23:59

Obiceiul Colindelor de Crăciun: "Azi cu strămoșii cânt în cor Colindul Sfânt și Bun, Tot Moș era și-n vremea lor, Bătrânul Moș Crăciun". Ce erau la originea lor, Colindele?

Colinde, Colinde...

Colinde, colinde,
E vremea colindelor,
Căci gheaţa se 'ntinde
Asemeni oglinzilor.
Şi tremură brazii
Mişcând ramurele,
Căci noaptea de azi-i
Când scântee stelele.

Se bucur copiii,
Copiii şi fetele,
De dragul Mariei
Îşi piaptănă pletele...
De dragul Mariei
Şi al Mântuitorului
Luceşte pe ceruri
O stea călătorului

Mihai Eminescu"Azi cu strămoșii cânt în cor Colindul Sfânt și Bun, Tot Moș era și-n vremea lor, Bătrânul Moș Crăciun"

Principala manifestări folclorică şi ritualică prilejuită de sărbătorirea Crăciunului şi de Naştere Domnului este străvechiul obicei al Colindatului.

În ţara noastră zonele cu cea mai mare intensitate a obiceiului sunt Transilvania, Dobrogea, Ialomiţa, centrul de obârşie fiind considerat de către cercetători, zona Transilvaniei. Colindul se petrece însă în toate zonele țării şi în comunitățile româneşti de dincolo de ele.

Există două mari categorii ale colindelor: colindele aşa-zis "laice" de proveniență pre-creștină ce au marcat la origine ritualuri străvechi şi colindele religioase, cele care sărbătoresc Nașterea Domnului.

Din punct de vedere al vârstei celor care colindă avem tot două tipuri de colinde: ale piţărăilor( ale copiilor de vârstă preşcolară ) care au texte simple şi scurte şi ale flăcăilor și fetelor cu o tematică foarte variată, încărcate de simboluri şi cu o mare capacitate de adaptare la situaţia celui colindat. Există colinde închinate fetei de măritat, mamei, gospodinei, flăcăului harnic etc.

În Transilvania un mare număr de colinde se suprapun tematic baladelor . Aşa sunt: Mioriţa, Meşterul Manole, Ilincuţa, Nevasta fugită. Spre exemplu între balada Meşterul Manole şi colinda pe aceeaşi temă diferenţa este că balada se referă strict la mitul zidirii prin jertfă, în vreme ce, în colindă Negru Vodă nu mai apare şi accentul se pune pe copilul rămas orfan.

Colindele recurg la diferite simboluri subtile şi stranii ale căror simbolistică trece nepercepută pentru mulți oameni din zilele noastre. În această categorie intră colindele de inițiere pentru feciori în care întîlnim ca simboluri: leul, cerbul, păunul; colindele pentru îndrăgostiţi simbolizate de „merii întulpinaţi”; colindele închinate fetei de măritat în care abundă simboluri ale hărniciei precum: furca, gulerul frumos cusut, batista brodată, fusul, mersul la fântână, şi lada de zestre a fetei. În aceste colinde se împletesc simboluri ale elementelor cosmice cu cele ale elementelor terestre ce ţin de vatra satului.

Colindele religioase se referă la acele obiceiuri strict legate de Naşterea şi Botezul Mântuitorului, dar simboluri şi incantații ritualice mult mai străvechi ("flori dalbe flori de măr", "linu-i lin") le-au îmbrăcat şi pe ele în haina ritualului multimilenar.

Felurile Colindatului

În ceea ce privește felul colindatului, Emilia Comișel și Ovidiu Bîrlea identifică trei mari categorii[1]:

Colindatul celor mici Pițărăii sau mersul cu Moș Ajunul - cu caracter agricol, prin care se urează belșug la grâne și animale. Se încheie cu solicitarea darurilor. Sorcovitul - prin care se urează sănătate

Colindatul cu mască

Mersul cu capra (sau turca, țurca, brezoaia) - rămășiță a culturilor dionisiace

Mersul cu ursul - rămășiță a cultului totemic al ursului

Colindatul propriu-zis, al cetelor de flăcăi sau fete

Tematica Colindelor pre-creștine

Cercetând vastul material din domeniul colindelor, adunat de etnologul Nicolae Ursu, cercetătoarea Rodica Giurgiu realizează următoarea clasificare:

Colindele ritualului de colindat propriu-zis
Colindătorii
Gazda trezită de colindători
Gazda și colindătorii
Rugămintea de a fi primiți în casă
Cererea darurilor
Gazda plecată la vânătoare
Cerb împodobit cu daruri
Alte subiecte
Colinde ale ritualurilor "ocupaționale":
Ciobanul sătul de ciobănie și/sau răsplata oilor
Ciobanul care și-a pierdut oile
Miorița
Pescarul și vidra
Colinde de vânători
Colinde de agricultori
Colinde de fată
Fata și cei trei pețitori
Soarele își pețește sora, pe Lună
Seceriș funest
Alte subiecte
Colinde de flăcău
Junele și calul
Junele și însurătoarea
Colinde satirice
Alte subiecte
Colinde familiale
Jupânul și jupâneasa
Colinde edificatoare/moralizatoare
Disputa dintre grâu, vin și mir
Gazda ospitalieră și minunile
Alte subiecte
Colinde de trecere
Anul vechi și cel nou
Ziua și noaptea
Colinde-baladă
Ilincuța Șandrului
Mireasa moartă
Soacra rea
Maica bătrână
Milea
Colinde-cântece
Colinde de război
Cucul și turtureaua
Călugărul și călugărița
Ciobanul și mielul
Colinde neîncadrabile
Plugușoare și urări de Anul Nou

Tematica Colindelor Religioase care cântă, invocă și retrăiesc din nou, an de an, Nașterea Domnului

În decursul istoriei noastre, colindele religioase au circulat pe cale orală, adică prin viu grai, ele fiind consemnate în scris şi notate muzical, mult mai târziu, îndeosebi pe filele cărţilor de strană, pe ceasloave şi minee, dar strânse şi în colecţii de colinde şi predate de dascăli de biserici.

