19:04

Vasile Ghețău - ANALIZĂ: Ne mor copiii cu zile sau sunt ajutați să moară cu zile. Sănătatea românilor e la pământ iar speranța lor de viață printre cele mai mici din Uniunea Europeană. Cea mai mare mortalitate infantilă din UE-28

Nota Redacției: Dacă vreți să vedeți cât de bine sau cât de rău o duce o țară uitați-vă în primul și-n primul rând dacă populația ei crește sau scade. Dacă ritmul actual se menține românii vor ajunge minoritari la ei în țară.

Ne mor copiii cu zile. Sau mai exact sunt "ajutați" să moară cu zile. Depopularea țării se petrece sub ochii noștri.

România are cea mai mare mortalitate infantilă din Uniunea Europeană. Nu numai că se nasc din ce în ce mai puțini copii în România dar și cei care se nasc sunt "ajutați" să moară cu zile.

"Ultimii" copii "ajutați" să moară cu zile din iresponsabilitatea statului au fost bebelușii morți recent de SHU

Vă amintiți cu câtă ură nu voia Cioloș să aplice legea dată pentru indemnizația mamelor invocând "că nu are bani la buget"? Sau cu câtă îndârjire îi ține pe profesori cu salarii de mizerie de 200 de euro pe lună?

Asta în timp ce Cioloș ar fi trebuit DEMULT să mărească redevențele pentru resursele naturale de care suntem JEFUIȚI. Impozitarea resurselor noastre în aceşti 26 de ani ar fi trebuit să fie cel puțin la nivelul din Marea Britanie unde impozitarea totală e de 63% pentru cele dificil de exploatat și de 82% pentru cele facil de exploatat.

Suntem jefuiți de 26 de ani de propriile noastre bunuri și am fost aduși la sapă de lemn.

Iar JAFUL UCIDE.

UCIDE MAI ALES COPII.

La noi impozitarea resurselor e de 3.5% redevențe plus 16% pe impozitul pe profit, profit care e și el la rândul lui sifonat "la greu".

Definiția sănătății a fost și a rămas cea înscrisă în Preambulul Constituției Organizației Mondiale a Sănătății, adoptată de Conferința Internațională asupra Sănătății din iunie 1946, la New York, semnată o lună mai târziu de reprezentanți ai 61 de state și intrată în vigoare în aprilie 1948. Iată traducerea în limba română a definiției: Sănătatea este situația de bunăstare fizică, mentală și socială completă și nu constă numai în absența bolii ori a infirmității. Nu puține critici, propuneri și sugestii de schimbare a definiției au fost avansate în deceniile care au urmat.

S-au menționat rigiditatea și caracterul neoperațional al definiției, riscul suprapunerii cu noțiunea de fericire, neluarea în considerare a particularităților culturale și a legăturii cu vârsta, omiterea rolului major al răspunderii individuale dar și inseparabilitatea dintre sănătatea individuală și cea a comunității. Definiția a rămas aceeași.

De săptămâni bune de zile problemele sănătății publice se află în centrul atenției presei, oamenilor politici, opiniei publice.

Omul obișnuit apreciază starea de sănătate a populației prin ceea ce vede în jurul său, pe stradă, în policlinici și spitale, dacă ajunge acolo, în farmacii, prin frecvența alarmelor ambulanțelor și, în bună măsură, prin relatările mai mult sau mai puțin zgomotoase ale presei. Dacă este bolnav, este mai bine informat, poate compara și extrapola. Cititorul va găsi în acest articol o perspectivă asupra sănătății românilor evidențiată de câțiva indicatori demografici de mare relevanță. Va putea vedea măsura în care starea de sănătate s-a schimbat în ultimele două decenii și jumătate, unde se află România între celelalte țări ale Uniunii Europene și unde se poate afla “cheia” evoluțiilor viitoare. Indicatorii demografici pe care îi voi folosi sunt speranța de viață, rata mortalității generale, rata mortalității infantile și rate de mortalitate pe câteva cauze de deces.

Cum voi folosi, inerent, multe date statistice, formula de prezentare este cea grafică, mai ușor de examinat, facilitând compararea și oferind cititorului mai multă libertate în propriile-i judecăți. Pentru a evita confuzii, unele detalii tehnice vor fi indispensabile.

O speranță de viață printre cele mai mici în UE-28

Câți ani trăiește un om, este un indicator frecvent folosit pentru a evalua starea de sănătate a unei populații, sinteză a nivelului de trai, în accepțiunea lui largă, a celui cultural, a calității asistenței medicale și a mediului ambiant.

Vorbim de o valoare medie, diferențiată la femei și bărbați. Când acel număr de ani se referă la un nou născut, avem cea mai clară și exactă cuantificare a duratei medii a vieții. O astfel de durată se poate însă calcula doar într-o generație reală, pentru care avem toate statisticile asupra deceselor pe vârste, de la apariția generației și până la dispariția ei pe cale naturală (o întindere de peste 100 de ani).

Demografia a găsit însă soluția pentru a estima un echivalent al duratei medii a vieții din datele asupra intensității mortalități la toate vârstele într-un an calendaristic. Este speranța de viață la naștere. Cu intensitatea mortalității pe vârste din anul 2014, în România, un născut ar trăi, în medie, aproape 79 de ani dacă este de gen feminin și mai mult de 71 de ani dacă este băiat.

Valori ale speranței de viață se determină pentru toate vârstele dar cea de la naștere are semnificația cea mai completă și importantă. Un născut din anul 2014 va trăi, cu certitudine, mai mult decât arată cele două cifre, așteptatele progrese economice, sociale, culturale și medicale reducând mortalitatea din anul 2014.

Dacă acceptăm calitățile amintite ale duratei vieții, oglindă a gradului de civilizație materială și spirituală dar și a asistenței medicale, voi face observația că mortalitatea pe vârste din anul 2014 este rezultatul evoluției de durată a fenomenului, acumulările fiind permanente și interdependențele în timp modelate și guvernate de legități solide și rigide specifice unui fenomen în care biologicul se amestecă cu socialul. Iată – în figura 1 – cum a evoluat speranța de viață la naștere și la vârsta de 65 de ani după anul 1970. Începând de la mijlocul anilor 1970 ascensiunea speranței de viață la naștere a fost stopată prin realitățile economice, sociale și medicale ale vechiului regim, evoluție similară cu cea din alte țări comuniste.

Tranziția a avut în prima jumătate a anilor 1990 un cost dur și recrudescența mortalității a coborât speranța de viață la valori mai mici decât cele din anii 1970 și 1980, aflate printre cele mai scăzute din Europa. Progresul consistent și ferm al indicatorului s-a instalat după anul 1996, și la bărbați și la femei. Decalajul dintre cele două sexe se menține de mai multă vreme la șapte ani, mai mic în raport cu cel de la mijlocul anilor 1990 dar cu 2-3 ani mai mare decât cel din țările dezvoltate. Ceea ce aduce nou anul 2014 este o stagnare a creșterii speranței de viață la naștere, chiar un ușor regres (confirmat și de datele Eurostat).

