23:59

COIFURI DACO-GETICE. Coiful Geto-Dac de la Peretu (Teleorman). Ce reprezintă Vulturul de pe Coif?

Foto 1: Pe obrăzarul drept al coifului este reprezentat un vultur care ține un peşte în cioc si un animal în ghearele mari. Animalul pare a fi un pui de porc mistreț prins de vultur în timp ce fugea (după alții un iepure).COIFURI DACO-GETICE. Coiful Getic de la Peretu (Teleorman)

Comuna Peretu este așezată în nordul Câmpiei Teleorman, pe terasa de pe partea dreaptă a râului Vedea, pe drumul european E 70 : București - Alexandria - (Peretu) - Roșiorii de Vede - Craiova - Timișoara, șosea care trece prin doua importante orașe teleormănene, Alexandria (reședința actuală a județului) și Roșiorii de Vede (important nod de cale ferată).

Suprafața comunei (atât vatra satului cât și moșia) măsoară 7700 hectare (77 km²). Moșia comunei Peretu face parte din Câmpia Boianului, numită și Câmpia Călmățuiului, și împreună cu câmpia Găvanu-Burdea (aflată pe malul stâng al râului Vedea), fac parte din marea Câmpie Română.

Resursele de apa de pe teritoriul județului Teleorman sunt modeste sub raport cantitativ și se găsesc sub forma apelor subterane (ape freatice ce se găsesc la 2,5–3 metri sub pământ și de adâncime) și ape de suprafață: râul Vedea și (pârâul) râul Bărâcea sunt apele de suprafața care străbat teritoriul localității Peretu.

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Peretu se ridică la 6.329 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 8.062 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (96,52%). Pentru 3,48% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (84,59%), cu o minoritate de adventiști de ziua a șaptea (11,79%). Pentru 3,48% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Tezaurul de la Peretu, județul Teleorman, a fost descoperit întâmplător de un localnic în 1971. Lama tractorului cu care săteanul lucra pe pământul CAP-ului din localitate s-a împiedicat în obiectele metalice vechi de mii de ani.

Spre uimirea localnicilor care cunoaşteau de ani de zile movila din curtea CAP-ului, movila s-a dovedit de fapt a fi mormântul unei căpetenii geto-dace în care se aflau artefacte străvechi deosebit de prețioase.

Mormânt daco-getic s-a dovedit a fi foarte vechi, aproximativ din sec. IV î.H. (400 î.H - 300 î.H).

”Tezaurul a fost recuperat de un inginer agronom si predat profesorului Petre Voievozeanu. În acelasi an, Emil Moscalu, arheolog în cadrul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucuresti, a realizat o săpătura de salvare în ceea ce mai rămăsese din mormânt. Pentru completarea informatiei despre contextul îngropării tezaurului, în 1971 s-au mai efectuat cercetări în jurul tumulului”, amintesc specialiștii de la Muzeul Judetean de Istorie Teleorman.

Tezaurul de la Peretu descoperit în 1971 în localitatea Peretu, judeţul Teleorman, este format din peste 50 piese. O mare parte din piesele componente sunt expuse în prezent la Muzeul Naţional de Istorie din România.

În 1971 Alexandru Ţrână, din satul Peretu, descoperă în zona numită de săteni "La Izvoare" un mormânt traco-getic, vechi de aproximativ 2400 de ani, catalogat ca aparţinând unei civilizaţii pre-creştine.

În mormânt se afla un reprezentant al aristocraţiei locale.

Mormântul avea doua camere funerare: în prima se afla un schelet înconjurat de diverse obiecte din ceramica, cuţite din fier, vârfuri de săgeţi, obiecte de argint aurit, vase de bronz.

În cea de a doua cameră s-a descoperit că războinicul nu fusese înmormântat singur: se găseau scheletele a doi cai, doi câini de vânătoare, o vacă, pe lângă acestea se găsea şi un car cu patru roţi de fier.

Tezaurul cuprinde peste 50 de obiecte de argint placate cu aur, printre care obiectul cel mai valoros este coiful de argint placat cu aur de cca 750 de grame.

Coiful, expus în prezent la Muzeul de Istorie din Bucureşti, este împodobit cu reprezentări animaliere în relief.

În față coiful are în relief, doi ochi adânci cu sprâncene mari.

Pe cele doua obrăzare ale coifului apar însemne diferite.

Pe obrăzarul stâng al coifului este reprezentat un ţap cu coarnele deosebit de lungi (după alții un cerb).

Pe obrăzarul drept al coifului este reprezentat un vultur care ține un peşte în cioc si un animal în ghearele mari. Animalul pare a fi un pui de porc mistreț prins de vultur în timp ce fugea (după alții un iepure).

Pe toată porţiunea coifului ce protejează ceafa sunt trei cerbi.

Tezaurul este compus din:
- dintr-un coif de argint aurit,
- un cazan din bronz fragmentar,
- o tavă din acelaşi material,
- un cap de sceptru de argint aurit,
- un arybalos,
- 3 phiale (cupe , castroane),
- o strecurătoare,
- o ţeavă,
- o aplică frontală,
- piesele unei zăbale din fier placate cu argint,
- un inel de chingă din fier placat cu argint,
- un colier de mărgele din argint,
- 46 de aplice şi
- o piesă convexă din tablă de bronz.

Tezaurul are în total 61 de piese şi cântăreşte 2568,90 g.

Tezaurul de la Peretu poate fi datat în perioada 383-340 î. Chr., în vremea în care geto-dacii se afirmau în zona Balcanilor.

E posibil, ca obiectele să fi aparţinut unui şef de trib din vestul Câmpiei Munteniei, ce îşi avea sediul în cetatea de la Albeşti. Obiectele au fost îngropate odată cu el.

