unei particule în două stări cuantice diferite, se provoacă ceea ce este cunoscut sub numele de colapsul funcției de undă, iar particula ajunge brusc să există din nou într-o singură stare sau în cealaltă (și în cazul suprapunerii, doar într-o locație fizică sau în cealaltă).

Prin urmare, măsurarea unei particule în starea de suprapunere este incredibil de dificilă.

Cercetătorii de la Stanford au folosit un nor de 10.000 de atomi de rubidiu răciți la temperaturi apropiate de zero absolute, numit condens Bose-Einstein (BEC), pentru a demonstra suprapunerea.

Norul de atomi, măsurat la câțiva milimetri, a fost pus într-o cameră de 33 de picioare mărime (de aproximativ 10 metri lungime). Laserele au fost folosite pentru a propulsa norul de atomi în cameră, un proces care separa atomii de asemenea de două stări cuantice.

Când atomii au ajuns în fundul camerei, ei au ajuns într-o stare cuantică de suărapoziție la două înălțimi diferite, afalte la o distanță de 54 de centimetri una de alta, confirmând că atomii se aflau SIMULTAN în două poziții suprapuse în partea superioară a camerei.

Norul de atomi (a rămas suprapus) timp de aproximativ o secundă, o durată de patru ori mai lungă decât în demonstrațiile anterioare.

Experimentele ca aceasta pot ajuta la crearea unui nou set de legi fizice pentru lumea atomică, principii care ar putea duce la descoperiri în domenii precum calculul cuantic și care ar putea revoluționa capacitatea noastră de a procesa cantități imense de date.

Până atunci, ne putem bucura sau înspăimânta de ciudățenia acestor particule înfricoșătoare care pot interacționa la distanță instantaneu aparaent fără nici un câmp existent între el și care se pot afla în același timp în 2 locuri diferite.

Sursa: New Scientist

Nota Redacției - Opinia Fluierul.ro

Atomii pot fi în două locuri diferite în același timp. E ca și cum atunci cînd se trage de la 11m am putea vedea SIMULTAN întregul Univers al Posibilelor Traiectorii ale MINGII care pe măsură ce îl privim se MATERIALIZEAZĂ într-o singură traiectorie

Pentru cei care au dificultăți în a înțelege acest fenomen (așa cum avem și noi și cum are orice om normal), ei trebuie să plece de la următorul model al lumii fizice.

Lumea "posibilităților" nu e o lume imaginară ci este o REALITATEA FIZICĂ, care poate fi percepută MULT MAI BINE în lumea microscopică (adică în lumea atomică, dar mai ales la nivel subatomic).

Ceea ce percepem noi la nivel macroscopic "e intrarea în realitatea macroscopică" sau "materializarea" uneia dintre nenumăratele posibilități alternative care EXISTĂ SIMULTAN ca posibilități.

Cum se face această "materializare".

Lumea fizică a POSIBILITĂȚILOR (care EXISTĂ și nu e o "imaginație" așa cum am fost învățați să credem de mici), e guvernată de Legea Numerelor Mari (indiferent ce anume poate însemna acest lucru ca "interacțiune fizică", la acea scară infinitezimală).

Mai exact, pe măsură ce anumite "lucruri" (atomi, particule subatomice ce compun obiectele macroscopice), apar în existență în anumite locuri, există o LEGE a acestei LUMI A POSIBILITĂȚILOR, lege care face ca treptat, treptat, numărul Locurile și al Stărilor Posibile, în care "un lucru", se poate afla simultan, să se retrângă DRAMATIC, până când la un anumit moment dat, "posibilitatea lui de a apărea" se reduce la un singur loc, într-un anumit moment de timp.

Acest lucru nu se datorează Inexactității Aparatelor Noastre de Măsură și nici măcar influenței Observației în Sine (cum încearcă să explice mulți), ci se datorează ÎNSĂȘI Naturii acestei lumi fizice A POSIBILITĂȚILOR (care EXISTĂ), și a modului în care ea își retrânge dramatic șansele "altor locuri posibile de apariție" pe măsură ce diverse POSIBILITĂȚI ale sale de APARIȚIE se MATERIALIZEAZĂ...

Dacă vi se pare "că vă aburim" când vă povestim aceste lucruri, e SUFICIENT să dați cu banul, ca să vă convingeți de existența în lumea macroscopică, a acestui Univers al Posibilităților, care se manifestă perceptibil pentru noi, prin LEGEA RESTRÂNGERII POSIBILITĂȚILOR (care îl guvernează).

