23:59
Comentarii Adauga Comentariu

BREXIT+++ TRUMP E PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII. Gașca lui SOROS și a GRUPULUI BILDERBERG a PIERDUT. Rețeaua Progresistă Mondială în Derută Totală. Urmează Căderea Federației Progresiste de la BRUXELLES și apariția unei Europe a Națiunilor.

Nota Redacției:

BREXIT+++ TRUMP E PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII. Gașca lui SOROS și a GRUPULUI BILDERBERG a PIERDUT. Rețeaua Progresistă Mondială în Derută Totală. Urmează Căderea Federației Progresiste de la BRUXELLES și apariția unei Europe a Națiunilor.

Trebuie să terminăm cu COMENZILE NESIMȚITE pe care le primim de la gașca PROGRESISTO-FEDERALISTĂ de la Bruxelles și să începem să construim o Europă a Națiunilor bazată pe cooperarea dintre State Suverane și Independente și nu din State Colonii care ȘI-AU PIERDUT SUVERANITATEA și cărora li se comandă CA LA SLUGI de gașca Progresistă de la Bruxelles, Junckeristă şi Merkelistă, ce anume să facă.

Trebuie să ne recuperăm RAPID Resursele Noastre Naturale Concesionate și DATE PE NIMIC de cozile de topor de la noi Austriecilor și altor ȘMECHERI de aiurea și să le folosim în folosul nostru

Facem un apel la toate partidele politice să treacă RAPID la RECUPERAREA RESURSELOR NOASTRE NATURALE.

FLUIERUL.RO a fost SINGURUL ZIAR DIN ROMÂNIA CARE L-AM SUSȚINUT PE DONALD TRUMP ÎNCĂ DIN MOMENTUL ÎN CARE ACESTA ȘI-A ANUNȚAT CANDIDATURA LA PRIMARE.

La acea vreme toate ziarele progresiste îl înjurau pe Trump de mama focului și așa zisele ziare conservatoare de la noi (care sunt mai mult pro-Putiniste de fapt decât pro-româneşti), le era frică să deschidă toată gura

De fapt nu l-am susținut pe Donald Trump, ci ascultându-l ce spune, am susținut poporul american, adus la sapă de lemn de progresiști și de cozile lor de topor exact așa cum progresiștii și cozile lor de topor de la noi ne-au adus și pe noi la sapă de lemn.

Îl vom înjura mâine pe Trump, dacă nu va face ce a promis poporului său şi lumii întregi: că va termina cu globalismul şi cu tratatele de liber schimb care ucid locurile de muncă, că va proteja libertatea religiei, că va termina cu învățământul ideologizat, că va opri redistribuirile aberante de imigranți în loc să li se reconstruiască casele și infrastructura în țările lor şi că va opri ideologia agresiv progresistă a lui "politically correct"

Să dea Domnul ca Donald Trump să se țină de cuvânt și să facă tot ceea ce a promis

Ce a promis? Puteți citi mai jos. Dar iată rezultatele pentru statele principale din această confruntare (la unele se așteaptă rezultatul final)

Nr. State unde se joacă Electori Electori
Clinton
Electori
Trump
State unde câștigă sigur Clinton 115 115
State unde câștigă sigur Trump 49 49
1 Illinois, 20 20 20
2 New Jersey, 14 14 14
3 Washington, 12 12 12
4 Rhode Island, 4 4 4
5 Delaware, 3 3 3
6 Maine CD1, 1 1 1
-- --
7 Maine, 2 2 2
8 New Hampshire, 4 4 4
9 Pennsylvania, 20 20 20
10 Minnesota, 10 10 10
11 Wisconsin, 10 10 10
12 Michigan, 16 16 16
13 New Mexico, 5 5 5
14 Oregon, 7 7 7
15 Virginia, 13 13 13
16 Connecticut, 7 7 7
17 Ohio, 18 18 18
18 Florida, 29 29 29
19 North Carolina, 15 15 15
20 Nevada, 6 6 6
21 Iowa, 6 6 6
22 Arizona, 11 11 11
23 Georgia, 16 16 16
24 Colorado, 9 9 9
25 Maine CD2, 1 1 1
26 Indiana, 11 11 11
27 Texas, 38 38 38
28 Missouri, 10 10 10
29 South Carolina, 9 9 9
30 Utah, 6 6 6
-- -- --
31 Louisiana, 8 8 8
32 Mississippi, 6 6 6
33 Montana, 3 3 3
34 South Dakota, 3 3 3
35 Tennessee, 11 11 11
36 Alaska, 3 3 3
37 Kansas, 6 6 6
38 Nebraska CD2, 1 1 1
TOTAL 538 233 305
CĂȘTIGĂTOR >270


