23:59

COIFURI DACO-GETICE. Coiful Geto-Dac de la Peretu (Teleorman). Ce reprezintă Vulturul de pe Coif?

Foto 1: Pe obrăzarul drept al coifului este reprezentat un vultur care ține un peşte în cioc si un animal în ghearele mari. Animalul pare a fi un pui de porc mistreț prins de vultur în timp ce fugea (după alții un iepure).COIFURI DACO-GETICE. Coiful Getic de la Peretu (Teleorman)

Comuna Peretu este așezată în nordul Câmpiei Teleorman, pe terasa de pe partea dreaptă a râului Vedea, pe drumul european E 70 : București - Alexandria - (Peretu) - Roșiorii de Vede - Craiova - Timișoara, șosea care trece prin doua importante orașe teleormănene, Alexandria (reședința actuală a județului) și Roșiorii de Vede (important nod de cale ferată).

Suprafața comunei (atât vatra satului cât și moșia) măsoară 7700 hectare (77 km²). Moșia comunei Peretu face parte din Câmpia Boianului, numită și Câmpia Călmățuiului, și împreună cu câmpia Găvanu-Burdea (aflată pe malul stâng al râului Vedea), fac parte din marea Câmpie Română.

Resursele de apa de pe teritoriul județului Teleorman sunt modeste sub raport cantitativ și se găsesc sub forma apelor subterane (ape freatice ce se găsesc la 2,5–3 metri sub pământ și de adâncime) și ape de suprafață: râul Vedea și (pârâul) râul Bărâcea sunt apele de suprafața care străbat teritoriul localității Peretu.

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Peretu se ridică la 6.329 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 8.062 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (96,52%). Pentru 3,48% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (84,59%), cu o minoritate de adventiști de ziua a șaptea (11,79%). Pentru 3,48% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Tezaurul de la Peretu, județul Teleorman, a fost descoperit întâmplător de un localnic în 1971. Lama tractorului cu care săteanul lucra pe pământul CAP-ului din localitate s-a împiedicat în obiectele metalice vechi de mii de ani.

Spre uimirea localnicilor care cunoaşteau de ani de zile movila din curtea CAP-ului, movila s-a dovedit de fapt a fi mormântul unei căpetenii geto-dace în care se aflau artefacte străvechi deosebit de prețioase.

Mormânt daco-getic s-a dovedit a fi foarte vechi, aproximativ din sec. IV î.H. (400 î.H - 300 î.H).

”Tezaurul a fost recuperat de un inginer agronom si predat profesorului Petre Voievozeanu. În acelasi an, Emil Moscalu, arheolog în cadrul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucuresti, a realizat o săpătura de salvare în ceea ce mai rămăsese din mormânt. Pentru completarea informatiei despre contextul îngropării tezaurului, în 1971 s-au mai efectuat cercetări în jurul tumulului”, amintesc specialiștii de la Muzeul Judetean de Istorie Teleorman.

Tezaurul de la Peretu descoperit în 1971 în localitatea Peretu, judeţul Teleorman, este format din peste 50 piese. O mare parte din piesele componente sunt expuse în prezent la Muzeul Naţional de Istorie din România.

În 1971 Alexandru Ţrână, din satul Peretu, descoperă în zona numită de săteni "La Izvoare" un mormânt traco-getic, vechi de aproximativ 2400 de ani, catalogat ca aparţinând unei civilizaţii pre-creştine.

În mormânt se afla un reprezentant al aristocraţiei locale.

Mormântul avea doua camere funerare: în prima se afla un schelet înconjurat de diverse obiecte din ceramica, cuţite din fier, vârfuri de săgeţi, obiecte de argint aurit, vase de bronz.

În cea de a doua cameră s-a descoperit că războinicul nu fusese înmormântat singur: se găseau scheletele a doi cai, doi câini de vânătoare, o vacă, pe lângă acestea se găsea şi un car cu patru roţi de fier.

Tezaurul cuprinde peste 50 de obiecte de argint placate cu aur, printre care obiectul cel mai valoros este coiful de argint placat cu aur de cca 750 de grame.

Coiful, expus în prezent la Muzeul de Istorie din Bucureşti, este împodobit cu reprezentări animaliere în relief.

În față coiful are în relief, doi ochi adânci cu sprâncene mari.

Pe cele doua obrăzare ale coifului apar însemne diferite.

Pe obrăzarul stâng al coifului este reprezentat un ţap cu coarnele deosebit de lungi (după alții un cerb).

Pe obrăzarul drept al coifului este reprezentat un vultur care ține un peşte în cioc si un animal în ghearele mari. Animalul pare a fi un pui de porc mistreț prins de vultur în timp ce fugea (după alții un iepure).

Pe toată porţiunea coifului ce protejează ceafa sunt trei cerbi.

Tezaurul este compus din:
- dintr-un coif de argint aurit,
- un cazan din bronz fragmentar,
- o tavă din acelaşi material,
- un cap de sceptru de argint aurit,
- un arybalos,
- 3 phiale (cupe , castroane),
- o strecurătoare,
- o ţeavă,
- o aplică frontală,
- piesele unei zăbale din fier placate cu argint,
- un inel de chingă din fier placat cu argint,
- un colier de mărgele din argint,
- 46 de aplice şi
- o piesă convexă din tablă de bronz.

Tezaurul are în total 61 de piese şi cântăreşte 2568,90 g.

Tezaurul de la Peretu poate fi datat în perioada 383-340 î. Chr., în vremea în care geto-dacii se afirmau în zona Balcanilor.

E posibil, ca obiectele să fi aparţinut unui şef de trib din vestul Câmpiei Munteniei, ce îşi avea sediul în cetatea de la Albeşti. Obiectele au fost îngropate odată cu el.

Coiful este de tip getic. Piese asemănătoare au mai fost descoperite la Poiana Coţofeneşti, Agighiol, Porţile de Fier (coif dacic păstrat la Detroit, S.U.A) şi la Cucuteni-Băiceni.