Pe măsură ce aruncați de mai multe ori cu banul, veți vedea că treptat, treptat, numărul dăților în care v-a căzut "stema" tinde să devină egal cu numărul dăților în care v-a căzut "banul"...Această Lege măsurabilă Fizic, e o Manifestare Directă a Universului Posibilităților şi al Legilor care îl guvernează

Acest lucru e UN FENOMEN REAL, care se produce fără nici un câmp fizic și fără nici o acțiune fizică perceptibilă. Fenomenul ține doar de RESTRÂNGEREA NUMĂRULUI DE POSIBILITĂȚI, pe măsură ce alte posibilități DEVIN REALITĂȚI. Acest Fenomen ușor Măsurabil la scară macroscopică, prin care posibilele viitoare apariții sunt restrânse dramatic de aparițiile precedente, este cea mai bună dovadă că Universul Posibilităților EXISTĂ și că E REAL.

Prin simplu fapt că "în REALITATE au intrat ANTERIOR", un număr de steme și un număr de bani, dacă cele două numere sunt "disproporționate", LEGEA UNIVERSULUI REAL AL POSIBILITĂȚILOR, tinde să echilibreze APARIȚIA numărului de "STEME" cu apariția numărului de "BANI"

Aceeași lege funcționează și la scară atomică, doar că aici fenomenul devine mult mai "vizibil"...

Mai exact, ca și în cazul ARUNCĂRII MONEDEI, pe măsură ce Apariția unui Atom, e înregistrată într-un anume loc, Posibilitatea ca el să apară în alte locuri se RESTRÂNGE, conform aceleiași legi a UNIVERSULUI REAL AL POSIBILITĂȚILOR.

Numai că atomul fiind o particulă FOARTE mică, aflată ca mărime mult mai aproape de mărimea, la rândul ei mult mai mică a spațiului fizic al "nenumăratelor posibilități" (spațiu estimat de unii fără o dovadă științifică ca acționând la o scară la 10-40 și de alții la 10-22, comparativ cu mărimea atomului de 10-10), această mărime MICĂ a atomului, face VIZIBILĂ EXISTENȚA acestui SPAȚIU AL POSIBILITĂȚILOR : mai exact, putem "vedea", prin măsurători, pentru perioade foarte scurte de timp, cum Aceeași Atomi, Există Simultan, în Același Moment de Timp, la DISTANȚE URIAȘE (distanțe de 1010 mai mari decât mărimea lor, deși pentru noi "distanțe de 1010 mai mari decât mărimea lor", înseamnă 54 cm, așa cum s-a măsurat recent).

Acest fenomen este ceea ce se numește SUPRAPUNERE CUANTICĂ.

Practic, dacă la nivel macroscopic, trebuie "să aruncăm repetat cu banul", ca să simțim efectele acestei LEGI FIZICE a Retrângerii Universului Real al Posibilităților, la nivel atomic și sub-atomic, putem VEDEA în mod DIRECT, această lume a POSIBILITĂȚILOR, mai exact putem vedea cum ea, NI SE RESTRÂNGE TREPTAT pe măsură ce anumite evenimente INTRĂ ÎN REALITATE (adică pe măsură ce măsurăm, unde se află atomii).

La nivel atomic, situația e ca și cum am putea vedea atunci când se trage de la 11m, nu doar o traiectorie a mingii ci UN FASCICUL DE TRAIECTORII (care merg în toate direcțiile și pe poartă și pe lângă poartă), un fascicul de traiectorii cu o MULTITUDINE DE MINGI la capătul lor, fascicul care se restrânge treptat și devine unul SINGUR, pe măsură ce MINGEA ajunge la POARTĂ

Cu alte cuvinte, Universul Posibilităților E REAL și e guvernat de o Lege care face ca numărul posibilităților "rămase posibile", să scadă dramatic pe măsură ce alte posibilități intră în realitate

În acest Univers al Posibilităților, particulele există simultan în mai multe locuri în același timp, dar pe măsură ce ele "intră în existență, în anumite locuri", (indiferent ce anume înseamnă acest lucru - unii spun că acest lucru ar însemna un anumit tip de interacțiune cu fotonii), posibilitățile lor de apariție în alte locuri se restrâng, nu dintr-o dată, ci treptat, dar foarte rapid, respectând Legea "Numerelor Mari". Această restrîngere a posibilităților neproducându-se "dintr-o dată", ci doar "foarte rapid", practic PUTEM VEDEA ÎNCĂ, pentru scurte perioade de timp, POSIBILITĂȚILE "rămase posibile", la nivel atomic cel puțin...

