23:59

COIFURI DACO-GETICE. Coiful Geto-Dac de la Peretu (Teleorman). Ce reprezintă Vulturul de pe Coif?

Foto 1: Pe obrăzarul drept al coifului este reprezentat un vultur care ține un peşte în cioc si un animal în ghearele mari. Animalul pare a fi un pui de porc mistreț prins de vultur în timp ce fugea (după alții un iepure).COIFURI DACO-GETICE. Coiful Getic de la Peretu (Teleorman)

Comuna Peretu este așezată în nordul Câmpiei Teleorman, pe terasa de pe partea dreaptă a râului Vedea, pe drumul european E 70 : București - Alexandria - (Peretu) - Roșiorii de Vede - Craiova - Timișoara, șosea care trece prin doua importante orașe teleormănene, Alexandria (reședința actuală a județului) și Roșiorii de Vede (important nod de cale ferată).

Suprafața comunei (atât vatra satului cât și moșia) măsoară 7700 hectare (77 km²). Moșia comunei Peretu face parte din Câmpia Boianului, numită și Câmpia Călmățuiului, și împreună cu câmpia Găvanu-Burdea (aflată pe malul stâng al râului Vedea), fac parte din marea Câmpie Română.

Resursele de apa de pe teritoriul județului Teleorman sunt modeste sub raport cantitativ și se găsesc sub forma apelor subterane (ape freatice ce se găsesc la 2,5–3 metri sub pământ și de adâncime) și ape de suprafață: râul Vedea și (pârâul) râul Bărâcea sunt apele de suprafața care străbat teritoriul localității Peretu.

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Peretu se ridică la 6.329 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 8.062 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (96,52%). Pentru 3,48% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (84,59%), cu o minoritate de adventiști de ziua a șaptea (11,79%). Pentru 3,48% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Tezaurul de la Peretu, județul Teleorman, a fost descoperit întâmplător de un localnic în 1971. Lama tractorului cu care săteanul lucra pe pământul CAP-ului din localitate s-a împiedicat în obiectele metalice vechi de mii de ani.

Spre uimirea localnicilor care cunoaşteau de ani de zile movila din curtea CAP-ului, movila s-a dovedit de fapt a fi mormântul unei căpetenii geto-dace în care se aflau artefacte străvechi deosebit de prețioase.

Mormânt daco-getic s-a dovedit a fi foarte vechi, aproximativ din sec. IV î.H. (400 î.H - 300 î.H).

”Tezaurul a fost recuperat de un inginer agronom si predat profesorului Petre Voievozeanu. În acelasi an, Emil Moscalu, arheolog în cadrul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucuresti, a realizat o săpătura de salvare în ceea ce mai rămăsese din mormânt. Pentru completarea informatiei despre contextul îngropării tezaurului, în 1971 s-au mai efectuat cercetări în jurul tumulului”, amintesc specialiștii de la Muzeul Judetean de Istorie Teleorman.

Tezaurul de la Peretu descoperit în 1971 în localitatea Peretu, judeţul Teleorman, este format din peste 50 piese. O mare parte din piesele componente sunt expuse în prezent la Muzeul Naţional de Istorie din România.

În 1971 Alexandru Ţrână, din satul Peretu, descoperă în zona numită de săteni "La Izvoare" un mormânt traco-getic, vechi de aproximativ 2400 de ani, catalogat ca aparţinând unei civilizaţii pre-creştine.

În mormânt se afla un reprezentant al aristocraţiei locale.

Mormântul avea doua camere funerare: în prima se afla un schelet înconjurat de diverse obiecte din ceramica, cuţite din fier, vârfuri de săgeţi, obiecte de argint aurit, vase de bronz.

În cea de a doua cameră s-a descoperit că războinicul nu fusese înmormântat singur: se găseau scheletele a doi cai, doi câini de vânătoare, o vacă, pe lângă acestea se găsea şi un car cu patru roţi de fier.

Tezaurul cuprinde peste 50 de obiecte de argint placate cu aur, printre care obiectul cel mai valoros este coiful de argint placat cu aur de cca 750 de grame.

Coiful, expus în prezent la Muzeul de Istorie din Bucureşti, este împodobit cu reprezentări animaliere în relief.

În față coiful are în relief, doi ochi adânci cu sprâncene mari.

Pe cele doua obrăzare ale coifului apar însemne diferite.

Pe obrăzarul stâng al coifului este reprezentat un ţap cu coarnele deosebit de lungi (după alții un cerb).

Pe obrăzarul drept al coifului este reprezentat un vultur care ține un peşte în cioc si un animal în ghearele mari. Animalul pare a fi un pui de porc mistreț prins de vultur în timp ce fugea (după alții un iepure).

Pe toată porţiunea coifului ce protejează ceafa sunt trei cerbi.

Tezaurul este compus din:
- dintr-un coif de argint aurit,
- un cazan din bronz fragmentar,
- o tavă din acelaşi material,
- un cap de sceptru de argint aurit,
- un arybalos,
- 3 phiale (cupe , castroane),
- o strecurătoare,
- o ţeavă,
- o aplică frontală,
- piesele unei zăbale din fier placate cu argint,
- un inel de chingă din fier placat cu argint,
- un colier de mărgele din argint,
- 46 de aplice şi
- o piesă convexă din tablă de bronz.

Tezaurul are în total 61 de piese şi cântăreşte 2568,90 g.

Tezaurul de la Peretu poate fi datat în perioada 383-340 î. Chr., în vremea în care geto-dacii se afirmau în zona Balcanilor.

E posibil, ca obiectele să fi aparţinut unui şef de trib din vestul Câmpiei Munteniei, ce îşi avea sediul în cetatea de la Albeşti. Obiectele au fost îngropate odată cu el.

Coiful este de tip getic. Piese asemănătoare au mai fost descoperite la Poiana Coţofeneşti, Agighiol, Porţile de Fier (coif dacic păstrat la Detroit, S.U.A) şi la Cucuteni-Băiceni.

Greutatea coifului geto-dacic de la Peretu este de 754 g, fiind foarte apropiată de cea a coifului de la Agighiol.

Coiful este identic ca formă şi prin ornamente cu coifurile de la Agighiol şi Porţile de Fier și diferă parțial ca simbolistică de cel de la Coțofenești.

Părţile frontală, parietală şi occipitală sunt ornamentate cu trei frize cu motive florale şi geometrice. Apărătoarea cefei este împodobită cu cerbi, animale nobile ale naturii.

Obrăzarul stâng este ornat cu un țap cu coarne extrem de mari (sau un cerb).

Cel drept are un vultur cu corn, cu peşte în cioc şi cu un pui de mistreț în gheare (după alții cu un iepure).