Citiți ce spune Donald Trump și veți avea că ceea ce au făcut Progresiștii Globaliști, la noi, de 26 de ani, prin intermediul "cozilor de topor" de la noi pe care îi controlează, au făcut și în SUA și au făcut pe întreaga planetăDonald Trump

"Mișcarea noastră este despre înlocuirea unui Sistem, a unui Establishment defect și corupt, cu un nou guvern controlat de tine, poporul american.

Establishmentul de la Washington, precum și corporațiile financiare și de mass-media care îl finanțează, există pentru un singur motiv: pentru a se proteja și pentru a se îmbogăți pe ele însele.

Pentru Establishment sunt mii de miliarde de dolari în joc în aceste alegeri. Establishmentul din Washington e în parteneriat cu cei care controlează pârghiile puterii din Washington, precum și cu interesele speciale de la nivel mondial, iar acești oameni nu au deloc intenții bune în mințile lor.

Campania noastră reprezintă o adevărată amenințare existențială pentru ei așa cum ei nu au mai văzut niciodată înainte.

Campania noastră nu este pur și simplu o altă alegere ce se petrece o dată la patru ani. Aceasta este o răscruce în istoria civilizației noastre, care va stabili dacă vom reuși sau nu, noi, oamenii simpli să revendicăm controlul asupra guvernului nostru.

Establishmentul politic, care încearcă să ne oprească acum, este același grup responsabil pentru tratatele noastre dezastruoase de liber schimb, pentru imigrația ilegală masivă și pentru politicilor economice interne și externe, care au însângerat țara noastră uscată.

Aceasta este o luptă pentru supraviețuirea națiunii noastre. Și aceasta va fi ultima noastră șansă ca să o salvăm.

Această alegere va stabili dacă suntem o națiune liberă sau dacă avem doar iluzia democrației, dar suntem, de fapt, controlați de o mână mică de interese speciale la nivel mondial, de o mână mică de interese speciale care se ocupă cu fraudarea sistemului, iar sistemul nostru este fraudat pentru ca ei să câștige mereu. Aceasta este realitatea, voi știți asta, ei știu asta, eu știu asta, și aproape întreaga planetă știe asta.

Mașina lui Clinton este în centrul acestei Structuri de Putere. Am văzut în acest prim set de documente WikiLeaks, cum Hillary Clinton se întâlnește în secret cu băncile internaționale pentru a complota și pentru a distrugere suveranitatea SUA, în scopul de a îmbogăți aceste puteri financiare globale, de a=i îmbogăți pe prietenii ei cu interese speciale și pe donatorii ei. Sincer, ea ar trebui să fie închisă pentru ceea ce a făcut.

Cea mai puternică armă desfășurată de Clinton este mass-media corporativă, presa.

Să fie clar un singur lucru, mass-media corporativă din țara noastră nu mai este implicată în jurnalism. Ea reprezintă acum un interes politic special și nu este cu nimic diferită de orice lobby-ist sau de orice altă entitate financiară cu o agendă politică total dedicată, iar ordinea de zi pe care o propagă nu mai este pentru voi, ci este pentru ei înșiși.

Orice persoană care contestă controlul lor este considerat sexist, rasist, xenofob. Ei vor minți, și vor spune minciună, după minciună, iar apoi, ei vor face chiar mai rău decât atât. Ei vor face tot ceea ce este necesar ca să oprească pe orice se opune Establishmentului. Familia Clinton sunt infractori, amintiți-vă.

Acest lucru este bine documentat, iar Establishment-ul care îi acoperă s-a angajat să-i protejeze printr-o masivă mușamalizare a activității lor infracționale petrecută pe scară largă la Departamentul de Stat și la Fundația Clinton, în scopul de a-i păstra pe Clintoni la putere. Ei știau că vor crește cu fiecare minciună cu care vor da în mine, în familia mea și în cei dragi mie. Ei știau că nu se vor opri de la nimic, pentru a încerca să mă oprească. Cu toate acestea, eu am luat cu bucurie pentru voi, toate aceste curele și săgeți. Le-am luat pe spinare pentru mișcarea noastră, astfel încât țara noastră să devină din nou a noastră.