Datele pe anul 2015 ne vor arăta dacă avem în față o discontinuitate pasageră ori stoparea creșterii. Ambele evoluții sunt posibile dar cea din urmă ar marca o surprinzătoare și profund negativă schimbare. Și speranța de viață la vârsta de 65 de ani a cunoscut o ascensiune consistentă după mijlocul anilor 1990 (figura 1), reducerea mortalității având loc nu numai la populația tânără și adultă, ci și la cea vârstnică.

Speranța de viață la naștere (și la celelalte vârste) a crescut după mijlocul anilor 1990 în toate populațiile europene, în unele dintre ele continuându-și evoluția ascendentă istorică iar în altele reluându-și progresul întrerupt de schimbările politice, economice și sociale din prima parte a anilor 1990. Țările europene se situează astăzi în partea superioară a tuturor clasamentelor după nivelul speranței de viață.

Orice clasament are valoarea și semnificațiile sale dar o analiză comparativă a mortalității din țara noastră are relevanță majoră dacă o plasăm în context european și în mod privilegiat în spațiul Uniunii Europene.

Din păcate, toate comparațiile pe care le putem face în acest cadru arată un enorm decalaj al României în ceea ce privește starea de sănătate a populației sintetizată prin nivelul speranței de viață și al mortalității pe cauze principale de deces.

Cu toate progresele realizate în ultimii 15 ani, speranța de viață la naștere are un nivel inacceptabil de scăzut iar poziția pe care țara noastră o deține în Uniunea Europeană (figura 2) ridică unele semne de întrebare asupra evoluției generale a societății românești. Și alți indicatori ai stării de sănătate și mortalității populației se asociază acestor semne.

Speranța de viață este cu 7 ani mai mică decât valoarea medie din UE-28 la bărbați, și cu 5 ani la femei.

Comparația cu valorile cele mai ridicate pare forțată – decalaj de 10 și, respectiv, de 7 ani dar o mare îngrijorare vine de la o anumită izolare a României în cursa pentru apropierea de nivelul mediu, prin conservarea poziției chiar în context de progres anual minor ale speranței de viață în țările dezvoltate, unde reducerea mortalității a ajuns de mai multă vreme la componentele cele mai greu reductibile (maladiile de uzură a organismului).

Privind alura curbelor din figura 1, se poate afirma că ascensiunea de după mijlocul anilor 1990 a fost o recuperare a stagnării și regresului din anii 1970 și 1980. Și-au epuizat acțiunea benefică factorii economici, sociali, culturali și medicali? O poziție similară are țara noastră și dacă ne referim la speranța de viață la vârsta de 6,5 de ani (figura 3).

Particularitățile de scară ale figurilor 2 și 3 ar putea lăsa o altă impresie, eronată, dar cele două valori din țara noastră – 14,7 ani la bărbați și 18,1 ani la femei, sunt cu aproape 20% mai mici decât valorile medii ale UE-28, și nu cu aproximativ 10%, raportul de la speranța de viață la naștere.

În aceeași figură 3, valorilor speranței de viață la vârsta de 65 de ani li s-au adăugat valorile speranței de viață sănătoasă la aceeași vârstă. Acest indicator este publicat de Eurostat în ultimii ani și în determinarea sa se combină informații asupra mortalității pe vârste și asupra stării de sănătate a populației, prin intermediul a trei întrebări adresate persoanelor în cadrul anchetelor asupra veniturilor și condițiilor de viață (anchete efectuate după standarde identice în toate țările Uniunii).

Cele trei întrebări se referă la

(a) gradul de limitare în activități,

(b) existența bolilor cronice și

(c) aprecieri generale asupra stării de sănătate (foarte bună, bună, satisfăcătoare, rea, foarte rea). Eșantionul din România a fost, la ancheta din anul 2013, de aproape 15 mii de persoane în vârstă de 16 ani și peste.

În figura 3, numărul mediu de ani ai speranței de viață sănătoasă la vârsta de 65 de ani este suprapus numărului de ani ai întregii speranțe de viață la vârsta de 65 de ani, fiind componentă a acesteia. O privire comparativă asupra celor două valori ale speranței de viață în țările Uniunii Europene poate ridica semne de întrebare și explicația se găsește în diferențe de ordin cultural între populații și înțelegerea întrebărilor, sensul exact al cuvintelor și întrebării prin traducere dintr-o limbă în alta ori dimensiunea eșantionului.

Și cu aceste rezerve și precauții, nivelul speranței de viață sănătoasă la vârsta de 65 de ani nu conferă țării noastre o poziție confortabilă.

O mortalitate generală ridicată, foarte ridicată prin bolile cardio-vasculare

Dacă speranța de viață este atât de scăzută, demersul firesc este cel al identificării cauzelor de deces responsabile. Ajungem astfel la cea mai gravă și preocupantă fațetă a mortalității românești.

Clasificarea deceselor după cauză în țările Uniunii Europene este efectuată potrivit Reviziei a X-a, 1994, a Clasificării Internaționale a Maladiilor a Organizației Mondiale a Sănătății. Există deci o bună comparabilitate internațională a datelor. Ceea ce surprinde în structura mortalității pe cauze de deces este imensa proporție a deceselor prin bolile aparatului circulator – 60% și remarcabila stabilitate a acestei proporții pe toată întinderea perioadei 1990-2014.

O comparare a mortalității pe cauze de deces din țara noastră cu cea din țările Uniunii Europene (sau din alte țări) implică folosirea ratelor de mortalitate și o precizare se impune. Rata mortalității generale indică doar numărul de decese la 1000 de locuitori într-un an calendaristic și nu constituie o măsură a intensității mortalității, ci a frecvenței deceselor.

În schimb, ratele de mortalitate pe vârste sunt expresia autentică a intensității mortalității și stării de sănătate a populației. Din aceste rate se determina speranța de viață la naștere. Factorul care determină caracterul de măsură grosieră pe care o are rata mortalității generale este influențarea nivelului său de structura pe vârste a populației, element străin fenomenului mortalității.

Riscul de deces crește odată cu vârsta, chiar exponențial după vârsta de 30 de ani și ratele cele mai mari se află la vârstele avansate. Și iată ce relație există între ratele de mortalitate pe vârste, structura populației pe vârste și rata mortalității generale: în două populații având aceleași rate de mortalitate pe vârste, rata mortalității generale va fi mai mare în populația care are o proporție mai mare a populației vârstnice, unde se situează majoritatea deceselor. Cu alte cuvinte, o accentuare a îmbătrânirii demografice duce în mod automat la majorarea ratei mortalității generale, dacă mortalitatea pe vârste este aceeași.

Revenind la compararea mortalității din țara noastră cu cea din celelalte țări europene, dacă dorim o imagine corectă a diferențelor avem nevoie de rate ale mortalității generale calculate prin păstrarea ratelor de mortalitate pe vârste din fiecare populație și folosirea unei structuri pe vârste unice pentru toate populațiile comparate.

Sunt ratele standardizate de mortalitate folosite de Eurostat la determinarea ratei mortalității generale și a ratelor de mortalitate pe cauze de deces, rate care elimină efectul perturbator al structurilor pe vârste.

Populația Europeană Standard 2012, este o populație reprezentativă pentru țările Uniunii Europene și trebuie adăugat că în această populație ponderea populației vârstnice este superioară celei din populația României.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, rata mortalității generale a fost în anul 2013 de 12,4 decese la 1000 de locuitori (în creștere moderată în ultimii ani) (INS,2016. Anuarul statistic al României 2015).