Cel mai des cântate în spaţiul românesc, alături de doinele şi baladele bătrâneşti, colindele, prin forma şi adevărurile de credinţă transmise într-o manieră simplă şi concentrată, plină de acurateţe literară şi inocenţă spirituală, se găsesc pe buzele tuturor creştinilor ortodocşi, şi nu numai.

Colindele religioase exprimă iubirea şi recunoştinţa tuturor creştinilor pentru darul dumnezeiec al Întrupării Fiului şi Cuvântului lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră a tuturor. Pentru a da expresie şi căldură laudei şi mulţumirii aduse lui Dumnezeu, colindele sunt cântate pe la casele oamenilor şi în biserici, începând de la sărbătoarea Sfântului Andrei şi până la Bobotează. Dar ele nu se vorbesc, ci sunt cântate, fiindcă prin cântec ele sunt menite să se adreseze deopotrivă minţii şi sufletului.

În primul rând, colindele religioase au o bază biblică, relatând în versuri întâmplările şi faptele ce au precedat evenimentul sfânt al Naşterii Domnului. Astfel, aflăm că cei trei magi de la Răsărit spre stea au călătorit / şi-au mers până au stătut undâ era pruncul născut. Aceştia i-au adus daruri: aur, smirnă şi tămâie. Contextul istoric al Naşterii lui Hristos este redat în colindul Împăratul Romei, în care se arată că aceasta a avut loc în timpul împăratului roman Octavian Augustus; de asemenea, se face referire la plecarea lui Iosif şi a Fecioarei Maria din Nazaret în Betleem pentru a se înscrie la recensământul populaţiei organizat din porunca împărătească, precum şi episodul venirii magilor de la Răsărit cu daruri de aur, smirnă şi tămâie.

Colindele O, ce veste minunată şi Steaua sus Răsare ne învaţă că Fecioara Maria naşte astăzi pe Mesia, adverbul de timp întrebuinţat aici subliniind timpul Bisericii ca actualizare a actului Întrupării Fiului lui Dumnezeu şi a tuturor actelor Răscumpărării, dar şi faptul că pentru noi creştinii Hristos Se naşte în ieslea sufletelor noastre în sens duhovnicesc, de fiecare dată când ne pregătim cu rugăciune, post şi fapte bune.

În acelaşi timp, Naşterea Domnului este o împlinire a graiului profeţilor: Astăzi S-a născut Cel fărâde-nceput cum au spus proorocii. Sfântul Evanghelist Luca relatează faptul că Fecioara Maria L-a născut pe Iisus în iesle, nemaifiind loc pentru Familia Sfântă în casele locuitorilor Betleemului (Luca 2, 7), episod surprins în următoarele versuri: Aseară peânserate / Fecioara Maria, În Betleem cetate / Călătorind sosea, Şi fiind obosită / Locaşul şi-l cerea, În Betleemul mare / Nimeni nu o primea. Colindul Praznic luminos ne arată ura lui regelui Irod care căuta să curme viaţa Pruncului Iisus: Dar Irod era că se tulbura de naşterea Sa / El Îl căuta voind morţii a-L da, dar Pruncul Iisus din ţară S-a dus.

Din versurile unor colinde desprindem învăţătura despre întruparea Fiului lui Dumnezeu, Cel fără de început, născut din Tată fără de mamă mai înainte de veci şi din mamă fecioară fără de tată, în timp, la plinirea vremii: Că Fiul dumnezeiesc al Tatălui Cel ceresc / S-a născut azi din Fecioară voind pentru noi să moară. Hristos este Unul mărit în Treime preaslăvit sau Deâmpărat mare şi tare / pe Dumnezeu Tatăl are şi pe Duhul dimpreună / Care toate le lumină, prin acestea reliefând totodată Unimea şi Treimea. Hristos S-a născut din Fecioara Maria şi prin zămislirea Duhului Sfânt: Că a născut Prunc, Prunc din Duhul Sfânt Fecioara curată, dar în acelaşi timp El este Fiul Cel din vecie trimis de Tatăl nouă tuturor, ca să crească şi să ne mântuiască, adică să experimenteze condiţia omului cu tot realismul ei, să crească în sânul familiei, pentru a cunoaşte ce înseamnă iubirea părintească şi astfel să mântuiască lumea din interiorul ei. Naşterea Cuvântului are o valoare pancosmică