Am știut că această zi va sosi și că este doar o chestiune de timp. Și am știut ca poporul american se va ridica deasupra ei și va vota pentru viitorul pe care-l merită.

Singurul lucru care poate opri această mașină coruptă sunteți voi. Singura forță suficient de puternică pentru a salva țara noastră suntem noi. Singurii oameni destul de curajoși pentru a vota eliminarea acestu Establishment Corupt, sunteți voi, poporul american.

Marea noastră civilizația a ajuns la un moment de răscruce.

Oameni buni, eu nu am nevoie pentru mine ca să fac acest lucru, credeți-mă.

Am construit o mare companie și am avut o viață minunată. Aș fi putut să mă bucur acum pentru mine și familia mea de fructele și de beneficiile succeselor în afaceri ale întreprinderilor mele. Aș fi putut să mă bucur în liniște de toate acestea în loc ca să trec prin acest spectacol de groază al minciunilor, al decepțiilor și al atacurilor rău intenționate, un spectacol pe care nimeni nu și l-ar fi putut imagina.

Fac asta pentru că această țară mi-a dat atât de mult și pentru că mă simt atât de puternic încât acum e rândul meu să dau înapoi țării pe pe care o iubesc.

Fac asta pentru oameni și pentru mișcarea aceasta și vom lua înapoi această țară de la ei și o vom reda din nou vouă și vom face America Mare din Nou".
Donald Trump despre Establishment-ul American care controlează Planeta

"Our movement is about replacing a failed and corrupt, political establishment with a new government controlled by you, the American people.

The Washington establishment, and the financial and media corporations that fund it, exists for only one reason: to protect and enrich itself.

The establishment has trillions of dollars at stake in this election. For those who control the levers of power in Washington, and for the global special interests, they partner with these people that don’t have your good in mind.

Our campaign represents a true existential threat like they haven’t seen before.

This is not simply another four-year election. This is a crossroads in the history of our civilization that will determine whether or not we the people reclaim control over our government.

The political establishment that is trying to stop us is the same group responsible for our disastrous trade deals, massive illegal immigration and economic and foreign policies that have bled our country dry.

The political establishment has brought about the destruction of our factories, and our jobs, as they flee to Mexico, China and other countries all around the world.

It’s a global power structure that is responsible for the economic decisions that have robbed our working class, stripped our country of its wealth and put that money into the pockets of a handful of large corporations and political entities.

This is a struggle for the survival of our nation. And this will be our last chance to save it.

This election will determine whether we are a free nation or whether we have only the illusion of democracy, but are in fact controlled by a small handful of global special interests rigging the system, and our system is rigged. This is reality, you know it, they know it, I know it, and pretty much the whole world knows it.

The Clinton machine is at the center of this power structure. We’ve seen this first hand in the WikiLeaks documents, in which Hillary Clinton meets in secret with international banks to plot the destruction of U.S. sovereignty in order to enrich these global financial powers, her special interest friends and her donors. Honestly, she should be locked up. The most powerful weapon deployed by the Clintons is the corporate media, the press.

Let’s be clear on one thing, the corporate media in our country is no longer involved in journalism. They’re a political special interest no different than any lobbyist or other financial entity with a total political agenda, and the agenda is not for you, it’s for themselves. Anyone who challenges their control is deemed a sexist, a racist, a xenophobe. They will lie, lie, lie, and then again they will do worse than that. They will do whatever is necessary. The Clintons are criminals, remember that.

This is well documented, and the establishment that protects them has engaged in a massive cover-up of widespread criminal activity at the State Department and the Clinton Foundation in order to keep the Clintons in power. They knew they would grow every lie they could at me, and my family and my loved ones. They knew they would stop at nothing, to try to stop me. Nevertheless, I take all of these slings and arrows, gladly for you. I take them for our movement, so that we can have our country back.

I knew this day would arrive, it’s only a question of when. And I knew the American people would rise above it and vote for the future they deserve.

The only thing that can stop this corrupt machine is you. The only force strong enough to save our country is us. The only people brave enough to vote out this corrupt establishment is you, the American People.

Our great civilization has come upon a moment of reckoning. I didn’t need to do this, folks, believe me. I built a great company and I had a wonderful life. I could have enjoyed the fruits and benefits of years of successful business deals and businesses for myself and my family. Instead of going through this absolute horror show of lies, deceptions, malicious attacks, who would have thought? I’m doing it because this country has given me so much, and I feel so strongly that it’s my turn to give back to the country that I love.