Rata standardizată de mortalitate era, în același an, semnificativ mai mare – 15,2 la mie (Eurostat, 2016. Causes of death – Standardised death rate by residence (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database) (25.05.2016-2Ș45PM).

Datele din figura 4 se referă la ratele standardizate de mortalitate în țările Uniunii Europene și ne oferă o viziune comparativă asupra mortalității prin eliminarea efectelor perturbatoare ale structurii pe vârste. Se poate observa poziția deloc confortabilă a țării noastre și dacă vom compara acest grafic cu cel al speranței de viață la naștere (figura 2) găsim o similitudine extrem de semnificativă asupra poziției României folosind doi indicatori demografici (chiar dacă rata mortalității nu este diferențiată pe sexe).

Ar putea părea surprinzător faptul că rata standardizată este consistent mai mică în țări în care îmbătrânirea populației este mai accentuată decât în România dar explicația se află în diferențe flagrante ale mortalității pe vârste.

Cea mai dură dintre realitățile mortalității din România este cea prezentată în figurile 5 și 6, prin raportare la celelalte țări din Uniunea Europeană: imensa mortalitate prin bolile aparatului circulator și ponderea acestei mortalități în ansamblul mortalității. Pare greu de crezut că mortalitatea prin cardio-vascular poate fi în zilele noastre de PATRU ori mai mare în România decât în alte țări europene.

Datele o demonstrează însă și nu de ieri de azi. Spuneam în prima parte a articolului că ponderea de 60% a mortalității prin bolile aparatului circulator nu s-a schimbat în ultimii 25 de ani, o întindere de timp în care schimbarea ar fi putut avea loc dacă programele de sănătate erau concepute, orientate, aplicate și monitorizate cu voință autentică de schimbare, responsabilitate, continuitate, resurse și competență.

Situația apare și mai gravă dacă plasăm evoluțiile din țara noastră în contextul unor experiențe naționale spectaculoase începute în anii 1970-1980 și dezvoltate consecvent în deceniile care au urmat: revoluția cardio-vascularului. Și în țări dezvoltate mortalitatea prin cardio-vascular era inacceptabil de mare și în ascensiune în a doua jumătate a secolului trecut.

S-au conceput însă programe complexe de reducere a acestei mortalități, programe având trei componente: schimbarea stilului de viață, medicație mai eficientă și chirurgia cardio-vasculară. Prima componentă a vizat o dietă mai sănătoasă, reducerea consumului de alcool și tutun, mișcare fizică, educație pentru sănătate, controlul tensiunii arteriale și al colesterolului.

A doua componentă a vizat cercetarea medicală și industria farmaceutică, prin descoperirea și folosirea unor medicament noi, cu efecte benefice considerabile în tratarea hipertensiunii și unora dintre maladiile cardio-vasculare (medicamentele beta-blocante).

Noi echipamente și tehnologii au permis progrese spectaculoase în chirurgia cardio-vasculară. Toate acestea au dus la reculul mortalității prin cardio-vascular la valorile pe care le putem vedea în figura 5.

Dacă privim datele asupra acestei mortalități în țara noastră în ultimii 25 de ani, cu incredibilul ei nivel și surprinzătoarea constanță a imensei ponderi în ansamblul mortalității generale, și comparăm aceste date cu cele din Europa de sud, Europa de vest și Europa de nord, o întrebare se naște de la sine: chiar nu a ajuns revoluția cardio-vascularului în România până la mijlocul celui de al doilea deceniu al secolului XXI?

Cea mai ridicată proporție a deceselor evitabile în UE-28

Chiar în aceste zile Eurostat a publicat date asupra proporției deceselor evitabile în lumina cunoștințelor și tehnologiilor medicale actuale (Eurostat, 2016. Newsrelease nr. 101/2016-24 mai). Am reluat datele publicate de Eurostat în figura 7. Această proporție este calculată în ansamblul deceselor la persoanele în vârstă sub 75 de ani.

Poziția cu totul particulară pe care se află țara noastră nu poate surprinde după ce am văzut datele din figurile anterioare. Ea este determinată tocmai de anormal de ridicata mortalitate prin maladiile aparatului circulator și alăturarea figurilor 6 și 7 are o relevanță de excepție.

Cea mai mare mortalitate infantilă din UE-28

Destule alte fațete ale mortalității ar putea fi adăugate dar mă voi opri doar la mortalitatea infantilă. Mortalitatea din primul an de viață a avut din totdeauna în demografie un tratament special, conferit de intensitatea fenomenului și de semnificațiile reducerii ei.

Reducerea și nivelul mortalității infantile au constituit și constituie expresia măsurii în care societatea este capabilă să apere viața în momentele ei cele mai dificile și complicate – primele zile, săptămâni și luni de viață.

Decesele infantile pot avea cauze endogene, cu acțiune în primele zile îndeosebi (tare ereditare, malformații ori traumatisme cauzate de naștere) și cauze exogene, prezente pe întinderea întregului an de viață (boli infecțioase și parazitare, ale aparatului respirator și digestiv, hemoragii, alte cauze).

În țările cu o mortalitate infantilă mică și foarte mică, decesele exogene au fost practic eliminate, alături de reducerea spectaculoasă a deceselor endogene.

Nivelul mortalității în primul an de viață în țările Uniunii Europene, în anul 2014, este cel din figura 8. Și la acest indicator poziția țării noastre este inacceptabilă, cu cea mai ridicată mortalitate infantilă (8,4 decese la 1000 de locuitori), de peste două ori mai mare în raport cu nivelul mediu din Uniunea Europeană unde predomină rate mai mici de 4 la mie.

Atât timp cât din 1600 de decese infantile vom avea 640 prin afecțiuni a căror origine se situează în perioada perinatală (în prima săptămână de viață), aproape 400 prin boli ale aparatului respirator, 350 prin malformații congenitale, 180 prin hemoragii și chiar 38 prin boli infecțioase și parazitare (date INS pentru anul 2014), șansele de reducere consistentă a mortalității infantile rămân modeste.

În loc de concluzii

Nivelul și caracteristicile mortalității din țara noastră sunt expresia fidelă a stării economice, sociale și culturale a societății românești dar și a evoluțiilor care au dus la această stare. Asistența medicală și toate problemele sistemului public de sănătate sunt componentă a acestei stări, inclusiv resursele financiare orientate spre sănătate iar figurile 9a și 9b oferă detalii comparative semnificative.

