10:06
Comentarii Adauga Comentariu

_ ISTORIA FĂRĂ PERDEA Marius Oprea / 1955, anul intrării României în ONU şi al numărului record de securişti pe cap de locuitor

ISTORIA FĂRĂ PERDEA Marius Oprea / 1955, anul intrării României în ONU şi al numărului record de securişti pe cap de locuitor

În 1955, Securitatea a trecut prin transformări ”de nevoie”: în cadrul politicii generale de ”destindere” a relaţiilor intrenaţionale, Moscova a impus statelor din sfera sa de influenţă o politică represivă mai relaxată. Ţările ocupate de Armata Roşie la finele celui de-al doilea război mondial şi în care se instaurase regimul sovieto-comunist aveau să ceară şi să fie primite în Organizaţia Naţiunilor Unite. Între ele, şi Republica Populară Română – în 14 decembrie 1955. Dar pentru aceasta, erau necesare condiţii minimale de respectare a drepturilor omului. Ceva cu care Securitatea Poporului nu se putea obişnui uşor, dar a fost nevoită să o facă. Arestările arbitrare, totura şi chiar simpla bătaie în anchete sau în lagăre şi închisori a fost oprite. Condamnaţii au început să primească hrană mai bună şi chiar drept la pachete şi ”vorbitor”. Cum să mai ”opereze” atunci securiştii, împotriva ”duşmanului de clasă”? Au fost nevoiţi ca, de la mărturiile smulse în birourile de anchetă, să treacă la ceva mai greu: ”strîngerea de informaţii”. Securitatea ca ”intelligence”, cum le place şi azi securiştilor să-şi numească slujba, a apărut de fapt în 1955. Pînă atunci, fusese un simplu abator, care măcelărise destinele unui sfert de milion de oameni.

În mod paradoxal, deşi se limitase reprimarea cu brutalitate a populaţiei României, a crescut, în pragul intrării României în ONU, în mod spectaculos numărul ofiţerilor încadraţi în Securitate. Dacă bugetul primei organigrame din 1948 prevedea un efectiv de 4.641 de posturi, dintre care la 11 februarie 1949 erau ocupate 3.549 (cele mai multe ”vacante” fiind cele de ofiţeri superiori - lipseau din schemă un general-maior, 23 de colonei, 20 de locotenenţi-colonei, 131 de maiori şi 330 de căpitani). Acestea solicitau o oarecare pregătire şi nivel de cultură ”politico-ideologică”, căci pentru a tortura ajugeau patru clase. În 1951, odată cu escaladarea ”luptei de clasă” purtată de comunişti împotriva poporului român, luptă în care Securitatea era definită drept ”tăiş al sabiei”, organigrama DGSP crescuse de aproape cinci ori (la 15.280 de posturi), păstrîndu-se aceleaşi criterii de încadrare: originea muncitorească şi ”ura de clasă”, cum numesc documentele instituţiei din acel timp lipsa de scrupule şi tăria pumnului. Comparativ deci, dintre cei aproximativ 10.000 de securişti încadraţi (restul schemei era încă neocupată), 4.173 fuseseră muncitori, 143 muncitori agricoli, 3.484 ţărani săraci, 508 ţărani mijlocaşi, 853 funcţionari, 131 mici meseriaşi, 107 comercianţi ş.a.m.d. Se păstrase un procent de numai 2 % ”intelectuali”, ca la crearea instituţiei.

Din acest motiv, problema „cadrelor” a dat întotdeauna bătaie de cap diriguitorilor Securităţii: aveau oameni ”devotaţi cauzei”, dar proşti. Necesitatea de a asigura aparatul cu o cantitate corespunzătoare de ”elemente muncitoreşti”, în condiţiile specifice ale activităţii, care reclama totuşi o minimă competenţă în investigaţii informative, într-o confidenţialitate obligatorie, cerea o oarecare inteligenţă, care cam lipsea. Problema a fost suplinită prin număr. Astfel încît, deşi represiunea se relaxase, RPR se pregătea să fie primită în ONU, aparatul Securităţii creşte în 1954-1955 la dimensiuni faraonice, ajungînd la un maximum de 25.468 ”cadre”, dintre care 14.841 ofiţeri, 4.455 subofiţeri şi 6.112 angajaţi civili.