Greutatea coifului geto-dacic de la Peretu este de 754 g, fiind foarte apropiată de cea a coifului de la Agighiol.

Coiful este identic ca formă şi prin ornamente cu coifurile de la Agighiol şi Porţile de Fier și diferă parțial ca simbolistică de cel de la Coțofenești.

Părţile frontală, parietală şi occipitală sunt ornamentate cu trei frize cu motive florale şi geometrice. Apărătoarea cefei este împodobită cu cerbi, animale nobile ale naturii.

Obrăzarul stâng este ornat cu un țap cu coarne extrem de mari (sau un cerb).

Cel drept are un vultur cu corn, cu peşte în cioc şi cu un pui de mistreț în gheare (după alții cu un iepure).

Motivul ochilor figuraţi pe partea frontală a coifurilor de la Peretu, Agighiol, Porţile de Fier, ca şi pe cele de la Poiana Coţofeneşti şi Cucuteni Băiceni are un stil şi o formă unică.

Datate în secolele IV-V î. Hr. coifurile princiare „cu ochi” geto-dace descoperite pe teritoriul țării noastre sunt semn clar al unor conducători geto-daci din arcul carpatic.

Au fost găsite nu mai puțin de cinci coifuri geto-dace de aur și de argint, care au aparținut unor conducători locali neștiuți până acum și care conţin, absolut straniu, aceleaşi motive şi au aproape aceleaşi însemne încrustate pe ele.

Aceste coifurile din aur și argint au fost găsite la sute de kilometri distanţă unul de altul, în locuri diferite, dar toate datează din aceeaşi epocă şi au asemănări uluitoare.

Luate în ordine alfabetică, avem
- Coiful de la Agighiol (Tulcea),
- Coiful de la Coțofenești (Prahova),
- Coiful de la Cucuteni-Băiceni (Iași),
- Coiful de la Peretu (Teleorman) și
- Coiful de la Porțile de Fier (Mehedinți).

Dacă privim o hartă, locurile în care au fost descoperite coifurile din aur formează exact un arc de cerc între Munții Carpaţi şi fluviul Dunărea, arc care începe din capătul nord-estic, de la Iaşi, care apoi trece prin Tulcea, prin Prahova, apoi prin Mehedinţi şi se închide în colţul sud-vestic al ţării, lângă punctul de intrare a fluviului Dunărea în țara noastră, la Cazane.

„Existenţa unei legături strânse între conducătorii triburilor geto-dace aflate la nord de Dunăre sau chiar şi cu cei de pe malul sudic, din Bulgaria de azi, ar putea părea, la prima vedere, speculativă, dar unitatea simbolisticii pare să indice și o unitate organizațională”, explică marele arheolog român, profesorul Vasile Boroneanţ.

Foarte probabil, coifurile de acest gen erau purtate nu numai în război, dar și cu ocazia unor scene de cult şi de investitură, căsătorie, turnee regale, ospeţe şi, eventual, la vânătoare.

Motivul ochilor este prezent nu numai în zona geto-dacă dar şi pe ceramica greacă, pe akinakesurile scitice şi pe cele din mediul tracic.

Prezenţa unor coifuri din metale preţioase în cadrul tezaurelor getice din sec. IV. î. Chr. se încadrează în lunga serie a existenţei acestor tipuri de artefacte din antichitate.

Homer îi descria pe eroii săi din Iliada şi Odiseea ca posesori ai unor asemenea coifuri :

„Netedă-i piele ferind, căci ea e păzită de coiful cel cu plăci de metal şi cu ochi, dăruit de Apolon...”;
„Pune şi coiful de aur crestat şi cu patru gurguie, care-ar putea ocroti pedestrime-a o sută de-oraşe...”.Foto 1: Pe obrăzarul drept al coifului este reprezentat un vultur care ține un peşte în cioc si un animal în ghearele mari. Animalul pare a fi un pui de porc mistreț prins de vultur în timp ce fugea (după alții un iepure).Foto 2: Pe obrăzarul stâng al coifului este reprezentat un ţap cu coarnele deosebit de lungi.Geții erau o prezență puternică în acele vremuri la Istru (400 î.H. - 300 î.H.)

Importantă pentru istoria politică a daco-geţilor din timpurile în care a fost descoperit și Tezaurul de la Peretu și celelalte tezaure și coifuri Geto-Dacice din acea vreme, este povestirea contemporanului şi martorului ocular Ptolemeu al lui Lagos, istorie păstrată doar în două izvoare de mai târziu: la Strabo şi la Arrian.

Istoria se referă la expediţia pe care a făcut-o Alexandru cel Mare împotriva Geţilor, pe malul stâng al Dunării, în anul 335 î. Hr., adică exact în perioada când conducătorii geto-dacilor purtau astfel de coifuri, cum era și cel descoperit la Peretu (jud. Teleorman).

Regele Macedoniei, Alexandru cel Mare, venise împotriva Tribalilor, un neam tracic ce trăia în nordul Balcanilor, în Bulgaria de azi, în dreptul Olteniei, pentru că aflase că aceștia voiau să se răscoale.

Tribalii s-au retras din faţa lui Alexandru şi o parte din ei s-au refugiat pe o insulă a Dunării în frunte cu regele lor Syrmos.

Armata macedoneană îi urmăreşte şi, cu acest prilej, Alexandru face şi o scurtă incursiune împotriva Geţilor ce trăiau pe ţărmul stâng al Dunării (al Istrului).

Trecerea falangei şi a cavaleriei macedonene a avut loc noaptea, cu bărci de ale localnicilor făcute din trunchiuri de copac scobite (monoxile).

“Căci era foarte mare belşug de astfel de bărci- spune Arrian – întrucât riveranii Istrului se foloseau de ele pentru pescuitul în fluviu precum și atunci când merg unii la alţii în sus pe Dunăre şi, nu mai puţin, foarte adesea, pentru prădăciuni”.