Credem că mai clar de atât nu vă poate explica nimeni acest fenomen.

Practic trebuie să pornim și să ne obișnuim cu ideea că Universul posibilităților e REAL și că el EXISTĂ în REALITATE (și nu doar în imaginația noastră, așa cum ni s-a spus încă de când eram mici).

După ce acceptăm existența Universului Posibilităților (prin care un același lucru există în mai multe locuri și în mai multe posibile stări la același moment de timp), momentam, știm sigur, că acest Univers al Posibilităților e guvernat de Legea "Numerelor Mari", care ne spune că Numărul Posibilităților de Apariție ale unui aceluiași lucru SCADE DRAMATIC (dar vizibil), pe măsură ce alte apariții ale sale s-au produs deja adică "au intrat în realitate" (indiferent ce anume înseamnă la nivel fizic această "intrare în realitate").

Clarificarea acestor lucru ne conduce în același timp la clarificarea a altor două concepte de o importanță majoră

1. Cauzalitatwa - această Lege a Universului Posibilităților de a-şi restrânge dramatic (dar vizibil) numărul de posibile apariții viitoare în funcție de aparițiile precedente intrate deja în realitate, ne indică faptul că Universul nostru e un Univers Cauzal - adică un univers în care evenimentele trecute (cele care au apărut), influențează probabilitatea de apariție a unor evenimente viitoare. Universul nostru e unul Cauzal dar e un Univers Cauzal Probabilistic şi nu unul Cauzal Determinist.

2. Învățarea şi Memorarea . Faptul că trăim într-un Univers Cauzal care îşi retrânge Posibilitățile Viitoare, în funcție de Aparițiile deja petrecute şi Intrate în Realitate, printr-o Lege deocamdată, "numai de el ştiută, ca natură a ei", ne permite să putem învăța şi memora. A Învăța ceva înseamnă practic a Măsura şi a Memora ceea ce e "cel mai probabil să se întâmple". Într-Un Univers Necazual acest lucru nu ar mai fi posibil, neexistând o lege a "restrângerii dramatice a apariției posibilităților viitoare în funcție de posibilitățile deja intrate în realitate".


(Fluierul)Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Cititi si cele mai cautate articole de pe Fluierul:

Medic acuză: În fazele inițiale, te faci bine în 24 de ore cu o singură perfuzie. România refuză să cumpere tratamentul. În faze mai grave există tratament cu un înalt grad de eficiență:Tocilizumab. România nu-l cumpără. Opinia Fluierul.ro

Interdicțiile aplicate în România în starea de alertă începând de luni, 25 octombrie. Masca, obligatorie peste tot

BOMBĂ ActiveNews: "Președintele Klaus Iohannis este membru al Organizației Progresiste 'European Council of Foreign Relations' un Think-Tank fondat de GEORGE SOROS". Fluierul.ro a descoperit că ECFR e condusă de Carl Bildt MEMBRU AL GRUPULUI BILDERBERG

HOROSCOP 25 octombrie 2021. Obiectiv îndeplinit. Socoteala de acasă se potrivește cu cea din târg pentru aceste zodii

Ziua Armatei Române, sărbătorită luni, 25 octombrie, în format restrâns

COMENTARIU Valeriu ȘUHAN: Operation "Sentinel"

Moartea lui Kobe Bryant: soția Vanessa a aflat adevărul la câteva ore după accident

Coronavirus în România 25 octombrie 2021. Bilanț complet COVID-19

Antivacciniștii mărșăluiesc prin centrul Bucureștiului. Manifestanții flutură steaguri tricolore

Clotilde Armand își acuză subordonații. Obligația de serviciu pe care jumătate din funcționarii primăriei o nesocotesc

Segmentul care a tras în jos construcțiile în luna august. România "duduie", totuși, la un capitol

Accesul în sediile instanțelor și parchetelor nu se face în baza certificatului verde

COMENTARIU Lelia Munteanu. Criminalitatea în așezările israeliene locuite de arabi - o problemă de siguranță națională

Maratonul vaccinării la București. Zeci de mii de persoane au fost vaccinate în trei zile

Radu Lupescu, medicul român decorat pentru managementul pandemiei în Franța: "În Franța a ajutat foarte mult că autoritățile au fost foarte ferme"

STRĂINILOR NU LE PLAC PRODUSELE ROMÂNEȘTI. Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România şi Confederaţia Patronală CONCORDIA au cerut Parlamentului să respingă Legea nr. 321/2009 care obligă hipermarketurile să achiziţioneze 51% produse românești la raft

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Real Madrid a câștigat "El Clasico", cel mai mare meci al fotbalului. Pentru prima oară din 2007, fără Ronaldo și fără Messi

UPDATE-6 - ALO ANTENA 3 ? UNDE SUNT BANII DONATI? SOMAM INCA ODATA ANTENA 3: IMPARTITI IMEDIAT TOTI BANI DIN CONT, IN MOD EGAL, VICTIMELOR: morti si raniti.