Coiful este de tip getic. Piese asemănătoare au mai fost descoperite la Poiana Coţofeneşti, Agighiol, Porţile de Fier (coif dacic păstrat la Detroit, S.U.A) şi la Cucuteni-Băiceni.

Greutatea coifului geto-dacic de la Peretu este de 754 g, fiind foarte apropiată de cea a coifului de la Agighiol.

Coiful este identic ca formă şi prin ornamente cu coifurile de la Agighiol şi Porţile de Fier și diferă parțial ca simbolistică de cel de la Coțofenești.

Părţile frontală, parietală şi occipitală sunt ornamentate cu trei frize cu motive florale şi geometrice. Apărătoarea cefei este împodobită cu cerbi, animale nobile ale naturii.

Obrăzarul stâng este ornat cu un țap cu coarne extrem de mari (sau un cerb).

Cel drept are un vultur cu corn, cu peşte în cioc şi cu un pui de mistreț în gheare (după alții cu un iepure).

Motivul ochilor figuraţi pe partea frontală a coifurilor de la Peretu, Agighiol, Porţile de Fier, ca şi pe cele de la Poiana Coţofeneşti şi Cucuteni Băiceni are un stil şi o formă unică.

Datate în secolele IV-V î. Hr. coifurile princiare „cu ochi” geto-dace descoperite pe teritoriul țării noastre sunt semn clar al unor conducători geto-daci din arcul carpatic.

Au fost găsite nu mai puțin de cinci coifuri geto-dace de aur și de argint, care au aparținut unor conducători locali neștiuți până acum și care conţin, absolut straniu, aceleaşi motive şi au aproape aceleaşi însemne încrustate pe ele.

Aceste coifurile din aur și argint au fost găsite la sute de kilometri distanţă unul de altul, în locuri diferite, dar toate datează din aceeaşi epocă şi au asemănări uluitoare.

Luate în ordine alfabetică, avem
- Coiful de la Agighiol (Tulcea),
- Coiful de la Coțofenești (Prahova),
- Coiful de la Cucuteni-Băiceni (Iași),
- Coiful de la Peretu (Teleorman) și
- Coiful de la Porțile de Fier (Mehedinți).

Dacă privim o hartă, locurile în care au fost descoperite coifurile din aur formează exact un arc de cerc între Munții Carpaţi şi fluviul Dunărea, arc care începe din capătul nord-estic, de la Iaşi, care apoi trece prin Tulcea, prin Prahova, apoi prin Mehedinţi şi se închide în colţul sud-vestic al ţării, lângă punctul de intrare a fluviului Dunărea în țara noastră, la Cazane.

„Existenţa unei legături strânse între conducătorii triburilor geto-dace aflate la nord de Dunăre sau chiar şi cu cei de pe malul sudic, din Bulgaria de azi, ar putea părea, la prima vedere, speculativă, dar unitatea simbolisticii pare să indice și o unitate organizațională”, explică marele arheolog român, profesorul Vasile Boroneanţ.

Foarte probabil, coifurile de acest gen erau purtate nu numai în război, dar și cu ocazia unor scene de cult şi de investitură, căsătorie, turnee regale, ospeţe şi, eventual, la vânătoare.

Motivul ochilor este prezent nu numai în zona geto-dacă dar şi pe ceramica greacă, pe akinakesurile scitice şi pe cele din mediul tracic.

Prezenţa unor coifuri din metale preţioase în cadrul tezaurelor getice din sec. IV. î. Chr. se încadrează în lunga serie a existenţei acestor tipuri de artefacte din antichitate.

Homer îi descria pe eroii săi din Iliada şi Odiseea ca posesori ai unor asemenea coifuri :

„Netedă-i piele ferind, căci ea e păzită de coiful cel cu plăci de metal şi cu ochi, dăruit de Apolon...”;
„Pune şi coiful de aur crestat şi cu patru gurguie, care-ar putea ocroti pedestrime-a o sută de-oraşe...”.Foto 1: Pe obrăzarul drept al coifului este reprezentat un vultur care ține un peşte în cioc si un animal în ghearele mari. Animalul pare a fi un pui de porc mistreț prins de vultur în timp ce fugea (după alții un iepure).Foto 2: Pe obrăzarul stâng al coifului este reprezentat un ţap cu coarnele deosebit de lungi.Geții erau o prezență puternică în acele vremuri la Istru (400 î.H. - 300 î.H.)

Importantă pentru istoria politică a daco-geţilor din timpurile în care a fost descoperit și Tezaurul de la Peretu și celelalte tezaure și coifuri Geto-Dacice din acea vreme, este povestirea contemporanului şi martorului ocular Ptolemeu al lui Lagos, istorie păstrată doar în două izvoare de mai târziu: la Strabo şi la Arrian.

Istoria se referă la expediţia pe care a făcut-o Alexandru cel Mare împotriva Geţilor, pe malul stâng al Dunării, în anul 335 î. Hr., adică exact în perioada când conducătorii geto-dacilor purtau astfel de coifuri, cum era și cel descoperit la Peretu (jud. Teleorman).

Regele Macedoniei, Alexandru cel Mare, venise împotriva Tribalilor, un neam tracic ce trăia în nordul Balcanilor, în Bulgaria de azi, în dreptul Olteniei, pentru că aflase că aceștia voiau să se răscoale.

Tribalii s-au retras din faţa lui Alexandru şi o parte din ei s-au refugiat pe o insulă a Dunării în frunte cu regele lor Syrmos.

Armata macedoneană îi urmăreşte şi, cu acest prilej, Alexandru face şi o scurtă incursiune împotriva Geţilor ce trăiau pe ţărmul stâng al Dunării (al Istrului).