“În zorii zilei, Alexandru a luat-o prin semănături (n.red. dacii aveau deci recolte bogate), poruncind pedestrimii să înainteze către ţinuturile nelucrate, culcând grâul cu suliţele aplecate; iar călăreţii urmau îndată prin partea de lanuri pe unde înaintase falanga; apoi, când au ieşit din semănături, Alexandru luă în persoană comanda cavaleriei aşezate la aripa dreaptă, iar comanda falangei orânduite în careu o trecu sub comanda lui Nicanor.

Geţii, cari deși adunaseră o armată de vreo 4.000 de călăreţi şi mai bine de 10.000 de pedestraşi, nu au rezistat însă nici măcar primului atac al călărimii - pentru că luați prin surprindere, nu se aşteptaseră de fel la îndrăzneala lui Alexandru care, fără să facă pod peste apă, trecuse aşa de uşor, într-o singură noapte, peste Istru, cel mai mare dintre toate râurile, iară de altă parte şi încheietura falangei era inspăimântătoare şi atacul cavaleriei irezistibil.

De aceea, dintru întâi, ei fugiră către oraşul lor – care era ca la o parasangă (circa 6 km.) de Istru; când însă văzură pe Alexandru aducând în grabă falanga la atac de-a lungul malului, – pentru ca nu cumva pedestraşii să poată fi înconjuraţi de Geţii care ar fi întins o cursă – iar pe călăreţi înaintând de front, Geţii părăsiră din nou oraşul lor, care nu era foarte bine întărit, luând cu ei călări atâţia copii şi atâtea femei, câte au putut duce caii, şi se îndreptară spre ţinuturile pustii, cât mai departe de fluviu.

Alexandru ia oraşul Geţilor şi toată prada pe care aceştia o lăsaseră îndărăt; dă apoi prada lui Meleagru şi Filip, să o ducă spre casă, iar el, după ce dărâmă din temelii oraşul, închină jertfe pe malul Istrului lui Zeus måntuitorul, lui Heracles şi Istrului însuşi, că nu i-a fost potrivnic la trecere, şi aduce înapoi, la grosul oastei, în aceeaşi zi, pe toţi cei cu cari plecase, sănătoşi şi teferi”.

Întors pe malul drept, Alexandru primeşte solii de la diferitele neamuri libere de Traci, ce locuiau pe malurile Dunării şi chiar și de la regele Tribalilor, împotriva căruia pornise expediţia. După care, pleacă mai departe, împotriva altor neamuri tracice din vestul şi sud-vestul Peninsulei Balcanice.

Mărturia lui Ptolemeu al lui Lagos, martor ocular la această expediție, are o deosebită importanţă şi ne permite să tragem o serie de concluzii cu privire la situaţia geţilor din vremea aceea. Ţărmul Dunării apare ca fiind foarte populat, de vreme ce s-a putut trece într-o singură noapte, o armată întreagă cu bărcile localnicilor.

Geţii au bogăţii: Alexandru ridică o pradă însemnată, după cucerirea numai a unui singur oraş. Populaţia acestui oraş era în număr apreciabil, din moment ce patru mii de călăreti nu pot lua pe caii lor decât o parte din femeile şi copiii care-l locuiau.

Întinsele lanuri de grâu ne arată că agricultura era în vremea aceea ca şi mai tarziu, pe timpul lui Decebal, una din îndeletnicirile de căpetenie ale geţilor.Ce reprezenta Vulturul în Civilizațiile străvechi

Cu penajul pur alb, în ​​contrast cu penele de zbor negre și fața goală galbenă, vulturul egiptean este una dintre cele mai ușor de recunoscut păsări din Lumea Veche. Plutind pe curenții de aer cald, cu aripile largi, prezența sa inconfundabilă a fost remarcat și sărbătorită de-a lungul istoriei civilizației umane.

Din Europa de Sud până în Africa și Orientul Mijlociu până în India, acest vultur este semnificativ din punct de vedere cultural în toate locurile unde trăiește.

După cum sugerează și numele, vulturul egiptean a fost animalul sacru al vechilor faraoni;

Apariția sa este imortalizată în alfabetul hieroglific egiptean ca litera A. De când vechii egipteni au crezut că toți vulturii erau femele și au fost născuți spontan din ouă fără intervenția unui bărbat, ei au legat aceste animale de puritate și de maternitate.

În realitate, ambele sexe la acest vultur se întâmplă să aibă același aspect, singura diferență fiind dimensiunea mai mare a femeii.

Cu toate acestea, vulturii au fost ființe sacre ale zeitei mamă Isis;

Ei au fost de asemenea înălțați la rang de divinitate în propriul lor drept ca Nekhbet, patronul Egiptului de Sus și asistentul Faraonului.

Preoții lui Nekhbet purtau haine de pene de vultur alb, iar zeița era adesea portretizată ca o femeie cu cap de vultur, aripile ei erau răspândite ca simboluri care oferă protecție, iar ghearele ei încârligate numite - shen, erau un simbol al infinitului.

Cultul lui Nekhbet, zeița vultur (foto dreapta), era, de fapt, legat de ciclul etern al morții și renașterii, din cauza rolului vulturului în lanțul alimentar ca un răpitor și ca presupus născut prin parthenogeneză;

Nekhbet a fost venerată ca mamă a mamelor, ca o zeiță care a existat încă de la începuturi.

Deși vulturii au cea mai mare greutate în mitologia egipteană antică, ei sunt importante și în alte culturi.

Vulturii apar în mitologia greacă, unde Zeus a transformat două vulpi - Aegypius și Neophron - în vulturi: primul a devenit un vultur pleșuv, iar cel din urmă un vultur egiptean.

Neophron a devenit sursa denumirii latine a vulturului egiptean, Neophron percnopterus.

Deoarece aceste păsări sunt vizitatori de vară în Europa, ele sunt considerate un simbol al primăverii și al renașterii în Grecia și în Balcani.

În Turcia și Bulgaria, vulturul egiptean este în mod obișnuit denumit akbuba, "tatăl alb".