I’m doing this for the people and for the movement, and we will take back this country for you and we will make America great again".Donald Trump: "Nu vom mai preda America și poporul ei cântecului fals al GLOBALISMULUI"


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:

 • Eu nu uit ca sunt ROMAN  Florescu Gheorghe   2016-11-09 - 10:05

  Doresc o Romanie cu toate resursele ei naturale, reintegrate, o Romanie a romanilor!!!

 • Absolut necesar !  Gogan Stelian   2016-11-09 - 10:11

  Trebuie sa facem asta, daca vrem sa supravietuim ca natie !

 • a plans madonna tatica  Madonna   2016-11-09 - 12:15

  cica a plans Madonna ! va vine sa credeti ? putuoarea aia ordinara stie sa scrie pe twitter.

 • Sa nu ne entuziasmam!!  STEFAN   2016-11-09 - 12:52

  Daca a iesit Trump e ca i s-a permis sa iasa de catre JIDANII Sionisti=Papusarii!La fel e si cu Brexit-ul!Lucrurile nu sunt DIN GRESEALA SAU PROSTIMEA A HOTARAT SAU ...ETC.Pai ce, Trump a daramat de unul singur o elita globalista care domina PLANETA si hotarasc soarta la toate popoarele de sute de ani ?Putin ,,a fost lasat''sa se inarmeze ,iar Trump +Brexit sa se intample.Sa nu picam in capcana celor INSELATI!!Totul face parte din NOUA ORDINE MONDIALA,la care se lucreaza intens.Papusarii au creat (prin inselatorii si viclenii) totul ptr a se ajunge in etapa asta.Daca intr-adevar Trump nu face parte din plan si este un fel de BUN SI ONEST CONDUCATOR ,CU FRICA DE DUMNEZEU,inseamna ca ELITELE sunt usor de invins sau altfel acest ..oponent ''al elitelor se va incerca a se inlatura prin toate mijloacele ,inclusiv fizic.Noi sa ne vedem totdeauna de problemele si de interesele noastre si nu a marilor puteri (USA,GERMANIA,RUSIA ,CHINA etc) ei isi vad singuri de interese ,iar pe cei mici ca si noi doar ii EXPLOATEAZA ,SCLAVAGESC SI II MANIPULEAZA.Doamne ajuta!

 • -  Doroftei Ilie    2016-11-09 - 17:24

  Sa nu fim fatalisti , sa nu fim atat de neancrezatori ! Vom vedea cu totii ca Trumva face in asa fel incat lumea sa fie multumita ! Vom vedea ! Doamne ajuta !

 •      2016-11-09 - 18:18

  Naivitate sau interese oculte in cadrul articolului. Urmeaza iluzia Schimbarii in care Trump va fi doar un instrument.


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Privatizarea Sănătății sau Șmecheria lui Dragnea: Salariu Brut Relativ Mare.....dar toți banii curg la Asigurările Sociale, ce urmeaza a fi Privatizate care sunt TRIPLE față de Polonia. Asiguratorii Privați îți freacă deja mâinile de fericire

SEX TAPE made in Romania: 4 vedete autohtone FILMATE făcând perversităţi VIDEO

eNational anunță că "The Movement" - "Mișcarea" lui Steve Bannon (agreată și de Donald Trump) va susține coagularea forțelor conservatoare din România

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

Soroșiști din toate țările UNIȚI-VĂ! USR și Cioloș vor să se unească.

Caz ȘOCANT în Călărași: Trei persoane au fost omorâte în apartamentul în care locuiau. Suspecții au fost prinși

O MÂNĂ SPALĂ PE ALTA. Procurorul Cristian Lazăr este acuzat că a produs, acum 17 ani, un accident rutier în urma căruia a murit o grefieră. Ministrul care l-ar fi scăpat de trimiterea în judecată

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

ORGIE în toaleta unui club din România. Totul a fost filmat cu un telefon mobil. VIDEO

Trump s-a prins și el ce vor să pună la cale neobolșevicii internaționaliști din conducerea UE. Donald Trump consideră 'foarte jignitoare' ideea Bilderbergului Macron privind o armată europeană

Tenis: Djokovic l-a învins pe Isner, la Turneul Campionilor

Un nou antrenor își anunță plecarea din Liga 1: "Vreau să merg pe drumul meu, voi avea o discuție cu conducerea!"