Trecerea falangei şi a cavaleriei macedonene a avut loc noaptea, cu bărci de ale localnicilor făcute din trunchiuri de copac scobite (monoxile).

“Căci era foarte mare belşug de astfel de bărci- spune Arrian – întrucât riveranii Istrului se foloseau de ele pentru pescuitul în fluviu precum și atunci când merg unii la alţii în sus pe Dunăre şi, nu mai puţin, foarte adesea, pentru prădăciuni”.

“În zorii zilei, Alexandru a luat-o prin semănături (n.red. dacii aveau deci recolte bogate), poruncind pedestrimii să înainteze către ţinuturile nelucrate, culcând grâul cu suliţele aplecate; iar călăreţii urmau îndată prin partea de lanuri pe unde înaintase falanga; apoi, când au ieşit din semănături, Alexandru luă în persoană comanda cavaleriei aşezate la aripa dreaptă, iar comanda falangei orânduite în careu o trecu sub comanda lui Nicanor.

Geţii, cari deși adunaseră o armată de vreo 4.000 de călăreţi şi mai bine de 10.000 de pedestraşi, nu au rezistat însă nici măcar primului atac al călărimii - pentru că luați prin surprindere, nu se aşteptaseră de fel la îndrăzneala lui Alexandru care, fără să facă pod peste apă, trecuse aşa de uşor, într-o singură noapte, peste Istru, cel mai mare dintre toate râurile, iară de altă parte şi încheietura falangei era inspăimântătoare şi atacul cavaleriei irezistibil.

De aceea, dintru întâi, ei fugiră către oraşul lor – care era ca la o parasangă (circa 6 km.) de Istru; când însă văzură pe Alexandru aducând în grabă falanga la atac de-a lungul malului, – pentru ca nu cumva pedestraşii să poată fi înconjuraţi de Geţii care ar fi întins o cursă – iar pe călăreţi înaintând de front, Geţii părăsiră din nou oraşul lor, care nu era foarte bine întărit, luând cu ei călări atâţia copii şi atâtea femei, câte au putut duce caii, şi se îndreptară spre ţinuturile pustii, cât mai departe de fluviu.

Alexandru ia oraşul Geţilor şi toată prada pe care aceştia o lăsaseră îndărăt; dă apoi prada lui Meleagru şi Filip, să o ducă spre casă, iar el, după ce dărâmă din temelii oraşul, închină jertfe pe malul Istrului lui Zeus måntuitorul, lui Heracles şi Istrului însuşi, că nu i-a fost potrivnic la trecere, şi aduce înapoi, la grosul oastei, în aceeaşi zi, pe toţi cei cu cari plecase, sănătoşi şi teferi”.

Întors pe malul drept, Alexandru primeşte solii de la diferitele neamuri libere de Traci, ce locuiau pe malurile Dunării şi chiar și de la regele Tribalilor, împotriva căruia pornise expediţia. După care, pleacă mai departe, împotriva altor neamuri tracice din vestul şi sud-vestul Peninsulei Balcanice.

Mărturia lui Ptolemeu al lui Lagos, martor ocular la această expediție, are o deosebită importanţă şi ne permite să tragem o serie de concluzii cu privire la situaţia geţilor din vremea aceea. Ţărmul Dunării apare ca fiind foarte populat, de vreme ce s-a putut trece într-o singură noapte, o armată întreagă cu bărcile localnicilor.

Geţii au bogăţii: Alexandru ridică o pradă însemnată, după cucerirea numai a unui singur oraş. Populaţia acestui oraş era în număr apreciabil, din moment ce patru mii de călăreti nu pot lua pe caii lor decât o parte din femeile şi copiii care-l locuiau.

Întinsele lanuri de grâu ne arată că agricultura era în vremea aceea ca şi mai tarziu, pe timpul lui Decebal, una din îndeletnicirile de căpetenie ale geţilor.Ce reprezenta Vulturul în Civilizațiile străvechi

Cu penajul pur alb, în ​​contrast cu penele de zbor negre și fața goală galbenă, vulturul egiptean este una dintre cele mai ușor de recunoscut păsări din Lumea Veche. Plutind pe curenții de aer cald, cu aripile largi, prezența sa inconfundabilă a fost remarcat și sărbătorită de-a lungul istoriei civilizației umane.

Din Europa de Sud până în Africa și Orientul Mijlociu până în India, acest vultur este semnificativ din punct de vedere cultural în toate locurile unde trăiește.

După cum sugerează și numele, vulturul egiptean a fost animalul sacru al vechilor faraoni;

Apariția sa este imortalizată în alfabetul hieroglific egiptean ca litera A. De când vechii egipteni au crezut că toți vulturii erau femele și au fost născuți spontan din ouă fără intervenția unui bărbat, ei au legat aceste animale de puritate și de maternitate.

În realitate, ambele sexe la acest vultur se întâmplă să aibă același aspect, singura diferență fiind dimensiunea mai mare a femeii.

Cu toate acestea, vulturii au fost ființe sacre ale zeitei mamă Isis;

Ei au fost de asemenea înălțați la rang de divinitate în propriul lor drept ca Nekhbet, patronul Egiptului de Sus și asistentul Faraonului.

Preoții lui Nekhbet purtau haine de pene de vultur alb, iar zeița era adesea portretizată ca o femeie cu cap de vultur, aripile ei erau răspândite ca simboluri care oferă protecție, iar ghearele ei încârligate numite - shen, erau un simbol al infinitului.

Cultul lui Nekhbet, zeița vultur (foto dreapta), era, de fapt, legat de ciclul etern al morții și renașterii, din cauza rolului vulturului în lanțul alimentar ca un răpitor și ca presupus născut prin parthenogeneză;

Nekhbet a fost venerată ca mamă a mamelor, ca o zeiță care a existat încă de la începuturi.