Sfatul unui medic: "Vaccinați-vă, dar stați deoparte! Numărul real de infectări este 100.000 pe zi"

VIDEO Fotbal total în Anglia: Manchester United - Liverpool 0-5. Meci perfect pentru egipteanul Mo Salah

Premierul desemnat și președintele USR se vor întâlni luni la Parlament

Emma Răducanu, descusută la Transylvania Open: cum i s-a schimbat viața după US Open

Vâlcov acuză că Iohannis că ar fi avut înțelegeri cu CEO al OMV pe legea offshore în urma unor întâlniri repetate şi a retrimiterii legii offshore în parlament. Cine investighează posibila trădare de țară? NIMENI.

România, descrisă de presa internațională ca un cimitir al Europei: un mort la fiecare 5 minute, în ultima lună

Medicamentele pentru tratamentul pacienților COVID, oferite de Franța, au ajuns în România. Arafat: "Pentru noi este un ajutor extraordinar"

Criză santitară: Niciun pat nu este liber în secțiile ATI COVID din România

PORTATIV ROMÂNESC Conexiuni

Coronavirus în România 24 octombrie 2021. COVID-19 a răpus un român la 4 minute în ultimele 24 de ore. Peste 11.000 de cazuri. Bilanț complet

România locul 2 în Europa la producția de porumb după Franța

Alo, MERKEL-WERNER-și-KURZ sunt și românii OAMENI sau nu sunt? Cine ia măsuri? GERMANIA. Bătaia de joc la care sunt supuși românii pe plantațiile nemțălăilor din Germania a ajuns în reportajele televiziunii germane ARD.

TOT MAI MULȚI INFECTAȚI ÎN FRANȚA: Cât de proști sunt medicii francezi și cum l-au trimis acasă pe chinezul cu Coronavirus. Putem fi mândri de proștii noștri...

Autoritățile din București confirmă că școlile private vor fi deschise luni dimineața. Articolul din decizia CNSU nu a fost preluat în Hotărârea de Guvern

Ana Maria Mocanu, GOALĂ la duş. Imagini de infarct FOTO XXX

Dănuț Lupu, despre lupta teribilă cu COVID-19: "Am slăbit vreo 26 de kilograme". Fratele său n-a rezistat

Vaccinarea anti-COVID în România. Peste 110.000 de români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore

DEMISIA. Iohannis: "Mi s-a propus să fiu membru" în organizația condusă de un Bilderberg și finanțată de Soros. "Sunt bucuros să spun că-mi doresc acest lucru"

Fete injectate în cluburi de noapte cu somnifere sau cu "droguri de viol"

Proiect: Elevii vor studia obligatoriu educație financiară și educație juridică de anul viitor

Proprietara companiei de dulciuri Fisherman’s friend a lăsat moștenire 41 de milioane de lire sterline săracilor, dar nimic fiului său

Datoria externă a României se apropie de 100 de miliarde de euro. Reamintim că Ceauşescu a lăsat România cu datorie ZERO şi cu 3 miliarde în conturi şi că a fost împușcat şi pentru subminarea economiei naționale

Bulgaria, mai rău ca România. Vecinii de la sud de Dunăre reclamă că li s-au prăbușit spitalele

Discuții PNL-UDMR la Palatul Victoria pentru noul program de guvernare. Luni, întâlnire cu USR

George Soros, Rețeaua Progresistă şi Amestecul Etnic Forțat. George Soros - Voi investi 500 de milioane ca să fac migrația de neoprit. Preocuparea mea cea mai mare este să îi ajut pe migranţi şi refugiaţi să vină în Europa

FOTO Peste 110 milioane de dolari este suma cu care s-au vândut la licitație mai multe capodopere realizate de Picasso

CEREM NAȚIONALIZAREA RESURSELOR NATURALE. Peste 10 000 de semnături în 4 săptămâni. Decebal catre popor - "Totuna e dac-ai murit Flăcău ori moş îngârbovit; Dar nu-i totuna leu să mori Ori câine-nlănţuit."