Există o poveste despre una dintre aceste păsări care îl salvează pe Mohamed din ghearele vulturului de aur;

Conform acestei legende, vulturul a fost răsplătit cu viața veșnică și și-a câștigat penajul alb ca simbol al purității, înțelepciunii și vitejiei.

Vulturul egiptean apare de asemenea în Biblie cu numele de râchâm, adesea tradus ca "vultur gier".

Este menționat doar ca o pasăre "necurată" care nu ar trebui să fie mâncată; În realitate, vulturul egiptean este un animal foarte curat, penele sale fiind dezinfectate de lumina ultravioletă a soarelui în timpul zborului, iar acidul stomacal ucide orice bacterie străină pe care ar fi putut s-o îngurgiteze.

În ciuda acestei reputații inechitabile, acest animal nu a fost considerat un animal rău. De fapt, numele său conține rădăcina pentru "dragoste": deoarece aceste păsări sunt aproape întotdeauna văzute perechi perechi, ebraica s-a gândit la ei ca la niște a păsări angajate una pentru cealaltă.

Vulturul egiptean a fost, de asemenea, considerat o pasăre bună și în India.

Acolo există o poveste despre două păsări care vizitează zilnic un templu, doi vulturi care veneau zilnic, cu un secol în urmă, la templul lui Thirukkalukundram ("dealul scaru al vulturilor"): aceste păsări apăreau zilnic la ora 11 dimineața și erau hrănite ceremonial cu orez dulce și alte delicatese de către preoți.

Potrivit unui mit, cele două păsări erau înțelepți blestemați de zeul Shiva să trăiască ca vulturi și să viziteze templul în penitență.

Ceea ce face acest caz atât de special, este că el vorbește întotdeauna de o pereche de vulturi care ar vizita templul - niciodată de mai multe.

Deși este adevărat că două păsări erau într-adevăr vizitatori regulați ai templului, iar fotografiile lor chiar există, putem presupune cu ușurință că acest obicei s-a întins pe mai multe generații de vulturi deoarece vulturii nu sunt ființe cu o durată foarte lungă de viață.

Păsările, în general, au fost ținute în atenție și în vechea cultură etruscă și romană, unde au fost considerate mesageri ai zeilor.

Încercările lor de a detecta fluxurile de noroc bun și de rău augur au implicat o anumită formă de divinație, numită augury, bazată pe citirea zborului păsărilor.

Un astfel de exemplu de augury apare în mitul fundației Romei, când Romulus și Remus se certau asupra locului unde va fi construit noul oraș și cine va fi rege;

Ei au hotărât să-și rezolve argumentele prin observarea zborului vulturilor.

Numele vulturului egiptean a evoluat prin timp până la denumirea de azi din italiană modernă, unde se numește "capovaccaio", ceea ce înseamnă "capul vacilor" - "șeful vacilor" - un nume dat din cauza tendinței păsării de a zbura împreună cu vitele.

Deși vulturul egiptean este adesea un răpitor, este, de asemenea, și un oportunist care va mânca tot ce i se oferă la îndemână, inclusiv răscolind prin excrementele altor animale.

Acesta este motivul pentru care este deosebit de interesat să urmărească vacile

Semnificația vulturului de pe coiful geto-dacic de la Peretu

Pe coiful geto-dacic de la Peretu, vulturul este reprezentat ca prinzând atât un pește pe care-l poartă în cioc cât și prinzând în ghearele lui extrem de mari, un mistreț care încearcă să fugă.

Simbolistica ne indică toate cele trei medii sacre: aerul, apa și pământul cu pădurile și ne prezintă o zeitate întruchipată într-un Vultur, care Stăpânește prin Aripile sale majestuoase Aerul, dar care în același timp are sub Stăpânire Lumea Apelor cu peștii din ea și Lumea Pâmântului cu animalele sale.

Zeul ce lua chip de Vultur este evident o zeitate supremă a văzduhului, o Zeitate a înfruntării care prinde , supune și stăpânește prin forță, Zeitățile și Ființele din Apă și de pe Pământ.

Forța și Stăpânirea asupra celorlalți impusă de Vultur, se transmitea și purtătorului coifului pe care Zeul cu chip de Vultur, era reprezentat
Vulturul care prinde peștele și iepurele (aici apare mai clar că e vorba de un iepure) apare și pe o cupă din tezaurul de la Aghighiol, acolo unde a fost găsit un coif similar.


(Fluierul)Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Cititi si cele mai cautate articole de pe Fluierul:

O celebră vedetă de la noi, filmată în timpul unei orgii sexuale VIDEO

Frumoasa asta fură meserie de la Busu

Analiza Gramaticala - Clasele V - VIII

O fostă majoretă a făcut SEX cu un elev de 15 ani! Filmul XXX a ajuns pe INTERNET. VIDEO

"I-ați văzut picioarele?" Eugenie Bouchard a făcut spectacol înaintea duelului cu Simona Halep, de la Dubai

Răzbunarea Romniei ignorante. Forța fake-news-urilor, a bazaconilor cu dacii, cu extratereștrii, cu antivaccinul vine din propria ta prostie. Dana Jalobeanu la Cabinetul de Perspektive VIDEO

VIDEO Copii fără apărare Cazul dramatic al fetiței din Trgoviste, imobilizată n scaun cu rotile, care a născut la 13 ani. Mama fetei: I-a fost frică să zică că a fost concubinul meu. El e principalul suspect

Membru al Grupului Bildelberg și Prim-Vicepreşedinte al Comisiei Europene, olandezul Frank Timmermans, vorbește pe șleau de amestecul etnic programat: "Viitorul umanităţii nu va fi al comunităţilor construite pe o cultură anume, ci pe Diversitatea Totală"

Utile: Rețeta de salată care te ajută să combați celulita; Ești mereu constipat? Problema gravă pe care ai putea să o ai n organism; Slăbirea bruscă mărește riscul de pietre la fiere. Care este cea mai eficientă soluție de a scăpa de ele;

O coaliție de 16 state americane dau în judecată Administrația SUA în legătură cu starea de urgență

Un eurodeputat PSD îi răspunde liderului ALDE european: Guy Verhofstadt ne solicită încălcarea statului de drept în România

VIDEO | Lovitura meciului reușită de Halep în meciul cu Bouchard! A ajuns rapid virală pe rețelele de socializare

Europarlamentar PSD: Guy Verhofstadt ne solicită ncălcarea statului de drept n Romnia / Se dorește intimidarea actului de justiție

ANALIZĂ ​Am ajuns cobai fără acceptul nostru. Ați auzit de wageledgrowth? Da sau nu, ne costă pe toți!