Deși vulturii au cea mai mare greutate în mitologia egipteană antică, ei sunt importante și în alte culturi.

Vulturii apar în mitologia greacă, unde Zeus a transformat două vulpi - Aegypius și Neophron - în vulturi: primul a devenit un vultur pleșuv, iar cel din urmă un vultur egiptean.

Neophron a devenit sursa denumirii latine a vulturului egiptean, Neophron percnopterus.

Deoarece aceste păsări sunt vizitatori de vară în Europa, ele sunt considerate un simbol al primăverii și al renașterii în Grecia și în Balcani.

În Turcia și Bulgaria, vulturul egiptean este în mod obișnuit denumit akbuba, "tatăl alb".

Există o poveste despre una dintre aceste păsări care îl salvează pe Mohamed din ghearele vulturului de aur;

Conform acestei legende, vulturul a fost răsplătit cu viața veșnică și și-a câștigat penajul alb ca simbol al purității, înțelepciunii și vitejiei.

Vulturul egiptean apare de asemenea în Biblie cu numele de râchâm, adesea tradus ca "vultur gier".

Este menționat doar ca o pasăre "necurată" care nu ar trebui să fie mâncată; În realitate, vulturul egiptean este un animal foarte curat, penele sale fiind dezinfectate de lumina ultravioletă a soarelui în timpul zborului, iar acidul stomacal ucide orice bacterie străină pe care ar fi putut s-o îngurgiteze.

În ciuda acestei reputații inechitabile, acest animal nu a fost considerat un animal rău. De fapt, numele său conține rădăcina pentru "dragoste": deoarece aceste păsări sunt aproape întotdeauna văzute perechi perechi, ebraica s-a gândit la ei ca la niște a păsări angajate una pentru cealaltă.

Vulturul egiptean a fost, de asemenea, considerat o pasăre bună și în India.

Acolo există o poveste despre două păsări care vizitează zilnic un templu, doi vulturi care veneau zilnic, cu un secol în urmă, la templul lui Thirukkalukundram ("dealul scaru al vulturilor"): aceste păsări apăreau zilnic la ora 11 dimineața și erau hrănite ceremonial cu orez dulce și alte delicatese de către preoți.

Potrivit unui mit, cele două păsări erau înțelepți blestemați de zeul Shiva să trăiască ca vulturi și să viziteze templul în penitență.

Ceea ce face acest caz atât de special, este că el vorbește întotdeauna de o pereche de vulturi care ar vizita templul - niciodată de mai multe.

Deși este adevărat că două păsări erau într-adevăr vizitatori regulați ai templului, iar fotografiile lor chiar există, putem presupune cu ușurință că acest obicei s-a întins pe mai multe generații de vulturi deoarece vulturii nu sunt ființe cu o durată foarte lungă de viață.

Păsările, în general, au fost ținute în atenție și în vechea cultură etruscă și romană, unde au fost considerate mesageri ai zeilor.

Încercările lor de a detecta fluxurile de noroc bun și de rău augur au implicat o anumită formă de divinație, numită augury, bazată pe citirea zborului păsărilor.

Un astfel de exemplu de augury apare în mitul fundației Romei, când Romulus și Remus se certau asupra locului unde va fi construit noul oraș și cine va fi rege;

Ei au hotărât să-și rezolve argumentele prin observarea zborului vulturilor.

Numele vulturului egiptean a evoluat prin timp până la denumirea de azi din italiană modernă, unde se numește "capovaccaio", ceea ce înseamnă "capul vacilor" - "șeful vacilor" - un nume dat din cauza tendinței păsării de a zbura împreună cu vitele.

Deși vulturul egiptean este adesea un răpitor, este, de asemenea, și un oportunist care va mânca tot ce i se oferă la îndemână, inclusiv răscolind prin excrementele altor animale.

Acesta este motivul pentru care este deosebit de interesat să urmărească vacile

Semnificația vulturului de pe coiful geto-dacic de la Peretu

Pe coiful geto-dacic de la Peretu, vulturul este reprezentat ca prinzând atât un pește pe care-l poartă în cioc cât și prinzând în ghearele lui extrem de mari, un mistreț care încearcă să fugă.

Simbolistica ne indică toate cele trei medii sacre: aerul, apa și pământul cu pădurile și ne prezintă o zeitate întruchipată într-un Vultur, care Stăpânește prin Aripile sale majestuoase Aerul, dar care în același timp are sub Stăpânire Lumea Apelor cu peștii din ea și Lumea Pâmântului cu animalele sale.

Zeul ce lua chip de Vultur este evident o zeitate supremă a văzduhului, o Zeitate a înfruntării care prinde , supune și stăpânește prin forță, Zeitățile și Ființele din Apă și de pe Pământ.

Forța și Stăpânirea asupra celorlalți impusă de Vultur, se transmitea și purtătorului coifului pe care Zeul cu chip de Vultur, era reprezentat
Vulturul care prinde peștele și iepurele (aici apare mai clar că e vorba de un iepure) apare și pe o cupă din tezaurul de la Aghighiol, acolo unde a fost găsit un coif similar.


(Fluierul)Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Cititi si cele mai cautate articole de pe Fluierul:

Tupeu nemărginit al Ambasadorul SUA: "Parlamentul a adoptat Legea offshore încălcând toate principiile transparenţei şi negocierii" Cu cine să negocieze măi Klemă Progresistă? Cu voi care vreți să ne luați petrolul pe NIMIC? Păi vi l-a dat deja...