Adevărul Întrupării Domnului este evidenţiat în colindul Nouă azi ne-a răsărit, în care se arată că Iisus a fost născut din Fecioara Maria în iesle, a fost alăptat de maica Sa, a fost înfăşat în scutece şi culcat în iesle pentru a noastră mântuire, toate aceste acte evidenţiind chenoza sau smerenia deplină a Fiului lui Dumnezeu, dar şi ostilitatea pe care a întâmpinat-o încă de la naştere din partea oamenilor. Deşi smerit, Hristos este în acelaşi timp Om şi Dumnezeu, Împărat al întregii făpturi. De aceea, magii şi păstorii de la iesle I s-au închinat ca unui mare Împărat. Naşterea Cuvântului are o valoare pancosmică, deoarece la bucuria evenimentului sfânt participă întreaga creaţie, cerul şi pământul, lumea văzută şi cea nevăzută, anume: îngerii, oamenii (păstorii şi magii), steaua de la Răsărit, vietăţile necuvântătoare: Îngerii cântau, păstorii fluierau, magii seânchinau, toţi se bucurau.

Scopul venirii Domnului în lume este mântuirea neamului omenesc şi a întregului cosmos, deschiderea uşilor Împărăţiei cerurilor şi omorârea morţii şi biruinţa asupra vrăjmaşului diavol: Raiul cel închis, azi iar s-a deschis / Şarpelui cumplit capul s-a zdrobit / Şi strămoşii iară prin Sfânta Fecioară, iar s-au înnoit. Dar înnoirea întregii creaţii s-a săvârşit prin jertfa Crucii.

De aceea, unele colinde exprimă şi adevărul venirii lui Hristos în trup pentru a Se jertfi. În Întrupare este prezentă Taina Crucii Sale, dar şi înfierea omului prin Taina Sfântului Botez. În unul din colinde se cântă: Preamăritul Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, / Ca să fie mântuire de la blestem şi pieire, / Lerui Doamne, / Busuioc şi Cruce-n casă, / rămâi gazdă sănătoasă, / Lerui Doamne.

Cum se desfășoară Colindatul

„Ritualul se desfășoară de obicei începând din Ajunul Crăciunului (24 decembrie), până dimineața zilei următoare.

Grupul de șase până la treizeci de tineri (colindători) aleg un vătaf, care cunoaște obiceiurile tradiționale și vreme de patruzeci sau optsprezece zile ei se adună de patru, cinci ori pe săptămână, într-o casă anumită, ca să primească instrucția necesară. În seara zilei de 24 decembrie, îmbrăcați în straie noi ți împodobiți cu flori și zurgălăi, colindătorii fac urări mai întâi la casa gazdei, apoi trec pe la toate casele din sat.

Chiuie pe străzi, cântă din trompete și bat darabana, pentru ca larma făcută să alunge duhurile rele și să-i vestească pe gospodari de sosirea lor. Ei cântă prima colindă la fereastră și după ce au primit învoirea celor ai casei, intră în casă și își continuă repertoriul, dansează cu fetele tinere și rostesc urările tradiționale.

Colindătorii aduc sănătate și bogăție, reprezentate de o rămurică de brad pusă într-un vas plin cu mere și pere mici.

Exceptând familiile cele mai sărace, de la celelalte primesc daruri: colaci, plăcinte, fructe, carne, băutură etc.

După ce au străbătut întreg satul, grupul colindătorilor organizează o serbare la care iau parte toți tinerii.”

— Mircea Eliade în Istoria credințelor și ideilor religioase''

Față de această descriere, în general diferă numele grupului de colindători, numele conducătorilor acestuia, precum și ordinea celor colindați. Colindele sunt interpretate prin cântarea în grup, la unison, ori în două grupe, antifonic. Uneori, ceata se acompaniază cu instrumente (fluier, cimpoi sau dobă mică)

"Azi cu strămoșii cânt în cor Colindul Sfânt și Bun, Tot Moș era și-n vremea lor, Bătrânul Moș Crăciun"

Dar ce erau la origine Colindele?

Conform calendarului Dac (păstrat pe pietrele calendaristice de la Sarmizegetusa), Anul Nou la Daci începea la 3 zile după Solstițiul de Iarnă. Cu alte cuvinte, Anul Nou Dac începea chiar de Crăciun

Moș Crăciun este mult mai vechi decât creștinismul.

Moș Crăciun era Zeul Dac al Pasajelor și al Trecerilor.

Moș Crăciun era Zeul Dac al Trecerii în Noul An.

Seara lui Crăciun, era Seara dinaintea Trecerii în Noul An.

Colindele sunt Străvechi Ritualuri de Pomenire și de Invocare al Celor Trecuți în Lumea celor Veșnice, care aveau loc în Seara lui Crăciun, în seara Dinaintea Trecerii în Noul An Dac (An Nou care începea de Crăciun).

Prin ele, Cei Morți erau Invocați pentru a reveni printre noi și prin Experiența lor Dramatică pentru a ne ajuta să trecem cu Bine în Noul An

Prin ele, cei care le ascultau retrăiau împreună cu Cei Morți experiențele lor dramatice, preluând astfel de la ei puterea de a se purifica și astfel de a putea trece cu bine într-un Nou Timp Reînnoit.

Colindele, aceste Ritualuri de Pomenire și de Invocare, se țineau în Seara de Crăciun, în Seara de dinainte Trecerii cu Bine, în Noul An, călăuziți de Zeul Trecerilor, bătrânul Moș Crăciun.

Când Nașterea Domnului a început să fie Celebrată de Crăciun, Crăciunul ca Zeul al Trecerilor și al Pasajelor nu putea să nu fie prezent la o asemenea Trecere Fundamentală a Omenirii.