Creşterea era dictată de o schimbare a strategiei, cerută de la Moscova. Securitatea se ”remodela”. De la un grup de bătăuşi, avînd la îndemînă aresturi şi celule de închisoare, cît şi o putere de mici Dumnezei asupra semenilor, securiştii trebuiau, de acum, să strîngă informaţii, despre ce fac, ce discută şi cu cine se întîlnesc mii de foşti deţinuţi politici eliberaţi din temniţe, ca semn al ”destinderii” politicii interne de represiune, care putea să facă din România Populară un candidat credibil în Organizaţia Naţiunilor Unite. A început o acţiune perversă, de recrutare de informatori printre foştii deţinuţi, pe bază de ”material compromiţător” şi sub ameninţarea întoarcerii la închisoare, de unde unii plecaseră fiind deja recrutaţi în timpul detenţiei. Parte din victime se transformau, ca în ”reeducarea de la Piteşti” (experiment din care Securitatea a tras învăţămintele necesare) dacă nu în torţionari, în turnători ai semenilor lor.

Astfel, poliţia politică comunistă s-a ocupat să pregătească lungi liste cu ”cei ce au zis că”, în aceşti ani ai destinderii, sub coordonarea lui Alexandru Nicolski (pe numele său real Boris Grunberg), care alături de consilierii sovietici a pus la punct strategia care, atunci cînd avea să ”se schimbe roata” şi Securitatea să se întoarcă la vechile ei îndeletniciri, ar fi permis ca ”duşmanul” să fie cunoscut şi gata de a fi arestat, pentru activitatea sa ”subversivă”. În 1958-1959, cînd avea să fie dezlănţuit un nou val de teroare fără precedent, depăşind maximele anilor ’50 la nivel de arestări, la scurtă vreme de la retragerea trupelor Armatei Roşii din România (cînd autorităţile de la Bucureşti au vrut să dovedească Moscovei că sînt ”stăpîne pe situaţie”), securiştii erau pregătiţi, cu tot cu ”listele” întocmite de Nicolski, tocmai în perioada în care părea că Securitatea Poporului se îmblînzise. Nu se îmblînzise deloc, pîndea şi număra ”duşmanii”, făcînd o grea tranziţie, de la bîtă la dosar.

Trecerea la noua ”practică” de extindere a ”urmăririi informative”, preferabilă dovezilor strînse în anchete la Securitate (care în perioada premergătoare accederii României la ONU erau mai greu de realizat) a obligat Securitatea la noi strategii, reflectate de documente interne.

Unul dintre acestea este un lung raport din 14 noiembrie 1955, privind ”urmărirea informativ-operativă a elementelor P.N.Ţ., P .N.L. şi P.S.D. (independent, condus de Titel Petrescu – n.n.)”, ai căror fruntaşi abia fuseseră eliberaţi din lagăre şi închisori. În preambul, se spunea că supravegherea lor ”constituie un obiectiv important al muncii organelor de Securitate. Acest fapt este determinat de întreaga activitate trădătoare pe care aceste partide au dus-o în perioada regimului burghezo-moşieresc, precum şi de acţiunile contrarevoluţionare puse la cale după instaurarea regimului nostru democrat popular. Din iniţiativa şi sub conducerea acestor partide şi, în special, a conducerii maniste, s-au creat bandele înarmate de asasini denumite Gărzile Iuliu Maniu, apoi organizaţiile subversive Mişcarea Naţională de Rezistenţă, Graiul Sîngelui, Haiducii lui Avram Iancu, Sarmisegetuza etc., ce constitulau elementele principale în provocarea războiului civil în ţara noastră. După demascarea P.N.Ţ. ca agentură a serviciului de spionaj al ţărilor imperialiste, fapt ce a determinat dizolvarea sa, ţărăniştii, împreună cu elementele liberale, social-democrate de dreapta, legionarii. chiaburii etc. şi-au continuat activitatea de subminare, de astă dată folosind forme din ce în ce mai conspirative. Prin vigilenţa organelor de Securitate, foarte multe din aceste acţiuni au fost demascate, iar elementele implicate au fost deferite justiţiei”.