VEDETE de la noi, în SCENE EROTICE de mult UITATE! CELE mai TARI NUDURI din filmele românești | FOTO & VIDEO

Aplicaţia care-ţi arată cu ce vedetă semeni. Vezi şi tu a cui sosie eşti

IMAGINI FIERBINŢI: Moldovencele au început să facă selfie pentru arabi FOTO

YouTube Music a ajuns la 50 de milioane de abonați și amenință poziția Spotify

Rezultate LOTO, duminică, 24 octombrie 2021. Premiul de 6,18 milioane de euro la Joker

O nouă extragere la loteria vaccinării: Duminică, 24 octombrie, de la ora 20:50

Fiica lui Pep Guardiola a fost părăsită de un fotbalist cunoscut

Președinte: Cea mai mare lovitură de la de la moartea lui Pablo Escobar. Cel mai mare traficat de droguri din Columbia a fost capturat într-o operațiune cu sute de mebrii ai trupelor speciale și 22 de elicoptere

Aşa convingi o femeie matură să facă amor cu un bărbat tânăr

SUA. Tucker Carlson despre cenzura progresistă: „Niciodată în istoria americană nu a existat o cenzură de presă pe această scară”

China te testează direct în fund de COVID "pentru că este mult mai exact"

REACȚII AGRESIVE ÎMPOTRIVA INITIAȚIVEI PRO-FAMILIE. Nesimțirea lui Florin Iaru :"Trei Milioane de Proști". Singurul Prost așa cum puteți vedea e Florin Iaru. Trei milioane de oameni râd de prostia lui.

UPDATE: Apa, portocalele, laptele praf și Spitalul din Argeș NU sunt sursa infecției. Conform unui grup de medici din Argeş: Vaccinul anti-hepatită, ar fi cauza îmbolnăvirilor pe bandă rulantă în rândul bebeluşilor!

Vaccinul Anti-Hepatic B asociat cu Sindromul Hemolitic Uremic.Cerem Guvernului Cioloș să facă o investigație și să prezinte un raport medical CORECT și COMPLET care să arate dacă Vaccinările au avut sau nu un rol în declanșarea Sindromului HemoliticUremic

Cele mai bune poziţii pentru a rămâne gravidă

Povestea lui ConstantinCăpităneanu, astronomul care a desenat prima harta a României modernă

Poze nud în telefonul vedetelor de la noi. Cine o păţeşte urât dacă telefonul ajunge la cine nu trebuie FOTO

Frig de-ngheață pietrele în SUA în timp ce Donald Trump își bate joc încă o dată de minciuna progresisto-soroșiștă a "Încălzirii Globale". Trump "Un Val de Frig Brutal și Extins ar putea sparge toate recordurile - Ce s-a întâmplat cu încălzirea globală?"

Laurette, show erotic la malul mării. Poziţii interzise minorilor VIDEO

Vaccinurile împing agenți patogeni să evolueze și să devină din ce în ce mai periculoși

Penibil. Exact în ziua, când a aflat că i se taie din bugetul uriaș de nesimțit, SRI-ul popperianului Hellvig s-a prefăcut că prinde un terorist.

A lătrat Klemă şi alți ambasadori străini şi Dragnea s-a executat. Bacşişul mic ce-l primim pe resursele NOASTRE e prea mare urlă străinii. Deşi de-abia a dat legea, Dragnea anunță că guvernul PSD+ALDE VA DA o ordonanță de urgență pentru legea off-shore.

În timp ce "nu sunt bani" pentru pensionari, bugetari, studenți și elevi - Serviciile Secrete primesc bani gârlă și măriri uriașe prin credite de angajament

Regizorul Michael Moore: "Trump e GRENADA UMANĂ pe care oamenii o pot arunca LEGAL în SISTEMUL care le-a furat viețile!”

Dupa scoaterea Latinei din Școli și după ce au redus orele de Română, Tehnocrații lui Soroş nenorocesc şi predarea istoriei. Revolta profesorilor de istorie a plecat de la Neamț: "Am ajuns la pragul de jos al demnității naționale"

Iată imagini XXX cu Ana Mocanu şi noul iubit din vacanţa în Malta GALERIE FOTO

Mircea Eliade: "Invitație la Bărbăție" - "E adevărat, suntem proşti şi netrebnici, suntem mărunţi şi păcătoşi, suntem incapabili, lichele, fleacuri, mediocri, tot ce vreţi. În faţa acestor adevăruri, aş vrea ca o duzină de tineri să poată striga: Ei şi?!"