Motivul ochilor figuraţi pe partea frontală a coifurilor de la Peretu, Agighiol, Porţile de Fier, ca şi pe cele de la Poiana Coţofeneşti şi Cucuteni Băiceni are un stil şi o formă unică.

Datate în secolele IV-V î. Hr. coifurile princiare „cu ochi” geto-dace descoperite pe teritoriul țării noastre sunt semn clar al unor conducători geto-daci din arcul carpatic.

Au fost găsite nu mai puțin de cinci coifuri geto-dace de aur și de argint, care au aparținut unor conducători locali neștiuți până acum și care conţin, absolut straniu, aceleaşi motive şi au aproape aceleaşi însemne încrustate pe ele.

Aceste coifurile din aur și argint au fost găsite la sute de kilometri distanţă unul de altul, în locuri diferite, dar toate datează din aceeaşi epocă şi au asemănări uluitoare.

Luate în ordine alfabetică, avem
- Coiful de la Agighiol (Tulcea),
- Coiful de la Coțofenești (Prahova),
- Coiful de la Cucuteni-Băiceni (Iași),
- Coiful de la Peretu (Teleorman) și
- Coiful de la Porțile de Fier (Mehedinți).

Dacă privim o hartă, locurile în care au fost descoperite coifurile din aur formează exact un arc de cerc între Munții Carpaţi şi fluviul Dunărea, arc care începe din capătul nord-estic, de la Iaşi, care apoi trece prin Tulcea, prin Prahova, apoi prin Mehedinţi şi se închide în colţul sud-vestic al ţării, lângă punctul de intrare a fluviului Dunărea în țara noastră, la Cazane.

„Existenţa unei legături strânse între conducătorii triburilor geto-dace aflate la nord de Dunăre sau chiar şi cu cei de pe malul sudic, din Bulgaria de azi, ar putea părea, la prima vedere, speculativă, dar unitatea simbolisticii pare să indice și o unitate organizațională”, explică marele arheolog român, profesorul Vasile Boroneanţ.

Foarte probabil, coifurile de acest gen erau purtate nu numai în război, dar și cu ocazia unor scene de cult şi de investitură, căsătorie, turnee regale, ospeţe şi, eventual, la vânătoare.

Motivul ochilor este prezent nu numai în zona geto-dacă dar şi pe ceramica greacă, pe akinakesurile scitice şi pe cele din mediul tracic.

Prezenţa unor coifuri din metale preţioase în cadrul tezaurelor getice din sec. IV. î. Chr. se încadrează în lunga serie a existenţei acestor tipuri de artefacte din antichitate.

Homer îi descria pe eroii săi din Iliada şi Odiseea ca posesori ai unor asemenea coifuri :

„Netedă-i piele ferind, căci ea e păzită de coiful cel cu plăci de metal şi cu ochi, dăruit de Apolon...”;
„Pune şi coiful de aur crestat şi cu patru gurguie, care-ar putea ocroti pedestrime-a o sută de-oraşe...”.Foto 1: Pe obrăzarul drept al coifului este reprezentat un vultur care ține un peşte în cioc si un animal în ghearele mari. Animalul pare a fi un pui de porc mistreț prins de vultur în timp ce fugea (după alții un iepure).Foto 2: Pe obrăzarul stâng al coifului este reprezentat un ţap cu coarnele deosebit de lungi.Geții erau o prezență puternică în acele vremuri la Istru (400 î.H. - 300 î.H.)

Importantă pentru istoria politică a daco-geţilor din timpurile în care a fost descoperit și Tezaurul de la Peretu și celelalte tezaure și coifuri Geto-Dacice din acea vreme, este povestirea contemporanului şi martorului ocular Ptolemeu al lui Lagos, istorie păstrată doar în două izvoare de mai târziu: la Strabo şi la Arrian.

Istoria se referă la expediţia pe care a făcut-o Alexandru cel Mare împotriva Geţilor, pe malul stâng al Dunării, în anul 335 î. Hr., adică exact în perioada când conducătorii geto-dacilor purtau astfel de coifuri, cum era și cel descoperit la Peretu (jud. Teleorman).

Regele Macedoniei, Alexandru cel Mare, venise împotriva Tribalilor, un neam tracic ce trăia în nordul Balcanilor, în Bulgaria de azi, în dreptul Olteniei, pentru că aflase că aceștia voiau să se răscoale.

Tribalii s-au retras din faţa lui Alexandru şi o parte din ei s-au refugiat pe o insulă a Dunării în frunte cu regele lor Syrmos.

Armata macedoneană îi urmăreşte şi, cu acest prilej, Alexandru face şi o scurtă incursiune împotriva Geţilor ce trăiau pe ţărmul stâng al Dunării (al Istrului).

Trecerea falangei şi a cavaleriei macedonene a avut loc noaptea, cu bărci de ale localnicilor făcute din trunchiuri de copac scobite (monoxile).

“Căci era foarte mare belşug de astfel de bărci- spune Arrian – întrucât riveranii Istrului se foloseau de ele pentru pescuitul în fluviu precum și atunci când merg unii la alţii în sus pe Dunăre şi, nu mai puţin, foarte adesea, pentru prădăciuni”.

“În zorii zilei, Alexandru a luat-o prin semănături (n.red. dacii aveau deci recolte bogate), poruncind pedestrimii să înainteze către ţinuturile nelucrate, culcând grâul cu suliţele aplecate; iar călăreţii urmau îndată prin partea de lanuri pe unde înaintase falanga; apoi, când au ieşit din semănături, Alexandru luă în persoană comanda cavaleriei aşezate la aripa dreaptă, iar comanda falangei orânduite în careu o trecu sub comanda lui Nicanor.

Geţii, cari deși adunaseră o armată de vreo 4.000 de călăreţi şi mai bine de 10.000 de pedestraşi, nu au rezistat însă nici măcar primului atac al călărimii - pentru că luați prin surprindere, nu se aşteptaseră de fel la îndrăzneala lui Alexandru care, fără să facă pod peste apă, trecuse aşa de uşor, într-o singură noapte, peste Istru, cel mai mare dintre toate râurile, iară de altă parte şi încheietura falangei era inspăimântătoare şi atacul cavaleriei irezistibil.

De aceea, dintru întâi, ei fugiră către oraşul lor – care era ca la o parasangă (circa 6 km.) de Istru; când însă văzură pe Alexandru aducând în grabă falanga la atac de-a lungul malului, – pentru ca nu cumva pedestraşii să poată fi înconjuraţi de Geţii care ar fi întins o cursă – iar pe călăreţi înaintând de front, Geţii părăsiră din nou oraşul lor, care nu era foarte bine întărit, luând cu ei călări atâţia copii şi atâtea femei, câte au putut duce caii, şi se îndreptară spre ţinuturile pustii, cât mai departe de fluviu.