Nașterea celui Născut Prunc din Duhul Sfânt, a fost însoțită pentru a se petrece cu bine de bătrânul Moș Crăciun, Zeul Trecerilor și al Pasajelor la vechii Daci.

Cei care se creștinau, au invocat prezența Zeului Crăciun la Nașterea Domnului, pentru a proteja Pruncul Sfânt.

Dacii care se creștinau și care în același timp se romanizau, deveneau români.

Iar odată cu această însotire pe care Moș Crăciun o făcea Pruncului Isus, Colindele Ritualice au integrat la rândul lor, Nașterea Domnului în Ritualurile Ancestrale de Invocare și Pomenire care aveau loc de Crăciun (= care aveau loc în Ajunul Trecerii în Noul An).

Astfel, Celebrarea Nașterii Domnului a fost însoțită, pe meleagurile noastre, nu numai de bătrânul Moș Crăciun, zeul dac al Trecerilor și al Pasajelor ci și de "flori dalbe, flori de măr", adică de întreaga simbolistică și de întreg ritualul miraculos de Pomenire și de Invocare al Colindelor.

"Azi cu strămoșii cânt în cor Colindul Sfânt și Bun, Tot Moș era și-n vremea lor, Bătrânul Moș Crăciun"


(Fluierul)Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Cititi si cele mai cautate articole de pe Fluierul:

VIDEO Doi părinţi încearcă să-l facă pe bebeluşul lor să spună „mama”. Dar au o surpriză din partea căţelului...

Premierul Ciucă, discurs la aprinderea luminilor de Hanuka: Speranţa şi credinţa ne fac mai puternici...

Meciul din Primeira Liga, disputat sâmbătă de Benfica la Belenenses a fost abandonat pe fondul unor scene extraordinare

Tari îs ăștia! Tatăl lui Djokovic despre participarea lui Novak la Australian Open

DE NEACCEPTAT. BANII ROMÂNIEI PENTRU AGRICULTURĂ DAȚI DE UE LA REFUGIAȚI. Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, confirmă că banii europeni pentru agricultură s-au dus şi se vor duce la MIGRANȚI. IRIMESCU: "Sute de milioane de euro s-au dat la Refugiaţi"

_ Doliu în Formula 1. Sir Frank Williams a murit la vârsta de 79 de ani

Criză de Crăciun în Marea Britanie, unde 54% dintre adulți beau săptămânal

_ Bolojan, despre viitorul PNL: E clar că nu este o situaţie bună în momentul de faţă pentru noi

_ ISTORIA FĂRĂ PERDEA Marius Oprea/ Ştefan Miu, la 19 ani cel mai tînăr delegat la Marea Unire, a făcut opt ani de închisoare sub comunişti

_ Emma Răducanu a fost cerută în căsătorie la Londra

_ Un clip cu un corb deştept a strâns aproape 6 milioane de vizualizări pe Instagram VIDEO

Tulpina Omicron lovește și fotbalul. 17 cazuri de posibilă infectare la echipa portugheză Belenenses

_ Tulpina Omicron se răspândeşte. Cazuri noi de infectare, descoperite în Danemarca şi Australia. Oamenii de ştiinţă caută soluţii

_ COMENTARIU Lelia Munteanu: Hanuca. Lumina şi utopia libertăţii

_ Bolojan, despre viitorul PNL: E clar că nu este o situaţie bună în momentul de faţă pentru noi

_ La biserică, doar cu dovadă că nu ai COVID. Ţara care a introdus noi restricţii pentru credincioşi

_ Premierul Ciucă, discurs la aprinderea luminilor de Hanuka: Speranţa şi credinţa ne fac mai puternici

_ COMENTARIU Lelia Munteanu: Hanuca. Lumina şi utopia libertăţii

După Israel, o altă țară interzice accesul străinilor, pentru a limita răspândirea Omicron

_ VIDEO O patiserie din Bucureşti este închisă, după ce un şobolan a fost filmat printre rafturi

_ UE şi NATO anunţă că îşi vor consolida cooperarea în faţa unor ameninţări de tip hibrid. Anunţul Ursulei von der Leyen şi Stoltenberg

_ Premierul Ciucă, discurs la aprinderea luminilor de Hanuka: Speranţa şi credinţa ne fac mai puternici

Sfântul Andrei aduce frig, ploaie și vânt în București

_ Vaccinare COVID-19 în România: Aproape 47.000 de români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore

Ion Cristoiu: Un Guvern de căcăcioși

Vremea în următoarele două săptămâni. S-a anunțat unde va ninge și când va fi frig

_ Ţinteşte Ilie Bolojan Preşedinţia României? Răspunsul politicianului din Oradea

_ VIDEO O patiserie din Bucureşti este închisă, după ce un şobolan a fost filmat printre rafturi

_ România învinge Luxemburg în preliminariile FIBA EuroBasket 2025

Doliu în lumea modei. A murit, la 41 de ani, Virgil Abloh, designerul Louis Vuitton

_ Vaccinare COVID-19 în România: Aproape 47.000 de români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore

_ Gabriela Baltag, candidat pentru şefia CSM: „Este exclus ca SRI să fie vreodată organ de cercetare penală în România. Noi n-am învăţat nimic din istorie, dar eu am văzut în dosare ce a făcut Securitatea lui Ceauşescu”