S-au răcorit cu o partidă de amor în parc. Imagini XXX filmate lângă un loc de joacă pentru copii VIDEO

The Guardian : Doi ani de investigatii leaga firma austriaca Holzindustrie Schweighofer de distrugerea ultimelor paduri virgine din Europa - padurile virgine in Romania (engleza)

Geanina Lungu, principala prezentatoare de știri de la RTV, demisionează după șase ani

1989. Șeful Securității:"Guvernul FSN era dominat de două categorii: cei cu legături cu KGB și evrei. Evreii au fost implicați în evenimente. Nu doar cei implicați direct, Brucan, Brateș, Stark, care au jucat un rol activ, ci și cei care au rămas în umbră"

LG. Gigant coreean iese de pe piața smartphone-urilor, arătându-și neputința de a mai concura pe piața telefoanelor mobile

MESAJUL OIERILOR PENTRU MITINGUL DE AZI Nu-i pasa nimanui decat noua ca in an de seceta, oile noastre vor muri infometate inchise printr-o lege aberanta in saivane atatea luni ca sa poata "vana sportiv" fara martori, braconierii, strainii si parlamentarii

Vaccinarea prinde viteză. Peste 45.000 de bucureșteni imunizați în ultimele 2 zile

Se-ntâmplă în România. KLEMĂ URECHEAT LA MAE. Meleşcanu l-a chemat pe Klemm la raport să-l tragă de urechi şi i-a cerut să se comporte ca un ambasador nu ca o Vuvuzea Progresistă din Presă. CITIȚI COMUNICATUL MAE

Laura Cosoi, goală pe internet. Actriţa a renunţat definitiv la haine şi s-a lăsat fotografiată aşa FOTO

Valeriu Gheorghiță explică cum se poate reduce de 20 de ori numărul deceselor. "Imunitatea de grup va fi mult mai mare"

S-a aflat cine a ucis-o pe micuţa Miss America, JonBenet Ramsey. Adevărul este halucinant. GALERIE FOTO

Ana Maria Barnoschi, topless la piscină. Bărbații vor avea vise erotice după ce văd această fotografie

Cum MINTE Dacian Cioloș, omul lui Soros și al Bilderbergilor de la Organizația "Friends of Europe" Dacian Cioloș: "Nimeni, niciodată, nu va mai putea guverna pe ascuns în România" Păi chiar asta faceți voi progresiștii internaționaliști.

Mara Bănică, DISPERATĂ. Nici n-a avut habar că i se întâmplă AŞA CEVA

Vă aduceţi aminte de Mihăiţă, băieţelul lui Lili Curcă din serialul "La Bloc"? Vezi cât de mult a crescut

Andreea de la "Insula Iubirii", apariţii XXX pe un site de escorte! Fosta concurentă a arătat tot

PROVERBE CU OI, LUPI, CIOBANI SI MIEI. "Din orișice lemn îți place, Fluier nu se poate face"

DEZINFORMARE. ActiveNews un ziar asa-zis "conservator" si "patriot" lauda FSN-ul din anii 1990 si pe conducatorii sai ce aveau stranse legaturi cu Moscova. ActiveNews ne spune azi prin "ideologul" Duca ca de vina la MINERIADE au fost CEI UCISI SI BATUTI

HALLOWEEN INSANGERAT INTR-O TARA DISTRUSA. Murim spoiti. Refuzam sa vedem mizeria si saracia, lucrurile prost facute, le pictam colorat, in "creativitate”, "exprimare libera”, "hipsterisme”, iarba, feministi, gay, bautura, si murim cool si "democrat”

Formula 1: Verstappen a câștigat Marele Premiu al SUA, Hamilton a terminat pe locul 2

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

Top 7 poziţii sexuale care îi înnebunesc pe bărbaţi

Corina Bud, fără bikini, cu sânii mici şi naturali la vedere. Imagini incendiare VIDEO

Radu Gyr a fost condamnat la MOARTE pentru o poezie. Unii vor să ne-ntoarcem din nou în acele vremi. Cum a fost condamnat la moarte Radu Gyr pentru poezia "Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!" - VIDEO

INCESTUL, explicat ştiinţific - De ce te simţi atras de o rudă apropiată

Noile vaccinuri vor altera în mod permanent ADN-ul uman. Nimeni nu va mai şti exact decât producătorii lor ce anume vor modifica vaccinurile în ADN-ul fiecărei persoane.