Alexandru ia oraşul Geţilor şi toată prada pe care aceştia o lăsaseră îndărăt; dă apoi prada lui Meleagru şi Filip, să o ducă spre casă, iar el, după ce dărâmă din temelii oraşul, închină jertfe pe malul Istrului lui Zeus måntuitorul, lui Heracles şi Istrului însuşi, că nu i-a fost potrivnic la trecere, şi aduce înapoi, la grosul oastei, în aceeaşi zi, pe toţi cei cu cari plecase, sănătoşi şi teferi”.

Întors pe malul drept, Alexandru primeşte solii de la diferitele neamuri libere de Traci, ce locuiau pe malurile Dunării şi chiar și de la regele Tribalilor, împotriva căruia pornise expediţia. După care, pleacă mai departe, împotriva altor neamuri tracice din vestul şi sud-vestul Peninsulei Balcanice.

Mărturia lui Ptolemeu al lui Lagos, martor ocular la această expediție, are o deosebită importanţă şi ne permite să tragem o serie de concluzii cu privire la situaţia geţilor din vremea aceea. Ţărmul Dunării apare ca fiind foarte populat, de vreme ce s-a putut trece într-o singură noapte, o armată întreagă cu bărcile localnicilor.

Geţii au bogăţii: Alexandru ridică o pradă însemnată, după cucerirea numai a unui singur oraş. Populaţia acestui oraş era în număr apreciabil, din moment ce patru mii de călăreti nu pot lua pe caii lor decât o parte din femeile şi copiii care-l locuiau.

Întinsele lanuri de grâu ne arată că agricultura era în vremea aceea ca şi mai tarziu, pe timpul lui Decebal, una din îndeletnicirile de căpetenie ale geţilor.Ce reprezenta Vulturul în Civilizațiile străvechi

Cu penajul pur alb, în ​​contrast cu penele de zbor negre și fața goală galbenă, vulturul egiptean este una dintre cele mai ușor de recunoscut păsări din Lumea Veche. Plutind pe curenții de aer cald, cu aripile largi, prezența sa inconfundabilă a fost remarcat și sărbătorită de-a lungul istoriei civilizației umane.

Din Europa de Sud până în Africa și Orientul Mijlociu până în India, acest vultur este semnificativ din punct de vedere cultural în toate locurile unde trăiește.

După cum sugerează și numele, vulturul egiptean a fost animalul sacru al vechilor faraoni;

Apariția sa este imortalizată în alfabetul hieroglific egiptean ca litera A. De când vechii egipteni au crezut că toți vulturii erau femele și au fost născuți spontan din ouă fără intervenția unui bărbat, ei au legat aceste animale de puritate și de maternitate.

În realitate, ambele sexe la acest vultur se întâmplă să aibă același aspect, singura diferență fiind dimensiunea mai mare a femeii.

Cu toate acestea, vulturii au fost ființe sacre ale zeitei mamă Isis;

Ei au fost de asemenea înălțați la rang de divinitate în propriul lor drept ca Nekhbet, patronul Egiptului de Sus și asistentul Faraonului.

Preoții lui Nekhbet purtau haine de pene de vultur alb, iar zeița era adesea portretizată ca o femeie cu cap de vultur, aripile ei erau răspândite ca simboluri care oferă protecție, iar ghearele ei încârligate numite - shen, erau un simbol al infinitului.

Cultul lui Nekhbet, zeița vultur (foto dreapta), era, de fapt, legat de ciclul etern al morții și renașterii, din cauza rolului vulturului în lanțul alimentar ca un răpitor și ca presupus născut prin parthenogeneză;

Nekhbet a fost venerată ca mamă a mamelor, ca o zeiță care a existat încă de la începuturi.

Deși vulturii au cea mai mare greutate în mitologia egipteană antică, ei sunt importante și în alte culturi.

Vulturii apar în mitologia greacă, unde Zeus a transformat două vulpi - Aegypius și Neophron - în vulturi: primul a devenit un vultur pleșuv, iar cel din urmă un vultur egiptean.

Neophron a devenit sursa denumirii latine a vulturului egiptean, Neophron percnopterus.

Deoarece aceste păsări sunt vizitatori de vară în Europa, ele sunt considerate un simbol al primăverii și al renașterii în Grecia și în Balcani.

În Turcia și Bulgaria, vulturul egiptean este în mod obișnuit denumit akbuba, "tatăl alb".

Există o poveste despre una dintre aceste păsări care îl salvează pe Mohamed din ghearele vulturului de aur;

Conform acestei legende, vulturul a fost răsplătit cu viața veșnică și și-a câștigat penajul alb ca simbol al purității, înțelepciunii și vitejiei.

Vulturul egiptean apare de asemenea în Biblie cu numele de râchâm, adesea tradus ca "vultur gier".

Este menționat doar ca o pasăre "necurată" care nu ar trebui să fie mâncată; În realitate, vulturul egiptean este un animal foarte curat, penele sale fiind dezinfectate de lumina ultravioletă a soarelui în timpul zborului, iar acidul stomacal ucide orice bacterie străină pe care ar fi putut s-o îngurgiteze.

În ciuda acestei reputații inechitabile, acest animal nu a fost considerat un animal rău. De fapt, numele său conține rădăcina pentru "dragoste": deoarece aceste păsări sunt aproape întotdeauna văzute perechi perechi, ebraica s-a gândit la ei ca la niște a păsări angajate una pentru cealaltă.

Vulturul egiptean a fost, de asemenea, considerat o pasăre bună și în India.

Acolo există o poveste despre două păsări care vizitează zilnic un templu, doi vulturi care veneau zilnic, cu un secol în urmă, la templul lui Thirukkalukundram ("dealul scaru al vulturilor"): aceste păsări apăreau zilnic la ora 11 dimineața și erau hrănite ceremonial cu orez dulce și alte delicatese de către preoți.

Potrivit unui mit, cele două păsări erau înțelepți blestemați de zeul Shiva să trăiască ca vulturi și să viziteze templul în penitență.

Ceea ce face acest caz atât de special, este că el vorbește întotdeauna de o pereche de vulturi care ar vizita templul - niciodată de mai multe.

Deși este adevărat că două păsări erau într-adevăr vizitatori regulați ai templului, iar fotografiile lor chiar există, putem presupune cu ușurință că acest obicei s-a întins pe mai multe generații de vulturi deoarece vulturii nu sunt ființe cu o durată foarte lungă de viață.

Păsările, în general, au fost ținute în atenție și în vechea cultură etruscă și romană, unde au fost considerate mesageri ai zeilor.