Comercianții trebuie să-și conecteze casele de marcat la sistemul ANAF. Instituția a anunțat că termenul nu va fi prelungit

_ VIDEO Doi părinţi încearcă să-l facă pe bebeluşul lor să spună „mama”. Dar au o surpriză din partea căţelului

_ România învinge Luxemburg în preliminariile FIBA EuroBasket 2025

_ Tulpina Omicron loveşte şi fotbalul. 17 cazuri de posibilă infectare la echipa portugheză Belenenses

_ Judoka Vlăduţ Simionescu încheie anul cu o medalie de argint la Abu Dhabi Grand Slam 2021

Marea Britanie convoacă o întâlnire de urgență a G7 pentru a discuta Omicron

_ Un clip cu un corb deştept a strâns aproape 6 milioane de vizualizări pe Instagram VIDEO

O nouă cursă a înarmării. Pe măsură ce China mărește arsenalul nuclear, Vestul este din ce în ce mai îngrijorat

_ Fostul şef al Comitetului Olimpic Brazilian, Carlos Nuzman, a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru corupţie la Rio 2016

La mai bine de un an distanță Trump încă nu admite înfrângerea în fața lui Joe Biden. Mișcare făcută de fostul președinte

Specialist, despre evoluția Omicron: A fi foarte optimist acum este destul de iresponsabil

O carte pe zi: "Suflete goale" de Guillermo del Toro și Chuck Hogan

Jeff Bezos a plătit 78 de milioane de dolari pe cea mai recentă proprietate. Se află în Hawaii și ascunde un secret

Niciun oraș sau municipiu nu are incidența Covid mai mare de 6 la mia de locuitori

Amenințările cibernetice din 2022 vor viza industria criptomonedelor

BOMBĂ ActiveNews: "Președintele Klaus Iohannis este membru al Organizației Progresiste 'European Council of Foreign Relations' un Think-Tank fondat de GEORGE SOROS". Fluierul.ro a descoperit că ECFR e condusă de Carl Bildt MEMBRU AL GRUPULUI BILDERBERG

_ Ameninţările cibernetice din 2022 vor viza industria criptomonedelor

Black Friday 2021: Mobila s-a vândut ca pâinea caldă

Liga 1. FCSB a învins-o pe Craiova și în Bănie. Serie excelentă a bucureștenilor

_ Sfinxul şi Babele sunt în judeţul Dâmboviţa. Prahova a pierdut în primă instanţă procesul ce vizează cele două monumete naturale

Președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a vaccinat cu a treia doză

Coronavirus în România, 29 noiembrie. Bilanț complet: mai puține persoane infectate, mai multe decese

Euler Hermes: Pandemia ar putea amâna trecerea României în rândul economiilor cu venituri mari

_ UE şi NATO anunţă că îşi vor consolida cooperarea în faţa unor ameninţări de tip hibrid. Anunţul Ursulei von der Leyen şi Stoltenberg

_ China a trimis zeci de avioane militare în spaţiul aerian al Taiwanului, în contextul tensiunilor

ROBOR la trei luni crește, după o perioadă de stagnare

_ Din ce în ce mai multe cazuri în Europa. Omicron: opt cazuri suspecte, descoperite în Franţa

ISTORIA FĂRĂ PERDEA Marius Oprea / Alexandru Vaida Voevod - bătrînețea amară sub comuniști a unui făuritor al Unirii: "bunicul abia avea bani să-și cumpere țigările și cîte un ziar"

Coronavirus în România, 29 noiembrie: mai puține persoane infectate, mai multe decese

Healthcare Trends VIDEO. Despre infecții urinare, pietre la rinichi și prostată. Sfaturi de prevenție și tratament

_ Grindeanu a făcut anunţul în privinţa aducerii acasă a românilor blocaţi în Africa de Sud

Consiliul Fiscal apreciază că rectificarea bugetară propusă de noul guvern este ciudată

Din ce în ce mai multe cazuri în Europa. Omicron: opt cazuri suspecte, descoperite în Franța

_ Judoka Vlăduţ Simionescu încheie anul cu o medalie de argint la Abu Dhabi Grand Slam 2021

Președintele ceh, testat pozitiv la Covid, a numit un nou premier dintr-o cutie de plexiglas

_ Tulpina Omicron se răspândeşte. Cazuri noi de infectare, descoperite în Danemarca şi Australia. Oamenii de ştiinţă caută soluţii

Câștigătorul Balonului de Aur 2021 va fi anunțat luni seară. Cotele favoriților la primirea trofeului

Primul caz suspect de variantă Omicron detectat în Elveția

Când va fi gata vaccinul împotriva noi varinate Omicron. Moderna a mobilizat sute de specialiști

Turiști rătăciți în Munții Retezat. Condiții meteo potrivnice în zonă

IFFHS: Leo Messi, devansat în cursa pentru cel mai bun playmaker al lumii în 2021

HOROSCOP 29 noiembrie 2021. Aceste zodii încearcă limite la început de săptămână. Trec peste orice obstacol cu ușurință

Cupa Davis a ajuns în faza sferturilor de finală. Spania, campioana în exercițiu, a fost eliminată

Cristiano Ronaldo a dezvăluit secretul corpului său perfect sculptat: "30 de minute de soare pe zi"