TOP 10 cele mai bune ACTRIŢE PORNO din istorie. Sau cum sunt manipulați tinerii de mici FOTO

Turneul Campionilor | Debut lin pentru Djokovic. FOTO & VIDEO: Cristiano Ronaldo l-a eclipsat pe "Nole". Starul lui Juve s-a făcut de râs în tribună

Prima șansă la medalie, la Campionatul Mondial de lupte, de la București. Mihai Mihuț s-a calificat în finala mică

Poza zilei: Efectele GDPR

Utile: Infarctul cerebral: cauze, simptome și tratament; Complicațiile diabetului zaharat - simptome, analize și prevenire; Fibromialgia: exerciții pentru ameliorarea durerilor

Prezentatoare TV în sânii goi, după ce a fost trădată de rochie în direct VIDEO

Trei persoane au fost omorte n municipiul Călărași. Suspecții, audiați

Palestinienii bombardează ținte israeliene, iar Israelul răspunde cu atacuri anti-aeriene

HOROSCOP 13 NOIEMBRIE 2018: Marţi 13, o zi în care mai bine nu ieşiţi din casă. Ce zodii au totuşi noroc

EXCLUSIV | "Nu cred că poate exista un astfel de calcul". A antrenat-o pe Simona și dă cărțile pe față după ruptura Halep - Cahill

Bancul Zilei

Cine este Ioana Simion, actuala iubită a lui Ilie Năstase. A fost femeia unui milionar celebru FOTO

Cel puțin nouă persoane au fost ucise în provincia Anbar din Irak-surse de securitate

Doi ofițeri români, aflați la bordul unei nave sub pavilion Panama, sunt blocați într-un port din Libia. Echipajul are probleme după ce a făcut un gest omenesc

Doi marinari români sunt blocaţi în Libia, la bordul unei nave pe care se află şi 90 de emigranţi

National Bank of Greece spune că este dificil să vndă n condiții avantajoase și la un preț satisfăcător filialele din Romnia și FRI Macedonia

Raport ONU: Iranul a onorat acordul nuclear cu marile puteri în ciuda noilor sancțiuni impuse de SUA

Brașov: O persoană implicată în accidentul de pe DN 1 a murit

Cele mai bune filme erotice pe care le-ai ratat - Video

Progresiştii Macron şi Merkel apără multilateralismul globalist, în timp ce conservatorul Donald Trump evită "Forumul de Pace" de la Paris

A murit Stan Lee. Celebrul scriitor de benzi desenate, fiu al unor emigranți din România, avea 95 de ani

Raportul MCV pentru România și Bulgaria, prezentat astăzi

Presa bulgară: Bulgaria promovează mpreună cu Romnia turismul religios

EUobserver: Este timpul ca Europa să se trezească și să nțeleagă amenințarea de pe flancul ei estic

Gaz Metan - FC Voluntari 2-0. Fără emoții: Fofana și Marius Constantin au rezolvat partida. Ilfovenii au ratat ocazia campionatului

Simptome ovulaţie. Cum ştii că ovulezi?

Atentie parinti! Cand poti face DIN NOU varicela?

7 lucruri de care barbatii au nevoie de la o femeie

Ragade. Rani la sani. Cum se formeaza si cum se trateaza. Sfaturi importante pentru mamicile care alapteaza

Balbaiala la copii. Ce ai de facut

Frigarui cu legume si carne de curcan sau de pui

CARTE | RECOMANDAREA PROSPORT "Hercule de buzunar 48 kg de aur". Povestea lui Gheorghe Berceanu, campion olimpic, dar niciodată "ușă de biserică". "Urechile tocite reprezintă o marcă înregistrată a celor mai buni luptători ai lumii"

Autorul atacului cu mașină comis în ianuarie 2017, în Melbourne, a fost declarat vinovat

Horoscop zilnic MARŢI 13 NOIEMBRIE 2018. Ultimele zile cu Marte în Vărsător

Cine este Stan Lee. Creatorul lui Spider Man este fiul unor imigranţi români

Lipsa de magneziu? Iata semnele la care sa fii atent

Statele germane vor să modifice legea funcționării rețelelor sociale

Criza migranților: Parisul atrage atenția asupra unor importante mișcări migratorii prin Pirinei

OUT de la Astra, Mulțescu și-ar putea găsi de lucru "pe repede înainte". Echipa de tradiție pe care e așteptat s-o preia în cel mai scurt timp