Încercările lor de a detecta fluxurile de noroc bun și de rău augur au implicat o anumită formă de divinație, numită augury, bazată pe citirea zborului păsărilor.

Un astfel de exemplu de augury apare în mitul fundației Romei, când Romulus și Remus se certau asupra locului unde va fi construit noul oraș și cine va fi rege;

Ei au hotărât să-și rezolve argumentele prin observarea zborului vulturilor.

Numele vulturului egiptean a evoluat prin timp până la denumirea de azi din italiană modernă, unde se numește "capovaccaio", ceea ce înseamnă "capul vacilor" - "șeful vacilor" - un nume dat din cauza tendinței păsării de a zbura împreună cu vitele.

Deși vulturul egiptean este adesea un răpitor, este, de asemenea, și un oportunist care va mânca tot ce i se oferă la îndemână, inclusiv răscolind prin excrementele altor animale.

Acesta este motivul pentru care este deosebit de interesat să urmărească vacile

Semnificația vulturului de pe coiful geto-dacic de la Peretu

Pe coiful geto-dacic de la Peretu, vulturul este reprezentat ca prinzând atât un pește pe care-l poartă în cioc cât și prinzând în ghearele lui extrem de mari, un mistreț care încearcă să fugă.

Simbolistica ne indică toate cele trei medii sacre: aerul, apa și pământul cu pădurile și ne prezintă o zeitate întruchipată într-un Vultur, care Stăpânește prin Aripile sale majestuoase Aerul, dar care în același timp are sub Stăpânire Lumea Apelor cu peștii din ea și Lumea Pâmântului cu animalele sale.

Zeul ce lua chip de Vultur este evident o zeitate supremă a văzduhului, o Zeitate a înfruntării care prinde , supune și stăpânește prin forță, Zeitățile și Ființele din Apă și de pe Pământ.

Forța și Stăpânirea asupra celorlalți impusă de Vultur, se transmitea și purtătorului coifului pe care Zeul cu chip de Vultur, era reprezentat
Vulturul care prinde peștele și iepurele (aici apare mai clar că e vorba de un iepure) apare și pe o cupă din tezaurul de la Aghighiol, acolo unde a fost găsit un coif similar.


(Fluierul)Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Cititi si cele mai cautate articole de pe Fluierul:

Prostie și Nesimțire Cât Casa. Idioții nu au mai lăsat-o pe Buzărnescu să joace cu jucătoarea mai slabă a francezilor. Va juca Begu care nu a câștigat nimic anul ăsta. Ilie Năstase e revoltat...dar ce folos, au decis...alții.

Au dat foc la Notre Dame în Săptămâna Mare a Catolicilor. 875 de atacuri împotriva bisericilor, anul trecut. 5 biserici catolice vandalizate în februarie 2019 în doar o săptămână. Pe 17 Martie 2019, Biserica Saint Suplice A FOST INCENDIATĂ INTENȚIONAT.

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 22 aprilie

Macedonia de Nord: Alegerile prezidențiale către un tur doi foarte strâns

Rusia: Ucraina are șansa să facă schimbări pozitive după scrutinul prezidențial (MAE rus)

Global Research: Sistemul THAAD în România: Beligeranța NATO în Marea Neagră este un semn rău pentru ce va urma

Irina Begu, în lacrimi după eliminarea din FedCup: "Îi mulțumim Simonei pentru dăruirea ei"

Macedonia de Nord: Candidatul social-democrat Stevo Pendarovski, câștigător în primul tur al alegerilor prezidențiale

Olanda va începe lucrările pentru cea mai mare fermă solară cu sistem de urmărire a soarelui din lume

Consiliul Europei a ales Malta, Ungaria și România pentru a face verificări în privința statului de drept

VIDEO Politica inspiră Teatrul de comedie: "Nimic ești tu!"

Cuba s-ar putea confrunta cu o criză a energiei electrice după ce Statele Unite au impus noi sancțiuni Venezuelei

Bancul zilei: Medicamente, medicamente!

Alegeri prezidențiale în Macedonia de Nord. Comisia Electorală a anunțat rezultatele parțiale după numărarea a 98% din voturi

​​Corporate Report: American, Delta și United Airlines l-au rugat pe președintele Trump să facă un lucru important pentru ele; Philip Morris trebuie să elimine fumatul pentru ca să supraviețuiască

Bilanțul atacurilor din Sri Lanka a ajuns la 290 de morți

Știrile ProTV: Minunea din Biserica Sf. Mormânt, locul sfânt al creștinilor. Mărturia unui preot

MAE a activat Celula de Criză. Opt elevi și două familii de români sunt în Sri Lanka, unde a fost declarată stare de urgență

Tesla pornește o investigație legată de mașina care a explodat în Shanghai

Bonurile câștigătoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale sunt cele din 26 martie, cu o valoare de 346 de lei

Concluziile trase de Gheorghe și Ianis Hagi, după 1-1 cu FCSB: "S-a terminat cum nu trebuia". Ce spune mijlocașul despre plecarea din Liga 1

Atentatele din Sri Lanka: Treisprezece bărbați arestați (surse din poliție)

IMAGINEA ZILEI Un sfârșit e un început - Irina Begu, în lacrimi la conferința de presă​

BANCUL ZILEI: Două babe...

Atentat dejucat în Arabia Saudită. Patru membri ISIS au fost uciși

Business report: Cinci guverne, o singură direcție, dar nu pe autostradă: când s-au decuplat salariile de investiții în bugetul țării; Marii noștri parteneri comerciali își revizuiesc în scădere evoluțiile economice

Privatizarea Spitalelor dorința cea mai mare a noului Ministru al Sănătății Vlad Voiculescu. "Discuțiile cu BERD sunt avansate. Privații vor primi bani de la stat timp de 25 de ani" Cine vă dă dreptul să faceți așa ceva din banii de asigurări ai românilor?