Aşa convingi o femeie matură să facă amor cu un bărbat tânăr

_ Restricţii după darea în folosinţă a lotului 2 din autostrada Sebeş - Turda

_ VIDEO Doi părinţi încearcă să-l facă pe bebeluşul lor să spună „mama”. Dar au o surpriză din partea căţelului

_ Sfinxul şi Babele sunt în judeţul Dâmboviţa. Prahova a pierdut în primă instanţă procesul ce vizează cele două monumete naturale

_ Triplul campion mondial la snooker, Mark Williams, a adormit în scaun în timpul unui meci. Plus o lovitură magică de la Selby

_ Codaşi la oraş. România se află pe ultimul loc în UE la cheltuieli pentru cercetare şi dezvoltare

_ Ţinteşte Ilie Bolojan Preşedinţia României? Răspunsul politicianului din Oradea

TAROM: Avionul care aduce românii aflați în Africa de Sud ajunge în țară cu o zi mai devreme

Previziuni sumbre: Prețurile în construcții și în comerț vor crește sălbatic

_ Coronavirus în România, 29 noiembrie. Bilanţ complet: mai puţine persoane infectate, mai multe decese

Francul elvețian urcă la maximul ultimilor șase ani. La București rămâne în zona maximului istoric

Gianluigi Donnarumma desemnat cel mai bun portar al lumii în 2021 în versiunea IFFHS

Grindeanu a făcut anunțul în privința aducerii acasă a românilor blocați în Africa de Sud

OMS s-a pronunțat: cine amenință mai tare, dintre Delta și Omicron

Vrei să slăbești? Iată un tabel cu km/min de alergare pentru a pierde kilograme

Dosar penal deschis unei persoane din Botoșani care a prezentat jandarmilor certificatul verde al unui prieten

Declaratii HALUCINANTE din partea lect. univ. Mihai Gafencu pentru Vaccinarea obligatorie. „Copilul nu-i al părinților, e al nostru!” Răspunsul din sală: "Dacă-i așa....e ca și-n Coreea de Nord"

Ce simptome are noua variantă Omicron. Iată ce spune medicul care a depistat primul pacient

Bursele asiatice au intrat la apă, după apariția variantei Omicron pe piață

Emma Răducanu va petrece Crăciunul departe de casă

Restricții după darea în folosință a lotului 2 din autostrada Sebeș - Turda

Mașina lui George Becali, implicată într-un accident

29 Noiembrie. Ziua infanteriei marine române, o istorie despre curaj și sacrificiu

Cum au instaurat pas cu pas Progresiștii Dictatura

Ana Maria Mocanu, GOALĂ la duş. Imagini de infarct FOTO XXX

Decizie judecătorească: Vânătoare suspendată la 25 de specii de păsări. Lista completă

Politicianul francez Eric Zemmour, care se vrea președintele Franței, a făcut un gest obscen

Triplul campion mondial la snooker, Mark Williams, a adormit în scaun în timpul unui meci. Plus o lovitură magică de la Selby

Marți începe Reuniunea Miniștrilor de Externe NATO la Riga. Rusia, subiectul fierbinte de pe agendă

_ Ce simptome are noua variantă Omicron. Iată ce spune medicul care a depistat primul pacient

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Aeronava care îi aduce acasă pe "zimbrii" băimăreni a plecat luni spre Johanesburg

În weekend, în Capitală, s-au vaccinat peste 25.000 de persoane, din care 12.930 la maraton

Codași la oraș. România se află pe ultimul loc în UE la cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare

SUA și Iran discută, iar, programul nuclear. Israelul se opune vehement

Scădere de 0,54% pe indicele BET după șocul de vineri. Principalele cauze

Opinia Fluierul.ro : Nu mai e vorba de vaccin sau de pandemie când vine vorba de Certificatul Verde. E vorba de Dictatură și Control Abuziv

După o pauză de un an, FIST revine cu un MasterClass online de analiza textului

Babele și Sfinx-ul rămân în Prahova. Autorități: monumentele naturale aparțin orașului Bușteni

Aglomerație pe Valea Prahovei. Coloane de mașini s-au format la Comarnic, Bușteni și Predeal

STRĂINILOR NU LE PLAC PRODUSELE ROMÂNEȘTI. Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România şi Confederaţia Patronală CONCORDIA au cerut Parlamentului să respingă Legea nr. 321/2009 care obligă hipermarketurile să achiziţioneze 51% produse românești la raft

Larisa Drăgulescu, aproape GOALĂ într-o revistă pentru bărbaţi FOTO

_ Euler Hermes: Pandemia ar putea amâna trecerea României în rândul economiilor cu venituri mari

_ Dosar penal deschis unei persoane din Botoşani care a prezentat jandarmilor certificatul verde al unui prieten

Rapelul după prima doză cu AstraZeneca se poate face cu vaccin ARN mesager fără recomandare

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

VIDEO Doi părinți încearcă să-l facă pe bebelușul lor să spună "mama". Dar au o surpriză din partea cățelului

Vaccinat sau Nevaccinat TE INFECTEZI ȘI MORI LA FEL. Fluierul vă prezintă cifrele furnizate chiar de AUTORITĂȚI care dovedesc acest lucru

Cât ar trebui să dureze îmbrățișarea perfectă? Ce au descoperit cercetătorii

_ Maşina Jandarmeriei, căzută într-un şanţ. Poliţia a amendat constructorul: lucrarea era nesemnalizată

_ Marţi începe Reuniunea Miniştrilor de Externe NATO la Riga. Rusia, subiectul fierbinte de pe agendă

Cine este noul manager interimar al echipei Manchester United?