Documentul Securităţii susţine că ”activitatea principală a acestor grupuri consta în ţinerea de şedinţe, difuzări de manifeste şi chiar punerea la cale a unor acte de teroare, în care scop şi-au procurat o însemnată cantitate de armament şi muniţii. Această activitate criminală a determinat organele de stat să treacă la măsuri în 1952, în cadrul cărora au fost reţinute şi condamnate majoritatea conducerilor ţărăniste, liberale şi social-democrate de dreapta, care au deţinut funcţii pînă la comitetele organizaţiilor de plasă”.

Fapt care arată anvergura şi caracterul aleatoriu al acelor valuri de arestări, ca şi al represiunii din ultimii ani ai lui Stalin. Dar Securitatea îi arestase şi gata, fără să ştie să profite de avantajul astfel creat: ”această acţiune, însă, în loc să fie folosită de organele de securitate ca un mijloc de întărire a muncii informative, a făcut pe unii tovarăşi care răspundeau de urmărirea elementelor P.N.Ţ., P.N.L. şi P.S.D.I. să-şi slăbească vigilenţa, susţinîndu-se că elementele rămase în libertate, fiind lipsite de conducători, nu vor mai trece la acţiuni. Tocmai asupra acestei atitudini negative conducerea M.A.I., la data de 13 martie 1953 (la opt zile de la moartea lui Stalin – n.n.), a atras atenţia organelor noastre prin Ordinul 2.864, că există material din care rezultă că membrii patidelor naţional-liberal, naţional-ţărănist, cuzist, social-democrat independent duc o muncă activă împotriva măsurilor luate de regimul democrat din R.P.R.”.

Aşa era: moartea lui Stalin crease senzaţia că se va schimba ceva, probabil chiar regimul, socoteau cei mai încrezători din cei rămaşi în libertate şi chiar aflaţi în detenţie. Un val de optimism greu temperat îi cuprinsese în acele zile pe români. De fapt, singurele măsuri vizibile arătau contrariul. Printr-o circulară, Direcţia Generală a Lagărelor şi Închisorilor sistase primirea pachetelor de către deţinuţi, orice ”vorbitoare” şi corespondenţă, izolîndu-i pe aceştia sub o strictă supraveghere – ceea ce se petrecea şi în afara zidurilor de închisoare sau a sîrmei ghimpate a lagărului, unde, după cum se citează din Ordinul 2.864/1953, ”există cazuri cînd naţional-ţărăniştii, liberalii şi social-democraţii independenţi intră în înţelegere cu legionarii şi chiaburii, crează(sic!) grupe şi organizaţii subversive, lansează în rîndul populaţiei diferite zvonuri alarmiste, subminează opera de transformare socialistă a agriculturii şi difuzează manifeste anti-democratice, chemînd la împotrivire şi teroare asupra lucrătorilor de partid şi a activiştilor regimului democrat popular. Faţă de o astfel de intensificare a activităţii în rîndul elementelor duşmănoase menţionate mai sus, în unele regionale şi secţii raionale ale M.A.I., munca informativ-operativă se găseşte la un nivel scăzut . Evidenţa acestor categorii de elemente duşmănoase este foarte slab organizată, iar supravegherea lor este dusă insuficient, din lipsa unei agenturi calificate şi a insuficienţei muncii dusă pe linia educării şi dezvoltării calitaţilor informative ale acestei agenturi. Din această cauză, activitatea duşmănoasă practică organizată a acestor elemente nu este descoperită şi duşmanii reuşesc, în o serie de cazuri, să-şi ducă nepedepsiţi activitatea criminală”.

Ceea ce îngrijorase serios Securitatea în această perioadă de relaxare era că observase cum ”diferenţele doctrinare” între diferitele partide ”burgheze” dispăruseră şi acum se mai conturau doar două tabere: ”ei”, reacţionarii, şi ”noi”, apărătorii ”democraţiei populare”, adică ai regimului de ocupaţie sovieto-comuniste a României. Securitatea constata că ”duşmanul lucrează”, pe ”linia elaborării unei linii comune de activitate; în mediul rural, ţărăniştii, în strînsă legătură cu liberalii, social-democraţii de dreapta, legionarii şi alte elemente duşmănoase, formează grupuri subversive, care au ca scop sabotarea măsurilor luate de partid şi guvern în problema agricolă (reluarea procesului de colectivizare – n.n.). În acest sens, lansează zvonuri, transmiţînd verbal sau în scris (prin manifeste) păturilor înapoiate ale ţărănimii să nu-şi predea cotele, să nu plătească impozitele, organizează acte de diversiune şi teroare împotriva ţăranilor muncitori, devotaţi regimului nostru şi împotriva activiştilor de partid şi de stat”.