Autor: Vasile Ghețău - Preluare articol de pe Contributors.ro


(Fluierul)Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Cititi si cele mai cautate articole de pe Fluierul:

PNL-ul lui Cîțu-Iohannis și PSD Ciulacu-Dâncu-Grindeanu au transformat România în țara ABUZURILOR ANTICONSTITUȚIONALE A patra zi consecutiv când gașca de Securistoizi de la PNL PSD și UDMR împiedică ABUZIV și NEconstituțional Demararea Moțiunii de CENZURĂ

Dezvăluire bombă a lui Liviu Dragnea: În România SRI-ul pune prim-miniștrii. Liviu Dragnea a declarat că șeful SRI, Hellvig împreună cu Coldea și Dâncu, i-au cerut să-l pună pe Dîncu premier chiar în ziua când PSD câștigase alegerile

Sibiu. Protest de amploare împotriva torționarului lui Horea, Cloșca și Crișan și a susținătorilor lui de tip Iohannis. Protest de amploare la Sibiu. Se cere retragerea statuii baronului Brukenthal din Piața Mare dezvelită cu mare fast chiar de Iohannis

Covid-19. Medicii și Infirmierele VACCINATE răspândesc infecția în Spitale. Reîncepe Reinfectarea spitalelor din România sub "priceperea" "bravilor" noștri medici incapabili DE DOI ANI DE ZILE să pună în aplicare masuri elementare de test și prevenție.

Când Sculele Sistemului Progresist sar una la beregata celeilalte. Unui Cioloșist, iar altul Câțist. DAN TĂPĂLAGĂ îl demască pe Cosmin Prepliceani. "Portretul ziaristului preferat de mogul. Studiu de caz: Cosmin Prelipceanu"

Sex oral într-o parcare din Bucureşti. Ea e dezbrăcată, el cu pantalonii în vine IMAGINI XXX

Se umflă sau nu testiculele după vaccin? Nicki Minaj spune că Da și că vărul ei a rămas impotent și cu ele umflate și că viitoarea mireasă l-a părăsit. Fauci și CNN zic că nu. Dar statistica VAERS ii contrazice. 46 de cazuri raportate de Testicule Umflate

SUA. BIDEN ADUCE SUTE DE MII DE MIGRANȚI ILEGALI ÎN SUA. Imagini halucinante cu 9.300 de migranți aflați sub un singur pod din Texas. AMESTECUL ETNIC FORȚAT CONTINUĂ.

UE A DOUA URSS COMENTARIU Marius Oprea / Pentru (progresista și neomarxista) UE, oamenii săraci sînt mai puţin importanţi decît şoarecii de laborator şi ”violenţa de gen”

Țara care limitează utilizarea aplicației asemănătoare TikTok-ului. Categoria persoanelor vizate

Un meci din Liga a 4-a, întrerupt de un cățel supărat pe portarul advers care trăgea de timp

Secțiile ATI COVID din România, aproape pline. La București mai sunt libere doar două paturi

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

IPOTEZA SOC: Petrolul NU provine din materie organică şi NU se epuizează - Zăcămintele de țiței se refac singure !

UPDATE-6 - ALO ANTENA 3 ? UNDE SUNT BANII DONATI? SOMAM INCA ODATA ANTENA 3: IMPARTITI IMEDIAT TOTI BANI DIN CONT, IN MOD EGAL, VICTIMELOR: morti si raniti.

Oamenii de știință studiază posibilitatea de a transforma plantele în "vaccinuri comestibile", pe bază de ARN mesager

În replică la cele 3 milioane de semnături strânse de Coaliția pentru Familie, progresiștii au strâns peste 10.000 de semnături. O singură întrebare avem pentru semnatari: De ce vreți să luați dreptul oricărui copil de a avea o MAMĂ și un TATĂ?

Vaccinații pot transmite virusul. OMS spune că persoanele vaccinate trebuie să poarte în continuare mască și să se distanțeze.

Anisia Gafton, ipostaze de infarct, cu chiloții la vedere. Dezmăț total | VIDEO

Imagini XXX. Cine este vedeta surprinsă aproape goală la plajă

TENERÍÍFEE....Vacanțele lungi şi dese cheia marilor succese. TENERIFE. HOTEL ABAMA 5 STELE. A PLECAT PE ASCUNS CA HOȚII. Dar o româncă l-a dat de gol! Toată România a aflat de la o româncă UNDE se află zilele acestea soții Carmen și Klaus Iohannis

De ce procedează Guvernul așa, în cazul Energiei? Pentru că acesta NU e Guvernul României. E guvernul străinilor

Oamenii de știință au creat cea mai albă vopsea din lume. Aceasta ar putea elimina nevoia de aer condiționat

Roxana Nemeş, protagonista unui film XXX: "Eu sunt acolo. Toată lumea face asta"

Forumul Civic al Românilor din Harghita Covasna Mureș: "Cerem autorităţilor Statului Român să solicite Departamentului de Stat al SUA să retragă de la post pe ambasadorul din România, pentru complicitate la acţiunile iredentiste antiromâneşti"

Liviu Dragnea anunță un nou partid: se numește Alianța pentru Patrie

Cea mai sexy dansatoare amatoare. O tânără a înebunit internetul cu un DANS EROTIC VIDEO

Cum sa va construiti un Home Theater PC - HTPC - performant - la cel mai atractiv pret

Roxana Nemeş, protagonista unui sex tape: "Eu sunt acolo"

Andreea Tonciu, imagini interzise minorilor din dormitor

Cătălin Botezatu a spus cum este Bianca Drăguşanu în pat. Cum se comportă blonda când face dragoste. "Ştie să fie şi curvă..."

A INCEPUT CEA MAI MARE CACEALMA DIN ISTORIA OMENIRII. SCOPUL? Inchiderea minelor si a termocentralelor pe carbune mult mai ieftine. COP21 Conferinta ONU pe "teme climatice" a inceput luni la Paris. Scumpirea Energiei prin falimentarea industriei carbunelui

Franța și parlamentarii UE fac presiuni pentru impunerea de sancțiuni Turciei. Ministrul francez de Externe: "Turcia știe ce trebuie să facă. Confruntarea sau colaborarea, depinde de ei"

STRĂINILOR NU LE PLAC PRODUSELE ROMÂNEȘTI. Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România şi Confederaţia Patronală CONCORDIA au cerut Parlamentului să respingă Legea nr. 321/2009 care obligă hipermarketurile să achiziţioneze 51% produse românești la raft

Vânzarea țării continuă. Vast Resources a preluat 100% mina Mănăilă. Anterior preluase 51% din mină.

Peste 61.000 de români CER "Opriți Jaful. Vreau să las moștenire copiilor mei această țară!". NATIONALIZAREA RESURSELOR, OPRIREA CONCESIONĂRILOR PE NIMIC ȘI INTERZICEREA VÂNZĂRII TERENURILOR LA STRĂINI - e cea mai semnată Petiție de pe PetițieOnline.net.

VIDEO Accident grav la Trofeul Câmpulung, unde o mașină s-a răsturnat de mai multe ori. În ce stare se află pilotul

Sezonul adolescentelor în tenis. La 18 ani, Clara Tauson a câștigat primul turneul din carieră

20 de țări din UE printre care şi România semnează azi la Bruxelles înființarea Armatei Federalistei UE Tăcere totală a autorităților din România pe acest subiect. Românii nu trebuie să ştie.

Cum își bate joc progresistul Câțu, de toți românii. Șmecheria Guvernului cu compensarea prețului la gaze. Pentru multinaționalele străine mumă, pentru români CIUMĂ.