"Fără Penalii" sunt PENALI. USR poreclită "Uniunea lui SOROS" face ravagii cu 11,7 milioane de lei bani publici primiți de firma lui Barna. Câte 33.000 de euro USR-iștilor de încredere dați de firma lui Dan Barna din banii statului și din bani europeni

Utile: În corpul uman există un organ de care cercetătorii nu știau; Apa japoneză, soluția care te ajută să slăbești, să ai o imunitate de fier, o tensiune bună și un colesterol de invidiat

VIDEO Autoritățile din Hong Kong au tras cu arma pentru prima dată de la începutul protestelor

Cum au propagat Pedofilia, în grup, cu proprii lor copii, progresiștii "Revoluției de la 1968". Spiegel Online "Revoluția sexuală și copiii, cum stânga progresistă a dus lucrurile mult prea departe". Copii mici jucau dezbrăcați jocuri sexuale cu adulți

Angela Merkel: Orice oportunitate trebuie folosită pentru încetarea tensiunilor între SUA și Iran

O forță paramilitară irakiană acuză Israelul de implicare într-un atac cu drone

Bancul zilei: Priorități

Faze tari: Un cercetător francez a "spart" sistemul de vot electronic din Moscova; Cum au ajuns locuitorii unei străduțe din Paris să nu mai suporte străinii;

Box feminin: Ionela Nane și Dana Borzei, învinse la debut la Europenele din Spania

Business report: Rompetrol s-a înscris la o licitație de nouă miliarde de lei lansată de Petrom; Donald Trump și premierul japonez Shinzo Abe au convenit principiile unui acord comercial; Autostradă construită în valuri

FRANCE 24: Donald Trump ridică din nou taxele pe produsele chinezești

Viorica Dăncilă este așteptată să trimită luni noile propuneri de miniștri la Palatul Cotroceni

Caru`cu vedete: Cristina Guță a băgat oficial divorț de Nicolae Guță; Kate Middleton este în topul celor mai populare figuri regale din Marea Britanie. I-a luat fața lui Meghan Markle

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Fotbal: Vitoria Guimaraes, ținută în șah de Famalicao (1-1), în campionatul Portugaliei

Financial report Britanicii refuză să plătească factura "divorțului" de UE - 39 miliarde de lire sterline. Primul hypermarket fără casieri din Franța

Coaliția saudită a interceptat și distrus șase proiectile lansate de rebelii huthi din Yemen

LA REPUBBLICA: Liban: războiul dronelor

Emmanul Macron anunță că liderii G7 au fost de acord să ajute la rezolvarea situației din Pădurea Amazoniană

Oficial francez: Franța a anunțat din timp restul statelor din G7 de vizita lui Javad Zarif

Tenis: Andreea Cristina Mitu a cucerit titlul ITF la Wanfercee-Baulet (Belgia)

Judecătoarea Dana Gîrbovan propune 12 obiective pentru "sporirea eficienței justiției și întărirea independenței acesteia".

Departamentul de Stat: Mike Pompeo a exprimat susținerea SUA față de dreptul Israelului de a se apăra

Tenis: Andreea Prisăcariu a câștigat al doilea titlu ITF consecutiv din carieră

Jos empatia! Jos Salvați-ul! Jos salvarea planetei! Jos etica! Jos morala!

Oamenii de afaceri din SUA cer marilor corporații să pună oamenii și planeta înaintea profitului

65 de persoane arestate la Hong Kong în timpul protestelor violente din weekend

HOROSCOP, 26 August 2019. Luna intră și ea în Rac, iar semnele de Apă se bucură de o intuiție potențată

Franța: Doi vizitatori și-au scrijelit numele pe spatele unui rinocer dintr-o grădină zoologică, provocând reacții de furie

Subiectele zilei: Trump îi ia apărarea lui Kim Jong-un, după ce a testat un lansator de rachete; Ruptură în PSD. Viorica Dăncilă s-a răzgândit: n-a mai anunțat tandemul președinte-premier; Barna și Cosette Chichirău neagă că ar fi în conflict

Vizita "surpriză" a ministrului de Externe iranian la summit-ul G7

Un animal asemănător veveriței din "Epoca de Gheață", descoperit în Argentina

Arabia Saudită a interceptat șase rachete lansate de rebelii houthi din Yemen (coaliția)

Discuții Dăncilă-Tăriceanu, luni, despre coalițe. ALDE decide apoi dacă face alianță cu Pro România

Coaliția saudită a interceptat și distrus șase proiectile lansate de rebelii huthi din Yemen

China susține că vrea soluționarea conflictului comercial cu SUA prin negocieri calme

București: după 20 de ani, încă 20 de ani

Conducerea Camerei Deputaților aprobă, luni, convocarea sesiunii extraordinare cerută de Opoziție

METEO #azi 26 august 2019: Caniculă și instabilitate atmosferică

Departamentul de Stat: Mike Pompeo a exprimat susținerea SUA față de dreptul Israelului de a se apăra

Casa Albă: Ceea ce regretă președintele Trump este că nu a mărit mai mult tarifele impuse Chinei

Merkel: Orice oportunitate trebuie folosită pentru încetarea tensiunilor între SUA și Iran

Bacalaureatul de toamnă: Absolvenții susțin luni ultima probă scrisă, cea la alegere a profilului

Tenis: Mircea-Alexandru Jecan, la primul titlu ITF la simplu din carieră

Trump a sugerat bombardarea uraganelor pentru a le împiedica să lovească teritoriul SUA (Axios)

BAC 2019, sesiunea de toamnă. Subiecte geografie, biologie, chimie, fizică la sesiunea de toamna a bacalaureatului, proba la alegere