Bancul zilei: Despre avantaje n comunism

Tânăra care a vrut să incendieze steagul Ungariei arborat lângă sediul UDMR din Bihor, cercetată penal

Un bărbat a aruncat un șervețel la gunoi. Polițiștii l-au folosit pentru a-l acuza de o crimă petrecută în 1993

Reacția Comisiei Europene față de campania de denigrare a lui Juncker inițiată de Guvernul Orban: Cetățenii Ungariei merită fapte, nu ficțiune

Summitul Grupului de la Visegrad din Israel a fost anulat în urma retragerii Poloniei

Conferință internațională pe tema Pachetului Mobilitate 1, organizată marți de UNTRR

China plănuiește să interzică temele făcute n diverse aplicații

Guvernul lui Viktor Orban lansează o campanie denigratoare la adresa lui Juncker

Comisia senatorială de buget a amnat cu o săptămnă dezbaterea OUG 114

Simona Halep și discursul unei învingătoare: "Cred că toată lumea poate vedea asta". Urarea făcută lui Bouchard după a patra victorie în cinci meciuri directe

Negociatorii britanici ncearcă să obțină noi concesiuni pentru Brexit

Profesoară din Bucureşti, VEDETA în filme PORNO FOTO

UE. Vaccinul împotriva hepatitei B: Curtea de Justiție a Uniunii Europene recunoaște legătura între vaccinul Hepatitei B și îmbolnăvirile cu scleroză multiplă

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 19 februarie

Expoziție și proiecție de film documentar dedicate lui Constantin Brâncuși, la Casa Artelor "Dinu Lipatti"

Simona Halep vs Eugenie Bouchard/ Tenisul, rețelele de socializare și ce trebuie să facă Simona pentru a evita surprizele neplăcute

VIDEO | Simona Halep a pierdut "meciul" pentru titlul de "Sportiva anului 2018". Cine a învins-o la Gala Laureus + Novak Djokovic și Naomi Osaka, printre premianți

O femeie s-a prezentat la sediul unei bănci pentru un împrumut, dar aceasta a fost lăsată fără cuvinte de funcționarul care a refuzat să o ajute. Motivul, bazat pe nutriție

Modul INGENIOS prin care un bărbat și-a redus naveta de peste 30 de minute la doar șase minute | VIDEO

Calendar simulare bacalaureat 2019. Teste grilă la matematică pentru elevii de clasa a XI-a care participă la simulare

Digi24: Cel mai sărac oraș din Romnia, adus n paragină de o fraudă masivă cu fonduri europene. Localnicii emigrează pe capete

Operație la Iași cu cel mai performant robot folosit în chirurgia spinală

Cornel Dinu, despre relația Rednic - jucători: "Săracul, a crezut că dacă pocnește din bici, pleacă boii"

ULTIMA ORĂ: Motivul real din spatele "rupturii" dintre Simona Halep și Van Cleemput! Ce a deranjat-o pe fosta elevă a lui Darren Cahill

Andra Gogan, scene vulgare în faţa unor copii de 12 ani

A murit omul din una dintre cele mai celebre fotografii din istorie. Avea 95 de ani

Instanța Supremă a decis reaudierea lui Liviu Dragnea. Data la care judecătorii îi cer liderului social-democrat să se prezinte

Statul român ar urma să plătească 150.000.000 de euro pentru reconstruirea stadioanelor Steaua, Rapid, Arcul de Triumf și Dinamo. Care sunt șansele reale să fie terminate în timp util pentru Euro 2020

Deputatul mitralieră Cătălin Rădulescu: Timmermans intervine brutal n politica internă / Kovesi a intrat n categoria penalilor

Ilie Dumitrescu ia atitudine: "Trebuie să fii bolnav să faci asta". Patronul din Liga 1 pe care l-a criticat în direct: "Lasă pe cineva priceput!"

Box: Mike Tyson a vrut să se bată cu o gorilă la un parc zoo când era campion mondial

Secretarul general PNL, despre cererea lui Dăncilă către Iohannis: Încearcă o formă de manipulare politicianistă

Ancheta n cazul femeii acuzată că și-a falsificat diploma de la UMF: Se schimbă comisia de investigare, pentru că doi doctori ar fi din anturajul acesteia

FOTO | Bornă importantă atinsă de un jucător al Concordiei în meciul cu FCSB

TRAGEDIE în Zalău: O fețiță de 12 ani a murit după ce a căzut dintr-un microbuz, după ce ușa s-a deschis în mers

URZEALA TRONURILOR. Unde vezi GRATIS şi LEGAL pe Internet episodul 1 din sezonul 6 VIDEO

Juncker: UE nu s-ar opune amânării procesului de ieșire a Marii Britanii din Blocul comunitar

Italia: Părinții fostului premier Matteo Renzi au plasați n arest la domiciliu

Egipt: Doi polițiști uciși într-o explozie la Cairo

Video Fondatorul Huawei: SUA nu ne poate strivi

OPINIE | Nu e Darren! De ce nu e atât de surprinzător testul eșuat cu Van Cleemput? O altfel de perspectivă asupra provocării "antrenor nou pentru Simona Halep"

Darius Vlcov a plagiat cel puțin jumătate din teza sa de doctorat n economie - PressOne

Comandantul armatei indiene acuză serviciile secrete pakistaneze de implicare în atentatul din Kashmir