Sunday Telegraph: Parteneriatul AUKUS, discutat la summitul G7 fără știrea lui Emmanuel Macron / Franța vrea reconfigurarea NATO

Povestea unei tinere din România care a construit o afacere de milioane și își vinde produsele în toată lumea

Simona Popescu - Cotidianul - România este condusă de Multinaționalele Străine prin două francize : "Președintele Prostănac" şi "Premierul Tehnocrat"

Vaccinare în România, 19 septembrie. Din ce în ce mai puțini români aleg să se vaccineze anti-COVID-19

Imagini XXX cu Antonia însarcinată în şase luni. Cântăreaţa a renunţat la inhibiţii şi s-a pozat în lenjerie intimă

Analiza Gramaticala - Clasele V - VIII

Măcel pe trotuarele din New York. Sute de păsări migratoare au murit lovindu-se de zgârie-nori

Partida Dinamo București - FC Botoșani a fost întreruptă. Care este cauza

Ce mai zic englezii: Gafa cu vaccinurile Covid-19 să însemne că președintele Comisiei Europene este Ursula von der Leavin ' - Ursula gata de Plecare?

Daniela Crudu, sex la Burlăciţa. Ce decizie au luat şefii show-ului după apariţia IMAGINILOR XXX

Cupa Davis. România - Portugalia 3-1. Marius Copil învinge în două seturi pe Joao Sousa și obține calificarea

Cum să faci reţeta perfectă de ouă jumari

REȚEAUA PROGRESISTO-SOROȘISTĂ A CÂȘTIGAT ALEGERILE PREZIDENȚIALE DIN ROMÂNIA: Conform EXIT POLL-urilor publicate pe internet progesistul Iohannis a câștigat.al doilea mandat

Nicoleta Luciu, partidă de amor într-un hotel super-luxos

REMEMBER 22 Decembrie 1989. DEZVALUIRI CUTREMURATOARE. Victorul Atanasie Stanculescu : Cum am complotat cu Iliescu, cu KGB-ul, cu ungurii si cu americanii ca sa-l dam jos si sa-l ucidem pe Ceausescu

Oana Stănciulescu, cerere să fie interzisă în TVR. Marian Munteanu, Dan Puric, Lucia Hossu Longin au sărit în apărarea Oanei Stănciulescu. Marian Munteanu ”Acum 25 de ani, generația mea s-a ridicat cerând dreptul la libertatea de exprimare"

PUCI Progresist pentru a-l forța pe Trump să se retragă bazat pe o CASETĂ AUDIO DE ACUM 11 ANI care înregistra vorbele urâte ale lui Trump care spunea despre unele femei "că se lasă uşor". Republicani şi Democrați cer acum retragerea lui Trump.

Ce credeți suntem sau nu colonie? Soția unui înalt ofițer din Armata SUA ajunge ministru în România în Guvernul Ciolos/Soros. Ministrul Mediului, Cristiana Pașca-Palmer, este soția unui oficial al Administrației SUA.

#postBrexit Premierul britanic afirmă că ar fi fost ''mare păcat'' dacă Regatul Unit ar fi rămas în programul de vaccinare al UE

BUCUREȘTI. INCREDIBIL. GUVERNUL SOROS ÎI BATE PE UNIONIȘTI. POLIȚIA I-A BĂTUT PE MANIFESTANȚI LA MARȘUL PRO-UNIRE. Analistul Bogdan Chirieac: "Pot să cred că ne aflăm la Moscova"

IN LOC SA LE REZOLVE PROBLEMELE, GUVERNUL SOROS LE-A DAT AMENZI GRELE CIOBANILOR. Amenzi între 500 și 20.000 de lei date oierilor pentru "instigare și recurgere la acțiuni violente"

Florin Piersic şi Angela Similea, relaţie interzisă în tinereţe: "Cu Angela am fost într-un amor nebun"

"Încălzirea Globală" predicată în mod MINCINOS de Progresiștii A LOVIT ROMÂNIA. TEMPERATURI LIVE - Viscol. Îngheț, Ger. Șefa ANM: "Joi 1 martie ne așteptăm să avem în unele zone cele mai mici temperaturi DIN ISTORIA MĂSURĂTORILOR DIN ROMÂNIA"

Premierul olandez avertizează: Uniunea Europeană riscă să se prăbuşească precum Imperiul Roman

Scandalul "ANTENA 3 - ANAF" a fost facut INTENȚIONAT ca sa se acopere MOARTEA BEBELUȘILOR. MOR BEBELUȘI NEVINOVAȚI DIN CAUZA LOR, și voi nu vă dați seama că vor să ACOPERE ACEST LUCRU? Până când ne vom mai lăsa manipulați?

În timp ce România este defrișată în interesul austriecilor, Republica Moldova interzice Exportul Lemnului Brut. Guvernul Moldovei: "Este interzis temporar exportul de lemn brut, materiale din acesta și a traverselor din lemn pentru căile ferate"

British Medical Journal. O legătură este plauzibilă și ar trebui investigată între schimbările menstruale și vaccinul anti-Covid-19. Peste 30000 de cazuri raportate

Roxana Dobre, iubita lui Florin Salam, INCONŞTIENŢĂ sau VICIU? Ce face deşi e GRAVIDĂ în 8 luni FOTO

LIVE. Prețurile la Energie Electrică în Europa

Pentru toate Gunoaiele Securistoide PSD-isto PNL-iste de tip Ciolacul, Dâncu, Grindeanu, Tudose Boc, Roman, Câțu, Rareș Bogdan care și-au bătut joc de Constituția României

Un excelent articol scris de neomarxistul Costi Rogozanu despre situația socială și politică din România

Abia instalat, Guvernul Ateu CIOLOS/SOROS, dă o LOVITURĂ CRUNTĂ bisericilor: Lăcaşurile de cult vor primi ZERO LEI de la Guvern. Remus Cernea și ONG-urile lui Soros exulta de bucurie

Dan Odobescu, cumnatul lui Adrian Nastase, urmarit penal in dosarul ASF, pentru complicitate la trafic de influenta si constituirea unui grup infractional organizat

Rusia face război și pace în secolul XXI? Mykhailo Samus, director New Geopolitics Research Network de la Kiev: ,,Administrația Biden a greșit când a permis Rusiei să construiască gazoductul Nord Stream 2

Victorie dramatică pentru Manchester United. Golul lui Lingard și parada lui De Gea au fost decisive

INCIDENT SEXY cu Raluca Dumitru. Ce i s-a întâmplat în timp ce dansa în direct la TV FOTO

CEREM CETATENILOR ROMANIEI SA SEMNEZE PENTRU NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu ! - Petitie initiata de Fluierul.ro

HOROSCOP 19 septembrie 2021. O duminică liniștită, plină de momente frumoase. Care sunt zodiile norocoase?