VIDEO Alunecări de teren în Columbia: 19 morți și 14 dispăruți

Washington Post: Statele Unite vor elimina derogările de la sancțiuni acordate unor state care importă petrol din Iran

Columbia: Cel puțin 19 morți și 16 persoane date dispărute în urma alunecărilor de teren

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 22 aprilie

Meteo #azi 22 aprilie: Ploi pe arii extinse. Vânt puternic

Atentate în Sri Lanka: 13 bărbați au fost arestați

Bilanțul atacurilor din Sri Lanka a ajuns la 290 de morți

Sri Lanka: Geniștii au detonat un dispozitiv explozibil în apropierea principalului aeroport internațional al țării

Mulțumim, Simona, supra-omule! Mulțumim, Monica, mulțumim și Rouen! Concluzia unei zile a emoțiilor cu final pe dos: România s-a oprit la două game-uri de o finală istorică, adusă cu picioarele pe pământ de realitatea care curmă visul

Cei doi tineri arestați în cazul morții jurnalistei Lyra McKee au fost eliberați

Monica Niculescu: "Ne dorim să câștigăm acea cupă și nu o să ne dăm bătuți"

Gigi Becali, reacție agresivă: "Mortăciuni, așa echipa slabă nu am avut niciodată". A iertat trei jucători și a făcut praf un altul: "Mort, se plimbă pe teren"

PAOK e noua campioană a Greciei! Răzvan Lucescu aduce titlul pe "Toumba", după o pauză de 34 de ani. LIVE VIDEO | Show de zile mari la Salonic. Mii de torțe luminează orașul

Viitorul - FCSB 1-1, în runda a șasea a play-off-ului din Liga I Betano

Fernando Varela și-a anunțat plecarea de la PAOK într-un moment istoric. EXCLUSIV: Posibilele destinații ale fundașului

Tudorel Toader, după ce Dragnea și Cuc l-au acuzat că a blocat acte normative: Uneori, mai întâi se evoca întârzierea, apoi se aducea proiectul spre avizare

Lovitură pentru Cătălin Măruţă şi PRO TV

Conferință de presă fără Simona Halep. Ce au spus Segărceanu, Begu și Niculescu: "Îi mulțumim Simonei" / "Nu-mi reproșez nicio decizie!"

Liga 1, play-off: Viitorul - FCSB 1-1 / Ianis Hagi a egalat în minutul 80 - Titlul, tot mai aproape de CFR Cluj

Florin Roman, un nou mesaj pentru Dăncilă, după ce liberalul a catalogat-o drept "tută" și "analfabetă": Mai bine demisionează decât să faci România de râs / Tu nu poți vorbi în numele femeilor oneste

Caroline Garcia: "Putem fi mândre de noi"; Mladenovic: "Simona și Monica au fost incredibile, iar fanii români la fel"

Teja încă mai speră la titlu: "Nu e nimic pierdut". Momentul care l-a iritat pe antrenor: "Altă întrebare!"

LIVE BLOG | PAOK - Levadiakos se joacă ACUM. Să vină titlul la Salonic! Jucătorii lui Răzvan Lucescu au înscris două goluri în primele zece minute

LIVE BLOG: Franța - România, 2-2 | Suntem, din nou, la un set distanță de finală! Momente de magie pentru Monica Niculescu în finalul primului act. Halep, nevoită să revină pe teren după accidentarea Irinei Begu

PAOK Salonic e noua campioană a Greciei! Răzvan Lucescu aduce titlul pe "Toumba", după o pauză de 34 de ani

Toader dezvăluie ce se întâmpla în culisele Guvernului: Proiectele erau aduse înainte de ședință, ca apoi să se invoce întârzierile MJ

LIVE BLOG | PAOK - Levadiakos se joacă ACUM. Să vină titlul la Salonic! Scorul capătă proporții. Varela, gol și assist. Sute de torțe au fost aprinse pe "Toumba"

LIVE BLOG | Viitorul - FCSB se joacă ACUM. Tănase putea deschide scorul, dar asistentul a semnalizat eronat ofsaid

LIVE BLOG: Franța - România, 2-2 | Calificarea în finală se decide, ACUM, la dublu. Simona Halep, nevoită să revină pe teren, după un moment critic consumat în Kindarena: Irina Begu s-a accidentat cu un game înaintea finalului partidei cu Parmentier

Iran: Liderul suprem a numit un nou șef al Gardienilor Revoluției

Vă mai amintiți? "Nu te supăra, frate!", cel mai celebru joc al copiilor Epocii de Aur - cum a apărut și ce s-a mai păstrat astăzi din acest joc

Fotbal - Liga I: Gaz Metan Mediaș - Dunărea Călărași 0-0, în play-out

RETEAUA LUI SOROS DIN ROMANIA S-A ACTIVAT DIN NOU. Peste 50 de ONG-uri din Romania cer impotriva Constitutiei Romaniei Articolul 3 (4) ca sa fie Relocate in Romania MULT MAI MULTE MII DE IMIGRANTI decat cei decisi pentru Romania pana acum.

Tenis de masă: Victorii pe linie pentru români în prima zi a Mondialelor

LIVE BLOG | Viitorul - FCSB se joacă ACUM. Calcan a ratat o șansă uriașă. Ianis l-a amețit pe Planic

Andrei Ursu, la Digi24: Nu pot crede că A. Lazăr nu știa că Securitatea avea cel mai mare interes în represiunea de la Revoluție

Francezii sunt fair-play! Reacții frumoase din partea lui Benneteau, Garcia și Mladenovic: "Îmi pare rău pentru voi!"

LIVE BLOG | Viitorul - FCSB se joacă ACUM. Calcan a ratat o șansă uriașă. Tănase putea înscrie, dar a fost semnalizat eronat în ofsaid

Alegeri în Ucraina: Zelenski spune că prima sa sarcină ca președinte va fi să îi elibereze de prizonierii de război

Mesajul lui Zelenski căre ucraineni, după victoria zdrobitoare în fața lui Poroșenko: Nu vă voi dezamăgi niciodată

Andrea Lekic: "Bineînțeles, acum este vorba și despre satisfacție, pentru că este vorba despre multă muncă în spate". Cea mai bună jucătoare de la Cupa României este nevoită să ia o pauză!

Răzvan Lucescu, rege la Salonic. VIDEO | Cum l-au întâmpinat suporterii pe antrenorul român, după ce a făcut-o pe PAOK campioană

Atac dejucat. BOMBĂ găsită și distrusă în aeroportul principal din Sri Lanka, la doar câteva ore după atacurile comise în biserici și hoteluri

LIVE BLOG | Viitorul - FCSB se joacă ACUM. Gnohere marchează la scurt timp după ce a fost introdus. Benzar a fost eliminat!

LIVE BLOG | Viitorul - FCSB se joacă ACUM. Stadion arhiplin la Ovidiu

LIVE BLOG | Viitorul - FCSB se joacă ACUM. Gnohere marchează, Benzar a fost eliminat

Fotbal: PAOK Salonic este noua campioană a Greciei

CSM București a câștigat Cupa României la handbal feminin

IMAGINEA ZILEI | Cum arată casa de 8,3 milioane de euro a lui Federer

Toader: Proiectele de acte normative - aduse la avizare cu câteva ore înaintea ședințelor de guvern pentru a se invoca întârzieri de la MJ

Acuzată de otrăvirea agentului dublu Skripal, Rusia enumără crimele făcute de Marea Britanie acuzată că a decimat 95% dintre aborigenii australieni, că l-a otrăvit pe Rasputin, pe împăratul Pavel I şi pe prim-ministru Congo-ului Patrice Lumumba

​VIDEO Spectacol impresionant la stadionul echipei PAOK Salonic, după câștigarea campionatului Greciei

Francezii recunosc din nou supremația Simonei. Ce a scris L'Equipe după meciul electrizant dintre Halep și Garcia

FCSB nu câștigă cu Viitorul, 1-1, și păstrează șanse mici la titlu. Golul lui Ianis poate decide campioana!