Eclere de casă

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 13 noiembrie

Financial review Prima pagină a presei străine: Interviu cu Tony Blair. Alianță inedită ntre Căile Ferate franceze și BlaBlaCar. Negocierile privind Brexit au ajuns n faza finală. Protestele mpotriva prețurilor la carburanți blochează Bulgaria

Noi imagini prin satelit arată mai multe baze de operare anti-rachetă ascunse n Coreea de Nord

Rezoluția privind statul de drept din România, dezbătută și votată astăzi în Parlamentul European

Franța trage un semnal de alarmă în legătură cu 'mișcări migratorii importante prin Pirinei'

Iranul a îndeplinit condiţiile tratatului nuclear cu SUA, arată un raport ONU

Alexa la Astra, "fumigena" lui Gabi Cânu! EXCLUSIV | Situația, lămurită de Dani Coman: adevărul din spatele pozei în care apare la Giurgiu alături de "Chirurg" + decizia finală a antrenorului

Musaca de cartofi: Cele mai bune retete de musaca pentru familia ta

Doi ofițeri romni, aflați la bordul unei nave sub pavilion Panama, blocați ntr-un port din Libia

Fotbal - Liga I: Gaz Metan Mediaș - FC Voluntari 2-0

Box: Andrei Arădoaie, calificat în sferturile Campionatelor Uniunii Europene

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Legenda benzii desenate americane Stan Lee, fiul unor imigranți români, a murit la 95 de ani

Franța: O mamă riscă 20 de ani de nchisoare, după ce și-a ascuns de toată lumea bebelușul, timp de 23 de luni, ntr-o cămăruță și n portbagajul mașinii

Horoscop. Aceste zodii vor avea cea mai proastă săptămână. Sperăm să nu te afli printre ele

Zeci de ziariști - protest după ce o autoritate a statului a cerut RISE Project să-și dezvăluie sursele: Atac la libertatea presei

Copilul român care a făcut senzaţie în Parlamentul britanic. A fost aplaudat la scena deschisă în Camera Comunelor

Gabriela Firea: Mă aşteptam la mai multă bărbăţie politică din partea lui Liviu Dragnea

Gabriela Firea: Nu va creşte sub niciun fel preţul pentru apă caldă şi căldură

Chefi la cuţite 12 noiembrie 2018. Invitat-surpriză, cine dă note pentru Bontea, Scărlătescu şi Dumitrescu

Marţi 13, ce nu e bine să faci într-o astfel de zi pentru a evita ghinionul

Cod galben de ceață n 11 județe

Profit net de aproape un miliard de lei realizat de Banca Transilvania, la 9 luni. Fuziunea cu Bancpost, care va avea loc la finalul anului, va aduce 175.000 de clienți

O fostă majoretă a făcut SEX cu un elev de 15 ani! Filmul XXX a ajuns pe INTERNET. VIDEO

CBS Sacramento - Un om se bucură de a doua şansă la viață după ce tumoarea de pe creier i-a dispărut ca prin minune fără operație

Italia găzduiește un summit internațional privitor la situația Libiei/ Liderii facțiunilor rivale, la masa negocierilor cu puterile internaționale

Cel puțin 42 de persoane au murit în incendiul devastator care a distrus un oraș din California

Curtea Europeană de Conturi: Ajutorul UE pentru refugiații din Turcia este greu de urmărit

Conflictul escaladează în Orientul Mijlociu, Se vorbeşte de AL PATRULEA RĂZBOI. Atac fără precedent, s-au folosit sute de rachete

Să mai spună cineva că britanicii nu sunt Conservatori. Britanicii folosesc încă televizoare alb-negru

Secretarul de stat în MAE Cristian Winzer a demisionat din funcţie. El lucra în echipa lui Negrescu

Ct alcool ar fi băut Băsescu la cheful de pomină de la Golden Blitz! Am stat toată seara lngă el

Trădătorii nu se lasă până nu ne dau resursele naturale care sunt ale noastre 100%, ȘI MAI PE NIMIC.Klaus Iohannis și secretarul pentru Energie al SUA au discutat despre resursele de gaz din Marea Neagră. Oficialul american s-a întâlnit și cu Liviu Dragnea

Parlamentarii audiază marți pe candidații pentru membrii CNA și pentru șefia Agerpres și ASF