PROVERBE CU OI, LUPI, CIOBANI SI MIEI. "Din orișice lemn îți place, Fluier nu se poate face"

Gazprom spune că în Europa prețurile gazelor ar putea crește și mai mult

INCREDIBIL. Prof. univ. dr. Corvin Lupu: Dezvaluie planul prin care Ceausescu a fost tradat: "In 1989 depozitele alimentare ale României erau arhipline dar magazinele erau goale și românii nu aveau ce mânca"

De unde vine expresia "Vacs Albina". A intrat în folclor pornind de la un produs românesc care a cucerit lumea în secolul trecut

Boxerul britanic Amir Khan se plânge că a fost dat jos dintr-un avion american

Sorin Oprescu ARESTAT PREVENTIV PENTRU 30 DE ZILE. Pe banii luati de Oprescu era inscriptionat cuvantul MITA. SORIN OPRESCU ARE O AVERE COLOSALĂ. Conturi bancare, terenuri, OBIECTE DE ARTĂ şi BIJUTERII de zeci de mii de euro

Boxerul Manny Pacquiao va candida la funcția de președinte al Filipinelor

Sfatul unui medic: Cafeaua nu trebuie consumată prima dată dimineața. Care este motivul

VIDEO. Imagini rare cu un cerb în perioada boncănitului

Intervenție salvatoare în Marea Neagră. Garda de Coastă a readus la mal șapte turiști luați de vânt

Dinamo tremură pentru sănătatea fotbaliștilor săi, după ce antrenorul Dario Bonetti a anunțat că are Covid

Laura Vass, GOALĂ ÎN PAT? Uite FOTOGRAFIA CARE I-A ÎNNEBUNIT PE FANI | FOTO ÎN ARTICOL

REMEMBER: Jaful secolului din Romania - Vanzarea Petrom catre OMV Austria - Statul roman a pierdut deja peste 20 de miliarde de dolari prin privatizarea Petrom - si pierde in continuare 3 milioane de dolari pe zi - VIDEO

Dacian Cioloș, USR PLUS: Premierul Cîțu are un comportament iresponsabil

Partidul Rusia Unită, care îl susține pe Vladimir Putin, este pe primul loc în scrutinul parlamentar

Dacian Cioloș, co-președinte USR PLUS: "Noi nu cu președintele Iohannis am avut probleme, ci cu premierul. Premierul Cîțu are un comportament iresponsabil: se simte singur stăpân pe moșie, face ce vrea el"

Active News arunca BOMBA: "MARELE SECRET al premierului: Dacian Cioloș și soția sa sunt adepți MISA și ai lui Guru Bivolaru? DEZVĂLUIRI despre legăturile dintre noul prim-ministru și secta MISA"

Alegeri Rusia: MAE nu recunoaște scrutinul din Crimeea și regretă organizarea celui din Transnistria

Viitorul Empire State Building este în pericol din pricina pandemiei

DUPA SCANDALUL DE LA SUMMIT-UL UE CAND UNII SEFI DE STAT AU PARASIT SALA, MERKEL NU SE LASA, Comisia Europeană va prezenta o propunere pentru instituirea cotelor permanente de refugiați

COMENTARIU Lelia Munteanu: Empatia inversă a Marelui Procrastinator

Securistoizi din toate partidele uniți-vă! Cornel Nistorescu: Mobilizări nebune pentru salvarea lui Cîlțu. Cine îl dirijează din Pădure pe Securistoidul Ciulacu?

Datoria externă a României se apropie de 100 de miliarde de euro. Reamintim că Ceauşescu a lăsat România cu datorie ZERO şi cu 3 miliarde în conturi şi că a fost împușcat şi pentru subminarea economiei naționale

Usturoiul de Copalău ajuns şi la BBC vrea să dea lovitura. Reuniune la Ministerul Agriculturii: Importatorilor care aduc usturoi din China, Ungaria şi Olanda li s-a recomandat să ia USTUROIUL DIN COPALĂU şi alți Usturoi Celebri din țară.

Ultimele postările ale lui Donald Trump în lupta sa cu Rețeaua Progresistă care controlează FBI-ul și Departamentul de Justiție din SUA - LIVE TEXT

Tupeu nemărginit al Ambasadorul SUA: "Parlamentul a adoptat Legea offshore încălcând toate principiile transparenţei şi negocierii" Cu cine să negocieze măi Klemă Progresistă? Cu voi care vreți să ne luați petrolul pe NIMIC? Păi vi l-a dat deja...

Natalia Mateuţ, mai SEXY ca niciodată FOTO

Vrancea: 91 de monede geto-dacice din argint, descoperite de un căutător de comori pe islazul comunei Vânători

Președintele SUA, Donald Trump, a ironizat MINCIUNA ȘI MANIPULAREA PROGRESISTĂ "a încălzirii globale", în contextul temperaturilor foarte scăzute din SUA. În Minessota s-au înregistrat temperaturi de -38 și -40 de grade Celsius

O fostă majoretă a făcut SEX cu un elev de 15 ani! Filmul XXX a ajuns pe INTERNET. VIDEO

Hartă. Cum și-au împărțit partidele primăriile din țară

"D-le Caramitru Vreau să Trăiesc". Lista în care Aimée Iacobescu n-a avut niciodată loc! Iată care sunt actorii care încasează lunar încă 4.350 de lei. Caramitru a avut acelaşi rol nefast exact ca la lovitura de stat dată de oamenii Moscovei în 1989

(P) Australian Open 2018: Prezentarea favoritelor la pariuri de pe tabloul feminin!

Vedetele care ar vrea să intre în politică alături de Alina Gorghiu. Sânziana Buruiană: "Sunt interesată de tot ce este..." VIDEO

DEMISIA. Iohannis: "Mi s-a propus să fiu membru" în organizația condusă de un Bilderberg și finanțată de Soros. "Sunt bucuros să spun că-mi doresc acest lucru"

Ultima imagine cu Denisa "Manelista" Răducu în viaţă

Cea mai sexy prezentatoare de la METEO s-a dezbrăcat pentru a-şi mulţumi cei 4 milioane de admiratori FOTO

Film porno cu polițiști reali. Șeful de post filmat în timp ce făcea sex cu o femeie, în uniforma statului, și-a dat demisia

Ioan Buduca - "Mioritism". Cea mai tare Baladă a Românilor, Miorița, cea care ne arată că "nu trebuie să ne temem niciodată de moarte și de greutățile vieții" a ajuns să le fie prezentată românilor ca fiind "defetistă şi simbol al lașității noastre"

Mara Bănică. "Am văzut filmuleţele erotice. Maria Constantin este o femeie de consum..."

După Iohannis propunerea de modificare a Constituției pentru a Defini Căsătoria ca Uniunea dintre un Bărbat şi o Femeie ține de Fanatismul Religios. Iohannis despre revizuirea Constituției: "Este greșit să mergem pe calea fanatismului religios" - VIDEO

Cum a câştigat Steaua devenită FCSB 1 milion de euro într-o singură zi. Gigi Becali, reacţie INCREDIBILĂ după Hapoel Beer Sheva - Steaua 1-2 "A intrat un milion de euro în economia României!"

Paginile eliminate de Facebook promovau mesaje precum "Liviu Dragnea președinte!", "Tudorel Toader, erou!" și "Kovesi încătușată". Ce spune analiza făcută de "vânătorii de troli" despre manipulările marca PSD

Somăm autoritățile să ne spună sursa infecției. După ce APA și PORTOCALELE au fost EXCLUSE ca posibile surse ale infecției, iată că autoritățile din Argeș anunță că NICI Laptele Praf și NICI Spitalul din Argeș NU sunt surse ale infecției.