LIVE BLOG: Franța - România, 2-2 | Mai dramatic nu se putea: Halep cedează la serviciu, după un efort titanic. Garcia servește pentru calificarea în finală

Început perfect pentru România la Campionatul Mondial de tenis de masă din Ungaria!

LIVE BLOG | Viitorul - FCSB se joacă ACUM. Ianis Hagi egalează cu zece minute înainte de final. Avram a eliminat doi jucători

LIVE BLOG: Franța - România, 2-2 | Calificarea în finală se decide, ACUM, la dublu. Răsturnări de scor și în acest meci. Halep, nevoită să revină pe teren: Irina Begu s-a accidentat cu un game înaintea terminării partidei cu Parmentier

Șeful DGA, acuzații grave la adresa ministrului de Interne: Carmen Dan a mințit / Eu și familia mea am fost supravegheați

Tânărul care l-a huiduit pe Dragnea la Suceava acuză că a fost bătut de susținătorii PSD: Ca pe un câine l-au lovit, fugărit și hăituit

Rețeaua SOROS continuă atacurile furibunde. Parlamentarul Remus Cernea, inițiatorul căsătoriilor homosexualilor, militant împotriva Catedralei Mântuirii Neamuluim și adeptul Introducerii Educației Sexuale în Școli - îl atacă furibund pe Marian Munteanu

Anda Călin, prima reacţie după apariţia fotografiilor cu Liviu Vârciu sărutând o altă femeie

Tenis: România, învinsă de Franța cu 3-2, a ratat calificarea în finala Fed Cup

LIVE BLOG | Viitorul - FCSB se joacă ACUM. Ganea Jr e titular la gazde, Teja l-a preferat pe Hora

Răzvan Lucescu scrie istorie în Grecia - PAOK, primul titlu de campioană după o pauză de 34 de ani

BREAKING Volodimir Zelenski este noul președinte al Ucrainei. Actorul a câștigat alegerile prezidențiale - sondaje

LIVE BLOG | Viitorul - FCSB se joacă ACUM. Coman pleacă nervos direct la vestiare. Teja aruncă în luptă și "Bizonul"

LIVE BLOG | Viitorul - FCSB se joacă ACUM. Coman pleacă nervos direct la vestiare. Ianis l-a amețit pe Planic

Liga 1: Gaz Metan Mediaș vs Dunărea Călărași 0-0 / Primul meci fără victorie pentru gazde în play-out

LIVE BLOG | PAOK - Levadiakos se joacă ACUM. Să vină titlul la Salonic! Varela înscrie pentru 3-0. Sute de torțe au fost aprinse pe "Toumba"

Finala iUmor. A câștigat Maria Popovici, una dintre puținele femei din România care fac stand-up comedy. Bendeac: "A fost absolut impecabil" VIDEO

Franța - România, 2-2 | Mai strâns nu se putea. Halep și Niculescu dau ultimul asalt pentru finală împotriva unui cuplu din ce în ce mai eficient: Garcia / Mladenovic

LIVE BLOG | Viitorul - FCSB se joacă ACUM. Benzar, eliminat! Teja a aruncat în luptă și "Bizonul"

O nouă ruptură la FCSB? Florinel Coman a avut o reacție nervoasă după ce Teja l-a scos din teren. Șeptarul l-a ignorat pe antrenor și s-a dus "glonț" la vestiar

PAOK e noua campioană a Greciei! Răzvan Lucescu aduce titlul pe "Toumba", după o pauză de 34 de ani. VIDEO | Show de zile mari la Salonic. Mii de torțe luminează orașul

LIVE BLOG: Franța - România, 1-2 | Simona Halep cade, se ridică și ne duce la o victorie distanță de o primă finală Fed Cup, după o luptă de aproape trei ore, desprinsă din arena gladiatorilor: a fost 0-4 după primele 15 minute. Begu intră în meciul 4

Tenis - Fed Cup: Echipa de dublu a României va fi compusă din Simona Halep și Monica Niculescu

Afganistan: Statul Islamic revendică atacul de sâmbătă asupra Ministerului Telecomunicațiilor din Kabul

PAOK e noua campioană a Greciei! Răzvan Lucescu aduce titlul pe "Toumba", după o pauză de 34 de ani. VIDEO | A început sărbătoarea la Salonic. Torțele suporterilor luminează orașul

Ritualurilefunerare din Moldova secolelor VIII – X. Ce se întâmpla cu cadavrele în spațiul dintre Carpați și Prut

O româncă de 16 ani, care concurează pentru IRLANDA, este campioană mondială la ŞAH

Pistele de bicicliști din Capitală, aproape impracticabile. Primăria promite piste noi

Cresc și nu se mai opresc! Ce sâni are Bianca Drăgușanu de când e însărcinată

Fotbal - Liga I: FC Viitorul - FCSB 1-1, în play-off

Filmul "God's Own Country", cu Alec Secăreanu în distribuție, marele învingător la gala BIFA 2017

LIVE BLOG: Franța - România, 2-2 | Calificarea în finală se decide, ACUM, la dublu. Halep, nevoită să revină pe teren: Irina Begu s-a accidentat cu un game înaintea terminării partidei cu Parmentier

Șapte suspecți de terorism, ARESTAȚI după masacrul din biserici și hoteluri în Sri Lanka. Autoritățile au avertizat cu ZECE zile înainte de atacurile de Paști

Notre drame: Franța - România, 3-2. Ratăm finala Fed Cup, după un meci de dublu nebun. Halep și Niculescu au cedat cu 4-6 în decisiv

FCSB nu câștigă cu Viitorul și păstrează șanse mici la titlu. Ianis Hagi i-a stricat sărbătoarea lui Becali într-un meci cu doi eliminați

LIVE BLOG: Franța - România, 2-2 | Mai strâns nu se putea: set decisiv în meciul decisiv, de dublu. Halep și Niculescu dau ultimul asalt pentru finală împotriva unui cuplu din ce în ce mai eficient, Garcia / Mladenovic

Cătălin Ioniță, șeful DGA: Trebuie să înceteze minciunile din minister/ Toată lumea discută că voi fi schimbat/ Șeful DGA transmite o scrisoare deschisă: "Am fost silit să îmi scriu un raport cu demisia" | DOCUMENT