Queen va cânta live la gala Oscarilor

Ministerul Energiei: Vrem să reorganizăm producția de energie; cea mai bună combinație este cărbunele cu energia hidro

Volumul "Foc și sânge", de George R. R. Martin, lansat în librăriile românești. Acțiunea se întâmplă cu 300 de ani înainte de "Urzeala Tronurilor"

Pirelli și extinde producția la Slatina. Noua hala este construită de belgienii de la WDP care investesc 40 milioane euro

Incendiu puternic la un depozit de mașini din Voluntari. Arde o stivă de autoturisme | VIDEO

​Copii ungari, nu migranți: Cum vrea Viktor Orban vrea să stimuleze natalitatea / Criticii denunță un program de reproducere n care femeile devin prizoniere

Peste 500 de pensionari din galați, lăsați fără bani de un CAR. Polițiștii au deschis dosar penal

Audieri în cazul voluntarei cu diplomă falsă din Ilfov. Fost medic: Făcea noduri la artere și vene

EXCLUSIV | Impresarul lui Dan Petrescu, detalii de ultimă oră privind numirea "Bursucului" la CFR

LIVE BLOG | Simona Halep - Eugenie Bouchard e un super duel, ACUM, la Dubai: românca înăbușă replica dârză a lui "Genie" cu o super-execuție în start de set doi | VIDEO: loviturile Simonei care au smuls aplauze

Flu Epidemic Death Toll Reaches 138

Simona Halep s-a calificat în optimi la turneul de la Dubai: Sunt puțin obosită, dar încerc să rămân concentrată

VIDEO Ministrul Justiției, Tudorel Toader, anunță adoptarea a două ordonanțe de urgență

Nancy Pelosi transmite Uniunii Europene și NATO că Donald Trump nu este liderul Statelor Unite

BREAKING Ordonanța pentru modificarea legilor justiției, adoptată de Guvern/ Toader: Majoritatea soluțiilor sunt venite de la CSM

Guvernul a adoptat OUG privind desemnarea procurorului european din partea României

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Horoscop MARTIE 2019. Zodia care trece prin conflicte. Schimbări pentru toţi nativii

Italia: Părinții lui Matteo Renzi plasați în arest la domiciliu

Tenis: Irina Begu, calificată în sferturile probei de dublu la Budapesta (WTA)

Trump: Șefii militari din Venezuela au de ales între ''amnistie'' ori ''să piardă totul''

Jean-Claude Juncker: Donald Trump a promis că nu va impune tarife suplimentare la importurile auto din Europa

Brazilia: Barajele de tipul celui de la Brumadinho vor dispărea până în 2023

​Maduro: Rusia va livra 300 de tone de ajutor umanitar n Venezuela

19 februarie - Ziua Brâncuși. Se împlinesc 143 de ani de la nașterea marelui sculptor

EXCLUSIV | Marea eroare pe care a comis-o Rednic: "A fost o greșeală magnifică. S-a luat o decizie la cald"

CSM discută astăzi proiectul de ordonanță privind selectarea procurorului european

Sistemul bancar din România a obținut un profit de peste 7 miliarde lei, în 2018

The Four. ADN-ul ascuns al Amazon, Apple, Facebook si Google

VIDEO AS Roma - Bologna 2-1 / AS Roma continuă lupta pentru un loc n Champions League

De ce gazul natural, la un preț fixat politic, nu va reporni industria petrochimică

Samsung, n fața celui mai consistent valde lansări din ultimii ani: telefonul pliabil, trei modele S10, un smartphone 5G și smartwatch-uri

Fotbal/Spionaj: Amendă pentru clubul Leeds United, însă fără depunctare

Primul proces în care instanța supremă a admis contestația în anulare. Apelul lui Șova se rejudecă

DOZA DE CULTURĂ: ''Flori la fereastră''

INS: Numărul locurilor de muncă vacante a crescut cu 7,6%, în 2018

Ministerul Energiei a cerut prorogarea cu un an a aplicării contribuției de 2% din cifra de afaceri pentru companiile energetice

Cinci procurori, printre care Adina Florea și Mihaiela Iorga, numiți în Secția de anchetă pentru mandate de trei ani

OFICIAL: Antonio Conceicao nu mai este antrenorul celor de la CFR Cluj

INTERVIU | Cristina Jacob, despre recordul stabilit de filmul său "Oh, Ramona!": Hate it or love it!

Indicii ROBOR au revenit marți pe creștere puternică

Incendiu la un punct de colectare-reciclare autoturisme din Voluntari; se intervine cu 18 autospeciale

EXCLUSIV | Omul adus de Prunea la Poli Iași a umplut un stadion întreg încă de la primul meci: "Am scos salariul lui pe un an"

Președintele Iohannis participă la Summitul UE - Liga Statelor Arabe, din Egipt

#Romania2019.eu/ Dăncilă: Au fost obținute cu PE încă două acorduri provizorii pe dosarele pe care le gestionăm

Aurelian Bădulescu spune că ar putea fi exclus din PSD la CEx-ul de azi

LIVE BLOG | Simona Halep - Eugenie Bouchard e un super duel, ACUM, la Dubai: românca înăbușă replica dârză a lui "Genie" cu o super-execuție în start de set doi | VIDEO: "pur și simplu ireal tenisul"

LIVE BLOG | Simona Halep câștigă un meci de cea mai bună calitate, la Dubai, în fața lui "Genie Bouchard" și merge în optimi

Direcția de Sănătate Publică Suceava, despre coaforul unde urmau să se facă operații estetice: A fost închiriat cu alt scop

Tenis: Simona Halep s-a calificat în optimile turneului WTA de la Dubai

Supreme Court To Hear Ruling Party Leader On March 18

Ordonanța privind procedura de desemnare a procurorului european din partea României, adoptată de Guvern

Simo-mania! FOTO | "Ești în Dubai, nu la Constanța!". Faza zilei, după victoria Simonei Halep de la Dubai

Cioloș, despre eticheta de securiști: O poveste din partea unor oameni care nu mai au ce să inventeze