Italia avertizează G7 împotriva protecționismului

Columbia va propune un pact regional pentru Amazonia în fața ONU

Accident soldat cu un mort și patru răniți, pe DN 22, între Tulcea și Constanța

Gimnastică ritmică: Denisa Mailat, locul al treilea în finala de la măciuci, la World Challenge Cup de la Cluj

Canotaj: Două echipaje românești, calificate în semifinalele Campionatelor Mondiale

Cazul Caracal. Alexandru Cumpănașu, o nouă plângere la Parchetul General față de "modul defectuos" în care legiștii au administrat probele furnizate pentru expertiza în cazul Alexandrei

Protestele violente au continuat și duminică la Hong Kong​

Știrile ProTV: Reacția amuzantă a soldaților francezi când o văd pe Melania Trump în aeroport. FOTO

​Clasamentul WTA: Simona Halep se menține pe locul 4

Semnarea contractului de proiectare și execuție pentru lotul 1 al Autostrăzii de Centură București, luni la Ministerul Transporturilor

China este dispusă să rezolve conflictul comercial cu Statele Unite prin dialog

Atacuri israeliene în Siria: Mike Pompeo își exprimă sprijinul pentru dreptul Israelului de a se apăra

Donald Trump și-a exprimat dezamăgirea față de ultimele teste nord-coreene

Prognoza meteo: Temperaturi peste cele normale în septembrie / Cum va fi vremea în următoarea lună

Trump ar vrea lansarea de bombe nucleare asupra uraganelor pentru a le împiedica să lovească SUA

Trump sugerează că dorește să încheie un acord comercial cu Marea Britanie, în timpul summit-ului G7

Statele Unite și Japonia au stabilit prevederile acordului comercial

CUTREMUR produs luni dimineața în România. Ce magnitudine a avut

Hong Kong: Poliția a arestat 65 de persoane în cursul protestelor din weekend

Fotbal Liga 1: FC Viitorul - FC Voluntari 4-0

Thrillerul "Angel Has Fallen", cu Gerard Butler, pe primul loc în box office-ul nord-american

Reuniune a G7 consacrată Africii: Macron și Merkel vor să întărească lupta antijihadistă în țările din Sahel

​Liga 1: Gaz Metan Mediaș vs FCSB 4-0 / Echipa lui Vintilă poate termina etapa pe ultimul loc, după a cincea înfrângere consecutivă

Fotbal: Ștefan Radu (Lazio) și Ionuț Radu (Genoa), integraliști în prima etapă din Serie A

VIDEO Genoa, echipa lui Ionuț Radu, a remizat cu AS Roma (3-3); Lazio, cu Ștefan Radu integralist, a învins Sampdoria (3-0)

Judo: Monica Ungureanu s-a oprit în optimi la Mondialele de la Tokyo

Despre cauze ale problemelor actuale (I)

Dacă vizita în SUA are vreo importanță, Președintele Iohannis trebuie să-l respingă pe Iulian Iancu

Summit G7: Primele Doamne, invitate să descopere cultura bască și inițiativele locale în pitorescul sat Espelette

DigiSport: Gest tulburător! Motivul pentru care Sinisa Mihajlovic, diagnosticat cu leucemie, a plecat din spital după 40 de zile de chimioterapie

O companie japoneză a creat un nou aparat de zbor

Andreea Mitu și Andreea Prisăcariu au câștigat turneele ITF de la Wanfercee-Baulet (Belgia) și Tabarka (Tunisia)

Președinția franceză: Discuțiile cu șeful diplomației iraniene au fost "pozitive" și "vor continua"

Volei feminin: România a reușit a doua victorie la Campionatul European 2019

Noi măsuri de protecție internaționale, oferite pentru mai multe specii de rechini și pisici de mare

Luni începe ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în București ​

Bogdan Vintilă, antrenor FCSB: În fotbal este frumos că, în meciul următor, poți ridica fruntea sus

MIREASĂ prinsă de CAVALERUL de ONOARE în timp ce îşi înşela SOŢUL: Cine este BĂRBATUL ăsta? VIDEO

CITATUL ZILEI

Fost membru CSM: Președintele nu o va numi pe Dana Gîrbovan ministru al Justiției. Adevărata miză a contestării ei este eliminarea din magistratură

US Open: Ana Bogdan și Monica Niculescu debutează luni - Programul meciurilor

Fotbal: Victorie categorică pentru PSG în campionatul Franței

O lună de la dispariția Alexandrei Măceșeanu. Tatăl fetei de 15 ani: Așteptăm în fiecare zi să intre pe poartă

Mircea Diaconu spune că a fost chemat la discuții de ALDE și Pro România pentru susținerea candidaturii sale la prezidențiale

Handbal feminin: CSM București a câștigat SuperCupa României

UPDATE Șapte persoane au murit în urma coliziunii dintre un elicopter și un avion ultraușor

Primarul Sibiului speră să-i convingă pe elevi să renunțe la telefon și să se joace în curtea școlii

Australia va cenzura conținuturile extremiste în mediul online, anunță premierul Morrison

Fotbal: Diego Fabbrini - Dinamo are calitate pentru a ieși din situația actuală

Fotbal: Uhrin Jr (Dinamo)- Cu Slavia, CFR are dezavantajul că a jucat multe meciuri grele până acum

Ministrul Culturii, Daniel Breaz: Avem nevoie de Cerbul de Aur, promovează adevărata față a României; sprijinul financiar al ministerului - 550.000 lei

Șeful diplomației iraniene, în vizită-surpriză la Biarritz: Washingtonul susține că nu a fost avertizat, Berlinul pledează pentru dezescaladare

LOTO 6/49. Numerele extrase duminică, 25 august 2019

Peste 20 de copaci, doborâți de furtună pe carosabil și pe șase mașini în Capitală