Cum au fost îngropate marile uzine ale Epocii de Aur, la care erau abonate marile state ale lumii. "Eram brici până în 89"

#postBrexit: UE deplânge refuzul ''inamical'' al Londrei de a-i recunoaște ambasadorul

Cel mai nou cuplu monden din România. Dan Chisu şi Alina Chivulescu sunt împreună

Loredana Chivu s-a săturat de petreceri şi îşi doreşte să se aşeze la casa ei. "Cel mai mult îmi doresc un copil"

Cinism, Ipocrizie şi Minciuna. Cioloș: "Nu îmi doresc ca pământul să fie vândut străinilor, doresc să fie utilizat de comunitățile locale" Păi dacă "nu-ți doreşti", de ce nu faceți un REFERENDUM pentru modificarea Constituției? De ce mințiți oamenii?

Lia Olguța Vasilescu, despre Guvernul PNL Iohannis-Orban: Pentru români nu au bani, dar pentru corporații nu este niciun fel de problemă

Producătorii CONFIRMĂ: Tiruri întregi cu marfă EXPIRATĂ din alte țări sunt aduse în România. Producători "Un ministru al Agriculturii are astfel de date şi nu vedem deja şi arestări?"

Ce spune Raportul american Stratfor: România se unește cu Moldova, Rusia se va destrăma, Uniunea Europeană nu va mai fi ce-a fost, influența Berlinului în regiune se va diminua. Ce spune Raportul Fluierul :) ?

Florin Cîțu acuză: Vizita lui Dăncilă în SUA e privată. Asta înseamnă deturnare de fonduri și închisoare

UK. Scene incredibile. Au luat cu asalt magazinele după Lockdown! LUPTE au izbucnit în timp ce cumpărătorii se grăbeau la JD Sports și Foot Locker pentru a obține pantofi de sport Nike. S-au format cozi uriașe în afara Primark și a altor comercianți.

ISRAEL. Ministerul Sănătății avertizează împotriva utilizării testelor serologice la lansarea „pașaportului verde”, deoarece corpul luptă împotriva reinfectării chiar și după ce anticorpii se estompează

UK. Unei Femei de 30 de ani, care a făcut fotografii cu secții de spital complet goale în plină campanie de lockdown, i s-a interzis accesul în TOATE spitalele din UK, sub ordin de protecție

Europarlamentari români au semnat pentru Desființarea României. Atenție pe cine trimiteți europarlamentari. Renate Weber și Mircea Diaconu au semnat manifestul Spinelli care susține o Europă Federală și Desființarea Statelor Naționale

Pornhub a pregătit un clip special pentru cei care sunt singuri de Sărbători VIDEO

LEACURI DIN GRĂDINĂ: Coacăzul negru

RADU MORARU ARUNCA BOMBA: Au dreptul niste Banci din afara Romaniei sa incaseze Dobanzi pe Teritoriul Romaniei fara a se supune Legislatiei Romanesti? Bancile din Romania au CESIONAT creditele romanilor Bancilor Mama si Altor Entitati din afara Romaniei.

Starleta porno cu cei mai mari sâni din România, probleme grave cu legea FOTO

Unii "specialiști în semnele masonice" cred că noul prim-ministru al Marii Britanii, Teresa May şi cancelarul german Angela Merkel fac parte din Illuminati după semnul identic din mâini pe care îl fac. Același semn e făcut de Juncker și de Papa Paul II

Ungaria: Guvernul maghiar strange semnaturi de la populatie impotriva cotelor obligatorii de imigranti impuse de Germania. Sprijinul public pentru inițiativa guvernului împotriva cotelor obligatorii de migranți este fără precedent. La noi e pe dos.

Filme porno pentru minori la Vaslui: "Îi măsura cucul la toaletă"

CAMERA ASCUNSĂ: Turişti filmaţi pe ascuns în momente de intimitate

Detalii halucinante în cazul fetei de 15 ani care a căzut de pe acoperişul unui bloc. S-a confirmat prezenţa profesoarelor

Concurenta care i-a înfierbântat pe Bendeac și CRBL, închinge litoralul!

Soroşiştii recunosc ei înşişi că organizează Marele Miting. Ce dovezi mai vreți? Florin Bădiță unul dintre instigatorii şi organizatorii Marelui Miting: "Am avut o relație faină cu fundația Soros. Soros m-a făcut să fiu un cetățean implicat"

Alina Eremia, POZĂ DE INFARCT în costum de baie! Cum arată cântăreața | FOTO ÎN ARTICOL

Cum arată mama lui Ami. Cântăreața a avut de unde să moștenească frumusețea

NATIONALIZAREA RESURSELOR NATURALE, OPRIREA CONCESIONARILOR PE NIMIC SI OPRIREA VANZARII TERENURILOR LA STRAINI. CUM NE VOM ORGANIZA?

Adevărul despre vitejia românilor. Ce spuneau străinii de acum 500 de ani despre curajul strămoșilor noștri pe câmpul de luptă

MESAJUL OIERILOR PENTRU MITINGUL DE AZI Nu-i pasa nimanui decat noua ca in an de seceta, oile noastre vor muri infometate inchise printr-o lege aberanta in saivane atatea luni ca sa poata "vana sportiv" fara martori, braconierii, strainii si parlamentarii

Ana-Maria Barnoschi şi-a mărit sânii. Primele fotografii

TEHNOCRAȚII MINT ÎN LEGĂTURĂ CU GAURA DE 10 MILIARDE FĂCUTĂ ÎN DECEMBRIE. Ministrul Dragu explică cum s-au evaporat banii "în mod natural". Guvernul Soros-Cioloş are cea mai proastă realizare la venituri din ultimii 10 ani: 29% din PIB

SUMMIT UE. Polonezii au protestat şi şi-au salvat minele şi termocentralele pe cărbune Marioneta noastră a tăcut şi nici măcar nu şi-a informat propriul popor despre ce s-a discutat acolo.

ŞtiriPeSurse: Despre Mitingul PNL-Cioloş. S-au plătit 2 milioane de lei pe cap de deplasat. 1 milion la dus şi un milion la întors. ASTA E ROMÂNIA LUCRULUI BINE FĂCUT. De la pomana electorală la datul de pomană străinilor a unei țări întregi

Bunesa Oana Marica l-a băgat "în probe" pe un celebru fotbalist. Ultima combinaţie din viaţa de noapte a Capitalei

Ana Maria Barnoschi, şedinţă foto incendiară GALERIE FOTO

Ce vă spuneam? Soroşiştii din Guvern sunt de acord cu răpirea copiilor familiei Bodnariu: Ministrul Protecției Sociale: "Nu știu dacă despre duritate este vorba. Eu aș numi mai degrabă disciplină, să știți, nu neapărat duritate. O rigoare și o disciplină”

Băncile străine îi jupoaie pe români DUBLU față de cum o fac cu cetățenii din celelalte state europene

Andreea Mantea, dezvăluire năucitoare, în direct la tv: "Cel mai nebunesc loc unde am făcut amor..."