Doi ofițeri de poliție au murit în urma unei explozii la Cairo

SUA: 16 state contestă în justiție urgența pentru zid decretată de Trump

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 19 februarie

CITATUL ZILEI

PSD decide astăzi noile propuneri pe care le va face la Dezvoltare și Transporturi

Cu siguranță ai văzut-o și tu! A MURIT omul care apare în una dintre cele mai celebre fotografii din istorie. Avea 95 de ani

Sondaj: O treime dintre francezi și italieni cred că Marea Britanie a părăsit deja Uniunea Europeană

Scurgeri de combustibil după ce un camion s-a RĂSTURNAT în Ialomița

​Coreea de Sud va permite importul de canabis medicinal ncepnd cu luna martie

​WTA Budapesta: Irina Begu s-a calificat n sferturile probei de dublu

Încă un "val" de critici de la Gigi Becali: "A făcut doar faulturi, faulturi, faulturi. N-a mișcat deloc". Ce spune finanțatorul FCSB despre gestul lui Matei

Cornel Dinu îi prevede un viitor sumbru lui Teja la FCSB: "E plastilină! Vine Gigi, dă drumul la oițe pe pășuni și îi dă drumul și lui"

VIDEO Cupa Angliei: Chelsea - Manchester United 0-2 / Trupa lui Solskjaer s-a calificat n sferturi (Programul complet al meciurilor)

Liviu Dragnea va fi reaudiat n dosarul angajărilor fictive, n care este condamnat la trei ani și jumătate de nchisoare / Instanța i-a pus n vedere să se prezinte la termenul din 18 martie

Tenis: Parmentier și Krunic, calificate fără emoții în optimi la Budapesta (WTA)

ȘTIRILE OREI 09.00

ProSport Live | Florin Prunea, invitatul lui Andru Nenciu | Dinamo a ratat play-off-ul | FCSB, doar o remiză! Cât mai rezistă Teja?

Condamnarea lui Dan Șova la 3 ani de nchisoare, anulată. Procesul va fi rejudecat. Sentința, efect al deciziei Curții Constituționale privind completurile de la instanța supremă

O carte pe zi: Trei romane de Agatha Christie

EXCLUSIV | Adrian Falub a povestit cum a blocat-o pe FCSB: "Așa i-am surprins". Faza penalty-ului din prelungiri și unde trimite titlul: "E prima favorită!"

CSM a avizat favorabil proiectul de OUG privind selectarea procurorului european

Honda confirmă că va nchide singura sa uzină din UE și anunță că va nceta producția Civic sedan n Turcia

Plenul CSM a avizat favorabil OUG privind procedura de selecție a procurorilor pentru Parchetul European

Fond de investiții de 30 de milioane de dolari pentru startupuri est-europene

Digisport Răsturnare de situație n cazul antrenorului Simonei Halep? Se pregătește o revenire spectaculoasă

Fotbal: CFR Cluj a reziliat contractul cu antrenorul Antonio Conceicao

Tenis: Raluca Olaru și Darija Jurak, calificate în sferturile probei de dublu la Dubai (WTA)

O nouă hartă a Universului dezvăluie aproximativ 300.000 de noi galaxii

În urmă cu un an, România visa frumos, cu două sportive în Top 10 în "Race". Cum arată în acest moment lista pentru Turneul Campioanelor 2019

Curtea de Apel ANULEAZĂ ordinul prin care Kovesi a revocat-o din DNA pe Mihaiela Moraru-Iorga

Situație RUȘINOASĂ: 4 din 10 români nu au fost niciodată la dentist

LIVE BLOG | Undă verde pentru duelul Simona Halep - Eugenie Bouchard: abandon în partida dinainte. Rivalitatea mult-trâmbițată în 2014, dar înăbușită în fașă, se reia în turul II, la Dubai

Mircea Lucescu a povestit un episod neștiut: "A luat poziția de boxer, a întins un pumn spre mine". "Brazilianul needucat" care nu l-a respectat pe "Il Luce" și cum s-a terminat totul: "Un singur lucru o să-ți fac!"

Klaus Iohannis a cerut Parlamentului ratificarea Protocolului de aderare a Macedoniei de Nord la NATO

LIVE BLOG | Simona Halep - Eugenie Bouchard se joacă ACUM, la Dubai: tiebreak pe Central, după ce românca a ratat desprinderea în primul set. VIDEO: loviturile Simonei care au smuls aplauze

LIVE BLOG | Simona Halep - Eugenie Bouchard se joacă ACUM, la Dubai: românca este mai echilibrată, răzbind în tiebreak după o replică dârză a lui "Genie" | VIDEO: loviturile Simonei au smuls aplauze

O nouă coliziune pe mare: Cel puțin 15 răniți după ce două nave s-au ciocnit în Marea Baltică

Caraș-Severin: A fost înregistrat cel de-al treilea caz de deces cauzat de gripă în județ

VIDEO Franța: 80 de morminte evreiești, profanate n Alsacia

WTA Dubai: Caroline Garcia, eliminată n turul doi de Jennifer Brady (117 WTA)

Tăriceanu, către reprezentanții băncilor veniți la dezbaterea măsurilor OUG 114 din Parlament: Să nu aveți impresia că ați venit pe teritoriu minat sau ostil

Cum arată echipa etapei în Liga 1 și cine e antrenorul rundei! Fotbaliștii de la FCSB lipsesc din primul 11

Georgina Rodriguez și cuvântul "lux" sunt sinonime | FOTO | Pijamalele în care doarme iubita lui Cristiano Ronaldo costă aproximativ 3.000 de euro

Sorina Pintea: Dacă nu vor fi gata toate studiile de fezabilitate pentru spitale, depunem cerere de finanțare pentru Iași

O adolescentă a avut parte de supriza vieții sale, după ce s-a trezit dintr-o comă de patru zile. Nimeni nu știa că avea un organ în plus care a ascuns o REALITATE zguduitoare | FOTO