Grevă de trei zile. Piloții British Airways vor suspenda activitatea în trei zile din septembrie din cauza neînțelegerilor salariale. Traficul aerian, serios afectat

Iată cum se vinde țara. Portul Constanța promis de Cioloș Olandezilor în schimbul aderării la Schengen. Deutsche Welle: "Premierul Cioloș propune Olandei o bună afacere în domeniul transporturilor"

​Liga 1: FC Viitorul, victorie categorică în etapa a șaptea (4-0 vs FC Voluntari)

Viorica Dăncilă trimite noile propuneri de miniștri la Palatul Cotroceni, respectiv judecătorul Dana Gîrbovan la MJ, Șerban Valeca la Educație și Mihai Fifor la MAI

Fundație sprijinită de DiCaprio promite ajutor de 5 milioane de dolari pentru Pădurile Amazoniene

Generația de mâine, episodul 2: Alexandru Mihai Coman

Casa Albă: Donald Trump își dorește să fi impus tarife mai mari Chinei

US Open: Începe spectacolul la New York - Serena Williams vs Maria Sharapova, capul de afiș al primei zilei

Fotbal: Antoine Griezmann, ''dublă'' pentru FC Barcelona în campionatul Spaniei

O plajă din Barcelona, evacuată după descoperirea unui dispozitiv exploziv în mare

Sibiu: Incendiu la Grădina Zoologică; animalele nu au avut de suferit, pompierii au stins rapid flăcările

BAC 2019, sesiunea de toamnă | Absolvenții susțin luni ultima probă scrisă, cea la alegere a profilului

ȘTIRILE OREI 09.00 | 26 august 2019

[P] Vineri, la Timișoara, se inaugurează cel mai important proiect de real estate al anului

În parcul ăsta vii să te plimbi şi să faci sex cu soţia altuia

Ciclism: Turul Spaniei - Nairo Quintana, învingător în etapa a doua

Mihai Pintilii: "Mi-e rușine de ce se întâmplă. Să ne injure lumea, că merităm. Vom intra în istorie, ne va bate orice echipă"

Trenul Orient Express a intrat dumincă seara în România, în drumul său către Istanbul

Perioada concediilor la plajă a început să se extindă până la finalul lunii septembrie (touroperator)

MANIPULAREA PRIN SEX. IMAGINI EXPLICITE! Mădălina GHENEA, GOALĂ PUȘCĂ în SCENE de SEX SĂLBATIC in serialul "Familia Borgia - Adevar si Frica" | VIDEO 18+

VIDEO Turul Spaniei: Nairo Quintana (Movistar) a câștigat etapa a doua / Nicolas Roche (Sunweb), lider la general

Doi geniști au murit în Bosnia în explozia unei mine de pe vremea războiului intercomunitar

Argeș: Doi bărbați, atacați de urs în zona localității Mălureni; a fost transmisă o avertizare prin RO-ALERT

Auto - WRC: Ott Tanak, învingător în Raliul Germaniei pentru al treilea an consecutiv; Simone Tempestini - locul 19

Caraș-Severin: Miodrag Belodedici speră ca CSM Reșița să revină pe prima scenă a fotbalului românesc

VIDEO O plajă celebră din Barcelona a fost evacuată după descoperirea unui dispozitiv exploziv

Cod portocaliu de furtună în București

Cod portocaliu de furtuni în Capitală până la ora 19.30

ULTIMA ORĂ Actorul Mircea Diaconu, fost europarlamentar, și-a anunțat intenția de a candida la prezidențiale

Paul Pogba: "Insultele rasiste sunt ignoranță și mă motivează ca să lupt pentru generația următoare"

Conducerea Camerei Deputaților aprobă, luni, convocarea sesiunii extraordinare cerută de Opoziție

EXCLUSIV/ Asta-i jaf la drumul mare! Cât o costă frumusețea pe lună pe Vica Blochina

Theodor Paleologu: După un președinte jucător și unul spectator, e nevoie de un președinte învățător

Vrancea: Accident cu cinci autoturisme implicate, la Dumbrăveni, din cauza unei ploi torențiale

Dificultățile pe care le-ar putea genera impozitarea bacșișului (Deloitte)

Angelina Jolie a trecut prin momente grele în ultimii ani: "Nu mi-a fost cel mai ușor, nu m-am simțit puternică"

US Open: Marius Copil face echipă cu Nick Kyrgios / Meciurile românilor din primul tur al probei de dublu

Un fost ministru al Educației, despre Dan Barna: Îl vor vota cel puțin 1 milion de oameni. Vinde bine conceptul gol de oameni noi

Liviu Pleșoianu, despre Mircea Diaconu: Se lasă scos din joben de magicienii învârtelilor politice

VIDEO PSG, victorie categorică în fața celor de la Toulouse (scor 4-0); Cavani și Mbappe s-au accidentat

​CE Volei feminin: România a obținut a doua victorie (3-1 vs Estonia)

Mediastandard.ro: Traian Băsescu vs Robert Turcescu. Etapele scandalului monstru din PMP

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

O carte pe zi: "Eminescu poem cu poem: postumele. La o nouă lectură", de Alex Ștefănescu

Echipa de handbal feminin CSM București a câștigat Supercupa României

Fotbal: RB Leipzig confirmă startul bun de sezon în Bundesliga

​Handbal feminin: CSM București a câștigat Supercupa României

Furtuna de duminică din Capitală: 25 de copaci au fost doborâți pe carosabil și pe șase mașini

MAE/Atenționare de călătorie: Republica Elenă - Zone în care se menține riscul incendiilor de vegetație

Theodor Paleologu: L-aș pune pe Dan Barna pe un post de ministru

Primăria Capitalei vrea să delege gestiunea unor servicii, cum ar fi parcările, către companiile municipale