Alegeri prezidențiale în Ucraina: Victorie zdrobitoare a actorului de comedie Volodimir Zelenski (exit-poll)

VIDEO Premier League: Liverpool câștigă la Cardiff (2-0) și revine pe primul loc

Mii de persoane au manifestat în Maroc pentru eliberarea unui grup de activiști

Samsung anulează evenimentele media din China, care aveau ca subiect noul model Galaxy Fold

​VIDEO O problemă de sănătate publică nerezolvată de zeci de ani și noile promisiuni fanteziste ale lui Dragnea: 20 de centre de radioterapie pentru copii și adulți până în 2020, RMN și CT în toate spitalele județene

Elevii români aflați în Sri Lanka sunt de la Colegiul "Costache Negruzzi" din Iași / Sindicat: Vor reveni în România cu prima cursă aeriană posibilă

Mark Selby, Neil Robertson și Judd Trump vin la București, pe 22 mai, la "Best of Snooker". Biletele s-au pus deja în vânzare: cât costă și de unde se pot achiziționa

LIVE BLOG: Franța - România, 1-1 | Halep și Garcia se luptă, ACUM, pentru un punct crucial, după victorii în minimum de seturi, sâmbătă. Visăm la o calificare istorică în finala Fed Cup, dar Simona începe ezitant! Doar "Ro-mâ-ni-a" se aude în Kindarena

Patru beneficii ale consumului de miere

IESITI DE PE SNAPCHAT. Snapchat, rețeaua care își autodistruge mesajele, începe să transmită publicitate

Se joacă până în ultima etapă! Liverpool stabilește un record de puncte și rămâne în coasta lui City. Cum arată clasamentul din Premier League

LIVE TEXT | Gaz Metan - Dunărea Călărași, de la 18:00. Medișenii sunt lideri în play-out, trupa lui Alexa luptă să iasă din zona roșie a clasamentului. Echipele de start

Israelul mai are de lucrat. Nava spațială israelienă s-a prăbușit în încercarea de a ateriza pe Lună. Dar cel puțin a ajuns până acolo...

Prima declarație a Simonei Halep după victoria de la Fed Cup: "Am luptat până la final"

LIVE BLOG: Franța - România, 1-2 | Moment de groază în Kindarena: Irina Begu s-a accidentat în timp ce servea, în fazele finale ale setului decisiv. Simona Halep a căzut, s-a ridicat și ne-a dus în avantaj după o luptă de aproape trei ore

LIVE BLOG: Franța - România, 1-1 | Garcia - Halep, în decisiv! Luptă la limită pentru un punct crucial: dreapta Simonei a făcut ravagii în ultimul game. Visăm la o finală istorică în Fed Cup

Cuc preia inițiativa și îl acuză pe Tudorel Toader: Observațiile de la MJ au blocat ordonanța pe achiziții. Ne solicită aviz de la CSAT

LIVE TEXT | Gaz Metan - Dunărea Călărași 0-0. Medișenii caută al 6-lea succes, trupa lui Alexa luptă să iasă din zona roșie a clasamentului

VIDEO - Liderul principalului partid de opoziție din Turcia, atacat de un grup de persoane în timp ce participa la o înmormântare

​Cronică de la fața locului: Strigătul leoaicei - Simona Halep, pulsul și victoria "cu inima" contra lui Caroline Garcia

Superb! Mesajul lui Darren Cahill după Halep - Garcia, thriller-ul pe care-l consideră "unul dintre cele mai bune meciuri ale anului"

Premier League: Everton, victorie categorică în fața lui Manchester United, scor 4-0

Gaz Metan - Dunărea Călărași 0-0. Primul pas greșit pentru medieșenii, după 5 victorii consecutive. Cum se prezintă situația din subsolul clasamentului

LIVE BLOG: Franța - România, 1-2 | Simona Halep cade, se ridică și ne duce la o victorie distanță de o primă finală Fed Cup, după o luptă de aproape trei ore. Urmează Begu - Parmentier

LIVE BLOG | PAOK - Levadiakos, de la 19:00. Toate detaliile despre meciul care l-ar putea trimite în istorie pe Lucescu. Imagini spectaculoase de pe "Toumba"

Descătușarea Simonei Halep, după meciul nebun cu Caroline Garcia. FOTO | Cum s-a bucurat românca

LIVE BLOG | Viitorul - FCSB, de la 21:00. Echipele de start. Hagi surprinde: Ganea Jr e titular. Pe cine a ales Teja între Hora și Gnohere

Reacția Simonei Halep, după "roller coaster-ul" cu Garcia: "Am început să lupt până la final, să nu mai renunț". Ce spune prima rachetă a României despre prezența în meciul de dublu

A doua plecare din mandatul lui Solskjaer. Căpitanul lui Manchester United și-a anunțat despărțirea de Old Trafford

Cuc: Vom rezilia contracte dacă nu se mobilizează constructorii, dacă își mai bat joc de subcontractori

Dramatic! GALERIE FOTO | Momentul în care glezna Irinei cedează și Franța trimite semifinala de Fed Cup în meci decisiv

Atentatele care au zguduit o lume întreagă. Momentul exploziei unei bombe la o biserică din Sri Lanka | VIDEO

DC News: Tăriceanu, discuție cu americanii despre Soros: Am fost surprins. Ei au făcut-o, eu nu mi-aș fi permis - VIFDEO

LIVE BLOG: Franța - România, 2-2 | Calificarea în finală se decide la dublu. Simona Halep, nevoită să revină pe teren, după un moment critic consumat în Kindarena: Irina Begu s-a accidentat cu un game înaintea finalului partidei cu Parmentier

LIVE BLOG: Franța - România, 1-2 | La un set de prima noastră finală Fed Cup! Parmentier "mușcă" neașteptat în startul decisivului și schimbă net aspectul jocului. Simona Halep a căzut, s-a ridicat și ne-a dus în avantaj după o luptă de aproape trei ore

LIVE BLOG: Franța - România, 1-2 | Simona Halep ne readuce în avantaj, după o luptă incredibilă cu Garcia. Visăm la o finală istorică în Fed Cup

UPDATE Harghita: Băiatul care s-a accidentat pe munte, transportat la Spitalul Odorheiu Secuiesc 

IGPR: Bărbat urmărit în Spania pentru omor, prins de polițiștii români

Ziua a doua la Fed Cup | Mihaela Buzărnescu, înlocuită în ultima clipă cu o altă jucătoare. Decizia luată după egalul din prima zi

Reacții în întreaga lume, după exploziile din Sri Lanka: Papa Francisc condamnă vehement atentatele/ Juncker: Suntem pregătiți să vă sprijinim