Erau de fapt evenimente izolate, nemulţumiri latente care izbucneau, pe fondul relaxării valurilor de arestări care băgaseră spaima în români. Şi aşteptata intrare a ţării în Organizaţia Naţiunilor Unite era dătătoare de speranţe. Vechile partide politice ”reacţionare” nu avea însă de-a face cu asta. Nu mai exista nicio ”structură organizatorică” a lor, de ani buni. Dar invocarea lor era un bun pretext pentru a intensifica, în schimbul terorii, supravegherea românilor. Mulţi dintre ei, nefăcînd parte bineînţeles din partidul comunist, cvasiinexistent înainte de 23 august 1944, au avut diferite orientări sau simpatii politice. Acum, toate acestea erau în bloc ”subversive” şi trebuiau urmărite – urmărire care, după cum o să vedem, va alimenta cu alte zeci de mii de destine malaxorul temniţelor comuniste în momentele de reluare a terorii, în anii 1958 – 1959. Securitatea nu şi-a schimbat niciodată scopul represiv. Numai mijloacele.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Cum vă prostesc mizerabilii de la StiriPeSurse.ro: "Potrivit INS românii câștigă mai mulți bani: Creștere de 3,4% într-o singură lună", când inflația e de 20%

1000 de euro ora. 'Yacht Girls' oferă sex de vânzare la Cannes

Budăi vorbește din Budă: de ce nu pot crește salariile profesorilor acum, explică ritos PSD-istul. Pentru că v-ați bătut și vă bateți voi joc de profesori, nesimțiților de la PSD și PNL

Am devenit încrezătoare că am un piept plat după ce am încetat să mai stau cu alte femei

_ Celebra coamă a Tinei Turner a fost MAI MULT decât o coafură: starul târzii a văzut perucile ca „o extensie a ei însăși”

_ Dr. Rashid Buttar anti-vaccin, care a pretins anterior că a dezvoltat miocardită din cauza �vărsării� a murit

_ Gigi Becali a dat un mare tun financiar din cauza răboiului din Ucraina: a bătut palma cu americanii

_ Lira sterlină coboară la minimul a 37 de ani, la aniversarea Miercurii Negre

_ May 27 in history

_ Hungarian President, greeted with applause by Catholic Pentecost pilgrims in Sumuleu Ciuc

_ Ion Cristoiu: Şi Istoria noastră are multe momente ca în Game of Thrones

În interiorul pământului zombi din Philadelphia: dependenții de „Tranq” se înghesuie pe trotuare și împușcă în plină zi

_ AgriMin Daea launches pilot programme for drip irrigation for vegetables and potatoes

_ A fost inaugurată cea mai mare fermă agrovoltaică din Italia

_ Manchester City dorește să reducă prețul cerut pentru obiectivul Barcelonei, Joao Cancelo, la 34 de milioane de lire sterline

_ Luptă întunecată pentru șefia NATO: Sexism, putere și faimă/ `Doamna de fier` care urăște visceral Rusia

_ Curtea Supremă este de partea unei femei în vârstă de 94 de ani ale cărei capitaluri proprii au fost confiscate de județ

_ Rowing: Romania wins gold medals in women's four at European Rowing Championships in Bled, Slovenia

_ Fost șofer de camion cu înghețată din Florida care a ucis doi frați și i-a rănit patru, condamnat la viață

_ DR MICHAEL MOSLEY: Ai grijă de virușii din intestine și ai putea trăi până la 100 de ani!