Donald Trump: Vom semna un acord comercial cu Marea Britanie după Brexit

Traian Băsescu declară că se va retrage din PMP la sfârșitul anului

Germania, cel mai mare producător de înghețată din UE / România, la coada clasamentului

Isterie cu apelurile la 112. O fată de 14 ani i-a spus mamei că e răpită pentru a-și ascunde adevărata intenție

Fost membru al CSM: Datorită jocului politic, Dana Gîrbovan nu va fi numită de președinte în Guvern

Mureș: Poliția verifică și legalitatea funcționării instalațiilor în cazul minorei accidentate la un carusel în Cristești

Gimnastică ritmică: Denisa Mailat, medalie de bronz în finală la măciuci, la etapa de Cupă Mondială World Challenge Cup, de la Cluj-Napoca

Constanța: Un bărbat și-a înjunghiat concubina și apoi a încercat să se sinucidă

Paleologu: După președintele jucător și președintele spectato, e nevoie de un președinte învățător

Băsescu, despre Paleologu: Eu sper să îi încurce rău pe Barna și pe Dăncilă

PMP/Băsescu: Theodor Paleologu, propus pentru candidatura la funcția de președinte al României

Poliția din Hong Kong folosește din nou gaze lacrimogene pentru dispersarea manifestanților antiguvernamentali

Hunedoara: Adolescent acuzat că și-a violat sora în vârstă de 10 ani, reținut de poliție

IGPR: Peste 1.000 de autovehicule, depistate de polițiști în timp ce transportau persoane ilegal

Theodor Paleologu a fost desemnat candidatul PMP la prezidențiale. Mihail Neamțu, purtător de cuvânt al partidului

Cod galben de furtună în șapte județe

Vâlcea: Elicopterul SMURD, solicitat pentru preluarea unui bărbat mușcat de un șarpe într-o plantație viticolă

Handbal masculin: Dinamo București a câștigat Supercupa României

Judo: CM de la Tokyo - Ucraineanca Daria Bilodid și-a păstrat titlul mondial

​VIDEO Bournemouth vs Manchester City 1-3 / Wilson, gol superb din lovitură liberă

Discuții Dăncilă-Tăriceanu, luni, despre coaliție. ALDE decide apoi dacă face alianță cu Pro România

Încă un republican se va confrunta cu Donald Trump în alegerile primare pentru prezidențialele din 2020

Fotbal: Victorie pentru campioana Manchester City în Premier League

Jamie Oliver dă vina pe Brexit pentru prăbușirea lanțului său de restaurante

Ploi torențiale și vijelii, luni, în jumătate de țară. În sud și sud-est se menține canicula

INSULA IUBIRII. Scene explicite de SEX. Protagonişti: Loredana şi Sorin FOTO

Dana Gîrbovan și-a depus demisia din magistratură

Satu Mare: Viorica Dăncilă și-a lansat campania de strângere de semnături pentru prezidențiale cu o baie de mulțime la Racșa

Dezastrul ecologic al planetei. Fundație sprijinită de DiCaprio promite ajutor de 5 milioane de dolari pentru Pădurile Amazoniene

Auto - WRC: Ott Tanak, învingător în Raliul Germaniei pentru al treilea an consecutiv; Simone Tempestini, locul 19

Cerbul de aur 2019. Cântărețul irlandez Ronan Keating a povestit despre experiența sa "înfricoșătoare" în România

Handbal masculin: Dinamo a cucerit SuperCupa României

MotoGP: Alex Rins a câștigat Marele Premiu al Marii Britanii de la Silverstone

​MotoGP: Alex Rins a câștigat Marele Premiu al Marii Britanii de la Silverstone

Macron: Liderii din G7 au convenit să ajute "cât mai repede țările lovite" de incendiile din Amazonia

Prahova: Turiștii blocați în zona Valea Spumoasă, coborâți în siguranță de jandarmii montani în stațiunea Bușteni

Ministrul de externe al Iranului a sosit într-o vizită-surpriză la summitul G7

Noutățile aduse în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

LISTA AGENTILOR SOVIETICI pe care CEAUSESCU, prin UM 0920, ii tinea sub observatie! “Vreau sa aiba microfoane si-n pantofi!”

Loteria Română: Report de peste trei milioane de euro la Joker

Irina Rimes e tot mai HOT. Poze sexy cu diva de la Vocea României FOTO

Donald Trump: SUA și Regatul Unit vor încheia un acord comercial important

Întrebare pentru autoritățile române: Câți migranți ați relocat ÎN REALITATE în România, încâlcând cu bună știință Constituția României?

Economia de piață liberă? Poveşti. Dăm 5G țintit la americani. Nu e ăsta Trafic de influență? Iohannis: "Am semnat un memorandum România-SUA privind tehnologia 5G, pentru asigurarea prosperității și securității naționale".

Sibiu: O femeie a furat portofelul iubitului și și-a pus tatăl să sune la 112 spunând că e răpită

Cântărețul irlandez Ronan Keating a povestit despre experiența sa "înfricoșătoare" în România

Gândurile lui Cristoiu. Top 5 politicieni ai săptămânii: Rareș Bogdan este rujul de buze al PNL / VIDEO

Coliziune între un ELICOPTER și un avion de mici dimensiuni, într-o zonă turistică din SpaniaCititi aici: Cele mai Cautate Articole de pe Fluierul


Cititi aici: Cele Mai Importante Stiri ale Zilei


Cititi aici: Ultimele Stiri


Cititi aici: Stirile Din Sport


Cititi aici: Stirile Tabloide


Cititi aici: Articolele despre Jaful si Dezastrul ce se-ntampla in Tara


Cititi aici: Articolele despre Istorie


Cititi aici: Horoscopul