Ciucă: Fermierii români au nevoie de ajutor pentru ca atât legislația, cât și mecanismele de finanțare să le permită dezvoltarea

_ TAROM: Avionul care aduce românii aflaţi în Africa de Sud ajunge în ţară cu o zi mai devreme

Mașina Jandarmeriei, căzută într-un șanț. Poliția a amendat constructorul: lucrarea era nesemnalizată

_ Scădere de 0,54% pe indicele BET după şocul de vineri. Principalele cauze

_ Prima doamnă a Americii, Jill Biden, spune cum este împodobită Casa Albă în aşteptarea Crăciunului

Varianta Omicron îngrijorează America. Biden restricționează călătoriile spre opt state africane

Coreea de Sud lansează un proiect pilot pentru grădinițe, cu roboți în miniatură, "Alpha Mini"

_ SUA şi Iran discută, iar, programul nuclear. Israelul se opune vehement

Sfinxul și Babele sunt în județul Dâmbovița. Prahova a pierdut în primă instanță procesul ce vizează cele două monumete naturale

_ Israelul aprobă achiziţionarea de elicoptere militare în valoare de 2,4 miliarde de dolari

Israelul aprobă achiziționarea de elicoptere militare în valoare de 2,4 miliarde de dolari

_ Cine va conduce Manchester United în acest sezon? Oficialii au luat decizia

_ SUA cer arestarea fiului lui Muammar Gaddafi, care candidează la prezidenţiale în Libia

_ Rapelul după prima doză cu AstraZeneca se poate face cu vaccin ARN mesager fără recomandare

După falimentul City Insurance, o nouă companie a primit aprobarea ASF de a ieși din piața RCA

_ Babele şi Sfinx-ul rămân în Prahova. Autorităţi: monumentele naturale aparţin oraşului Buşteni

Marian Mina: Patru primari PNL din Giurgiu se întorc în echipa PSD

_ Niciun oraş sau municipiu nu are incidenţa Covid mai mare de 6 la mia de locuitori

Tulpina Omicron se răspândește. Cazuri noi de infectare, descoperite în Danemarca și Australia. Oamenii de știință caută soluții

Cyber Monday ar putea genera încasări de 11,3 miliarde de dolari în SUA în 2021, mai puțin față de anul trecut

SUA cer arestarea fiului lui Muammar Gaddafi, care candidează la prezidențiale în Libia

"Trebuie să evităm un conflict în Marea Negră". Erdogan vrea să fie mediator între Ucraina și Rusia

_ "Trebuie să evităm un conflict în Marea Negră". Erdogan vrea să fie mediator între Ucraina şi Rusia

_ Marian Mina: Patru primari PNL din Giurgiu se întorc în echipa PSD

_ Varianta Omicron îngrijorează America. Biden restricţionează călătoriile spre opt state africane

_ Cyber Monday ar putea genera încasări de 11,3 miliarde de dolari în SUA în 2021, mai puţin faţă de anul trecut

_ Ciucă: Fermierii români au nevoie de ajutor pentru ca atât legislaţia, cât şi mecanismele de finanţare să le permită dezvoltarea

_ Coreea de Sud lansează un proiect pilot pentru grădiniţe, cu roboţi în miniatură, „Alpha Mini”

Un cuplu a fost arestat în Olanda pentru că au părăsit hotelul unde erau carantinați

_ Un cuplu a fost arestat în Olanda pentru că au părăsit hotelul unde erau carantinaţi

Lupta cu dezinformarea. Australia vor obliga companiile de social media să dezvăluie identitatea conturilor ce postează materiale false și defăimătoare

Nesimțirea progresistă nu cunoaște limite: Girafe "bisexuale", pinguini "homosexuali" și leoaice "lesbiene": toate acestea le puteți viziona la Grădina Zoologică din Munchen, în cel mai pur stil bolșevic ca la "revoluția sexuală" a lui Lenin de la 1917

_ Cât ar trebui să dureze îmbrăţişarea perfectă? Ce au descoperit cercetătorii

_ După o pauză de un an, FIST revine cu un MasterClass online de analiza textului

Cum sa va construiti un Home Theater PC - HTPC - performant - la cel mai atractiv pret

_ Obişnuita aglomeraţie pe Valea Prahovei. Coloane de maşini s-au format la Comarnic, Buşteni şi Predeal

Bolojan, despre viitorul PNL: E clar că nu este o situație bună în momentul de față pentru noi

Prima doamnă a Americii, Jill Biden, spune cum este împodobită Casa Albă în așteptarea Crăciunului

_ După falimentul City Insurance, o nouă companie a primit aprobarea ASF de a ieşi din piaţa RCA

_ Francul elveţian urcă la maximul ultimilor şase ani. La Bucureşti rămâne în zona maximului istoric

_ La biserică, doar cu dovadă că nu ai COVID. Ţara care a introdus noi restricţii pentru credincioşi

SUA. Sen. Ron Johnson: „16.766 uciși de vaccin în 10 luni. Cu vaccinul COVID, am avut 16.766 de decese în 10 luni, administrând acest vaccin, Nu are niciun rost să obligăm vaccinarea - cu vaccinul COVID, când am avut 16.766 de decese în 10 luni” (VIDEO)