Exporturile de petrol ale Iranului au crescut, n ciuda sancțiunilor americane

DigiSport: Gestul care i-a fost fatal lui Van Cleemput. Motivul real pentru care Simona Halep a renunțat la colaborare

Exclusiv ​Ce au discutat n spatele ușilor nchise președintele Senatului cu bancherii. Tăriceanu: n 2007, băncile ne-au lăsat cu ochii n soare! Șeful bancherilor: Eu n-am auzit ca un sector care e taxat suplimentar ,să crească

Halep și-a aflat adversara din optimi. UPDATE | S-a stabilit programul optimilor: când are loc meciul Halep - Tsurenko

Nancy Pelosi transmite Uniunii Europene și NATO că Trump nu este liderul Statelor Unite

Adele este "prea grasă", Kim Kardashian este "de vină pentru că a fost jefuită" și "nu-mi place fața pe care o are Pippa Middleton". Cele mai șocante comentarii făcute de Karl Lagerfeld

Cele mai bune filme de dragoste pe care le-ai ratat - Video

Ultimul mesaj postat de Andrada, eleva de 18 ani care  a murit într-un teribil accident de mașină

Hoțul strigă "Prindeți Hoții": Matrapazlâcurile cu CASE ale lui Iohannis au fost scoase la iveală prin DECIZIA DEFINITIVĂ A INSTANȚEI. Deci cine nu respectă Legile și Justiția dar latră toată ziua că el apără "Legea și Justiția"? Ghici ciupercă Cine-i?

Filmări XXX cu "războinica" de la Exatlon. S-a băgat la un show pentru adulţi cu o prietenă FOTO ŞI VIDEO

Toader pregătește OUG pentru modificarea Legilor justiției.Prevederile vizează și Secția de anchetă

SPECIAL | Doar așa se prinde-n horă. Irina Begu și săptămâna despre care spune "mi-aș fi dorit să nu se termine niciodată": "Da, m-am exteriorizat mai mult față de un meci normal"

Ucraina face apel la mai mult ajutor financiar din partea Uniunii Europene

Rusia va livra sistemele de rachete S-400 n Turcia pnă la sfrșitul lui 2019

CSM discută avizarea proiectului de OUG privind desemnarea procurorului european din partea României

Simona Halep - Eugenie Bouchard, în turul doi de la Dubai. ORA meciului

#euromania. Ce știu oamenii despre europarlamentari: Mint cum îmi mint eu copilul cu o bomboană

SUA: 16 state contestă n justiție starea de urgență decretată de Trump pentru construcția zidului de la frontiera cu Mexic

Fotbal: Campionatul Spaniei - Victorie în deplasare pentru Athletic Bilbao

Nu statul face banii

Sportul românesc a mai rămas fără un maestru emerit. A murit Dan Chițu, fost campion național la motocros și bob, patron la Poiana Câmpina și un apropiat al lui Mircea Sandu

Becali a găsit vinovatul pentru remiza de la Chiajna: "A pierdut toate mingile! Nu știu de ce Teja nu l-a schimbat pe el"

Scandalul Huawei. China acuză SUA că încearcă să îi blocheze dezvoltarea în domeniul tehnologiei

EXCLUSIV | "Relațiile de joc au de suferit". Adevărata problemă de la FCSB, expusă de Florin Prunea: "Nu sunt de acord cu strategia asta!"

Champions League: Liverpool vs Bayern Munchen, meciul de gală al serii; Olympique Lyon primește vizita Barcelonei

Box: Tyson Fury, contract de 100 milioane de dolari cu postul de televiziune ESPN

Simularea Evaluării Naționale: 11-13 martie; participă și elevii de clasa a VII-a

Uniunea Europeană a acceptat reducerea cu 30% a emisiilor de CO2 pentru noile camioane și autobuze pnă n 2030

Andronescu: Prima etapă de înscriere în învățământul primar, cuprinsă între 4-22 martie

Cea mai mare nebunie a lui Mike Tyson? Motivul pentru care a vrut să "rupă" în bătaie...o gorilă: "I-am dat îngrijitorului 10.000 de dolari să mă lase să intru în cușcă"

Două startup-uri romnești, selectate ntr-un program de accelerare a afacerilor din Berlin

PNL acuză tergiversarea votării cererii de începere a urmăririi penale în cazul lui Tăriceanu

nscrierile la scoală ncep pe 4 martie. Calendarul complet anunțat de Ministerul Educației

Fotbal: Alin Minteuan, numit antrenor interimar la CFR Cluj

Francezul cu peste 100 de meciuri în Ligue 1 a ajuns în România după ce s-a făcut un compromis! Acum impresionează și e dat exemplu: "Niciodată nu l-am văzut mofturos"

Handbal masculin: CSM București va întâlni formația bosniacă Borac în sferturile Cupei Challenge

Ecaterina Andronescu, chemată la audieri în Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputaților

Mike Tyson și cariera excentrică - A oferit 10.000 de dolari unui ngrijitor pentru a-l lăsa să se bată cu o gorilă

CSM a validat rezultatele concursului pentru numirea procurorilor la Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție

Challenge Cup, handbal (m): RK Borac, adversara celor de la CSM București n sferturi

Un funcționar european, condamnat la 4 ani de nchisoare pentru viol n sediul Comisiei Europene

OUG privind procedura de desemnare a procurorului european, în ședința de Guvern

IMAGINILE ZILEI: Scena unui festival din Argentina s-a prăbușit cu 250 de spectatori

Bărbat de 77 de ani, surprins circulând pe contrasens pe Autostrada Sibiu - DevaCititi aici: Cele mai Cautate Articole de pe Fluierul


Cititi aici: Cele Mai Importante Stiri ale Zilei


Cititi aici: Ultimele Stiri


Cititi aici: Stirile Din Sport


Cititi aici: Stirile Tabloide


Cititi aici: Articolele despre Jaful si Dezastrul ce se-ntampla in Tara


Cititi aici: Articolele despre Istorie


Cititi aici: Horoscopul