VIDEO Liderul principalului partid de opoziție din Turcia, atacat de mulțime

Și băieții plâng câteodată. Higuain dă cărțile pe față: "M-am refugiat și nu am ieșit din casă de frică"

LIVE BLOG: Franța - România, 1-2 | "Duelul rezervelor" se joacă ACUM: Begu pierde un prim set în care a comis 17 greșeli neforțate. Simona Halep cade, se ridică și ne duce la o victorie distanță de o primă finală Fed Cup, după o luptă de aproape trei ore

LIVE BLOG | PAOK - Levadiakos, de la 19:00. Toate detaliile despre meciul care l-ar putea trimite în istorie pe Lucescu. VIDEO | Suporterii sunt la înălțime, cu 60 de minute înainte de fluierul de start

Vremea în țară pentru următoarele trei zile. Temperaturi de până la 23 de grade Celsius

Pro România propune partidelor ca banii primiți pentru campania electorală să fie donați spitalelor

Viorica Dăncilă: Condamn cu fermitate atentatele și atacurile sângeroase din Sri Lanka

LIVE BLOG: Franța - România, 1-1 | Duel nebun între Halep și Garcia pentru un punct crucial! Simona duce setul în tiebreak, cu două execuții geniale de rever. Visăm la o finală istorică în Fed Cup. Mișcări interesante pentru meciul 4

ULTIMA ORĂ: România face schimbare! Mutarea a fost confirmată oficial. Cine îi va lua locul Mihaelei Buzărnescu

Bouchard a "comis-o" din nou! Decăderea unei vedete: De la o mare jucătoare de tenis la poze cu sânii goi pe Instagram. Foto: Imaginea care în scurt timp a devenit virală. Nu faceți ca ea!

LIVE BLOG: Franța - România, 1-1 | Duel nebun între Halep și Garcia pentru un punct crucial! Simona a ratat închiderea primului set, după ce a revenit de la 0-4. Visăm la o finală istorică în Fed Cup. Mișcări interesante pentru meciul 4

Temperaturile vor crește până la 23 de grade Celsius, în următoarele trei zile, dar vor persista și ploile temporare

Fotbal: Cristiano Ronaldo a asigurat că rămâne la Juventus

LIVE BLOG | PAOK - Levadiakos, de la 19:00. Toate detaliile despre meciul care l-ar putea trimite în istorie pe Lucescu. Fanii promit iadul dacă echipa ratează titlul: "Orașul arde, toată lumea moare!"

Urmările unui război dur: Simona Halep are probleme medicale. Iese din calcul pentru un eventual meci de dublu? "Mă doare din ce în ce mai tare"

PNL acuză Primăria din Alexandria că a depus "eforturi uriașe" pentru a împiedica mitingul din oraș

LIVE BLOG: Franța - România, 1-1 | Garcia - Halep, în decisiv! Luptă la limită pentru un punct crucial: Simona servește pentru victorie, după ce Garcia a comis primele sale duble greșeli în meci. Visăm la o finală istorică în Fed Cup

Șocul zilei în La Liga: Sevilla a fost demolată de Getafe, într-un meci crucial pentru locurile de Champions League. Fosta echipă a lui Contra e la un pas de a scrie istorie. Cum arată clasamentul

​Monte Carlo: Fabio Fognini a cucerit primul titlu Masters din carieră

Ludovic Orban reclamă primăria din Alexandria, după ce liberalii au sosit în "județul" lui Dragnea: S-au depus eforturi uriașe pentru blocarea mitingului PNL

Soția unui lider Ku Klux Klan, condamnată la închisoare pe viață, după ce a recunoscut că și-a omorât bărbatul

Accident grav în Cluj: Patru răniți, între care un bebeluș, după impactul frontal dintre două mașini

I-a pus pe români deasupra conaționalilor! Declarație superbă a lui Caroline Garcia la adresa fanilor tricolori: "Sunt ceva de speriat!"

LIVE BLOG: Franța - România, 1-1 | Garcia - Halep, în decisiv! Luptă la limită pentru un punct crucial. Uzura devine evidentă. Visăm la o finală istorică în Fed Cup

LIVE BLOG | PAOK - Levadiakos, de la 19:00. Toate detaliile despre meciul care l-ar putea trimite în istorie pe Lucescu. "Il Luce" merge pe "Toumba". Fanii au blocat orașul, cu trei ore înaintea meciului

Loto 6/49 și Joker. Numerele extrase duminică, 21 aprilie 2019

​Bundesliga: Borussia Dortmund continuă cursa de urmărire (4-0 vs Freiburg)

Transilvania, pe lista destinațiilor recomandate turiștilor de Code Nast Traveller: "Un colț al României învăluit în frumuseți superlative" | FOTO

LIVE BLOG | PAOK - Levadiakos, de la 19:00. Toate detaliile despre meciul care l-ar putea trimite în istorie pe Lucescu. Echipele de start

Drama familiilor sărace și lupta pentru a le oferi o viață normală copiilor lor - FOTO

Bărbatul care a înjunghiat mortal o femeie pe o stradă din Mioveni a fost arestat preventiv

6 greșeli prin care o femeie pierde respectul unui bărbat

Creștinii catolici au sărbătorit la Ierusalim Învierea Domnului

Alin Țucmeanu, fost secretar de stat în ministerul Sănătății, și omul de afaceri Cristinel Vodislav, arestați preventiv

Studiu îngrijorător: Unul din zece vizitatori ai site-urilor porno are vârsta mai mică de 10 ani

Cel mai fin nisip cuarțos din Europa se găsește în România. Deși stau pe o comoară, localnicii se zbat în sărăcie

Româncă, ucisă cu sânge rece în Marea Britanie. Iubitul a înjunghiat-o într-un exces de gelozie

Actrița XXX Naomi Astalas, din Zalău, iertată după ce a condus o mașină neînmatriculată

Cartoon Network îl reinventează pe Ben 10. Noua producție va fi difuzată în 2016

A întrecut orice limită! Daniela Crudu s-a pozat aproape goală în cimitir

Tenis: Fed Cup - Caroline Garcia și Kristina Mladenovic, în echipa Franței pentru finala cu Cehia

Rona Hartner, DEZBRĂCATĂ DE SECRETECititi aici: Cele mai Cautate Articole de pe Fluierul


Cititi aici: Cele Mai Importante Stiri ale Zilei


Cititi aici: Ultimele Stiri


Cititi aici: Stirile Din Sport


Cititi aici: Stirile Tabloide


Cititi aici: Articolele despre Jaful si Dezastrul ce se-ntampla in Tara


Cititi aici: Articolele despre Istorie


Cititi aici: Horoscopul