3 DECEMBRIE 1991 a încetat din viață Petre Țuțea. DE CE VOR SA-L INTERZICA PE PETRE TUTEA? Petre Țuțea: "Statul acesta îi apără pe străini de noi. Ca-n colonii. Aici stă cauza indolenței noastre: în EXPLOATARE. De ce și pentru cine să muncești în plus?"

Laura Andreşan, în filme XXX. "Profa de sex": "Sunt prima târfă din ţară"

Un pas înainte, Sir Hamilton! Fanii cer ca Hamilton să fie oaspetele de onoare al Reginei la Palatul Buckingham

O carte pe zi: "Biblioteca de pe Lună" de Francesc Miralles

"Ochii pe mine! ", cu Vlad Craioveanu - invitați la Aleph News, Octavian Ursu, primar român din orașul german Görlitz și dr. Gabriel Guruță, medic specialist infecționist, coordonatorul campaniei de vaccinare de la Institutul Clinic Fundeni

Medicul Adrian Streinu Cercel explică de ce va trebui să purtăm mască până în 2023

AU REDESCHIS ȘI I-AU INFECTAT. Copiii și profesorii se infectează pe capete. Peste 1.000 de cazuri de COVID-19 in scoli, de la reinceperea cursurilor. Acesta e Numai Vârful Aisbergului Infectărilor Școlare. Copii merg acasă și-și îmbolnăvesc Familiile.

Bilanțul zilnic al morților COVID-19 din Brazilia ar putea ajunge la 3.000, dar președintele Jair Bolsonaro ignoră probema și cere brazilienilor să înceteze "văicăreala"

Cum își bate joc progresistul Câțu, de toți românii. Șmecheria Guvernului cu compensarea prețului la gaze. Pentru multinaționalele străine mumă, pentru români CIUMĂ.

UE A DOUA URSS COMENTARIU Marius Oprea / Pentru (progresista și neomarxista) UE, oamenii săraci sînt mai puţin importanţi decît şoarecii de laborator şi ”violenţa de gen”

Cartel ALFA: "Cerem cu fermitate retragerea proiectului de lege privind vaccinarea obligatorie"

VIDEO. Soroșistul Sistemului, Prelipceanu în delir neomarxist la Digi 24: "Asta ar trebui să facă școala: Să-i scăpăm pe copii de părinții lor". Vă dați seama in ce hal de îndoctrinare neomarxista a ajuns acest individ dacă poate sa debiteze așa ceva?

Ungaria: Instituţiile UE încearcă, prin extinderea ascunsă de competenţe şi fără modificarea tratatelor, să retragă de la statele membre competenţe care nu au fost transferate niciodată la Bruxelles.

Mor profesorii pe capete, politrucii progresisto-soroșisti nu închid școlile ca să moară și mai mulți Oameni

SUA. Sen. Ron Johnson: „16.766 uciși de vaccin în 10 luni. Cu vaccinul COVID, am avut 16.766 de decese în 10 luni, administrând acest vaccin, Nu are niciun rost să obligăm vaccinarea - cu vaccinul COVID, când am avut 16.766 de decese în 10 luni” (VIDEO)

Cosmin Contra pierde primul meci. Dinamo a fost învinsă de Chindia Târgoviște

Strănepotul lui Bram Stoker, pe urmele lui Dracula, în Munții Călimani

Străinii nu mai cumpără terenuri în România cu hectarul ci cu zecile de mii de hectare Secretele solului-minune din România. Cernoziomul din care ies producţii uriaşe, vândut pe nimic şi vânat de străini.

FOTO | Hackerii i-au furat lui Nicole Scherzinger mai multe fotografii nud. Au apărut inclusiv imagini din vacanța ei cu Grigor Dimitrov

Anca Serea, filmată în timp ce face SEX. Totul a fost făcut public la TV

Anisia Gafton, ipostaze de infarct, cu chiloții la vedere. Dezmăț total | VIDEO

VIDEO Ciclism: Peter Sagan, campion mondial pentru al treilea an consecutiv

BRAVO AI STIL 2017: SCANDAL între Iulia Albu şi Raluca Bădulescu, în direct la TV. "Dacă vreodată în viaţa ta..." VIDEO

George Soros: The money and mastermind behind the progressive madness (deocamdată în engleză)

ASIA EXPRESS, imagini pentru adulţi: Vârciu a dezbrăcat-o pe Daniela Crudu. LIVE VIDEO A1

BRAVO AI STIL ALL STARS 2 IUNIE 2018 LIVE VIDEO Kanal D: Concurenta care a rămas în sânii goi stârneşte invidii în gala de sâmbătă