_ Lupta cu dezinformarea. Australia vor obliga companiile de social media să dezvăluie identitatea conturilor ce postează materiale false şi defăimătoare

Rombul

Cea mai sexy dansatoare amatoare. O tânără a înebunit internetul cu un DANS EROTIC VIDEO

_ Australian Open schimbă regulile. Asociaţia Profesionistă de Tenis propune pedepse, inclusiv suspendare, pentru jucătorii care falsifică certificatele de vaccinare

MINCIUNA PROGRESISTĂ NU MAI ARE LIMITE. Cristian Tudor Popescu a mințit la postul progresisto-soroșist Digi24: "Comunicatul nu era adresat Parlamentului României". Deși Comunicatul Departamentului de Stat spune: "Cerem de urgență Parlamentului României..."

Anisia Gafton, ipostaze de infarct, cu chiloții la vedere. Dezmăț total | VIDEO

Premierul Ciucă, discurs la aprinderea luminilor de Hanuka: Speranța și credința ne fac mai puternici

Moment important pentru una dintre cele mai mari sportive. Emma Răducanu a fost cerută în căsătorie la Londra

Iohannis si PSD ÎNCALCĂ CONSTITUȚIA = MIGRANȚI RELOCAȚI NECONSTITUȚIONAL ÎN ROMÂNIA. Presedintele Klaus Iohannis a aprobat miercuri, la propunerea Guvernului, un document care prezinta pozitia oficiala a Romaniei privind migratia

_ Efectele seismului puternic din Peru: Un turn al unei biserici medievale s-a prăbuşit

_ Meciul din Premier League, Burnley – Tottenham, a fost anulat din cauza ninsorii abundente

_ VIDEO O patiserie din Bucureşti este închisă, după ce un şobolan a fost filmat printre rafturi

_ Tulpina Omicron. Germania confirmă trei cazuri de infectare cu noua variantă

_ Nicuşor Dan, mesaj pentru ministrul de Finanţe, cu care vrea un dialog direct: Nu vă bazaţi pe informaţiile de la Gabriela Firea

Gabriela Baltag, candidat pentru șefia CSM: "Este exclus ca SRI să fie vreodată organ de cercetare penală în România. Noi n-am învățat nimic din istorie, dar eu am văzut în dosare ce a făcut Securitatea lui Ceaușescu"

_ Noua variantă de coronavirus Omicron a fost detectată la 13 persoane care au sosit în Amsterdam

COMENTARIU Lelia Munteanu: Hanuca. Lumina și utopia libertății

_ Excepţie de la restricţiile anti-COVID-19. Meciul Universitatea Craiova - FCSB se va juca cu spectatori în tribune

_ UE şi NATO anunţă că îşi vor consolida cooperarea în faţa unor ameninţări de tip hibrid. Anunţul Ursulei von der Leyen şi Stoltenberg

(P) Australian Open 2018: Prezentarea favoritelor la pariuri de pe tabloul feminin!

Peste 61.000 de români CER "Opriți Jaful. Vreau să las moștenire copiilor mei această țară!". NATIONALIZAREA RESURSELOR, OPRIREA CONCESIONĂRILOR PE NIMIC ȘI INTERZICEREA VÂNZĂRII TERENURILOR LA STRĂINI - e cea mai semnată Petiție de pe PetițieOnline.net.

Dan Diaconescu a fost eliberat din închisoare

Liviu Vârciu, anunţ CUTREMURĂTOR pe Facebook: "Îmi lipseşti". Fratele lui a murit încercând să evite un motociclist

Încă o palmă dată de știință, Tartorilor Progresiști Neomarxiști și Dictaturii pe care o impun sub pretext medical. Celebra Revistă Medicală "The Lancet": "Covid-19: Indivizii vaccinați continuă să aibă un rol RELEVANT în transmiterea infecției"

GUVER$N TRĂDĂTOR ȘI VÂNZĂTOR DE ȚARĂ. Guvernul Trădător pregătește să vândă pe mai nimic ce a mai rămas nevândut. Guvernul PNL-UDMR-PLUS-USR a abrogat legea prin care se interzicea vânzarea acțiunilor deținute de stat la companii, timp de doi ani.

_ Premierul Ciucă, discurs la aprinderea luminilor de Hanuka: Speranţa şi credinţa ne fac mai puternici

România învinge Luxemburg în preliminariile FIBA EuroBasket 2025

Țintește Ilie Bolojan Președinția României? Răspunsul politicianului din Oradea

Alexandru cel Mare avea 3 soții şi era dezgustat şi scârbit de practicile homosexuale şi totuși "Adevărul.ro" şi mulți alții din Rețeaua Progresistă afirmă cu Nerușinare că era "homosexual"

Noi restricții. Raed Arafat anunță ce se va întâmpla cu parada de 1 DecembrieCititi aici: Cele mai Cautate Articole de pe Fluierul


Cititi aici: Cele Mai Importante Stiri ale Zilei


Cititi aici: Ultimele Stiri


Cititi aici: Stirile Din Sport


Cititi aici: Stirile Tabloide


Cititi aici: Articolele despre Jaful si Dezastrul ce se-ntampla in Tara


Cititi aici: Articolele despre Istorie


Cititi aici: Horoscopul