CITATUL ZILEI

Noi imagini prin satelit dezvăluie mai multe baze de operare anti-rachetă ascunse, în Coreea de Nord

Malaezia: OPEC nu este eficientă n reglarea prețurilor petrolului

Gabriela Firea, noi atacuri la Liviu Dragnea: Discuția cu primarii despre ruperea Capitalei este un abuz de putere / Numai o minte care nu mai are legătura cu realitate poate veni cu o astfel de soluție

Rugăciune foarte puternică pentru găsirea sufletului pereche! O spui şi are efect imediat

CALAUZIRE ZILNICA Arhanghelul Mihail. Pe ZODII, pentru MARTI 13 NOIEMBRIE 2018. Mesajul si rugaciunea zilei pentru TINE

MESAJ RUNE pe ZODII saptamana 12-18 NOIEMBRIE 2018. O noua etalare de RUNE si SFATUL runelor pentru tine

Porc la cuptor cu orez şi legume

Pur și simplu blestemat! Continuă drama lui Tudorie: atacantul a părăsit terenul în lacrimi la Mediaș

Gabriela Firea anunță închiderea Arenei Naționale până la remedierea problemei gazonului. Cât ar putea dura operațiunea

Secretarul de stat în MAE Cristian Winzer anunță că a demisionat din funcție; el lucra în echipa lui Negrescu

Conferință, asupra Libiei: Mareșalul Haftar a sosit la Palermo

Start la Campionatul Mondial de lupte, seniori U23, de la București. Oaspete de seamă pentru președintele Federației Române, Răzvan Pîrcălabu

LIVE TEXT | Gaz Metan - FC Voluntari 2-0. Fără emoții: Marius Constantin a marcat de la 11 metri. Ilfovenii au ratat ocazia campionatului

Vladimir Putin și Donald Trump au decis în cadrul cărui eveniment vor discuta despre situația Tratatului INF

FMI: Atingerea țintei de deficit pentru anul 2018 ncă prezintă riscuri n absența unor măsuri suplimentare

Amnesty Internațional i-a retras premiul Ambasador al Conștiinței lui Aung San Suu Kyi

Stan Lee, legenda benzilor desenate care a creat Spider-Man, X-Men sau Hulk, a murit la vrsta de 95 de ani

Vedeta porno Alina Plugaru vrea să înveţe să tragă cu arma. Motivul este halucinant

Doi tineri turişti, filmaţi în timp ce fac sex în autocar, în văzul tuturor VIDEO

VIDEO A murit cel mai ndrăgit urs din rezrvația de la Zărnești, n vrstă de aproape 22 de ani. Povestea emoționantă a lui Max

Prahova: Șase echipaje de pompieri continuă intervenția la incendiul izbucnit duminică la depozitul de mase plastice

Grecia și România, cel mai mic declin al numărului de persoane cu risc de sărăcie în urma transferurilor sociale

Explozie la o BANCĂ în Giurgiu, provocată de hoți care încercau să fure un ATM

Jurnalismul și GDPR (II): sunt obligați jurnaliștii să-și dezvăluie sursele?

Totul a devenit clar! Dan Alexa a luat decizia finală după oferta primită de la Astra: va sta pe bancă într-un meci important pentru echipă

Facebook a căzut în jumătate din lume. Probleme şi pentru WhatsApp şi Facebook Messenger

Turneul Campionilor | Victorie pentru Djokovic, în meciul de debut. Cristiano Ronaldo, din tribune, s-a chinuit să prindă o minge

O nouă publicație academică va oferi posibilitatea autorilor să dezbată subiecte controversate folosindu-se de pseudonime

Dumitru Dragomir așteaptă azi decizia definitivă în dosarul în care a primit 7 ani de închisoare!

Un titular al lui Dinamo, făcut praf: "Plânge iarba când calcă amărâtul ăsta pe ea. E ca un țăruș înfipt în teren"

Fotbal: Fiul lui Klinsmann, convocat în premieră la naționala Statelor Unite

Roxana Mărăcineanu vrea o anchetă internă ct mai rapidă la PSG pe tema transferurilor pe criterii etnice

Ion Ţiriac, surprins de paparazzi alături de o doamnă misterioasă. Incredibil ce au făcut cei doi în centrul Capitalei FOTO


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1343, afisate in 12 pagini.ieri 23:41 Bancul Zilei
ieri 23:18 Eclere de casă
ieri 06:08 CITATUL ZILEI