_ Joe Biden, optimist în privința majorării plafonului de îndatorare al guvernului

_ Continuă nebunia: doi activişti pentru climă au vandalizat o statuie celebră a lui Edgar Degas din Washington - VIDEO

Săptămâna mea TV a lui KATHRYN FLETT: Trebuie să o vezi pe această mamă a tuturor misterelor

_ Rise Of Skynet? Câinele robot primește ChatGPT Brain

_ Fiul lui LeBron James, Bronny, în vârstă de 18 ani, hotărât să „se ridice deasupra” trollilor rasiști ​​și să „protejeze iubita”

_ Femeie, 53 de ani, în stare critică după presupusa lovitură și fugă la Point Cook, lângă Melbourne

_ Noi reglementări pentru cei care vor să cumpere sau să vândă mașini

_ REZUMAT MLB: Tampa Bay Rays are grijă de LA Dodgers, Națiunile câștigă thrillerul cu 12-10 împotriva Orioles

_ JONATHAN WEBB: Este Birmingham și Wolverhampton cea mai plictisitoare călătorie cu trenul din Marea Britanie?

_ Construcția Centrului de Mari Arși de la Timișoara va deveni realitate: clădirea va avea un bloc operator cu 25 de săli de operație

_ OAMENII LUI PLATELL: Aceasta a fost săptămâna în care fanii Just Stop Oil au pierdut complotul

_ National Institute for Research and Development in Informatics (ICI-Bucharest) exhibiting this weekend at Tech Expo

_ Lenovo România - Un pol de inovaţie şi dezvoltare în cadrul ecosistemului global Lenovo

_ Președintele brazilian Lula da Silva anunță orașul care va găzdui conferința COP30

_ Lewis Hamilton, mulțumit de modificările făcute la monopostul său

_ Motivul incredibil pentru care pasagerul avionului Asiana a deschis ușa aeronavei în timpul zborului (Video)

_ Managerul de turneu al lui Motorhead dezvăluie povești agitate de pe drum

_ Dezvăluire FBI: "în 1983 ar fi fost dejucată o tentativă de asasinare la adresa reginei Elizabeth a II-a"

_ Statuia unui bărbat cu barbă complet nud care alăptează un bebeluș plasată �n afara fostului muzeu al femeilor din Danemarca

_ Femail explorează modul în care William a uzurpat coroana fratelui său ca zguduitor al familiei regale

_ Faceți cumpărături pentru a investi în mobilier la prețuri accesibile

_ SUV-ul lui Steelers QB Kenny Pickett este FURAT în timp ce face un interviu înainte ca polițiștii să-l găsească pe suspect, 60 de ani

_ Jeff Bezos, James Packer și colegii lor miliardari prezintă iahturi la festivalul de film de la Cannes

_ ITV a spus că a investigat zvonurile despre aventura lui Phillip Schofield cu un angajat mai tânăr

_ Ex-White House presa sec. Sean Spicer spune că Ron DeSantis trebuie să treacă de lansarea Twitter

_ Rândul de „mușamalizare” a lui Phillip Schofield amenință că va înghiți ITV în timp ce Eamonn Holmes îi plesnește pe șefii posturilor

_ Noul videoclip cu frauda Melissa Caddick din 60 Minutes se așteaptă să-și înfurie și mai mult victimele

_ Cod galben de instabilitate atmosferică în aproape toată ţara

_ Eficiență absolută vs. relativă: cât de eficiente sunt LED-urile albastre, de fapt?

_ Care sunt cele mai îndatorate state din lume/ Nu lipsesc surprizele mari de tot

_ Black Lives Matter se clătina la faliment, pe măsură ce tranzacțiile din interior continuă

_ House GOP întreabă IRS cu privire la studiul programului care ar face agenția de pregătire fiscală, auditor

_ După valul masiv de proteste, președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, renunţă la conducerea Partidului Progresist Sârb

_ Trecătorii descriu „scene supărătoare” la o zi după ce un băiat de 11 ani a fost lovit de o dubă de poliție

_ Niciun pas înapoi: greva generală din educație continuă și săptămâna viitoare

_ Spitalul de copii din Texas nu mai oferă terapie hormonală și alte servicii transgender

_ O nouă frontieră a tehnologiei: implantarea de cipuri în creier devine realitate

_ Biden spune că acordul cu datoria SUA este „foarte aproape”, deoarece termenul limită este stabilit acum pentru 5 iunie

_ Gigantul de asigurări State Farm va înceta să mai asigure casele din California, invocând incendii catastrofale

_ Cele trei săptămâni care au încheiat cariera lui Phillip Schofield


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1720, afisate in 29 pagini.ieri 07:43