În Norvegia, Legea Fondului Suveran care a adus peste 1000 de miliarde de $ norvegienilor, e în vigoare, iar la noi CCR a luat-o pe arătură şi a declarat neconstituțională legea Fondului Suveran pe motiv că "nu e de competența Parlamentului"

Lidia Buble a renunţat la haine! Vedeta s-a pozat dezbrăcată în faţa oglinzii FOTO

ŞOC PRINTRE MANELIŞTI. Raluca Drăgoi a fost bătută la nunta la care a cântat FOTO

PornHub ne dă de gol. Ce au căutat românii în materie de sex în anul 2018

Topul celor mai confuze prescurtări, acronime online folosite de utilizatori

CFR Infrastuctură: Punctul de oprire Otopeni Nord va deveni funcțional de luni

Cum a schimbat inflația comportamentului de consum: oamenii merg mai rar la magazin și vizează promoțiile și mărcile private

Coronavirus în România 24 octombrie 2021. Peste 11.000 cazuri noi și 389 de decese. Bilanț complet COVID-19

O țară cu 200 de milioane de locuitori anunță că va lansa o monedă digitală

Peste 300.000 de doze de vaccin Pfizer ajung luni în țară

Confuzie pentru elevi: Articolul din decizia CNSU privind suspendarea cursurilor la privat nu e în Hotărârea de Guvern

BNR schimbă condițiile de creditare. Avansul crește pentru creditele de investiții imobiliare

Urmașul lui Mussolini, convocat în lotul echipei de fotbal Lazio Roma

Măsura dură luată de autoritățile chineze în Wuhan, locul din care a izbucnit pandemia

VIDEO O candidată la postul de guvernator în statul Nevada își face reclamă trăgând cu pistolul

Circuitul banilor în lume. Cei mai bogați 10% dintre americani dețin 89% din toate acțiunile burselor din SUA

Alarmă în școli: Elevii le dau pumni colegilor ca în "Jocul calamarului", serialul coreean de pe Netflix care a cucerit lumea

O bancă din România îmbrățișează telemunca pentru 1-3 zile pe săptămână

Turneul de tenis Transylvania Open începe luni cu 8 jucătoare din România la start. Lista meciurilor din primul tur

SuperLiga contraatacă. FT: Real Madrid, Barcelona și Juventus atacă "monopolul" UEFA și FIFA la Curtea Europenă de Justiție.

COMENTARIU Marius Oprea. Pelerinii și-au cîștigat dreptul la sfinți

Ajutoare pentru România: o echipă medicală din Danemarca va ajunge la Matei Balș

Coronavirus în România 23 octombrie 2021. Bilanț complet COVID-19

Suedia suspendă vaccinarea cu Moderna pentru o perioadă nedeterminată pentru orice persoană sub 31 de ani, după ce pacienții vaccinați au dezvoltat o boală cardiacă paralizantă

6 lucruri de știut despre colorarea părului

Prima țară din Europa care legalizează cultivarea și consumul de cannabis

O pisică din Rusia a fost "arestată" pentru "serviciile" făcute deținuților

Un bărbat salvează un ou minuscul abandonat. Ce se întâmplă după, într-un video viral emoționant

VIDEO Incident în Iran. Un guverator a fost pălmuit chiar pe scena unde ținea un discurs. Motivul atacului ar avea legătură cu vaccinarea

Date Reuters: Europa de Est este acum epicentrul pandemiei de COVID. Rusia, Ucraina și România în vârful bilanțului sumbru

Florin Cîțu refuză să fie parte din viitorul Guvern: "PSD și USR m-au dat jos, nu există compatibilitate"

Incidența COVID în Capitală este în scădere pentru a doua zi la rând

Arafat, despre pacienții în stare gravă care refuză internarea: "Se autocondamnă la moarte"

Trei turiști au plecat pe munte în pantaloni scurți și adidași. Au fost recuperați de salvamontiști și jandarmi

Cristina Neagu a purtat-o spre victorie pe CSM București în meciul cu Budućnost PodgoricaCititi aici: Cele mai Cautate Articole de pe Fluierul


Cititi aici: Cele Mai Importante Stiri ale Zilei


Cititi aici: Ultimele Stiri


Cititi aici: Stirile Din Sport


Cititi aici: Stirile Tabloide


Cititi aici: Articolele despre Jaful si Dezastrul ce se-ntampla in Tara


Cititi aici: Articolele despre Istorie


Cititi aici: Horoscopul