Larisa Drăgulescu, aproape GOALĂ într-o revistă pentru bărbaţi FOTO

GERMANIA VREA CA STATELE NAȚIONALE SĂ DISPARĂ DIN EUROPA. DOCUMENT BOMBĂ FRANCO-GERMAN DEZVĂLUIT DE TELEVIZIUNEA POLONEZĂ: Berlinul și Parisul vor crearea unui SUPERSTAT FEDERAL EUROPEAN în care statele membre NU mai au drepturi

BATAIE DE JOC A MAGAZINELOR LIDL LA ADRESA ROMANILOR. PRETURILE MULTNATIONALEI GERMANEI LIDL SUNT CU 50% MAI MARI IN ROMANIA DECAT IN POLONIA. Branza Camembert costă 9,99 de lei în România iar in Polonia e doar 6.95 de lei,

Reglare de conturi sau accident? Patronul Hexi Pharma, Dan Condrea a murit intr-un accident rutier. El a intrat cu Mașina într-un copac, cu o viteză foarte mare. Mașina e zob. Nu există urme de frâne. A devenit România Italia anilor '70?

VITICULTURĂ ROMÂNEASCĂ: Tamina și Xenia, soiuri noi valoroase de struguri pentru masă

Un satelit european a detectat o pată de petrol ce ar putea proveni de la avionul EgyptAir prăbușit (ESA)

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

Scandal în Biserica Ortodoxă Română. Mitropolitul Teofan a primit ultimatum de la preoți să se dezică de "ecumenism în general". Mii de preoți şi călugări sunt revoltați de documentele semnate în Creta.

Mihaela Rădulescu în ipostaze de filme pentru adulţi la piscină. Fanii au poreclit-o "bunicuţa porno" FOTO

MANIPULAREA PRIN SEX. IMAGINI EXPLICITE! Mădălina GHENEA, GOALĂ PUȘCĂ în SCENE de SEX SĂLBATIC in serialul "Familia Borgia - Adevar si Frica" | VIDEO 18+

Laura Vass, de urgenţă la spital

Aşa convingi o femeie matură să facă amor cu un bărbat tânăr

REȚEAUA SOROS DIN ROMÂNIA E EXTRAORDINAR DE NUMEROASĂ ŞI E INFILTRATĂ ÎN TOATE INSTITUȚIILE STATULUI. National.ro afirmă că potrivit unor surse din serviciile secrete Soros are 22.000 de „soroşişti“ pe funcții in România!

AUTODENUNȚ. Cătălin Avramescu ziarist la Ziare.com se autodenunță că a luat BANI DE LA SOROS. Cătălin Avramescu: "Sunt Sluga lui Soros Mă autodenunț. În nemernicia mea am luat bani de la Soros."

Ana Maria Mihaes, o cântăreaţă din România face videochat. IMAGINI XXX

Alice Peneaca, goala pe Facebook. Imaginea care le-a dat palpitatii fanilor; Tepele in numele Andreei Marin au traversat Oceanul; Fara inhibitii! Adriana Bahmuteanu cu lenjeria intima la vedere

Cum arăta Anca Ţurcaşiu în SÂNII GOI, în urmă cu 26 de ani FOTO

Minerii din exploatarea uraniului aduc acuzaţii grave Se încearcă falimentarea noastră pentru ca mai apoi să vedeţi preţuri după ce vor avea monopol! Atentat la siguranţa naţională. Sunt lezate resursele economice strategice!”

Imagini de ULTIMĂ ORĂ. Cum au fost surprinşi CRINA ABRUDAN şi IUBITUL EI

Ministerul Fondurilor Europene vrea sa isi finalizeze sistemul elecronic cu experti de analiza de business IT care au facut stiinte politice

ITALIA. Un cuplu de două femei lesbiene au câștigat în instanță dreptul de a-și adopta una alteia, copiii. Toți cei trei copii adoptați încrucișat fuseseră concepuți prin inseminrare artificială. Cele două femei aveau un PARTENERIAT CIVIL.

EXIT POLL - Alegeri Prezidențiale 2019 Turul I. SONDAJ CURS-AVANGARDE: Iohannis pe Primul Loc, Dăncila la 6 procente in fața lui Barna

După eşuarea Referendumului, eşec dirijat de toate partidele existente la lătratul neomarxistei UE, mai rămâne o singură soluție. Coaliția Pentru Familie trebuie să se transforme neapărat într-un Partid Politic.

Referendumul pentru Familie 2018 - Duminecă la ora 10.00, prezența la vot la referendumul pentru familie era de 7,24%. Dacă românii nu se mobilizează va fi o mare victorie a Rețelei Progresisto-Soroşiste

Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Începem rundele intermediare cu o dublă din Bundesliga şi Serie A

Delia, imagini necenzurate din vacanţă. S-a pozat în poziţii provocatoare FOTO

Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Aşteptăm goluri în trei partide de vineri seară

PE 6 sau 7 OCTOMBRIE MERGETI LA REFERENDUMUL PENTRU FAMILIE. E O DATORIE DE ONOARE FAȚĂ DE STRĂMOȘII NOȘTRI ȘI O DATORIE SFÂNTĂ FAȚĂ DE NEPOȚII ȘI STRĂNEPOȚII NOȘTRI NENĂSCUȚI

Ana Maria Prodan s-a fotografiat complet dezbrăcată în urma unui pariu pe bani. Incredibil cu cine a pus prinsoarea FOTO

Vă mai amintiţi de Mădălina Pamfile? "Eleva lui Mazăre" s-a despărţit recent, dar a anunţat că este însărcinată cu iubitul din Spania

ROLAND GARROS 2018. Simona Halep s-a calificat pentru a treia oară în finala de la Roland Garros. Simona Halep, prima reacţie după calificarea în finală: Am fost puternică pe picioare

După ce și-a bătut joc de referendumul Pentru FAMILIE, PSD-ul execută ordinele de la Bruxelles. Ministrul PSD delegat pentru Afaceri Europene, progresistul Negrescu: "Va fi depusă în Parlament, săptămâna viitoare, o lege privind parteneriatul civil"

Ana Lesko, goală puşcă! Imaginea ca în filmele pentru adulţi care i-a şocat pe fani FOTO

Carmen de la Sălciua, goală în pat! Cântăreaţa n-a mai rezistat şi a dat hainele jos FOTO

O celebră vedetă de la noi, filmată în timpul unei orgii sexuale VIDEO

Loredana Chivu, fotografii sexy cu cadourile primite de ziua ei FOTO

Xonia, mai mult goală în direct la TV. FOTO

Prostituate românce în Elveţia. Paula: "Nu ştiam să fac sex oral şi mi-am rănit clientul cu dinţii.." FOTO

Atenție cînd vizitați site-uri porno. Site-urile pornografice colectează mai multe date despre utilizatori decât Netflix sau Hulu. Prin acestea vi se oferă mereu conținutul care să vă facă DEPENDENȚI de aceste site-uri.

Dosarele de la instanța supremă, ntre care și cele alui lui Dragnea și Tăriceanu, rămn și anul viitor la aceleași completuri de 5 judecătoriCititi aici: Cele mai Cautate Articole de pe Fluierul


Cititi aici: Cele Mai Importante Stiri ale Zilei


Cititi aici: Ultimele Stiri


Cititi aici: Stirile Din Sport


Cititi aici: Stirile Tabloide


Cititi aici: Articolele despre Jaful si Dezastrul ce se-ntampla in Tara


Cititi aici: Articolele despre Istorie


Cititi aici: Horoscopul